Poniżej przedstawiamy przetłumaczony z języka rosyjskiego inwentarz zespołu nr 175 tj. Urząd Gubernialny Lubelski ds. Powinności Wojskowej, który znajduje się w Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Opis zespołu znajduje się w inwentarzu książkowym dostępnym w archiwum oraz na stronie www.szukajwarchiwach.gov.pl

Autor tłumaczenia Krystyna Krzyżanowska. 

Korekta: dr Dorota Głuszak, Jerzy Kuśnierz 

Inwentarz składa się z ponad 880 sygnatur. Obecnie opublikowaliśmy tłumaczenie dla jednostek od 1 do 801. Niebawem pojawią się nowe informacje. 

Nr sygnatury Tytuł treści Daty Opis zewnętrznyStare sygn.Uwagi
1Dziennik posiedzeń Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej. Protokoły.1874Volumen
2Protokoły posiedzeń 18751875Volumen
3Protokoły posiedzeń 18761876Volumen
4Protokoły posiedzeń 18771877Volumen
5Protokoły posiedzeń (do 22.11.1878)1878Volumen
6Protokoły posiedzeń (od 22.11.1878)1878Volumen
7Protokoły posiedzeń (do 24.11.1879)1879Volumen
8Protokoły posiedzeń (od 24.11.1879)1879Volumen
9Protokoły posiedzeń (do 04.12.1880)1880Volumen
10Protokoły posiedzeń (od 04.12 do 31.12.1880)1880Volumen
11Protokoły posiedzeń (do 22.11.1881)1881Volumen
12Protokół nr 221 posiedzenia z dn. 12.07.18811881Volumen
13Protokoły posiedzeń 18871887Volumen
14Protokoły posiedzeń 18881888Volumen
15Protokoły posiedzeń 18891889Księga opr.
16Protokoły posiedzeń 18901890Księga opr.
17Protokoły posiedzeń 18911891Księga opr.
18Protokoły posiedzeń 18921892Księga opr.
19Protokoły posiedzeń 18931893Księga opr.
20Protokoły posiedzeń 18941894Księga opr.
21Protokoły posiedzeń 18951895Księga opr.
22Protokoły posiedzeń 18971897Księga opr.
23Protokoły posiedzeń 18981898Księga opr.
24Protokoły posiedzeń 18991899Księga opr.
25Protokoły posiedzeń 19001900Księga opr.
26Protokoły posiedzeń 19011901Księga opr.
27Protokoły posiedzeń 19021902Księga opr.
28Protokoły posiedzeń 19031903Księga opr.
29Protokoły posiedzeń 19041904Księga opr.
30Protokoły posiedzeń 19051905Księga opr.
31Protokoły posiedzeń 19061906Księga opr.
32Protokoły posiedzeń 19071907Księga opr.
33Protokoły posiedzeń 19081908Księga opr.
34Protokoły posiedzeń 19151915Volumen
35O najemnikach 1867-68VolumenN-102Czasowa obecność rekrutów.
36Przyjmowanie rekrutów 1867VolumenN-103Także
37Imienne spisy poborowych, którzy nie stawili się na badania lekarskie w 1869.1869VolumenN-51jw.
38Przyjmowanie rekrutów 1873Volumenjw.
