Kategoria: Artykuły

Zwięzły opis wybranych jednostek wojskowych w Armii Imperium Rosyjskiego w latach 1703-1918.

Poniżej przedstawiamy wybrane jednostki wojskowe składające się na Armiię Imperium Rosyjskiego, w któych służbę wojskową odbywali mieszkańcy Lubelszczyzny. Mamy nadzięję że ogólny opis pozwoli ustalić losy żołnierzy odbywających obowiązkową służbę wojskową. Niestety nie wszystkie informacje udało się ustalić dlatego jeśli posiadają Państwo większą wiedzę na temat jednostek wojskowych to prosimy o kontakt. Autorem opracowania jest…

Opublikowane przez Redaktor LTG 11 lipca 2023 Off

Spis żołnierzy z poboru roku 1911 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby. Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13…

Opublikowane przez Redaktor LTG 23 kwietnia 2023 Off

Spis żołnierzy poboru roku 1910 zatrzymanych nadterminowo ze względu na wybuch wojny.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole nr 177 tj. Urząd Powiatowy Krasnostawski ds. Powinności Wojskowej przechowywana jest lista żołnierzy niższego stopnia, która z powodu wojny została zatrzymana do pełnienia dalszej służby. Do listy dołączone jest pismo przewodnie kierowane przez Naczelnika Wojennego Powiatu Zamojskiego do Urzędu Powiatowego Krasnostawskiego ds . Powinności Wojskowej opatrzone datą 13…

Opublikowane przez Redaktor LTG 17 marca 2023 Off

Wykaz żołnierzy w sprawie których prowadzone były postępowania spadkowe w latach 1858-1868.

W zespole 22 tj. Akta miasta Lublin, pod sygnaturą archiwalną nr 1263, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie odnaleźć można księgę noszącą tytuł „Spadki po wojskowych 1858-1868”. Wspominany materiał liczy 892 karty na których znajdziemy sprawy związane z pozostawionym dobytkiem po zmarłych żołnierzach, korespondencję związaną z poszukiwaniem rodzin zmarłych żołnierzy, dokumentacje urzędową związana ze śmiercią…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 grudnia 2022 Off

Spis imienny poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się na badania lekarskie.

W Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole pn. Urząd Powiatowy Zamojski do Spraw Powinności Wojskowej przechowywana jest teczka o sygnaturze nr 17 tj. O powołaniu i przyjęciu rekrutów w 1914 roku. Poniżej publikujemy listę imienną poborowych z powiatu zamojskiego podlegających w poborze 1914 roku wstąpieniu do wojska, którzy nie stawili się w określonym czasie na…

Opublikowane przez Redaktor LTG 23 września 2022 Off

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy tabele z udzielonym wsparciem rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Jastków w latach 1914-1915. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie danie źródłowe tj. miejsce przechowywania księgi, nr zespołu i sygnatury…

Opublikowane przez Redaktor LTG 19 września 2022 Off

Udzielenie zapomóg rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce 1914-1915.

Poniżej przedstawiamy 6 tabel datowanych od 31 sierpnia 1914 do 31 kwietnia 1915 roku, z wykazem wsparcia finansowego przydzielonego rodzinom żołnierzy wysłanych na front z gminy Zemborzyce. W opracowanym spisie podaliśmy najważniejsze informacje tj. Imię i nazwisko żołnierza wysłanego na front, imię ojca, imię żony, miejscowość, nr.* – czyli numer porządkowy wg księgi a następnie…

Opublikowane przez Redaktor LTG 8 września 2022 Off

Pamiętniki chłopów. Zapomniani żołnierze polscy w carskich mundurach.

Artykuł Bogdana Nowaka pt. Pamiętniki chłopów. Zapomniani żołnierze polscy w carskich mundurach opublikowany na łamach Kuriera Lubelskiego dn. 12 listopada 2021 roku. Dzięki życzliwości p.o. Redaktora Naczelnego Pana Wojciecha Pokory mogliśmy opublikować artykuł na stronie projektu.   Wcielono ich do carskiej armii. Wśród nich były tysiące żołnierzy pochodzenia chłopskiego z naszego regionu. Ich doświadczenie i…

Opublikowane przez Redaktor LTG 19 lutego 2022 Off