Spis żołnierzy z poboru roku 1911 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby. Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13…

Opublikowane przez Redaktor LTG 23 kwietnia 2023 0

Spis żołnierzy poboru roku 1910 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby. Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13…

Opublikowane przez Redaktor LTG 17 marca 2023 Off

Wykaz żołnierzy w sprawie których prowadzone były postępowania spadkowe w latach 1858-1868.

W zespole 22 tj. Akta miasta Lublin, pod sygnaturą archiwalną nr 1263, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie odnaleźć można księgę noszącą tytuł „Spadki po wojskowych 1858-1868”. Wspominany materiał liczy 892 karty na których znajdziemy sprawy związane z pozostawionym dobytkiem po zmarłych żołnierzach, korespondencję związaną z poszukiwaniem rodzin zmarłych żołnierzy, dokumentacje urzędową związana ze śmiercią…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 grudnia 2022 Off

Wykaz spraw z 1915 roku.

Dzisiaj na stronie projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” udostępniliśmy opracowaną tabelę z wykazem spraw wnoszonych do Urzędu Gubernialnego Lubelskiego ds. Powinności Wojskowych w 1915 roku. W wykazie znajdziemy krótkie opisanie sprawy wnoszonej przez rekruta, żołnierza lub jego rodzinę. Mogą to być odwołania od decyzji urzędów powiatowych, prośby o zwolnienie ze służby, zażalenia, prośby o…

Opublikowane przez Redaktor LTG 15 października 2022 0

Spis imienny poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się na badania lekarskie.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole pn. Urząd Powiatowy Zamojski do Spraw Powinności Wojskowej przechowywana jest teczka o sygnaturze nr 17 tj. O powołaniu i przyjęciu rekrutów w 1914 roku. Poniżej publikujemy listę imienną poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się w określonym czasie na…

Opublikowane przez Redaktor LTG 23 września 2022 0

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy tabele z udzielonym wsparciem rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie danie źródłowe tj. miejsce przechowywania księgi, nr zespołu i sygnatury…

Opublikowane przez Redaktor LTG 19 września 2022 0

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy 6 tabel datowanych od 31 sierpnia 1914 do 31 kwietnia 1915 roku, z wykazem wsparcia finansowego przydzielonego rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie…

Opublikowane przez Redaktor LTG 8 września 2022 0

O projekcie z rekrutami w biuletynie APLA.

W 24 numerze biuletynu APLA wydawanego przez Archiwum Państwowe w Lublinie mogą Państwo przeczytać artykuł koordynatora projektu „Mieszkańcy Lubelszczyzny w armii carskiej” p. Piotra Glądały. W artykule poruszone zostały istotne sprawy związane z prowadzonym projektem, pracą nad źródłami oraz stanem realizacji i dalszymi krokami związanymi z uzupełnianiem bazy lubelskich rekrutów. Serdecznie zapraszamy do lektury: Projekt…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 maja 2022 1

Prezentacja projektu w trakcie konferencji WRTR w Poniatowej.

W dniach 23-24 kwietnia 2022 roku w Poniatowej odbywała się konferencja pt. Obozy jenieckie i martyrologia ludności w małej ojczyźnie na przykładzie Poniatowej. Konferencja była zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Wojewódzką Radę Towarzystw Regionalnych w Lublinie, Gminę Poniatowa, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej oraz Towarzystwo Przyjaciół Poniatowej. Wydarzenie było objęte patronatem…

Opublikowane przez Redaktor LTG 27 kwietnia 2022 0