Wykaz spraw z 1915 roku.

15 października 2022 Off Opublikowane przez Redaktor LTG

Dzisiaj na stronie projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” udostępniliśmy opracowaną tabelę z wykazem spraw wnoszonych do Urzędu Gubernialnego Lubelskiego ds. Powinności Wojskowych w 1915 roku. W wykazie znajdziemy krótkie opisanie sprawy wnoszonej przez rekruta, żołnierza lub jego rodzinę. Mogą to być odwołania od decyzji urzędów powiatowych, prośby o zwolnienie ze służby, zażalenia, prośby o pomoc finansową itd.

Serdecznie dziękuję śp. Marii Wojciechowskiej za opracowanie materiału oraz Panu Jerzemu Kuśnierzowi za przeprowadzenie niezbędnej korekty.