Poniżej przedstawiamy przetłumaczony z języka rosyjskiego inwentarz zespołu nr 175 tj. Urząd Gubernialny Lubelski ds. Powinności Wojskowej, który znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Opis zespołu znajduje się w inwentarzu książkowym dostępnym w archiwum oraz na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl

Autor tłumaczenia Krystyna Krzyżanowska.

Korekta: dr Dorota Głuszak, Jerzy Kuśnierz

ZespółNr sygnatury Tytuł treści Daty Opis zewnętrznyStare sygn.Uwagi
1751Dziennik posiedzeń Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej. Protokoły.1874Volumen
1752Protokoły posiedzeń 18751875Volumen
1753Protokoły posiedzeń 18761876Volumen
1754Protokoły posiedzeń 18771877Volumen
1755Protokoły posiedzeń (do 22.11.1878)1878Volumen
1756Protokoły posiedzeń (od 22.11.1878)1878Volumen
1757Protokoły posiedzeń (do 24.11.1879)1879Volumen
1758Protokoły posiedzeń (od 24.11.1879)1879Volumen
1759Protokoły posiedzeń (do 04.12.1880)1880Volumen
17510Protokoły posiedzeń (od 04.12 do 31.12.1880)1880Volumen
17511Protokoły posiedzeń (do 22.11.1881)1881Volumen
17512Protokół nr 221 posiedzenia z dn. 12.07.18811881Volumen
17513Protokoły posiedzeń 18871887Volumen
17514Protokoły posiedzeń 18881888Volumen
17515Protokoły posiedzeń 18891889Księga opr.
17516Protokoły posiedzeń 18901890Księga opr.
17517Protokoły posiedzeń 18911891Księga opr.
17518Protokoły posiedzeń 18921892Księga opr.
17519Protokoły posiedzeń 18931893Księga opr.
17520Protokoły posiedzeń 18941894Księga opr.
17521Protokoły posiedzeń 18951895Księga opr.
17522Protokoły posiedzeń 18971897Księga opr.
17523Protokoły posiedzeń 18981898Księga opr.
17524Protokoły posiedzeń 18991899Księga opr.
17525Protokoły posiedzeń 19001900Księga opr.
17526Protokoły posiedzeń 19011901Księga opr.
17527Protokoły posiedzeń 19021902Księga opr.
17528Protokoły posiedzeń 19031903Księga opr.
17529Protokoły posiedzeń 19041904Księga opr.
17530Protokoły posiedzeń 19051905Księga opr.
17531Protokoły posiedzeń 19061906Księga opr.
17532Protokoły posiedzeń 19071907Księga opr.
17533Protokoły posiedzeń 19081908Księga opr.
17534Protokoły posiedzeń 19151915Volumen
17535O najemnikach 1867-68VolumenN-102Czasowa obecność rekrutów.
17536Przyjmowanie rekrutów 1867VolumenN-103Także
17537Imienne spisy poborowych, którzy nie stawili się na badania lekarskie w 1869.1869VolumenN-51jw.
17538Przyjmowanie rekrutów 1873Volumenjw.
17539Ogólne instrukcje dotyczące poborowych - samo okaleczonych. 1874-75Volumenwg opisu nr 3
17540Ogólne rozporządzenie o kolejności wymiany i wykupu ewidencyjnych kwitów rekrutacyjnych i kwitów nowego wzoru.1874Volumenwg opisu nr 4
17541Wg rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych o zaopatrzeniu urzędów ds. powinności wojskowej w przedmioty do mierzenia wzrostu i badania zdrowia.1874Volumenwg opisu nr 5
17542Wg okólnika Min. Spraw Wewnętrznych o dostarczaniu informacji wg reguł, o zmianach zachodzących w składzie rejonów poborowych.1874Volumenjw.nr 7
17543O skargach na decyzje urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej.1874-75Volumenjw.nr 8
17544O wdrożeniu instrukcji urzędom ds. powinności wojskowej przy przyjęciu ludzi oraz wykaz chorób i instrukcji dla lekarzy.1874Volumenjw.nr 9
17545Z odpowiedzi Kancelarii Warszawskiego Generalalnego Gubernatora o delegowanie referenta st.radcy Warikowa i referenta Płachowa w celu dokonania przeglądu zajęć z zakresu powinności wojskowej.1874Volumenjw.nr 10
17546Wg pisma okólnego Min.Spraw Wewnętrznych o przyjęciu do kierowania się instrukcją podaną na podstawie art.. 92 ustawy o powinności wojskowej.1874-76Volumenjw.nr 11
17547O liczbie osób wciągniętych w spisy rekrutów.1874Volumenjw.nr 15
17548O wyznaczenie pomieszczeń dla powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej i wyasygnowanie sum na umeblowanie, oświetlenie, ocieplenie.1874-75Volumenjw.nr 12
17549O doniesieniu chełmskiego urzędu powiat.na nieprawidłowe skierowanie do służby wojskowej Karola Ernesta Bujaka.1874-75Volumenjw.nr 115
17550Rejestracja rekrutów w obwodach.1875-76Volumenjw.nr 5
17551O dostarczeniu alfabetycznej listy osób, podlegających wstąpieniu do wojska, ale nie zgłaszających się w poborze 1874. 1875Volumenjw.nr 7
17552O wyznaczeniu lekarzy wojskowych i przyjmujących, obecnych przy powinności wojskowej.1875Volumenjw.nr 9
17553Ewidencja ogólnych instrukcji dotyczących kwitów rekrutacyjnych.1875-76Volumenjw.nr 13
17554Na prośbę żony emerytowanego podoficera, A. Kalinowskiej, o powrót ze służbt wojskowej Franciszka Kalinowskiego.1875Volumenjw.nr 14
17555Raport Nowo-Aleksandryjskiego (puławskiego) urzędu w sprawie skargi Józefa Żelkowskiego na nieprawidłowe skierowanie syna do służby wojskowej.1875Volumenjw.nr 15
17556O kredytach wyznaczonych na wydatki dla powinności wojskowej w 1875.1875-76Volumenjw.nr 16
17557W sprawie dostarczenia do Sztabu Generalnego listy imiennej samotnych poborowych w służbie wojskowej w 1874 r.1875Volumenjw.nr 23
17558Wg raportu pow.zamojskiego o przyjęcie do więzienia janowskiego ukaranego za niestawienie się do służby wojskowej Franciszka [Zameta?].1875Volumenjw.nr 43
17559O złożeniu urzędu gubernatorskiego przez Gubernatora Buckowskiego.1875Volumenjw.nr 44
17560O powtóne badania lekarskie przez Lubelski i Krasnostawski Powiatowe Urzędy ds. Wojskowych niezdolnych do służby na mocy II artykułu niższych rang.1875Volumenjw.nr 50
17561O sprawdzaniu prowadzonych przez rabinów ksiąg ludności, służącym jako podstawa dla świadectw metrykalnych.1875Volumenjw.nr 53
17562Wg projektu Warsz. Generalnego Gubernatora w celu przedstawienia opinii o zmianach w okręgach poboru.1875Volumenjw.nr 59
17563O sprawozdawczości zaliczonych do rezerwy na podstawie ustawy o powszechnej powinności wojskowej i liczbie żołnierzy pospolitego ruszenia powoływanych pod broń.1875Volumenjw.nr 67
17564Ze skargi rekruta Gminy Łopiennik Filipa Gaca o nieprzyznaniu ulgi w związku z sytuacją rodzinną.1875Volumenjw.nr 172
17565Ogólne rozporządzenie do wiadomości i w celu kierowania powinnością wojskową.1875Volumenjw.nr 185
17566Wg raportu Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ze skargi Wincentego Słupskiego na niewłaściwe wyznaczenie do służby wojskowej (ze względu na obce pochodzenie).1876-78Volumenjw.nr 188
17567Dostarczenie informacji o zakupionych instrumentach chirurgicznych.1876Volumenjw.nr 72
17568O wyznaczeniu (lub mianowaniu) lekarzy obecnych przy powinności wojskowej oraz osób przyjmujących w poborze 1876.1876Volumenjw.nr 86
17569Raport Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowych dotyczący podania właściciela (lub dziedzica) Romana Kozaryna o powrót ze służby jego syna Władysława.1876-77Volumenjw.nr 91
17570jw.1876-77
17571O dostarczeniu spisu wezwań osób (lub dzieci) nieślubnych, mających prawo do ulgi, przystępujących do poboru w 1875.1876-77Volumenjw.nr 99
17572O uzupełnieniu koni wojskowych na wypadek wojny.1876Volumenjw.nr 119
17573O spisie końskim w guberni lubelskiej.1876Volumenjw.nr 132
17574O mianowaniu członkiem Lubelskiego Urzędu Powiatowego p. Feliksa Moskalewskiego.1876Volumenjw.nr 136
17575Wydawanie świadectw o zwalnianiu niektórych stadnin od dostaw koni dla wojska.1876-80Volumenjw.nr 145
17576O sprawdzaniu ksiąg ludności i sporządzaniu spisów poborowych na 1877.1876Volumenjw.nr 342
17577Ogólne rozporządzenia odnoszące się do powinności końskiej.1877-78Volumenjw.nr 3
17578Ogólne rozporządzenia do wiadomości i wytycznych.1877Volumenjw.nr 13
17579Kredyty przeznaczone na powinność wojskową.1877-79Volumenjw.nr 7
17580O stanie (lub składzie) spisów żołnierzy pospolitego ruszenia.1877Volumenjw.nr 60
17581O dostarczeniu spisu samotnych przyjętych do służby w 1876.1877Volumenwg opisu 73
17582O przewozie na podwodach rezerwistów szeregowców i podoficerów w przypadku wezwania ich do służby czynnej.1877-78Volumenjw.nr 87
17583O wyznaczeniu lekarzy obecnych przy powinności wojskowej.1877Volumenjw.nr 91
17584O wyposażeniu wojsk końmi na wypadek wojny.1877Volumenjw.nr 115
17585Skarga Wincentego Rojelskiego i Cezarego Kamienieckiego na nieprzyznanie im 20% za dobrowolne dostarczenie koni.1877-78Volumenjw.nr 178
17586O powtórnym badaniu lekarskim pojmanego poborowego z gminy Zaklików, pow. Janowski, Jana Ozga. 1877Volumenjw.nr 194
17587O przesłaniu IV tomu "Zbioru urzędowych rozporządzeń o zarządzaniu wojskiem…"1877-78Volumenjw.nr 203
17588Skarga mieszkańców posiółka Uchanie: Kawy i Majty Rur, na nieprzyznanie ich wnukom, Szymonowi Frajmanowi ulgi I kategorii.1877Volumenjw.nr 205
17589O przeniesienie ze służby czynnej do rezerwy rekruta z naboru 1872 r., rolnika ze wsi Topulcza - Jana Panasa.1877Volumenjw.nr 193
17590Skarga rolnika wsi Chrzanów - Bernata, na nieprawidłowe określenie wieku jego syna.1877Volumenjw.nr 213
17591O państwowym pospolitym ruszeniu.1877Volumenwg opisu 538
17592O sprawdzeniu ksiąg ludności i zestawieniu szczegółowych spisów poborowych na 1878.1877Volumenjw.nr 625
17593Ogólne rozporządzenie Gubernatora informujące urzędy o powinności wojskowej.1878Volumenjw. 4
17594Ogólne rozporządzenie o dostarczeniu koni dla wojska w przypadku mobilizacji.1878Volumenjw. 9
17594 a [ W uwagach] Ogólne rozporządzenie o państwowym pospolitym ruszeniu.1878-79VolumenOgólne rozporządzenia o państwowym pospolitym ruszeniu.