39Ogólne instrukcje dotyczące poborowych – samo okaleczonych. 1874-75Volumenwg opisu nr 3
40Ogólne rozporządzenie o kolejności wymiany i wykupu ewidencyjnych kwitów rekrutacyjnych i kwitów nowego wzoru.1874Volumenwg opisu nr 4
41Wg rozporządzenia Min. Spraw Wewnętrznych o zaopatrzeniu urzędów ds. powinności wojskowej w przedmioty do mierzenia wzrostu i badania zdrowia.1874Volumenwg opisu nr 5
42Wg okólnika Min. Spraw Wewnętrznych o dostarczaniu informacji wg reguł, o zmianach zachodzących w składzie rejonów poborowych.1874Volumenjw.nr 7
43O skargach na decyzje urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej.1874-75Volumenjw.nr 8
44O wdrożeniu instrukcji urzędom ds. powinności wojskowej przy przyjęciu ludzi oraz wykaz chorób i instrukcji dla lekarzy.1874Volumenjw.nr 9
45Z odpowiedzi Kancelarii Warszawskiego Generalalnego Gubernatora o delegowanie referenta st.radcy Warikowa i referenta Płachowa w celu dokonania przeglądu zajęć z zakresu powinności wojskowej.1874Volumenjw.nr 10
46Wg pisma okólnego Min.Spraw Wewnętrznych o przyjęciu do kierowania się instrukcją podaną na podstawie art.. 92 ustawy o powinności wojskowej.1874-76Volumenjw.nr 11
47O liczbie osób wciągniętych w spisy rekrutów.1874Volumenjw.nr 15
48O wyznaczenie pomieszczeń dla powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej i wyasygnowanie sum na umeblowanie, oświetlenie, ocieplenie.1874-75Volumenjw.nr 12
49O doniesieniu chełmskiego urzędu powiat.na nieprawidłowe skierowanie do służby wojskowej Karola Ernesta Bujaka.1874-75Volumenjw.nr 115
50Rejestracja rekrutów w obwodach.1875-76Volumenjw.nr 5
51O dostarczeniu alfabetycznej listy osób, podlegających wstąpieniu do wojska, ale nie zgłaszających się w poborze 1874. 1875Volumenjw.nr 7
52O wyznaczeniu lekarzy wojskowych i przyjmujących, obecnych przy powinności wojskowej.1875Volumenjw.nr 9
53Ewidencja ogólnych instrukcji dotyczących kwitów rekrutacyjnych.1875-76Volumenjw.nr 13
54Na prośbę żony emerytowanego podoficera, A. Kalinowskiej, o powrót ze służbt wojskowej Franciszka Kalinowskiego.1875Volumenjw.nr 14
55Raport Nowo-Aleksandryjskiego (puławskiego) urzędu w sprawie skargi Józefa Żelkowskiego na nieprawidłowe skierowanie syna do służby wojskowej.1875Volumenjw.nr 15
56O kredytach wyznaczonych na wydatki dla powinności wojskowej w 1875.1875-76Volumenjw.nr 16
57W sprawie dostarczenia do Sztabu Generalnego listy imiennej samotnych poborowych w służbie wojskowej w 1874 r.1875Volumenjw.nr 23
58Wg raportu pow.zamojskiego o przyjęcie do więzienia janowskiego ukaranego za niestawienie się do służby wojskowej Franciszka [Zameta?].1875Volumenjw.nr 43
59O złożeniu urzędu gubernatorskiego przez Gubernatora Buckowskiego.1875Volumenjw.nr 44
60O powtóne badania lekarskie przez Lubelski i Krasnostawski Powiatowe Urzędy ds. Wojskowych niezdolnych do służby na mocy II artykułu niższych rang.1875Volumenjw.nr 50
61O sprawdzaniu prowadzonych przez rabinów ksiąg ludności, służącym jako podstawa dla świadectw metrykalnych.1875Volumenjw.nr 53
62Wg projektu Warsz. Generalnego Gubernatora w celu przedstawienia opinii o zmianach w okręgach poboru.1875Volumenjw.nr 59
63O sprawozdawczości zaliczonych do rezerwy na podstawie ustawy o powszechnej powinności wojskowej i liczbie żołnierzy pospolitego ruszenia powoływanych pod broń.1875Volumenjw.nr 67
