Postęp prac

Projekt pod nazwą „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” został podzielony na dwie części. Pierwsza obejmuje okres od 1831/32 do 1873 roku. Pierwsza z dat to wcielenie do armii rosyjskiej żołnierzy Wojska Polskiego, którzy po upadku powstania listopadowego dostali się do niewoli a następnie w celu dokończenia służby wojskowej, w stopniu szeregowego, wciągnięto ich do armii rosyjskiej. Druga data to ostatni rocznik poboru wg starych zasad. W 1874 w Imperium Rosyjskim przeprowadzono reformę armii. Zatem realizacja drugiej części projektu zaczyna się od daty reformy wojskowej a kończy na 1915 roku.

Obecnie członkowie i sympatycy pracują nad pierwszą fazą projektu i poniżej przedstawiamy stan zachowania materiałów oraz postęp prac.

Z lewej strony znajduje się odesłanie do miejsca przechowywania źródeł z podaniem numeru zespołu oraz sygnatury. Następnie dla lepszego zorientowania się w temacie, podaliśmy tytuł księgi.

Po prawej stronie są kolumny dotyczące postępu prac. Informacje z tabeli będą na bieżąco zmieniane.

Aby ułatwić wyszukiwanie, wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce.

Nazwa Arch. Nr zesp.Nr sygn.Rok Tytuł księgi Czeka na opracowanie W trakcie indeksacjiUdostępnione na stronie
AP Lublin1757391868-1873 (j.ros)**
AP Lublin1758001914 (j.ros)*
AP Lublin1758011915 (j.ros)*
AP Lublin175802-Indeks osobowy (j.ros)*
AP Lublin1758031834Spis formularny poborowych z województwa lubelskiego (j.pol)*
AP Lublin1758041836Spis formularny poborowych z województwa lubelskiego (j.ros)*
AP Lublin1758051836Spis formularny poborowych z województwa lubelskiego (j.pol)*
AP Lublin1758061838Lista imienna rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin1758071840Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin175808[1834] 1837-1846Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin1758091844Spis imienny i formularny rekrutów wyzn.żydowskiego z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin1758101845Spis imienny i formularny rekrutów wyzn.żydowskiego z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin1758111846Spis imienny rekrutów z guberni lubelskiej (j.ros)*
AP Lublin1758121846Spis formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.ros)*
AP Lublin1758131847Lista imienna rekrutów z gub.lubelskiej *
AP Lublin1758141848Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol)*
AP Lublin1758151848Spis formularny rekrutów wyznania żydowskiego (j.pol)*
AP Lublin1758161849Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758171849Lista imienna rekrutów wyzn.żydowskiego z guberni lubelskiej (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758181850Spis imienny i fomularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758191851Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758201852Spis imienny i formularny rekrutów z guberni lubelskiej (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758211853Spis imienny rekrutów z guberni lubelskiej (fragment)*
AP Lublin1758221854Spis imienny rekrutów wyzn. żydowskiego z guberni lubelskiej (fragment) (j.ros)*
AP Lublin1758231866Spis imienny rekrutów z guberni lubelskiej (j.ros)** 50%
AP Lublin1758241845Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol)*
AP Lublin1758251846Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol)*
AP Lublin1758261847Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol)*
AP Lublin1758271848Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol)*
AP Lublin1758281849Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol)*
AP Lublin1758291850Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758301851Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758311851Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758321851Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758331852Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758341853Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758351854Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758361855Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.pol/j.ros)*
AP Lublin1758371866Spis imienny i formularny rekrutów z gub.lubelskiej o.Siedlce (j.ros)*
AP Lublin1758381867-1869Wykaz poborowych pochodzących z pow.Biłgoraj *
AP Lublin1758391867Wykaz poborowych pochodzących z pow.Chełm*
AP Lublin1758401870Wykaz poborowych pochodzących z pow.Hrubieszów*
AP Lublin1758411867Wykaz poborowych pochodzących z pow. Janów*
AP Lublin1758421862Wykaz poborowych pochodzących z pow. Krasnystaw *
AP Lublin1758431869Wykaz poborowych pochodzących z pow. Krasnystaw *
AP Lublin1758441872Wykaz poborowych pochodzących z pow. Krasnystaw *
AP Lublin1758451872*
AP Lublin1758461862Wykaz poborowych pochodzących z pow. Lublin*
AP Lublin1758471865Wykaz poborowych pochodzących z pow. Lublin (j.pol)*
AP Lublin1758481867Wykaz poborowych pochodzących z pow. Puławy *
AP Lublin1758491869Wykaz poborowych pochodzących z pow. Puławy *
AP Lublin1758501873Wykaz poborowych pochodzących z pow. Puławy *
AP Lublin1758511865Wykaz poborowych pochodzących z pow. Zamość *
AP Lublin1758521834Lista imienna poborowych z województwa podlaskiego (j.pol)*
AP Lublin1758531835Lista imienna poborowych z województwa podlaskiego (j.pol)*
AP Lublin1758541836Lista imienna poborowych z województwa podlaskiego (j.pol)*
AP Lublin175855(1833) 1837-1841Spis imienny i formularny rekrutów oddanych do wojska (j.pol)*
AP Lublin1758561837Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758571835Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758581839Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758591840Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758601841Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758611842Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758621842-1845Wykaz osób przyjętych do wojska (j.pol)*
AP Lublin1758631843Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin1758641844Spis imienny i formularny rekrutów z guberni podlaskiej (j.pol)*
AP Lublin6471151835Spis imienny rekrutów z województwa lubelskiego *

patronat

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”

W związku z prowadzonym projektem “Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej”, proszę członków i sympatyków Lubelskiego TG o przystąpienie do pracy nad źródłami. Szczególnie swój apel kieruję do osób ze znajomością języka rosyjskiego.

Chęć przystąpienia do projektu proszę zgłaszać na adres lubelskietg@interia.pl