17595O donosie Żyda posiółka Goraja, Toubmana, o ukrywaniu się od służby wojskowej Władysława Kozubskiego.1878Volumenjw. 29
17596O zmianie nr 3. w drugim uzupełnieniu nr 6 o dostarczeniu koni do wojska.1878Volumenjw. 31
17597O ukrywającym się rekrucie z powiatu biłgorajskiego - Antonim Sajkiewiczu.1878Volumenjw. 59
17598Dostarczenie V tomu "Zbioru urzędowych rozporządzeń o wojskowej powinności"1878-79Volumenjw. 71
17599Rozporządzenie Warsz.General.Gubernatora o przeprowadzenie spisu koni.1878Volumenjw. 75
175100O sprawdzeniu ksiąg ludności i sporządzeniu szczegółowych spisów poborowych na 1879 rok.1878Volumenjw. 510
175101O udzieleniu odroczenia w celu ukończenia studiów, studentowi Akademii Medyczno-Chirurgicznej Franciszkowi Mareckiemu.1879Volumenjw. 8
175102O oddaniu pod Warszawski Wojskowy Sąd Okręgowy poborowych - Tomasza Chcuszka, Teodora Żyłę i Józefa Prochowskiego.1879Volumenjw. 66
175103O wyposażenie wojsk w konie na wypadek wojny.1879-80Volumenjw. 67
175104O zaopatrzeniu rodzin żołnierzy i podoficerów, którzy zginęli na wojnie.1879Volumenjw. 77
175105O nadużyciach przy przyjęciach rekrutów w mieście Hrubieszowie w 1878 r. 1879Volumenjw. 91
175106Wyznaczenie miejscowych obywateli na członków Powiatowych Urzędów ds. Wojskowych.1879Volumenjw. 107
175107O dostawie koni do wojsk zgodnie z harmonogramem Ja-7.1879-80Volumenjw. 110
175108Sprawdzanie ksiąg ludności i tworzenie szczegółowych spisów poborowych na 1880 rok.1879Volumenjw. 499
175109Opinia dowódcy 18 Brygady Artylerii w sprawie powtórnych badań lekarskich Saffona Etarmina.1880Volumenjw.1
175110Opinia Tambowskiego Gubernatora Urzędu ds. Powinności Wojskowych w sprawie ponownego badania Kasjana Tabiejewa.1880Volumenjw. 12
175111Opinia Komendata Aresztu Janowskiej Twierdzy o powtórne badanie poborowych: Jana Sawienki i Stefana Bakłonowa.1880Volumenjw.5
175112Wg powyższej opinii o powtórnym badaniu poborowego Kiryła Afanasjewa.1880Volumen7
175113Ogólne zarządzenia informujące Urzędy Gubernialne ds. Powinności Wojskowej - do wiadomości.1880Volumen13
175114Opinia Urzędu Kurlandskiej Guberni ds. Powinności Wojskowej o ponownym badaniu Magnusa Szmidka.1880Volumen17
175115Opinia Jekaterynskiego Gubernatora o ponownym badaniu Łukasza Kuli i Józefa Szuchniaka.1880Volumen19
175116Opinia Tambowskiego Gubernatora o powtórnym badaniu Teodora Szebałowa.1880Volumen20
175117Opinia Jekaterynskiego Gubernatora o ponownym badaniu Kazimierza Śniadówki.1880Volumen35
175118Opinia Warszawskiego Generalnego Gubernatora w związku z prośbą Joanny Maltańskiej o zwolnienie z wojska syna Tomasza.1880Volumen65
175119Raport Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o wyasygnowanie 188 rubli 13,5 kop.za zaopatrzenie w żywność 204 koni dostarczonych dla wojska.1880Volumen68
175120Odwołanie Chersońskiego Gubernatora o uznaniu Antoniego Kozaka za niezdolnego do służby wojskowej. 1880Volumen76
175121O sprawie poborowego z Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, Jana s. Pawła Stachyry.1880Volumen92
175122Wyznaczenie zarządzająych odcinkami wojskowo-końskimi.1880Volumen93
175123Przedstawienie dokumentów odroczenia Michałowi Birukowiczowi. 1880Volumen97
175124Pozwolenie na odbycie służby wojskowej w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej - Władysławowi Kossowskiemu.1880Volumen98
175125Uznanie za niezdolnego do służby poborowego z pow. Krasnostawskiego - Szymona Mordka.1880Volumen99
175126O wysyłce tasiemki do mierzenia obwodu klatki piersiowej poborowych.1880-81Volumen107
175127Donos o nieprawidłowo uwolonionych ze służby wojskowej pięciu poborowych z pow. Krasnostawskiego.1880-81Volumen543
175128Kredyty wyznaczone na rozchód dla powinności wojskowej w 1881 r. 1880-82Volumen118
175129O złożeniu urzędu Gubernatora przez Generał-Majora Liszyna.1880Volumen119
175130O poborze żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii na uzupełnienie wojsk stałych.1880-82Volumen558
175131Sprawdzanie ksiąg ludności i tworzenie szczegółowych spisów poborowych na 1881 rok.1880Volumen565
175132Ogólne rozporządzenia do wiadomości Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej.1881Volumen15
175133O zatwierdzeniu zarządzających odcinkami wojskowo-konnymi.1881Volumen73
175134O uchylaniu się niektórych żydów miasta Zamość od pełnienie służby wojskowej.1881Volumen83
175135Udzielenie odroczenia dla ukończenia studiów Salomonowi Kaganowi, Antoniemu Lewkowiczowi i Naftalemu (Jungiercowi?).1881Volumen89
175136O ewidencji kwitów rekrutacyjnych.1881Volumen98
175137Donos mieszkańca wsi Skoków Janeczki na Kwiecińskiego, że okaleczał poborowych.1881Volumen110
175138Zatwierdzenie na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej, miejscowych obywateli.1881Volumen113
175139Kredyty wyznaczone na wydatki powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej na 1882 r. 1881Volumen122
175140Sprawdzanie ksiag ludności i zestawienie szczegółowych spisów poborowych na 1882 r. 1881Volumen599
175141Ogólne rozporządzenie do wiadomości urzędów gubernialnych ds. powinności wojskowych.1882Volumen4
175142O rekrutacji żołnierzy pospolitego ruszenia na uzupełnienie stałej armii i o dostawie koni na wypadek mobilizacji.1882Volumen15
175143Odwołanie Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawie przyjęcia w latach 1877-80 wyższej liczby chrześcijan niż żydów. 1882-84Volumen21
175144O zatwierdzenie zarządzających odcinkami wojskowo-końskimi.1882Volumen70
175145O instrumentach medycznych.1882-83Volumen86
175146Ogólne rozporządzenie o spisie koni.1882Volumen119
175147Pozwolenie Zelmanowi Margulesowi, inżynierowi-technologowi, na odbycie służby wojskowej w Sant Petersburgu.1882Volumen123
175148Rekrutacja żołnierzy i podoficerów rezerwy i dostawie koni dla umocnienia 18-tej Brygady Artyleryjskiej.1882Volumen139
175149Wydatki urzędów powiatowych ds. powinności wojskowej na 1883 r. 1882Volumen150
175150Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie spisów poborowych na 1883 r. 1882Volumen527
175151Ogólne rozporządzenie do wiadomości urzędów gubernialnych ds. powinności wojskowych.1883Volumen18
175152Anonimowy donos o pięciu żydach, którzy przybyli z Galicji w celu zebrania funduszy dla uciekająych tu żydów-poborowych.1883Volumen21
175153O donosie mieszkańca Lubartowa - Gerszka Szepieja o nieprawidłowym zwolnieniu od służby wojskowej.1883Volumen69
175154Pobór żołnierzy pospolitego ruszenia dla uzupełnienia wojsk stałych.1883Volumen84
175155Wydanie fałszywego zaświadczenia Janowi Dygasowi przez referenta Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej, naczelnika Tiepłouchowa.1883Volumen101
175156O sprawach różnych.1883-84Volumen89
175157Zatwierdzenie miejscowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. pownności wojskowych.1882Volumen107
175158O nadużyciu stanowiska przez felczera Aleksandra Szczepińskiego.1883Volumen109
175159Prośba rolniczki Antoniny Słonki o powrót ze służby Jana Miziołka.1883Volumen130
175160Pismo rekruta z 1879 r. Antoniego Mazura o sfałszowaniu przez żyda (Obesztaina?) i innych, różnych chorób u poborowych w 1879 r.1883Volumen139
175161Zatwierdzenie miejsowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1883Volumen140
175162Zatwierdzenie kierujących odcinkami wojskowo-konnymi.1883Volumen162
175163Wydatki wojskowe na 1884 r. 1883Volumen174
175164Ogólne rozporządzenia o dostawach koni dla wojska.1883Volumen175
175165Donosy różnych osób na postępowanie przy poborze 1883 r. 1883Volumen180
175166Żydzi, uznani za niezdatnych do służby wojskowej oraz nie zgłaszający się na pobór.1883Volumen190
175167Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie szczegółowych spisów poborowych na 1883 r. 1883Volumen730
175168Z odwołań władz wyższych na podania dot.zwolnienia ze służby wojskowej. 1884Volumen26
175169Pobór żołnierzy pospolitego ruszenia dla uzupełnienia wojsk stałych.1884Volumen45
175170Wydawanie świadectw o zwolnieniu poszczególnych zakładów od dostaw koni dla wojska.1884Volumen66
175171Powtórne badanie zdatności do służby wojskowej Kamila Wołowika.1884Volumen85
175172Zatwierdzenie miejsowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1884Volumen87
175173O wykrytym nieprawidłowym badaniu niektórych poborowych z 1883 r. w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1884Volumen97
175174W sprawie uznania Arona Wołowika za niezdolnego do służby wojskowej.1884-85Volumen106
175175O uldze (lub zwolnieniu) dla Franciszka Sosińskiego.1884-87Volumen123
175176Wynik badania żydów w powiatowych urzędach przy poborze w 1884 r.1884-85Volumen147
175177Kredyty przeznaczone na wydatki powiatowych urzędów ds. poborów w 1885 r. 1884Volumen156
175178Wyniki przeglądu po poborze młodych ludzi na służbę wojskową.1884Volumen613
175179Skarga (zwolnionych?) poborowych żydów na ustalenia Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, o wyznaczeniu więcej żydów niż należy.1884Volumen635
175180O stopniach rezerwy, żołnierzach pospolitego ruszenia i dostawach koni do wojska - część I. 1884Volumen630
175181O stopniach rezerwy, żołnierzach pospolitego ruszenia i dostawach koni do wojska - część II. 1884-85Volumen631