64Ze skargi rekruta Gminy Łopiennik Filipa Gaca o nieprzyznaniu ulgi w związku z sytuacją rodzinną.1875Volumenjw.nr 172
65Ogólne rozporządzenie do wiadomości i w celu kierowania powinnością wojskową.1875Volumenjw.nr 185
66Wg raportu Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ze skargi Wincentego Słupskiego na niewłaściwe wyznaczenie do służby wojskowej (ze względu na obce pochodzenie).1876-78Volumenjw.nr 188
67Dostarczenie informacji o zakupionych instrumentach chirurgicznych.1876Volumenjw.nr 72
68O wyznaczeniu (lub mianowaniu) lekarzy obecnych przy powinności wojskowej oraz osób przyjmujących w poborze 1876.1876Volumenjw.nr 86
69Raport Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowych dotyczący podania właściciela (lub dziedzica) Romana Kozaryna o powrót ze służby jego syna Władysława.1876-77Volumenjw.nr 91
70jw.1876-77
71O dostarczeniu spisu wezwań osób (lub dzieci) nieślubnych, mających prawo do ulgi, przystępujących do poboru w 1875.1876-77Volumenjw.nr 99
72O uzupełnieniu koni wojskowych na wypadek wojny.1876Volumenjw.nr 119
73O spisie końskim w guberni lubelskiej.1876Volumenjw.nr 132
74O mianowaniu członkiem Lubelskiego Urzędu Powiatowego p. Feliksa Moskalewskiego.1876Volumenjw.nr 136
75Wydawanie świadectw o zwalnianiu niektórych stadnin od dostaw koni dla wojska.1876-80Volumenjw.nr 145
76O sprawdzaniu ksiąg ludności i sporządzaniu spisów poborowych na 1877.1876Volumenjw.nr 342
77Ogólne rozporządzenia odnoszące się do powinności końskiej.1877-78Volumenjw.nr 3
78Ogólne rozporządzenia do wiadomości i wytycznych.1877Volumenjw.nr 13
79Kredyty przeznaczone na powinność wojskową.1877-79Volumenjw.nr 7
80O stanie (lub składzie) spisów żołnierzy pospolitego ruszenia.1877Volumenjw.nr 60
81O dostarczeniu spisu samotnych przyjętych do służby w 1876.1877Volumenwg opisu 73
82O przewozie na podwodach rezerwistów szeregowców i podoficerów w przypadku wezwania ich do służby czynnej.1877-78Volumenjw.nr 87
83O wyznaczeniu lekarzy obecnych przy powinności wojskowej.1877Volumenjw.nr 91
84O wyposażeniu wojsk końmi na wypadek wojny.1877Volumenjw.nr 115
85Skarga Wincentego Rojelskiego i Cezarego Kamienieckiego na nieprzyznanie im 20% za dobrowolne dostarczenie koni.1877-78Volumenjw.nr 178
86O powtórnym badaniu lekarskim pojmanego poborowego z gminy Zaklików, pow. Janowski, Jana Ozga. 1877Volumenjw.nr 194
87O przesłaniu IV tomu „Zbioru urzędowych rozporządzeń o zarządzaniu wojskiem…”1877-78Volumenjw.nr 203
88Skarga mieszkańców posiółka Uchanie: Kawy i Majty Rur, na nieprzyznanie ich wnukom, Szymonowi Frajmanowi ulgi I kategorii.1877Volumenjw.nr 205
89O przeniesienie ze służby czynnej do rezerwy rekruta z naboru 1872 r., rolnika ze wsi Topulcza – Jana Panasa.1877Volumenjw.nr 193
90Skarga rolnika wsi Chrzanów – Bernata, na nieprawidłowe określenie wieku jego syna.1877Volumenjw.nr 213
91O państwowym pospolitym ruszeniu.1877Volumenwg opisu 538
92O sprawdzeniu ksiąg ludności i zestawieniu szczegółowych spisów poborowych na 1878.1877Volumenjw.nr 625
93Ogólne rozporządzenie Gubernatora informujące urzędy o powinności wojskowej.1878Volumenjw. 4
94Ogólne rozporządzenie o dostarczeniu koni dla wojska w przypadku mobilizacji.1878Volumenjw. 9
94 a [ W uwagach] Ogólne rozporządzenie o państwowym pospolitym ruszeniu.1878-79VolumenOgólne rozporządzenia o państwowym pospolitym ruszeniu.
