Wykaz żołnierzy w sprawie których prowadzone były postępowania spadkowe w latach 1858-1868.

W zespole 22 tj. Akta miasta Lublin, pod sygnaturą archiwalną nr 1263, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie odnaleźć można księgę noszącą tytuł „Spadki po wojskowych 1858-1868”. Wspominany materiał liczy 892 karty na których znajdziemy sprawy związane z pozostawionym dobytkiem po zmarłych żołnierzach, korespondencję związaną z poszukiwaniem rodzin zmarłych żołnierzy, dokumentacje urzędową związana ze śmiercią…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 grudnia 2022 Off

Wykaz spraw z 1915 roku.

Dzisiaj na stronie projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” udostępniliśmy opracowaną tabelę z wykazem spraw wnoszonych do Urzędu Gubernialnego Lubelskiego ds. Powinności Wojskowych w 1915 roku. W wykazie znajdziemy krótkie opisanie sprawy wnoszonej przez rekruta, żołnierza lub jego rodzinę. Mogą to być odwołania od decyzji urzędów powiatowych, prośby o zwolnienie ze służby, zażalenia, prośby o…

Opublikowane przez Redaktor LTG 15 października 2022 0

Spis imienny poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się na badania lekarskie.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole pn. Urząd Powiatowy Zamojski do Spraw Powinności Wojskowej przechowywana jest teczka o sygnaturze nr 17 tj. O powołaniu i przyjęciu rekrutów w 1914 roku. Poniżej publikujemy listę imienną poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się w określonym czasie na…

Opublikowane przez Redaktor LTG 23 września 2022 0

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy tabele z udzielonym wsparciem rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie danie źródłowe tj. miejsce przechowywania księgi, nr zespołu i sygnatury…

Opublikowane przez Redaktor LTG 19 września 2022 0

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy 6 tabel datowanych od 31 sierpnia 1914 do 31 kwietnia 1915 roku, z wykazem wsparcia finansowego przydzielonego rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie…

Opublikowane przez Redaktor LTG 8 września 2022 0

O projekcie z rekrutami w biuletynie APLA.

W 24 numerze biuletynu APLA wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie mogą Państwo przeczytać artykuł koordynatora projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” p. Piotra Glądały. W artykule poruszone zostały istotne sprawy związane z prowadzonym projektem, pracą nad źródłami oraz stanem realizacji i dalszymi krokami związanymi z uzupełnianiem bazy lubelskich rekrutów. Serdecznie zapraszamy do lektury: Projekt…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 maja 2022 1

Prezentacja projektu w trakcie konferencji WRTR w Poniatowej.

W dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w Poniatowej odbywała się konferencja pt. Obozy jenieckie i martyrologia ludności w małej ojczyźnie na przykładzie Poniatowej. Konferencja była zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Gminę Poniatowa, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej. Wydarzenie było objęte patronatem…

Opublikowane przez Redaktor LTG 27 kwietnia 2022 0

Pamiętniki chłopów. Zapomniani żołnierze polscy w carskich mundurach.

Artykuł Bogdana Nowaka pt. Pamiętniki chłopów. Zapomniani żołnierze polscy w carskich mundurach opublikowany na łamach Kuriera Lubelskiego dn. 12 listopada 2021 roku. Dzięki życzliwości p.o. Redaktora Naczelnego Pana Wojciecha Pokory mogliśmy opublikować artykuł na stronie projektu.   Wcielono ich do carskiej armii. Wśród nich były tysiące żołnierzy pochodzenia chłopskiego z naszego regionu. Ich doświadczenie i…

Opublikowane przez Redaktor LTG 19 lutego 2022 0