175182Skarga Bartłomieja Więsika na decyzję Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, o przyjęcie na służbę jednocześnie dwóch jego synów.1884-85Volumen472
175183Odnośnie sprawdzenia spisów poborowych na podstawie świadectw metrykalnych i zastępująych je dokumentów.1885Volumen64
175184Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie spisów poborowych na 1885 r.1885Volumen72
175185O zwolnieniu w 1879 r. żyda Mendla (Brandasa?) od służby wojskowej przez Chełmski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej - cz. II.1885-90Volumen102
175186O donosach poborowych, zwolnionych ze służby wojskowej.1885-86Volumen102
175187Skarga Aleksandra Jackowskiego na decyzję Zamojskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowie mu praw do ulgi (zwolnienia?).1885Volumen163
175188Zatwierdzenie miejscowych obywateli kierujących odcinkami wojenno - końskimi.1885Volumen205
175189O żołnierzach pospolitego ruszenia.1885Volumen210
175190Pobór rekrutów w 1885 r. 1885Volumen267
175191Skarga mieszkańców m. Lublina - M. i J. Siwickich (lub Sawickich) na Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej o odmowę odroczenia służby poborowemu F. Licińskiemu w celu usynowienia (adopcji).1885Volumen275
175192Skarga mieszkańca Hrubieszowa - Konst. Kucharskiego na decyzję Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowę odroczenia służby Karolowi Waszczukowi - w celu usynowienia.1885Volumen278
175193Podjęcie postępowania karnego przeciwko przewodniczącemu, niektórym członkom i lekarzom Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej.1885Volumen741
175194Wiadomość o opinii Pułkownika Sztabu Generalnego odnośnie przewidywanych środków przeciwko uchylaniu sięod służby wojskowej przez żydów.1885Volumen724
175195O wydatkach na zadośćuczynienie członkom powiatowych urzędów, lekarzy wojskowych i cywilnych przyjmujących pobór do wojska w 1885 r.1885Volumen627
175196Żydzi, badani w powiatowych urzędach w poborze w 1885 r. 1885Volumen287
175197Zażalenie małżeństwa Wiszniewskich na decyzję Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej odmawiającą zwolnienia ze służby wojskowej jej syna Skiby (vel Gnat).1885-87Volumen374
175198O powtórnym badaniu trzech osób uznanych przez Tomaszowski Urząd Powiatowy za niezdolnych do służby wojskowej.1885-87Volumen286
175199Kredyty, przeznaczone na wydatki powiatowych urzędów na 1886 r. 1885-87Volumen288
175200Sprawozdanie o realizacji poboru za 1885 r. 1886Volumen7
175201Ogólne rozporządzenia o powinności wojskowej.1886Volumen37
175202Informacja o danych […] do rocznego sprawozdania za 1885 r. 1886Volumen42
175203O wprowadzeniu w życie instrukcji o […] u uzupełnieniu wojsk końmi.1886-87Volumen83
175204Zatwierdzenie miejscowych obywateli kierujących odcinkami wojenno - końskimi.1886Volumen88
175205Żudzi, badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych od 1 listopada 1886 r. do 1 listopada 1887 r. 1886Volumen338
175206Pobór rekrutów w 1886 r. 1886Volumen181
175207Podanie - prośba Anieli i Elżbiety Bogusz o zwolnienie z wojska syna i męża - Mateusza Bogusza.1886-87Volumen197
175208Skarga Marii Tymienieckiej na decyzję Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego o odmowę przeniesienia syna z rezerwy do pospolitego ruszenia.1886-87Volumen200
175209Donos o nieprawidłowym odrzuceniu (dyskwalifikacji) poborowych w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych.1886Volumen211
175210Prośba Sury Glidinger o wydanie zaświadczenia, że jej ojciec został zabity przez buntownika (rebelianta).1886Volumen235
175211Uwagi Lubelskiego Gubernatora poczynione przy rewizji w 1886 r. Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej.1886Volumen268
175212Wyznaczenie miejscowych obywateli na członków urzędów powiatowych.1886Volumen306
175213Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1886 do 1 listopada 1887 r. 1886Volumen313
175214Oszukańcze działania Zemmana (Sztengiela?) w celu uwolnienia syna od służby wojskowej.1886-87Volumen314
175215Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis. 1886 do 1 lis. 1887 r. 1886-88Volumen318
175216Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis. 1886 do 1 lis. 1887 r. 1886-87Volumen321
175217Wydatki powiatowych urzędów na 1887 r. 1886-88Volumen329
175218Żydzi, badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886Volumen340
175219Żydzi, badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen354
175220Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen355
175221Żydzi, badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis.1886 do 1 lis. 1887 r.1886Volumen374
175222Żydzi, badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen392
175223Skarga poborowego Wojciecha Franczaka na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej, o nieprzyznanie mu zwolnienia od służby.1886-88Volumen433
175224Podanie (prośba?) właściciela majątku Dołhobycz - Kiedrzyńskiego o wydanie zaświadczenia o uwolnieniu jego stadniny od dostawy koni.1886Volumen846
175225Sprawozdanie o poborze 1886 r. 1887Volumen7
175226O poborze rekrutów z 1887 r. 1887Volumen86
175227O referencie Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej - Kobyleckim, oskarżonym z art. 352, 373 i 377 Kodeksu Karnego.1887Volumen130
175228Wydatki na pobór 1888 r. 1887-89Volumen140
175229O zwolnieniu właściciela stadniny (majątek Turkowice pow. hrubieszowski) - Makomaskiego, z dostawy koni.1887Volumen16
175230Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1887 r. 1887Volumen174
175231Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1887 r. 1887Volumen176
175232Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen178
175233Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen179
175234Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen182
175235Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen183
175236Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen184
175237Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen185
175238Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen186
175239Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen189
175240Rozbieżności opinii członków Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej przy badaniu poborowych w 1877 r. 1887Volumen281
175241Nałożnie kar przez Tomaszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej na żydów, którzy nie pojawili się na poborze.1887Volumen368
175242Zbiór (dział) pism tajnych w 1887 r. 1887Volumen614
175243Nadużycia przedstawiciela i lekarzy Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen615
175244Ogólne rozporządzenie na 1888 r. 1888Volumen11Rok 1888 od N244-254 wł i od 277-288.
175245Zbiór (dział) pism tajnych w 1888 r. 1888Volumen49
175246Pobór rekrutów w 1888 r. 1888Volumen57
175247Rezultaty ściągnięcia kar z rodzin żydów, nie zgłaszająych się w 1886 i 1887 r.1888Volumen71
175248Pisma okólne Sztabu Głównego w 1888 r. 1888Volumen98bDruki
175249Wydatki na pobór 1889 r. 1888-89Volumen110
175250Żydzi, badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 3 listopada 1888 r.1888Volumen120
175251O żydach badanych w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 3.11.18881888-89Volumen128
175252Także w pow. puławskim.1888-89Volumen125
175253Także w pow. janowskim.1888-90Volumen126
175254Także w pow. chełmskim 1888-90Volumen127
175255O posiedzeniach urzędów powiatowych ds. powinności wojskowej.1889Volumen6
175256Ogólne rozporządzenia na 1889 rok.1889-91Volumen7
175257Sprawozdanie z realizacji poboru 1888 r.1889-90Volumen8
175258O miejscowych obywatelach w powiatowych urzędach wojskowych.1889-93Volumen16
175259Uniżona prośba Łucji Szacoń o powrót z wojska syna Franciszka Szaconia.1889Volumen20
175260O powołaniu rekrutów 1889 r.1889-90Volumen43
175261Ubieganie się studenta Petersburskiego Uniwersytetu, S.Wonsowicza o pozwolenie na odbycie wojennej powinności po odroczeniu [?] 1881 roku.1889Volumen48
175262Pokorna prośba szeregowego Pawła (Sińka?) o zwolnienie ze służby wojskowej.1889Volumen68
175263Wydatki na pobór 1890.1889-92Volumen78
175264Żydzi przebadani w Lubelskim Urzędze Powiatowym.1889-90Volumen92
175265Żydzi przebadani w Krasnostawskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen94
175266Żydzi przebadani w Chełmskim Urzędze Powiatowymda.1889-90Volumen95
175267Żydzi przebadani w Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim) Urzędze Powiatowymda.1889Volumen96
175268Żydzi przebadani w Biłgorajskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen98
175269Żydzi przebadani w Lubartowskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen100
175270Żydzi przebadani w Tomaszowskim Urzędze Powiatowym.1889-91Volumen101
175271Żydzi przebadani w Zamojskim Urzędze Powiatowym.1889-90Volumen102
175272Żydzi przebadani w Janowskim Urzędze Powiatowym.1889Volumen103
175273Udzielenie dodatkowego odroczenia studentowi Uniwerystetu Warszawskiego Bogusławowi (Kraczkiewiczowi?).1889Volumen106
175274Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym zaczynając od 4 listopada.1889-90Volumen110
175275Zbiór (dział) pism tajnych w 1889.1889Volumen313
175276O donosie o nadużyciach pisarza gminy Irena pow. puławski, Józefa Sankowskiego.1889Volumen314Rok 1888 od N 244-284 i od 277-288.