95O donosie Żyda posiółka Goraja, Toubmana, o ukrywaniu się od służby wojskowej Władysława Kozubskiego.1878Volumenjw. 29
96O zmianie nr 3. w drugim uzupełnieniu nr 6 o dostarczeniu koni do wojska.1878Volumenjw. 31
97O ukrywającym się rekrucie z powiatu biłgorajskiego – Antonim Sajkiewiczu.1878Volumenjw. 59
98Dostarczenie V tomu „Zbioru urzędowych rozporządzeń o wojskowej powinności”1878-79Volumenjw. 71
99Rozporządzenie Warsz.General.Gubernatora o przeprowadzenie spisu koni.1878Volumenjw. 75
100O sprawdzeniu ksiąg ludności i sporządzeniu szczegółowych spisów poborowych na 1879 rok.1878Volumenjw. 510
101O udzieleniu odroczenia w celu ukończenia studiów, studentowi Akademii Medyczno-Chirurgicznej Franciszkowi Mareckiemu.1879Volumenjw. 8
102O oddaniu pod Warszawski Wojskowy Sąd Okręgowy poborowych – Tomasza Chcuszka, Teodora Żyłę i Józefa Prochowskiego.1879Volumenjw. 66
103O wyposażenie wojsk w konie na wypadek wojny.1879-80Volumenjw. 67
104O zaopatrzeniu rodzin żołnierzy i podoficerów, którzy zginęli na wojnie.1879Volumenjw. 77
105O nadużyciach przy przyjęciach rekrutów w mieście Hrubieszowie w 1878 r. 1879Volumenjw. 91
106Wyznaczenie miejscowych obywateli na członków Powiatowych Urzędów ds. Wojskowych.1879Volumenjw. 107
107O dostawie koni do wojsk zgodnie z harmonogramem Ja-7.1879-80Volumenjw. 110
108Sprawdzanie ksiąg ludności i tworzenie szczegółowych spisów poborowych na 1880 rok.1879Volumenjw. 499
109Opinia dowódcy 18 Brygady Artylerii w sprawie powtórnych badań lekarskich Saffona Etarmina.1880Volumenjw.1
110Opinia Tambowskiego Gubernatora Urzędu ds. Powinności Wojskowych w sprawie ponownego badania Kasjana Tabiejewa.1880Volumenjw. 12
111Opinia Komendata Aresztu Janowskiej Twierdzy o powtórne badanie poborowych: Jana Sawienki i Stefana Bakłonowa.1880Volumenjw.5
112Wg powyższej opinii o powtórnym badaniu poborowego Kiryła Afanasjewa.1880Volumen7
113Ogólne zarządzenia informujące Urzędy Gubernialne ds. Powinności Wojskowej – do wiadomości.1880Volumen13
114Opinia Urzędu Kurlandskiej Guberni ds. Powinności Wojskowej o ponownym badaniu Magnusa Szmidka.1880Volumen17
115Opinia Jekaterynskiego Gubernatora o ponownym badaniu Łukasza Kuli i Józefa Szuchniaka.1880Volumen19
116Opinia Tambowskiego Gubernatora o powtórnym badaniu Teodora Szebałowa.1880Volumen20
117Opinia Jekaterynskiego Gubernatora o ponownym badaniu Kazimierza Śniadówki.1880Volumen35
118Opinia Warszawskiego Generalnego Gubernatora w związku z prośbą Joanny Maltańskiej o zwolnienie z wojska syna Tomasza.1880Volumen65
119Raport Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o wyasygnowanie 188 rubli 13,5 kop.za zaopatrzenie w żywność 204 koni dostarczonych dla wojska.1880Volumen68
120Odwołanie Chersońskiego Gubernatora o uznaniu Antoniego Kozaka za niezdolnego do służby wojskowej. 1880Volumen76
121O sprawie poborowego z Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, Jana s. Pawła Stachyry.1880Volumen92
122Wyznaczenie zarządzająych odcinkami wojskowo-końskimi.1880Volumen93
123Przedstawienie dokumentów odroczenia Michałowi Birukowiczowi. 1880Volumen97
124Pozwolenie na odbycie służby wojskowej w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej – Władysławowi Kossowskiemu.1880Volumen98
125Uznanie za niezdolnego do służby poborowego z pow. Krasnostawskiego – Szymona Mordka.1880Volumen99
126O wysyłce tasiemki do mierzenia obwodu klatki piersiowej poborowych.1880-81Volumen107
127Donos o nieprawidłowo uwolonionych ze służby wojskowej pięciu poborowych z pow. Krasnostawskiego.1880-81Volumen543