175277Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych od 3 listopada.1888Volumen136
175278Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888-89Volumen138
175279Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888Volumen139
175280Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888Volumen141
175281Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych od 4 listopada.1888Volumen142
175282O uniżonej prośbie Tekli (?) Lewczuk dot.zwolnienia jej syna od służby wojskowej.1888Volumen188
175283Także Tekli (?) Niwińskiej.1888Volumen276
175284Także Ludwika Pieńkowskiego.1888Volumen277
175285O zaststosowaniu art.. 50 Ustawy o Wojskowej Powinności w stosunku do dwóch braci przyrodnich, Frejdenberga i Szokmana.1888Volumen293
175286Skarga Alfonsa Grocha na odmowę Urzędu Gubernialnego w sprawie zwolnienia adoptowanego syna Tomasza Pogoreckiego.1888Volumen323
175287Kary nałożone na rodziny żydów uchylajacych się od służby wojskowej w 1888 r.1888Volumen350
175288Spis koni w 1888 r. 1888Volumen367
175289O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. wojskowych w 1890.1890Volumen2
175290Sprawozdanie z powołania rekrutów w 1889 r. 1890Volumen7
175291Ubieganie się E. Świeżawskiego o udzielenie odroczenia służby wojskowej jego synowi Wł. Świeżawskiemu, studentowi Uniwersytetu w Grazu.1890Volumen38
175292Pobór rekrutów w 1890 r. 1890Volumen46
175293O kontroli biurowości w urzędach powiatowych ds.powinności wojskowej w 1890 r.1890-93Volumen72
175294O wydatkach na pobór w 1890 r. 1890Volumen79
175295Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1890 r.1890Volumen103
175296Żydzi badani w N-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen105
175297Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen108
175298Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen109
175299Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen110
175300Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1890 r.1890Volumen114
175301Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1890 r.1890Volumen115
175302Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1890 r.1890Volumen118
175303Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1890 r.1890Volumen121
175304Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1890 r.1890Volumen125
175305Posiedzenia w powiatowych urzędach ds. powinności wojskowej w 1891 r. 1890Volumen306
175306Rekruci z poboru w 1890 r.uznani w poszczególnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej albo podlegający odroczeniu.1890Volumen313
175307Sprawozdanie o uzupełnieniu rekrutów powołanych w 1890 r.1891Volumen1
175308Kontrola biurowości w urzędach powiatowych ds.powinności wojskowej w 1891 r.1891Volumen312
175309Pobór rekrutów w 1891 r. 1891Volumen28
175310Ogólne rozporządzenia na 1891 r.1891Volumen8
175311Kontrola biurowości urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej… II.1891Volumen31 II
175312Kontrola biurowości urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej… III.1891Volumen31 III
175313O ucieczce za granicę poborowego z 1891 r. z pow.hrubieszowskiego, Mikołaja Dąbrowskiego.1891Volumen103
175314Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1891 r.1891-92Volumen111
175315Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891-92Volumen114
175316Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1891 r.1891Volumen117
175317Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim [Puławskim] Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1891 r.1891-92Volumen124
175318Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891Volumen125
175319Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1891 r.1891Volumen127
175320Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891Volumen142
175321Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1891 r.1891Volumen146
175322Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1891 r.1891Volumen149
175323O wydatkach na pobór rekrutów w 1892 r. 1891Volumen292
175324O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1892 r.1891Volumen320
175325Anonimowy donos na rolnika Andrzeja (Sielezkina?) przyczyniającego ludziom okaleczeń dla uniknięcia służby wojskowej.1891Volumen324
175326Zgłoszenie lekarza Niedźwiedzkiego o dokonanym w Lublinie żydowi s. Ostrowa Buchwalda, okaleczenia.1891Volumen323
175327Sprawozdanie o wykonaniu poboru rekrutów w 1891 r.1892Volumen16
175328O zakończeniu kształcenia na Uniwersytecie w Dorpacie, urodzonego w Lublinie, Nafszula Flinera (?)1892Volumen41
175329O skardze duchownego o.Pawłowskiego na odmowę Biłgorajskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, zwolnienia syna proszącego-diaczka.1892Volumen29
175330Wydanie właścicielowi majatku Rudnik pow. Lubelski - T.Ciświckiemu, świadectwa o stadninie i jakości koni.1892Volumen42
175331O przyjęciu lekarza Seweryna Stopnickiego do rezerwy armii wg. Art. 63 Ustawy o powinności wojskowej. 1892Volumen59
175332Ubieganie się studenta Uniwersytetu Warszawskiego F. Jasińskiego o odroczenie od służby wojskowej dla dokończenia kształcenia.1892Volumen52
175333Uniżona prośba Gr. Sieleńszczuka o zwolenienie ze służby wojskowej jego syna Antoniego.1892Volumen70
175334O austriackim poddanym, żydzie S. Goldbaumie, który odbył służbę wojskową w 1883 r. z powiatu hrubieszowskiego.1892Volumen101
175335Prośba studenta Uniwersytetu w Kazaniu, Karola Załuskiego o odroczenie służby w celu ukończenia studiów.1892Volumen105
175336O pozyskaniu młodszego nauczyciela biłgorajskiej szkoły miejskiej, Józefa (Żurakowskiego?) w celu odbycia służby wojskowej.1892Volumen106
175337O wydatkach na pobór rekrutów w 1893 r. 1892-94Volumen110
175338O żydach badanych w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 3.11.1892.1892Volumen121
175339O żydach badanych w Chełmskim Urzędzie Powiatowym.1892-93Volumen122
175340O żydach badanych w Zamojskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen123
175341O żydach badanych w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym.1892-93Volumen124
175342O żydach badanych w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen125
175343O żydach badanych w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen143
175344O żydach badanych w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen144
175345O żydach badanych w Nowo-Aleksandryjskim [Puławskim] Urzędzie Powiatowym od 5.11.1892.1892Volumen145
175346O żydach badanych w Janowskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 4.11.1892.1892Volumen146
175347O pojawiającej się w pow.chełmskim cholerze i środkach podjętych dla jej zwalczania.1892Volumen1558
175348Żydzi badani z pow.lubelskim.1892Volumen226
175349Uniżona prośba żyda Apfelbauma o zwolenienie ze służby jego syna, rekruta z 1891 r.1892-93Volumen302
175350Uniżona prośba S. Szalawskiego o udzielenie zwolnienia I kategorii dla jego syna, z powodów rodzinnych.1892-93Volumen348
175351Pobór rekrutów w 1892 r. 1892Volumen24
175352Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych.1891Volumen124[...?] dodatki
175353Posiedzenia urzędów powiatowych ds. wojskowych w 1893 r.1893-94Volumen2
175354Ogólne rozporządzenia na 1893 r. 1893Volumen5
175355Sprawozdanie o uzupełnieniu naboru rekrutów w 1892 r.1893Volumen7
175356Pobór rekrutów w 1893 r. 1893Volumen9
175357O nielegalnym pełnieniu służby wojskowej przez Mendla Forsztetera w 1884 r. 1893Volumen49
175358Podanie mieszkańca miasta Modlin Zygmunta Dobrowolskiego o pozwolenie na odbycie służby wojskowej w miejście Troick.1893Volumen55
175359Uniżona prośba rolnika P.Szymczyka o powrót ze służby wojskowej jego syna.1893Volumen60
175360O uchyleniu się od służby wojskowej Jana Tarnasiewicza, powołanego w 1877 r. 1893Volumen68
175361Ubieganie się studenta Uniwersytetu w Kazaniu Wiaczesława Mieźla [Mieżeja?] o odroczenie terminu służby wojskowej dla ukończenia kształcenia.1893Volumen70
175362Poprawienie w spisie poborowych na 1886 r. wyznania Michała Adamowicza.1893Volumen76
175363Skarga Wincentego Ochalskiego na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych o uznanie starszego syna Juliana za zdolnego do służby (....)1893Volumen92
175364O wydatkach na pobór rekrutów w 1894 r. 1893Volumen118
175365Wydanie zaświadczenia o stadninie i jakości koni p. Ostrowskiemu, zarządzającemu majątkiem Jawidz.1893Volumen119
175366O miejscowych członkach powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w guberni lubelskiej. 1893Volumen120
175367Żydzi badani przez Tomaszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej od 17 paź. 1983 r. 1893Volumen172
175368Żydzi badani przez Janowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. 1893Volumen173
175369Żydzi badani przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej od 25 paź. 1893 r. 1893Volumen211
175370Ubieganie się dzierżawcy majątku Zawieprzyce pow.lubartowski, p. Skłodowskiego w sprawie stadniny w posiadłości jakości koni.1893Volumen258
175371O uniżonej prośbie Józefa Najmana o powrót syna ze służby wojskowej.1893Volumen366
175372Rekruci poboru 1893 r. uznani w różnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej.1893Volumen339
175373Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1895 r.1894Volumen1
175374Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1895 r.1894-1895Volumen2
175375Sprawozdanie o wykonaniu poboru rekrutów w 1893 r.1894Volumen3
175376Wydanie właścicielowi Jastkowa Nikodemowi Budnemu zaświadzenia o stadninie w majątku i ilości koni.1894Volumen6
175377Pobór rekrutów w 1894 r. 1894-95Volumen7
175378Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusza (Kleca?) o (uzupełniające?) odroczenie dla ukończenia studiów.1894Volumen14
175379Starania ucznia Pskowskiej Szkoły Miernictwa - St.Majewskiego, o odroczenie służby dla ukończenia kształcenia.1894Volumen15
175380Starania studenta Uniwersytetu Kijowskiego - Wacława Kiljańskiego - o odroczenie służby dla ukończenia studiów.1894Volumen19
175381Wiernopoddańcza prośba wdowy S. (Klainwekseler?) o zwolnienie jej syna Arona ze służby wojskowej.1894Volumen22
175382Oświadczenie Augusta Fergina w sprawie o uchylenia się jego brata Juliusza od służby wojskowej.1884Volumen25
175383O wycieńczeniu się poborowego Marcina Mateja w celu uniknięcia służby wojskowej.1884Volumen36
175384O nadużyciach referenta z Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej w Nowej-Aleksandrii - Bogusza Duczyńskiego.1884Volumen42
175385Wydanie zaświadczenia właścicielowi majątku Opole w pow. Nowo-Aleksandria - Kleniewskiemu o stadninie i ilości koni.1884Volumen44
175386Lista (wykaz) żydów, nie zgłaszających się w celu wypełnienia powinności z poboru 1893 r. i ukaranie ich rodzin.1884Volumen121
175387Starania wychowanka Lubelskiego Seminarium Duchownego - I.Szpringera - o odroczenie służby dla ukończenia kształcenia.1884Volumen71
175388Starania ucznia (VIII?) klasy lubelskiego gimnazjum - Henryka Paprockiego - o odroczenie służby dla ukończenia nauki. 1884Volumen85
175389Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowym, rozpoczynając od 17 września 1894.1894-95Volumen95
175390jw. w Biłgorajskim od 17 pażdziernika 1894.1894-95Volumen97
175391Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 18 października 1894.1894-95Volumen102
175392jw. Także w Hrubieszowskim od 17 października 1894.1894-95Volumen103
175393jw. w Nowo-Aleksandryjskim od 18 listopada 1894.1894-95Volumen104
175394jw. w Janowskim.1894-95Volumen105
175395jw. w Zamojskim.1894-95Volumen106
175396jw.w Lubartowskim.1894-95Volumen107
175397jw. w Tomaszowskim od 19 października 1894.1894-95Volumen108
175398jw. w Lubelskim 1894-95Volumen118
175399Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego - Ignacego (Chromińskiego?) - o uzupełniający urlop od służby dla ukończenia studiów.1894-95Volumen231
175400Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1894 r. 1895Volumen9
175401Ogólne rozporządzenia w 1895 r. 1895-97Volumen15
175402Pobór rekrutów w 1895.1895Volumen20
175403Staranie właściciela Trawnik - Michalskiego - o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku i ilości koni.1895Volumen31
175404Staranie właściciela majątku Stryjna pow. Krasnostawski - St. Drojeckiego - o wydanie świadectwa o stadninie i ilości koni.1895Volumen57
175405O pozyskaniu (?) przez Hrubieszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej dla odbycia służby wojskowej, austriackiego poddanego, Iwana (Debunika?)1895Volumen63
175406Żydzi, badani przez Zamojski Urząd Powiatowy od 19 października 1895 r.1895-96Volumen145
175407Wydatki na pobór 1896 r. 1895-97Volumen100
175408Starania właściciela stadniny W.Makomaskiego o wydanie świadectwa zwolenienia od dostaw koni do wojska.1895-96Volumen363
175409O wiernopoddańczej prośbie studenta Uniwersytetu Kijowskiego (W. Enko?) o uzupełniającym odroczeniu dla ukończenia studiów.1895Volumen338
175410Żydzi, badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 19 października.1895Volumen172
175411Żydzi, badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 19 listopada.1895Volumen154
175412jw.w Lubartowskim od 18 października 1895.1895Volumen169
175413Skarga studenta Uniwersytetu Warszawskiego Zenona Niecieckiego na Janowski Urząd Powiatowy za odmowę odroczenia.1895Volumen297
175414O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. powinności wojsowej w 1896.1896Volumen2
175415O poborze rekrutów w 1896 r.1896-97Volumen45
175416Ogólne rozporządzenia w 1896 r. 1896-97Volumen4
175417Sprawozdanie o poborze rekrutów w 1895 r.1896Volumen6
175418Starania właściciela majatku Łysołaje Ł. Popławskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego posiadałości.1896Volumen20
175419Starania właściciela majątku Tuszów Jana Rolanda o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku.1896Volumen32
175420Starania hr. Maurycego Zamoyskiego o wydanie świadectwa o zwolenienie z dostawy koni w jego majątku (Michalewa lub Michałowa).1896Volumen33
175421Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusza Tymińskiego o odroczenie dla ukończenia studiów.1896Volumen38
175422Uniżona prośba wdowy, Emilii Kozierowskiej o zwolnienie jej syna, Antoniego Kozierowskiego.1896Volumen43
175423Starania właściciela majątku Uniszowice pow.lubelski, Józefa Gołębiowskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku.1896Volumen58
175424Uniżona prośba Jana Sidorskiego o przedłożenie prawa do skrócenia terminu służby jego synowi.1896Volumen96
175425O nadużyciach w służbie referetna Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, Bogusza Duczyńskiego (zob. syg. 384).1896Volumen108
175426Żydzi, badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej rozpoczynając od 17 października.1896Volumen126
175427Żydzi, badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen127
175428Żydzi, badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen140
175429Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen152
175430Żydzi, badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen163
175431Żydzi, badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej rozpoczynając od 18 października.1896Volumen165
175432Żydzi, badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen175
175433Żydzi, badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen189
175434Starania dzierżawcy majątku Łopiennik pow.krasnostawski, (J. Strojnowskiego), o wydanie świadectwa stadninie w majątku.1896Volumen397
175435Posiedzenia w powiatowych urzędach ds. powinności wojskowej w 1897 r.1896-97Volumen413
175436Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1896 r. 1897Volumen5
175437O poborze rekrutów w 1896 r.1897-99Volumen7
175438Starania właściciela majątku Sobianowice, Henryka Rojewskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego posiadłości.1897Volumen33
175439Starania studenta Uniwersytetu Technicznego w St. Petersburgu. Tadeusza Piaseckiego o odroczenie służby w celu ukończenia studiów. 1897Volumen66
175440Skarga Katarzyny Jachorek na decyzję Zamojskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowie ulgi/odroczenia służby nieślubnemu synowi - Rybakowi.1897Volumen272
175441Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowych w 1898 r. 1897-1899Volumen444
175442Sprawozdanie z realizacji poboru rekrutów w 1897 r. 1898Volumen13
175443Pobór rekrutów w 1898 r. 1898-99Volumen44
175444Wydatki na pobór rekrutów w 1899 r.1898-1900Volumen116
175445Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1899 r. 1898-1900Volumen422
175446Sprawozdanie z realizacji poboru rekrutów w 1898 r. 1899Volumen5
175447Pobór rekrutów w 1899 r. 1899-1900Volumen11
175448Poborowi uznani w poszczególnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej albo podlegających odroczeniu.1899-1900Volumen24
175449Wydatki na pobór rekrutów w 1900 r. 1899-1900Volumen116
175450Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1900 r.1899-1900Volumen415
175451Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1899 r. 1900Volumen1900-09-01 00:00:00
175452Pobór rekrutów w 1900 r.1900-1901Volumen11
175453Prośba Władysława Plewińskiego o wydanie mu świadectwa o posiadaniu przez niego stadniny w majątku (Tworyczew?)1900Volumen13
175454Prośba Józefa Michalskiego o wydanie mu świadectwa o posiadanej przez niego stadninie w majątku Suchodoły pow.krasnostawski.1900Volumen27
175455Prośba Józefa Plewińskiego o wydanie świadectwa o posiadanej stadninie w majątku Świdnik Mały i Osmolice.1900Volumen28
175456Prośba Natalii Świeżawskiej o wydanie świadectwa o posiadanej stadninie w majątkach Wojciechów i Palikije.1900Volumen29
175457Prośba O. Wydżgi o wydanie mu świadectwa o posiadanej przez niego stadninie w majątku Wożuczyn, Zwiartówek i Michalew pow. tomaszowski.1900Volumen40
175458Prośba hr. Franciszka Poletyłło o wydanie mu świadectwa o posiadanej stadninie w majątku Wojsławice pow.chełmski.1900Volumen43
175459Przywrócenie poborowemu z 1899 r. Archipowi Baranowi praw do ulgi I kategorii.1900Volumen48
175460Starania Eustachego Suchodolskiego o wydanie świadectwa o stadninie posiadanej w jego majątku - Wielkopole i Felicjanka.1900Volumen68
175461Nadużycia w zakresie powinności wojskowej żydów Percowa, Gilermana i Trechermana.1900Volumen290
175462Starania Bolesława Skłodowskiego o wydanie mu zaświadczenia o jego stadninie położonej w majątku Zawieprzyce.1900Volumen338
175463Starania Mieczysława Baczyńskiego o wydanie świadectwa o jego stadninie położonej w majątku Jabłonna. 1900Volumen312
175464Wydatki na pobór rekrutów w 1901 r.1900Volumen182
175465Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1901 r.1901-1902Volumen1
175466Ogólne rozporządzenia na rok 1901.1901Volumen5
175467W sprawie rozpatrzenia projektu "O spisaniu (zarejestrowaniu) i poborze niższych stopni rezerwy oraz dostawie do wojska koni, podwód i uprzęży".1901Volumen6
175468Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1900 r. 1901Volumen9
175469Pobór rekrutów w 1901 r.1901Volumen16
175470Z tajnej korespondencji.1901-1906Volumen139
175471Wydatki na pobór rekrutów 1902 r. 1901Volumen232
175472Terminy posiedzeń powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1901Volumen434
175473Pobór rekrutów 1902 r.1901-03Volumen6
175474Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów w 1901 r. 1902Volumen11
175475Ogólne rozporządzenia na 1902 r. 1902-03Volumen21
175476O miejscowych członkach powiatowych urzędów ds. pownności wojskowej w guberni lubelskiej. 1902-04Volumen36
175477Terminy posiedzeń powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1903 r.1902-03Volumen507
175478Ogólne zarządzenia na 1903 r. 1903-04Volumen7
175479Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów w 1902 r. 1903Volumen9
175480Pobór rekrutów w 1903 r.1903-04Volumen11
175481Starania studenta Uniwersytetu Lwowskiego, Toldmana, o odroczenie służby ze względu na ukończenie studiów.1903Volumen70
175482Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1904 r. 1903-04Volumen433
175483Ogólne rozporządzenia na 1904 r. 1904-05Volumen5
175484Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów 1903 r.1904Volumen16
175485Pobór rekrutów w 1904 r. 1904-05Volumen22
175486Staranie Józefa Bogusławskiego o wydanie zaświadczenia o koniach utrzymywanych w jego posiadłości.1904Volumen54
175487Staranie J. Bogusławskiego o wydanie zaświadczenia o koniach utrzymywanych w majątku Siedliska pow. chełmski.1904Volumen55
175488Staranie Tadeusza Moraczewskiego o wydanie świadectwa o stadninie utrzymywanej w majątku (Czułczyce?) pow.chełmski.1904Volumen528
175489Starania właściciela majątku Snopków, Kazimierza Piasczyńskiego o zaliczenie jego stadniny do hodowli koni guberni lubelskiej. 1904Volumen199
175490Rezerwiści niższych stopni zwolnieni z rezerwy guberni lubelskiej przez urząd ds. powinności wojskowej.1904Volumen641
175491Pobór rekrutów w 1905 r.1905Volumen5
175492Oficerowie chorąży rezerwy i lekarze uznani za nienadających się do służby wojskowej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Powinności Wojskowej.1905Volumen7
175493Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1905 r. 1905Volumen12
175494Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru w 1904 r. 1905Volumen24
175495Starania właściciela majątku Nasutów pow.lubartowski, hr. Konstantego Zamoyskiego o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen114
175496Starania właściciela majątku Dys pow. lubartowski, hr. Konstantego Zamoyskiego o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen115
175497Także i tegoś hr. K.Zamoyskiego, właściciela majątku Pólka pow.lubartowski o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen116
175498Tegoż jako właściciela majątku (Bratnik lub Bartnik?) pow.lubartowski.1905Volumen120
175499Donos Janickiego o łapownictwo powiatowego lekarza z Hrubieszowa - Szanieckiego.1905-06Volumen184
175500Posiedzenia powiatowych urzędów ds.Powinności wojskowej. Guberni lubelskiej w 1906 r.1905-07Volumen724
175501Pobór rekrutów w 1906 r.1905-07Volumen8
175502Sprawozdanie o realizacji służby wojskowej w 1905 r.1906Volumen26
175503Wybór i zatwierdzenie miejscowowych członków powiatowych urzędów ds.powinności wojskowej.1906-07Volumen318
175504Żydzi badani w 1906 r. urz.ds. powinności wojskowej, pow.lubelski.1906Volumen352
175505Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.zamojski.1906Volumen366
175506Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.chełmski.1906Volumen371
175507Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.krasnostawski.1906Volumen367
175508Żydzi badani w 1907 r. urz.ds. powinności wojskowej, gub.modlińska. 1906-08Volumen822
175509Żydzi badani w 1906 r. urz.ds. powinności wojskowej, pow.biłgorajski.1906Volumen391
175510Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.janowski.1906Volumen392
175511Ogólne rozporządzenia na 1907 r. 1907Volumen8
175512Sprawozdanie o wypełnieniu naboru rekrutów w 1906 r.1907Volumen21
175513Pobór rekrutów w 1907 r. 1907Volumen88
175514Akta osobowe powołanych do wojska z pow.krasnystawskiego.1907-1912Volumenj.polski
175515O nie dopuszczaniu propagandy między rekrutami.1907Volumen305
175516Sprawa odbywania służby wojskowej przez Tomasza Klemensa Piskorskiego.1907Volumen337
175517Ogólne rozporządzenie na 1908 r.1908Volumen1
175518Ogólne rozporządzenia na 1908 r.1908Volumen2
175519Pobór rekrutów w 1908 r.1908Volumen3
175520Posiedzenia w powiatowych urzędach wojskowych Guberni Lubelskiej w 1908 r.1908-09Volumen?
175521Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1907.1908Volumen22
175522W sprawie zmiany niektórych przepisów dot.poboru rekrutów.1908Volumen142
175523W sprawie odbywania służby wojskowej przez Fryderyka i Gustawa (Bułków?).1908Volumen253
175524Ubiegania się właścicielki majątku Łęczna pow.lubelskiego Emilii Bloch o zaliczenie jej do właścicieli stadnin Guberni Lubelskiej.1908-09Volumen312 b
175525Żydzi badani w Urzędzie Pow.Nowo-Aleksandryjskim ds.Powinności Wojskowej.1908Volumen381
175526Protokoły w sprawie dochodzeń o niestawieniu się do służby w powiecie chełmskim.1908Volumenj.polski
175527Posiedzenia w Powiatowych Urzędach ds.powinności wojskowych Guberni Lubelskiej w 1909.1908-10Volumen894
175528Ogólna korespondencja na 1909 r.1909-10Volumen1
175529Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1908 r.1909Volumen20
175530Zatwierdzenie miejscowych członków powiatowych urzędów ds. wojskowych.1909Volumen?
175531O politycznej prawomyślności rekrutów przeznaczonych do […ochrony?] instytucji wojskowych rozmieszczonych w cesarskich rezydencjach.1909-11Volumen663Carskie rezydencje - Carskie Sioło, Piotrogród/Petersburg, Gatczyno.
175532Posiedzenia urzędów powiatowych ds. wojskowych Guberni Lubelskiej w 1910 r.1909-11Volumen848
175533Kontrola biurowości powiatowych urzędów ds. wojskowych w 1911 r.1910Volumen972
175534Postępowanie handlowe dotyczące dostaw paliwa dla wojsk od 1.01.1911 do 1.01.1915 w Guberni Lubelskiej.1911Volumen
175535Ogólne rozporządzenia, instrumenty. O poborze rekrutów Guberni Lubelskiej.1912-1914, 1912Volumen1
175536O przeprowadzeniu w 1912 r. ćwiczeń kontrolnych rezerwistów niższych stopnii w Guberni Lubelskiej.1912Volumen21
175537Sprawozdanie o poborze rekrutów w 1911 r. w Guberni Lubelskiej.1912Volumen35
175538Ogólne rozporządzenia na 1912 r. 1912Volumen40
175539Powtórne badania lekarskiej 7 poborowych z 1911 r. z pow.zamojskiego, wobec których wniósł odwołanie Naczelnik Zamojskiego Urzędu Powiatowego.1912Volumen68
175540Ogólna korespondencja na 1912 r.1912Volumen87
175541O powtórnych badaniach lekarskich rekrutów z 1911 r. - trzech z pow.biłgorajskiego i tomaszowskiego oprotestowanych przez naczelnika pow.zamojskiego.1912Volumen94
175542O przeniesieniu do rezerwy rekrutów pow.krasnostawskiego z powodu zmiany sytuacji rodzinnej.1912Volumen99
175543O kontroli biurowości powiatowych urzędów do spraw wojskowych.1912Volumen115
175544Na prośbę (zgodnie z podaniem) rekruta z 1912 r. z pow.chełmskiego - Ilji Lipkowicza odnośnie odroczenia służby w celu kształceania..1912Volumen181
175545Żydzi badani w poborze 1912 r. w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Wojskowych.1912Volumen373
175546O politycznej prawomyślności/lojalności rekrutów powołanych do różnych wojskowych wydziałów rozmieszczonych w rezydencjach carskich.1912Volumen340Carskie rezydencje - Carskie Sioło, Piotrogród/Petersburg, Gatczyno.