128Kredyty wyznaczone na rozchód dla powinności wojskowej w 1881 r. 1880-82Volumen118
129O złożeniu urzędu Gubernatora przez Generał-Majora Liszyna.1880Volumen119
130O poborze żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii na uzupełnienie wojsk stałych.1880-82Volumen558
131Sprawdzanie ksiąg ludności i tworzenie szczegółowych spisów poborowych na 1881 rok.1880Volumen565
132Ogólne rozporządzenia do wiadomości Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej.1881Volumen15
133O zatwierdzeniu zarządzających odcinkami wojskowo-konnymi.1881Volumen73
134O uchylaniu się niektórych żydów miasta Zamość od pełnienie służby wojskowej.1881Volumen83
135Udzielenie odroczenia dla ukończenia studiów Salomonowi Kaganowi, Antoniemu Lewkowiczowi i Naftalemu (Jungiercowi?).1881Volumen89
136O ewidencji kwitów rekrutacyjnych.1881Volumen98
137Donos mieszkańca wsi Skoków Janeczki na Kwiecińskiego, że okaleczał poborowych.1881Volumen110
138Zatwierdzenie na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej, miejscowych obywateli.1881Volumen113
139Kredyty wyznaczone na wydatki powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej na 1882 r. 1881Volumen122
140Sprawdzanie ksiag ludności i zestawienie szczegółowych spisów poborowych na 1882 r. 1881Volumen599
141Ogólne rozporządzenie do wiadomości urzędów gubernialnych ds. powinności wojskowych.1882Volumen4
142O rekrutacji żołnierzy pospolitego ruszenia na uzupełnienie stałej armii i o dostawie koni na wypadek mobilizacji.1882Volumen15
143Odwołanie Prokuratora Sądu Okręgowego w Lublinie, w sprawie przyjęcia w latach 1877-80 wyższej liczby chrześcijan niż żydów. 1882-84Volumen21
144O zatwierdzenie zarządzających odcinkami wojskowo-końskimi.1882Volumen70
145O instrumentach medycznych.1882-83Volumen86
146Ogólne rozporządzenie o spisie koni.1882Volumen119
147Pozwolenie Zelmanowi Margulesowi, inżynierowi-technologowi, na odbycie służby wojskowej w Sant Petersburgu.1882Volumen123
148Rekrutacja żołnierzy i podoficerów rezerwy i dostawie koni dla umocnienia 18-tej Brygady Artyleryjskiej.1882Volumen139
149Wydatki urzędów powiatowych ds. powinności wojskowej na 1883 r. 1882Volumen150
150Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie spisów poborowych na 1883 r. 1882Volumen527
151Ogólne rozporządzenie do wiadomości urzędów gubernialnych ds. powinności wojskowych.1883Volumen18
152Anonimowy donos o pięciu żydach, którzy przybyli z Galicji w celu zebrania funduszy dla uciekająych tu żydów-poborowych.1883Volumen21
153O donosie mieszkańca Lubartowa – Gerszka Szepieja o nieprawidłowym zwolnieniu od służby wojskowej.1883Volumen69
154Pobór żołnierzy pospolitego ruszenia dla uzupełnienia wojsk stałych.1883Volumen84
155Wydanie fałszywego zaświadczenia Janowi Dygasowi przez referenta Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej, naczelnika Tiepłouchowa.1883Volumen101
156O sprawach różnych.1883-84Volumen89
157Zatwierdzenie miejscowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. pownności wojskowych.1882Volumen107
158O nadużyciu stanowiska przez felczera Aleksandra Szczepińskiego.1883Volumen109
159Prośba rolniczki Antoniny Słonki o powrót ze służby Jana Miziołka.1883Volumen130
160Pismo rekruta z 1879 r. Antoniego Mazura o sfałszowaniu przez żyda (Obesztaina?) i innych, różnych chorób u poborowych w 1879 r.1883Volumen139
161Zatwierdzenie miejsowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1883Volumen140
162Zatwierdzenie kierujących odcinkami wojskowo-konnymi.1883Volumen162