175547Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.tomaszowskim, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen378
175548Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.zamojski, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen387
175549Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.biłgorajskim, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen398
175550Wejście w życie nowej ustawy o powinności wojskowej z dn.23 lipca 1912 r.1912Volumen450
175551Skarga rekruta Karola Nowakowskiego na przyjęcie go do wojska przez z Nowo-Aleksandryjski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1912Volumen451
175552Skarga Józefa Zarychty z pow.nowo-aleksandryjskiego na przyjęcie do wojska jego syna, Stanisława.1912Volumen453
175553Uniżona prośba Józefa Kozaczuka o zwolnienie ze służby wojskowej jego nieślubnego syna Piotra Bogusza.1912Volumen461
175554Skarga Fr.Kołodziej na Janowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych w sprawie odmowy udzielenia ulgi I kategorii jej synowi powołanemu w 1910 r.1912Volumen471
175555Skarga Marii Janiszewskiej na odmowę Janowskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych udzielenia ulgi/zwolnienia synowi Józefowi, powołanemu w 1912 r.1912Volumen472
175556Skarga Walentego Mazura na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych jego syna Łukasza, w poborze tego roku.1912Volumen470
175557Starania właścicieli majątku Adamów hrabiostwa Witolda i Marii Łoś o zaliczenie ich do właścicieli stadnin guberni lubelskiej.1912Volumen533
175558Wykazy wyższych oficerów i urzędników zamieszkałych w Lublinie [i ich adresy].1912Volumen534j.polski
175559Ogólna korespondencja na 1913 r.1913Volumen4
175560Obieg rozporządzeń na 1913 r.1913Volumen5
175561Zmiana decyzji Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych o wyznaczenie na rodzinę poborowego z 1912 r. Jankiela Tolbszera 300 rubli kary.1913Volumen9
175562Zmiana (postępowania?) Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych w ściągnięciu (Fajerszteina?) dla pełnienia służby wojskowej i nałożenie na niego 300 rubli kary.1913Volumen8
175563O przeprowadzeniu kontrolnego szkolenia rezerwistów niższych stopnii guberni lubelskiej.1913Volumen35
175564Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1912 r.1913Volumen37
175565Skarga N.Janczarka na decyzję Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych na odmowę zwolnienia z powodów rodzinnych jego pasierba J.Wójcickiego.1913Volumen40
175566Starania rekruta z 1913 r. T. Koźmiaka o odroczenie dla ukończenia studiów w wyższej szkole technicznej w Dreźnie.1913Volumen42
175567Starania rekruta z 1913 r. Jakuba Cederbauma o odroczenie dla ukończenia studiów w wyższej szkole technicznej w Dreźnie.1913Volumen43
175568Kontrola biurowości w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej.1913Volumen48
175569Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia pierwszej kategorii ostatnich 4 lat i żołnierzy pospolitego ruszenia przeniesionych z armii i floty do 1 marca 1913 r. 1913Volumen83
175570Pobór rekrutów w 1913 r. 1913Volumen92
175571Starania rekrutów o odroczenie służby wojskowej w celu ukończenia kształcenia za granicą.1913Volumen98
175572Starania różnych osób o zaliczenie ich stadnin do guberni lubelskiej.1913Volumen122
175573O kredytach niezbędnych na wynajem pomieszczeń dla urzędów wojskowych w przypadku wyodrębnienia ich na oddzielne kancelarie.1913Volumen156
175574Powtóne badania poborowych z 1913 r. niejednogłośnie przyjętych przez Nowo-Aleksandryjski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych.1913Volumen165
175575Polityczna prawomyślność rekrutów poboru z 1913 r. guberni lubelskiej.1913Volumen176
175576Na uniżoną prośbę B.Cusznajdera o przedstawienie jego synowi, poborowemu m.Lublina, ulgi I kategorii.1913Volumen194
175577Skarga Marianny (Buk?) na Krasnostawski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. na odmowę powrotu z wojska jej syna Stanisława.1913Volumen197
175578Starania rolnika z gm.Werbkowice pow.hrubieszowski o zwolnienie z wojska mieszkańca wsi Sawy (Sabacjusza?) Gołubika poborowego 1903 r.1913Volumen205
175579Skarga S.Błaszcza na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. za odmowę zwolnienia na podstawie I kategorii, jego syna, poborowego 1913 r. 1913Volumen216
175580Uniżona prośba Walerego Jóźwika o powrót z wojska jego syna, poborowego z 1910 r., pow. Końskie, Gub. Radomska.1913Volumen217
175581O żołnierzach szeregowych i podoficerach rezerwowych uznanych za niezdolnych do służby wojskowej podczas stawienia się na ćwiczenia kontrolne.1913Volumen218
175582Skarga Rozalii Sieńczak na decyzję Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, na odmowę ulgi/zwolnienia jej syna z przyczyn rodzinnych.1913Volumen219
175583Wielce uniżona prośba Jakuba (Wyśmieniuka?) o zwolenienie jego syna Franciszka, poborowego z pow.zamojskiego z 1912 r. 1913Volumen220
175584Poborowi pow.siedleckiego, uznani za niezdolnych do służby wojskowej przez Siedlecki Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen269
175585Powtórne badania rekrutów poboru z 1913 r., którzy niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza zostali przyjęci przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen320
175586Powtórne badania rekrutów poboru z 1913 r., którzy niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza zostali przyjęci przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen321
175587Skarga Stanisława Dzięcioła na jego przyjęcie do wojska przez Lubartowski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych.1913Volumen352
175588Wiernopoddańcze ubieganie się małżeństwa Kuryś o zwolenienie z wojska usynowionego (lub adoptowanego) przez nich Pawła Tarkowskiego, rekruta z 1912 r. pow.lubelski.1913Volumen365
175589Skarga rekruta Marcina (Gduli?) na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen385
175590Powtórne badania poborowych z 1913 r. przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen383
175591Powtórne badania poborowych z 1913 r. niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych przez Włodawski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen428
175592Żydzi badani w poborze 1913 r. przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen431
175593O powtórnych badaniach poborowych z 1913 r. niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych do wojska w pow.nowo-aleksandryjskim.1913Volumen458
175594Skarga Jana Dekierta na przyjęcie do wojska w Lubelskim Urzędzie Pow.ds.wojskowych jego syna Juliana.1913Volumen517
175595O powtórnym badaniu poborowych poboru z 1913 r. oprotestowanych przez Chełmski Urząd Pow.ds.Wojskowych.1913Volumen533
175596Liczba posiedzeń powiatowych urzędów ds.Wojskowych, majacych się odbyć w 1914 r. 1913Volumen614
175597Zaopatrzenie powiatowych urzędów ds.powinności wojskowych w dziesiętne wagi "Ferdenks" do ważenia poborowych.1913Volumen624
175598Ogólne rozporządzenia na 1914 r. 1914Volumen8
175599O przeprowadzeniu w 1914 r. szkoleń sprawdzających dla rezerwistów niżśzych stopnii guberni lubelskiej.1914Volumen18
175600Donosy i zgłoszenia o nieprawidłowych zwolnieniach od służby wojskowej.1914Volumen20
175601Wydatki na pobór rekrutów w 1914 r.1914Volumen36
175602Pobór rekrutów z guberni lubelskiej w 1914 r. 1914Volumen81
175603O wzięciu pod opiekę rodzin rezerwistów niższych stopni wezwanych do wojska na mocy tegorocznej mobilizacji […]1914Volumen168
175604Otoczenie opieką rodzin rezerwistów niższych stopni, wezwanych do wojska po mobilizacji tego roku II.1914-15Volumen168
175605Otoczenie opieką rodzin rezerwistów niższych stopni, wezwanych do wojska po mobilizacji tego roku III.1914Volumen168
175606O majątku powiatowych urzędów ds. wojskowych 1914Volumen107
175607Wyznaczenie miejscowych obywateli do powiatowych urzędów ds. wojskowych.1914Volumen167
175608Przekształcenie urzędów ds. powinności wojskowych guberni lubelskiej.1914Volumen167
175609Skarga żołnierza niższego stopnia w stanie spoczynku na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych podniesienia mu zasiłku pieniężnego wypłacanego przez skarb państwa.1914Volumen174
175610Powtórne badania różnych osób w Lubelskiem Urzędze Gubernialnym ds. Wojskowych.1914Volumen187
175611Powtórne badania poborowych odrzuconych przez Łukowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych.1914Volumen204
175612Powtórne badania rekrutów z 1914 r. oprotestowanych przez Siedlecki Urząd Powiatowy ds. Wojskowych.1914Volumen207
175613Skarga na przyjęcie do wojska rekruta poboru tego roku z pow.garwolińskiego.1914Volumen275
175614Pobór rekrutów z 1915 r. 1914Volumen333
175615Spis (lub wykaz) emerytowanych wojskowych ze stopniem wojskowym.1914Volumen334
175616Na prośbę o pozwolenie rekrutom przechodzić badania na zdolność do odbycia służby wojskowej wg miejsca ich czasowego zamieszkania.1915Volumen1
175617Donosy i zgłoszenie o nieprawnym zwolnieniu z wojska poborowych guberni lubelskiej.1915Volumen6
175618Skargi na decyzje urzędów powiatowych podane bezpośrednio do urzędów gubernatorskich albo gubernatorów.1915Volumen7
175619Ogólna korespondencja na 1915 r. 1915Volumen8
175620Skarga M.Rubina na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych na nałożenie na jego rodzinę karę 300 rubli za niestawiennictwo z poborze w 1914 r. 1915Volumen10
175621Skarga M.Rozenberga na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowych o wyznaczenie na petenta 300 rubli kary za nie przybycie jego syna na pobór 1914 r. 1915Volumen11
175622Skarga Szmula (Messingera?) na decyzję Krasnostawskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych o nałożenie 300 rubli kary za nie przybucie na pobór w 1914 r. 1915Volumen14
175623jw. Odnośnie Icka (Gdalewicza?) na decyzję Garwolińskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych.1915Volumen15
175624jw. Odnośnie Icka Rotszteina.1915Volumen16
175625jw. Odnośnie (Joska?) Hepszteina za niezgłoszenie się brata …1915Volumen17
175626Skarga Lubelskiego Urzędu Skarbowego na decyzję Siedleckiego Urz.Powiatowego ds. Wojskowych o wyznaczenie wdowie po żołnierzu rezerwiście 3 rubli zapomogi.1915Volumen21
175627Skarga Marcina Posiadały na decyzję Siedleckiego Urz.Powiatowego ds. Wojskowych za odmowę zwolnienia ze służby jego syna, żołnierza pospolitego ruszenia I kategorii.1915Volumen23
175628jw. Odnośnie Antoniego (Siurka?).1915Volumen24
175629Skarga Adolfa Miłosza na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych o odmowę zbadania w celu ustalenia ulgi (lub zwolnienia) jego syna poborowego tego roku.1915Volumen25
175630Ogólne rozporządzenia na 1915 r.1915Volumen27
175631Skarga E.Głowackiej na decyzję Lubartowskiego Urz.Pow.ds Wojskowych na odmowę ulgi (zwolnienia) nieślubnego syna Pietrzeli z powodu niezdolności do pracy jej męża.1915Volumen38
175632Skarga małżeństwa Targońskich na decyzję Lubartowskiego Urz.Pow.ds. Wojskowych na odmowę ulgi/zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej ich nieślubnego syna Jana Wróblewskiego.1915Volumen40
175633Skarga Lubelskiego Urzędu Skarbowego na decyzję Lubelskiego Urz.Pow.ds.Wojskowych o wyznaczenie emerytowanemu żołnierzowi T.Szymańskiemu 3 rubli zapomogi.1915Volumen43
175634Żydzi badani w Janowskim Urz. Pow.ds. Wojskowych w poborze 1915 r.1915Volumen67
175635Skarga I. Badury (Bidury?) na decyzję Sokołowskiego Urz. Pow.ds.Wojskowych na nieprawidłowe przyjęcie do wojska jego syna, poborowego 1915 r. 1915Volumen87
175636jw. Jakuba Jasińskiego na decyzję Łukowskiego Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen86
175637Starania różnych osób o zaliczenie ich stadnin do stadnin guberni lubelskiej.1915Volumen97
175638Pobór rekrutów 1916 r. 1915Volumen102
175639Powtóne badania rekrutów niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych przez Sokołowski Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen33
175640O ponownym badaniu lekarskim rekrutów 1915 r. wobec których wniósł odwołanie chełmski naczelnik wojskowy.1915Volumen52
175641Powtórne badania poborowych niejednogłośnie lub wbrew opini lekarza przyjętych do wojska w Lubartowskim Urz. Pow. Ds. Powinności Wojskowej.1915Volumen51
175642jw.w Lubelskim Urz. Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen30
175643Powtóne badania poborowych z 1915 r. przeciw którym odwołanie wniósł naczelnik Nowoaleksandryjskiego Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen35
175644jw.naczelnik Siedleckiego Urz.Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen?
175645Opieka nad rodzinami powołanych do wojska rezerwistów.1915VolumenTytuł w j. polskim.
175646Pozbawienie aprowizacji z funduszu zapomóg rodzin żołnierzy niższych stopni, którzy uciekli z wojska albo poddali się do niewoli.1915Volumen168
175647Powtórne badania poborowych rezerwistów niższych stopni, uznanych przy zbadaniu na punkcie zborowym za niezdolnych do służby.1915Volumen310
175648Powtórne badania poborowych guberni radomskiej, "oprotestowanych" przez naczelnika wojskowego.1915Volumen353
175649Powtórne badania poborowych 1915 r., niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza przyjętych w Nowo-Aleksandryjskim Urz.Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen378
175650Powtórne badania poborowych przyjętych przez urzędy powiatowe ds.powinności wojskowej.1915Volumen
175651Skargi i ponowne badania poborowych przyjętych w 1915 r. przez urzędy powiatowe ds.powinności wojskowej.1915Volumen
175652Wypłata poborów urzędnikom SUW ewakuowanym w głąb Rosji.1907VolumenTytuł w języku polskim.
175653Zakup koni do wojska i ceny na takowych.1905VolumenTytuł w języku polskim.
175654Żołnierze pospolitego ruszenia I kategorii powołani pod broń, podlegający przyjęciu wg wykazu mobilizacyjnego nr 12 - dla uzupełnienia wojska.1887Volumen1O mobilizacji. Referat mobilizacyjny.Tytuł w języku polskim.
175655Podwody do odstawienia żołnierzy rezerwy niższych stopni od miejsca zamieszkania na punkt zborny przy mobilizacji.1887-88Volumen2
175656Wyznaczenie członków komisji przyjęć dla dostawy koni dla wojska w przypadku mobilizacji.1887-89Volumen4
175657Zapotrzebowanie Krajowego Oddziału (MWD?) na dostarczenie informacji o cenach na furmanki i uprząż.1887Volumen7
175658Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii i żołnierzy pospolitego ruszenia wśród emerytowanych szeregowców i oficerów, któzy nie ukończyli 40 lat.1888Volumen1/1888
175659Przeprowadzenie wojenno-końskiej powinności.1888Volumen2
175660Wg przydziału (rozkładu) nr 13 o prawach do służby i przydzieleniu do wojska rezerwistów niższych stopni i o dostawie koni.1889Volumen2
175661Żołnierze pospolitego ruszenia wyznaczeni rozkazem mobilizacyjnym nr 13 z powiatów guberni lubelskiej do skompletowania batalionów rezerwowych.1889Volumen3
175662Podwody dla żołnierzy niższych stopni rezerwy z miejsc zamieszkania do punktów zbornych.1889Volumen4
175663Żołnierze pospilitego ruszenia wyznaczeni rozkazem mobilizacyjnym nr 14 z powiatów guberni lubelskiej do skompletowania batalionów rezerwowych.1891-92Volumen2Wg mobilizyjnego nr 2
175664Członkowie komisji przyjęć na dostawę koni dla wojska wg rozkładu mobilizacyjnego. 1891-92Volumen3
175665Wprowadzenie w życie (…?) zatwierdzonych 14 maja 1893 r. tymczasowych przepisów o ewidencji koni przy doprowadzeniu armii do pełnego składu i w czasie wojny.1894Volumen1Po mobilizacji [?]
175666Kolejność przeprowadzania w powiatach szkoleń/ćwiczeń kontrolnych rezerwistów niższych stopni armii i floty.1894-97Volumen3Po mobilizacji [?]
175667Ilość żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty poniżej 43 lat. 1894Volumen2Po mobilizacji [?]
175668Rozkaz nr 16 o dostawach koni dla wojska przy dostarczaniu ich w sytuacji wojny.1895-96Volumen5Po mobilizacji [?]
175669Kontrolny spis koni w 1897 r. 1897Volumen3Po mobilizacji [?]
175670Rozkaz nr 17 o dostawach koni dla wojska przy dostarczaniu ich w stanie wojny.1897Volumen4Po mobilizacji [?]
175671Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w pow.hrubieszowskim i tomaszowskim.1898Volumen3
175672Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1898 r. 1898Volumen1
175673Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1899 r. 1899Volumen1
175674Kontrolny spis koni w 1899 r. 1899Volumen2
175675Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w pow.janowskim, krasnostawskim i biłgorajskim. 1899Volumen3
175676Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1900-01Volumen1
175677O wyznaczeniu członków komisji odbiorczych dla dostaw koni dla wojska, na wypadek mobilizacji.1900Volumen2
175678W sprawie cen na wozy i uprząż, nabywanych dla transportów wojskowych.1900Volumen3
175679Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, czterech ostatnich poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1900 r. 1900Volumen4
175680Kontrolny spis koni w 1900 r. 1900Volumen5
175681Ćwiczenia kontrolne rezerwistów niższych stopni w powiatach - lubelskim, lubartowskim, chełmskim i zamojskim.1900Volumen6Mobilizacja
175682Liczba żołnioerzy pospolitego ruszenia I kategorii oraz przeniesionych z armii i floty do 1 marca 1901 r. 1901Volumen1Mobilizacja
175683Liczba emerytowanych oficerów podlegających wezwaniu w czasie mobilizacji.1901Volumen2Mobilizacja
175684Kontrolny spis koni w 1901 r. 1901Volumen3Mobilizacja
175685Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w powiatach - nowoaleksandyjskim, janowskim, hrubieszowskim i tomaszowskim.1901Volumen5Mobilizacja
175686O próbnej mobilizacji.1901Volumen5Mobilizacja
175687Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1901-02Volumen4Mobilizacja
175688O wyznaczeniu przewodniczącego i członków komisji przyjęć dla dostaw konii wojskowych wg rozkazu nr 17.1902-03Volumen5Mobilizacja
175689O wyznaczeniu kandydatów na stanowisko przewodniczącego i członków komisjii dla dostaw koni.1902Volumen6Mobilizacja
175690Podwody dla żołnierzy niższych stopni rezerwy z miejsc zamieszkania do punktów zbornych wg rozkazu nr 17.1902Volumen7[Po?] mobilizacji
175691Ceny na podwody i uprzęż nabywane dla transportu wojskowego.1902Volumen8[Po?] mobilizacji
175692Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacj.1902Volumen9[Po?] mobilizacji
175693Liczba żołnioerzy pospolitego ruszenia I kategorii, ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy do 1 marca 1902 r. 1902Volumen10[Po?] mobilizacji
175694O kontrolnych ćwiczeniach rezerwistów niższych stopni w powiatach - lubartowskim, krasnostawskim i biłgorajskim.1902Volumen11[Po?] mobilizacji
175695O rozprowadzaniu koni na odcinki (…) wg rozkazu nr 18.1902Volumen12[Po?] mobilizacji
175696Rozsyłka (…) barek dla przyjęcia koni.1902Volumen14[Po?] mobilizacji
175697Czasowy zakaz wywozu koni z niektórych guberni przygranicznych.1902-04Volumen15[Po?] mobilizacji
175698Dostawa koni dla wojska wg mobilizacyjno-końskiego rozkazu nr 18.1902-04Volumen7[Po?] mobilizacji
175699Podwody dla dostarczenia rezerwistów niższych stopni na punktu zborne, w przypadku mobilizacji armii wg rozkładu nr 18.1902-03Volumen10Mobilizacja
175700Kontrolny spis koni w 1902 r. 1903Volumen6Mobilizacja
175701Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1903Volumen8Mobilizacja
175702Podwody i dostawy uprzęży dla wojska wg rozkazu mobilizacyjnego nr 18.1903Volumen8Mobilizacja wg […] nr 18
175703Ceny na podwody i uprzęż nabywane dla transportów wojskowych.1903Volumen9Mobilizacja
175704Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I rejestru ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1903 r. 1903Volumen10Mobilizacja
175705Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacj.1903Volumen1Mobilizacja
175706Kontrolny spis koni w 1903 r. 1903Volumen12Mobilizacja
175707Wyznaczenie przewodniczącego i członków komisji przyjęć dla dostawy koni dla wojska wg rozkazu nr 18.1902Volumen1902-04-01 00:00:00Mobilizacja
175708Z pism okólnych i rozporządzeń ewidencji rezerwistów niższych stopni i żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, przeniesionych z rezerwy.1904Volumen1Mobilizacja wg […] nr 18
175709Z pism okólnych i rozporządzeń o kierowaniu kontrolnymi ćwiczeniami żołnierzy niższych stopni i pospolitego ruszenia I kategorii, przeniesionych z rezerwy.1904Volumen2Mobilizacja
175710Z pis okólnych i rozporządzeń o kierowanie ewidencją oficerów i urzędników rezerwy.1904-05Volumen3Mobilizacja
175711Kierowanie kontrolnymi ćwiczeniami rezerwistów niższych stopni.1904-06Volumen16Mobilizacja wg […] nr 18
175712Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia w 1904 r. 1904-06Volumen17Mobilizacja wg […] nr 18
175713Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacji w 1904 r. 1904-06Volumen20Mobilizacja wg […] nr 18
175714Oficerowie rezerwy zwolnieni z resortu morskiego i zaliczeni do pospolitego ruszenia.1904-06Volumen21Mobilizacja wg […] nr 18
175715Dostawa koni w sierpniu 1905 r. od ludności pow.lubelskiego. 1905Volumen23Mobilizacja wg […] nr 18
175716Spis kontrolny koni wojskowych w 1906 r. 1906Volumen12Mobilizacja wg […] nr 18
175717Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1906Volumen25Mobilizacja wg […] nr 18
175718Kierowanie kontrolnymi ćwiczeniami rezerwistów niższych stopni w powiatach - lubelskim, chełmskim, zamojskim i biłgorajskim.1907Volumen31Mobilizacja wg […] nr 18
175719Wyznaczenie przewodniczących i członków komisji rekrutacyjnych.1907Volumen26Mobilizacja wg […] nr 18
175720Dostawa koni do częściowej mobilizacji nr 1. 1907Volumen27Mobilizacja wg […] nr 18
175721Ilość oficerów podlegająych poborowi w czasie mobilizacji.1907Volumen28Mobilizacja wg […] nr 18
175722Kontrolny spis koni wojskowych w 1907 r.1907Volumen29Mobilizacja wg […] nr 18
175723Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1907 r. 1907Volumen30Mobilizacja wg […] nr 18
175724Ustalenie cen na konie, podlegające dostawie do wojska w czasie wojny.1907Volumen33Mobilizacja wg […] nr 18
175725Oficerowie rezerwy zwolnieni z resortu morskiego i zaliczeni do pospolitego ruszenia.1907Volumen37Mobilizacja wg […] nr 18
175726Przeprowadzenie spisu koni od 28 kwietnia 1908 r. 1908Volumen35Mobilizacja wg […] nr 18
175727Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia ostatnich czterech poborów, przeniesionych z rezerwy armii i floty do 1 marca 1908 r. 1908Volumen36Mobilizacja wg […] nr 18
175728Przeprowadzenie kontrolnych szkoleń / ćwiczeń rezerwistów niższych stopni w guberni lubelskiej w 1909 r. 1909Volumen38Mobilizacja wg […] nr 18
175729Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I rejestru ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1909 r. 1909Volumen39Mobilizacja wg […] nr 18
175730Kontrolny spis koni wojskowych w 1909 r. 1909Volumen40Mobilizacja wg […] nr 18
175731Przeprowadzenie spisu podwód i uprzęży w powiatach - krasnostawskim, lubartowskim, nowoaleksandyjskim i chełmskim.1909Volumen41Mobilizacja wg […] nr 19
175732Ustanowienie terminu poboru rezerwistów niższych stopni na szkoleniowych ćwiczeniach.1909Volumen43Mobilizacja
175733Osoby z resortu obywatelskiego które były zarządzającymi kontrolą koni wojskowych ponad 3 lata i mają prawo do nagradzania znakami na piersi.1909Volumen44Mobilizacja
175734O przeprowadzonych w 1910 r. ćwiczeniach kontrolnych rezerwistów niższych stopni w guberni lubelskiej.1910Volumen46Mobilizacja
175735O przeprowadzeniu kontrolnego spisu koni dla wojska w 1910 r. 1910Volumen47Mobilizacja
175736Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich 4 lat poboru oraz przeniesionych z rezerwy armii i floty do 1 marca 1910 r. 1910Volumen48Mobilizacja
175737Alfabet dla rekrutów przyjętych na służbę wojskową w 1867 r. 1867Księga49Mobilizacja
175738Kontrola rekrutów guberni lubelskiej powracających z wojskowej służby do stron rodzinnych.1867-68Księga-
175739Kontrola rekrutów przyjętych przez stały urząd rekrucki.1869Księga-
175740Formularne spisy poborowych przyjętych na rachunek poborów […]1869-81Księga9
175741Księga Lubelskiego Tymczasowego Urzędu Rekrutacyjnego poboru w 1874 dla zapisów pokwitowań wykupu.1874Księga
175742Ewidencyjna chronologiczna księga stopni oficerskich pospolitego ruszenia na ewidencję guberni lubelskiej - urzędu ds. powinności wojskowej.1874Księga
175743Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1874KsięgaBrak z r.1910
175744Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1875Księga
175745Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1876Księga
175746Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1877Księga
175747Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1878Księga
175748Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1879Księga
175749Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1880Księga
175750Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1881Księga
175751Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1882Księga
175752Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1883Księga
175753Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1884Księga
175754Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1885Księga
175755Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1886Księga
175756Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1887Księga
175757Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1888Księga
175758Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1889Księga
175759Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1890Księga
175760Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1891Księga
175761Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1892Księga
175762Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1893Księga
175763Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1894Księga
175764Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1895Księga
175765Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1896Księga
175766Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1897Księga
175767Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1898Księga
175768Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1899Księga
175769Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1900Księga
175770Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1901Księga
175771Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1902Księga
175772Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1903Księga
175773Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1904Księga
175774Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1905Księga
175775Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1906Księga
175776Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1907Księga
175777Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1908Księga
175778Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1909Księga
175779Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1911Księga
175780Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1912Poszyt
175781Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1913Księga
175782Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1914Księga
175783Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1915Poszyt
175784Jw. Po mobilizacji 1887-1902Księga
175785Jw. Po mobilizacji 1902-1903Księga
175786Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1874-1877KsięgaBrak z r. 1912
175787Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1878-1880Księga
175788Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1881-1883Księga
175789Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1884-1886Księga
175790Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1887-1891Księga
175791Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1892-1895Księga
175792Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1896-1898Księga
175793Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1899-1902Księga
175794Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1903-1904Księga
175795Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1905-1906Księga
175796Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1907-1908Księga
175797Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1909-1910Księga
175798Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1911Księga
175799Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1913Księga
175800Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1914Księga
175801Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1915Księga
175802Indeks osobowy -KsięgaBez okładek
175803Spis formularny zaciągowych oddanych z województwa lubelskiego.1834KsięgaKomisja Zaciągowa Województwa Lubelskiego
175804Spisy formularne1836Księga4Komisja Zaciągowa Województwa Lubelskiego
175805Spisy formularne1836Księga5Komisja Zaciągowa Województwa Lubelskiego
175806Lista imienna spisowych z guberni lubelskiej w poborze roku 1838 na zaciąg wydanych, porządkiem alfabetycznym ułożona.1838Księga1Komisja Zaciągowa Guberni Lubelskiej
175807Lista imienna spisowych z guberni lubelskiej w poborze roku 1840 na zaciąg wydanych, porządkiem alfabetycznym ułożona.1840Księga9Komisja Zaciągowa Guberni Lubelskiej
175808Spisy formularne zaciągowych oddanych z guberni lubelskiej na rachunek poboru.[1834] 1837-1846Księga3Urząd Rekrucki Guberni Lubelskiej
175809Spis formularny zaciągowych starozakonnych wydanych z guberni lubelskiej.1844KsięgaUrząd Rekrucki Guberni Lubelskiej
175810Listy imienne spisowych starozakonnych z guberni lubelskiej w poborze roku 1845 na zaciąg wydanych (…).1845KsięgaUrząd Rekrucki Guberni Lubelskiej
175811Spis alfabetyczny rekrutów chrześcijan oddanych z guberni lubelskiej w poborze 1846 roku.1846Księga21, 107
175812Formularny spis starozakonnych rekrutów oddanych z gubernii lubelskiej w poborze 1846 roku.1846Księga20
175813Listy imienne spisowych z guberni i Oddziału Lubelskiego w poborze roku 1847 na zaciąg wydanych […]1847Księga22
175814[Spisy formularne]1848Księga23Brak zakończenia i okładki
175815[Spisy formularne Żydów] 1848Księga24, 111
175816[Spisy formularne chrześcijan]1849KsięgaBez okładek
175817Lista imienna spisowych Żydów wziętych do wojska w roku 1849.1849Księga26, 113
175818Listy imienne spisowych z guberni lubelskiej w poborze roku 1850 na zaciąg wydanych […] - formularne spisy.1850Księga27
175819Listy imienne spisowych chrześcijan z guberni lubelskiej Oddziału Lubelskiego w poborze roku 1851 na zaciąg wysłanych.1851Księga28.115
175820Listy imienne spisowych z guberni lubelskiej Oddziału Lubelskiego w poborze roku 1852 na zaciąg wysłanych.1852KsięgaBez okładek
175821Dwa fragmenty list imiennych spisowych chrześcijan z guberni i Oddziału Lubelskiego.1853Fragmenty księgi
175822Fragment list imiennych spisowych Żydów z guberni lubelskiej.1855Fragment księgi
175823Spis imienny i formularny rekrutów oddanych na służbę w poborze roku 1866 z guberni lubelskiej.1866Księga36
175824Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1845Księga
175825Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1846Księga
175826Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1847Księga
175827Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1848Księga
175828Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1849KsięgaBez jednej okładki
175829Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne zaciągowych z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1850Księga
175830Lista imienna spisowych chrześcijan i Żydów powołanych na zaciąg w roku 1851 z list lit. A,B,C i D - przedstawiająca się przy sprawozdaniu z odbytego poboru.1851Poszyt
175831Lista imienna spisowych chrześcijan i Żydów powołanych na zaciąg w 1851 roku z liczby niestawająych oraz zakwalifikowanych do szpitala.1851Księga
175832Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne rekrutów z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1851Księga
175833Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne rekrutów z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1852Księga
175834Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne rekrutów z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1853Księga
175835Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne rekrutów z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1854KsięgaBez zakończenia i jednej okładki
175836Listy imienne spisowych chrześcijan i Żydów oraz spisy formularne rekrutów z guberni lubelskiej, Oddziału Siedleckiego.1855KsięgaBrak kart początkowych i jednej okładki
175837Spis formularny rekrutów z Oddziału Siedleckiego oddanych w poborze 1866 roku.1866Księga
175838Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Biłgoraj.1867-1869Księga
175839Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Chełm.1867KsięgaBez okładek
175840Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Hrubieszów.1870Księga
175841Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Janów.1867Księga
175842Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Krasnystaw.1862Księga
175843Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Krasnystaw.1869Księga
175844Wykazy poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Krasnystaw.1872Księga
175845Imienny spis poborowych chrześcijan z Lublina1872Księga
175846Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Lublin1862KsięgaBez okładek
175847Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Lublin1865Księga
175848Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Puławy1867KsięgaDotyczy chrześcijan i Żydów
175849Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Puławy1869KsięgaDotyczy chrześcijan
175850Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Puławy1873KsięgaDotyczy chrześcijan
175851Wykazy imienne poborowych pochodzących z poszczególnych gmin pow. Zamość1865Księga
175852Lista imienna spisowych z województwa podlaskiego w poborze roku 1834 na zaciąg wydanych […]1834Księga
175853Lista imienna spisowych z województwa podlaskiego w poborze roku 1835 na zaciąg wydanych […]1835Księga
175854Lista imienna spisowych z województwa podlaskiego w poborze roku 1836 na zaciąg wydanych […]1836Księga
175855Lista i spisy formularne rekrutów oddanych do wojska [1833] 1837-1841Księga
175856Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1837Księga
175857Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1838Księga
175858Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1839Księga
175859Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1840Księga
175860Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1841Księga
175861Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1842Księga
175862Wykaz osób przyjętych do wojska 1842-1845Księga
175863Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1843Księga
175864Lista imienna i spisy formularne zaciągowych z gub.podlaskiej […] do wojska wydanych […]1844Księga
175865Spisy formularne zaciągowych z poboru roku 18671867Księga
175866Spisy formularne zaciągowych z poboru roku 18681868Księga
175867Spisy formularne za 1870 rok1870Księga
175868Spis rekrutów z guberni siedleckiej1871Księga
175869Spis formularny rekrutów oddanych z guberni siedleckiej w naborze 1872 roku1872Księga
175870Spis formularny rekrutów oddanych z guberni siedleckiej w naborze 1873 roku1873Księga
175871Spisy formularne 1873-1874Akta luźne
175872Alfabetyczny wykaz rekrutów z nabowu 1867 roku.1867KsięgaBez jednej okładki
175873Alfabetyczny wykaz rekrutów z nabowu 1871 roku.1871Księga
175874Alfabetyczny wykas rekturów z naboru 1872 roku1872Księga
175875Indeks osobowy PoszytBez początku
175876Indeks osobowy Poszyt
175880Wykazy imienne poborowych chrześcijan pochodzących z gmin pow. Lubartów.1873-1874

Aby ułatwić wyszukiwanie, wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce.

patronat

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”