163Wydatki wojskowe na 1884 r. 1883Volumen174
164Ogólne rozporządzenia o dostawach koni dla wojska.1883Volumen175
165Donosy różnych osób na postępowanie przy poborze 1883 r. 1883Volumen180
166Żydzi, uznani za niezdatnych do służby wojskowej oraz nie zgłaszający się na pobór.1883Volumen190
167Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie szczegółowych spisów poborowych na 1883 r. 1883Volumen730
168Z odwołań władz wyższych na podania dot.zwolnienia ze służby wojskowej. 1884Volumen26
169Pobór żołnierzy pospolitego ruszenia dla uzupełnienia wojsk stałych.1884Volumen45
170Wydawanie świadectw o zwolnieniu poszczególnych zakładów od dostaw koni dla wojska.1884Volumen66
171Powtórne badanie zdatności do służby wojskowej Kamila Wołowika.1884Volumen85
172Zatwierdzenie miejsowych obywateli na członków powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1884Volumen87
173O wykrytym nieprawidłowym badaniu niektórych poborowych z 1883 r. w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1884Volumen97
174W sprawie uznania Arona Wołowika za niezdolnego do służby wojskowej.1884-85Volumen106
175O uldze (lub zwolnieniu) dla Franciszka Sosińskiego.1884-87Volumen123
176Wynik badania żydów w powiatowych urzędach przy poborze w 1884 r.1884-85Volumen147
177Kredyty przeznaczone na wydatki powiatowych urzędów ds. poborów w 1885 r. 1884Volumen156
178Wyniki przeglądu po poborze młodych ludzi na służbę wojskową.1884Volumen613
179Skarga (zwolnionych?) poborowych żydów na ustalenia Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, o wyznaczeniu więcej żydów niż należy.1884Volumen635
180O stopniach rezerwy, żołnierzach pospolitego ruszenia i dostawach koni do wojska – część I. 1884Volumen630
181O stopniach rezerwy, żołnierzach pospolitego ruszenia i dostawach koni do wojska – część II. 1884-85Volumen631
182Skarga Bartłomieja Więsika na decyzję Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, o przyjęcie na służbę jednocześnie dwóch jego synów.1884-85Volumen472
183Odnośnie sprawdzenia spisów poborowych na podstawie świadectw metrykalnych i zastępująych je dokumentów.1885Volumen64
184Sprawdzanie ksiąg ludności i sporządzanie spisów poborowych na 1885 r.1885Volumen72
185O zwolnieniu w 1879 r. żyda Mendla (Brandasa?) od służby wojskowej przez Chełmski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej – cz. II.1885-90Volumen102
186O donosach poborowych, zwolnionych ze służby wojskowej.1885-86Volumen102
187Skarga Aleksandra Jackowskiego na decyzję Zamojskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowie mu praw do ulgi (zwolnienia?).1885Volumen163
188Zatwierdzenie miejscowych obywateli kierujących odcinkami wojenno – końskimi.1885Volumen205
189O żołnierzach pospolitego ruszenia.1885Volumen210
190Pobór rekrutów w 1885 r. 1885Volumen267
191Skarga mieszkańców m. Lublina – M. i J. Siwickich (lub Sawickich) na Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej o odmowę odroczenia służby poborowemu F. Licińskiemu w celu usynowienia (adopcji).1885Volumen275
192Skarga mieszkańca Hrubieszowa – Konst. Kucharskiego na decyzję Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowę odroczenia służby Karolowi Waszczukowi – w celu usynowienia.1885Volumen278
193Podjęcie postępowania karnego przeciwko przewodniczącemu, niektórym członkom i lekarzom Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej.1885Volumen741
194Wiadomość o opinii Pułkownika Sztabu Generalnego odnośnie przewidywanych środków przeciwko uchylaniu sięod służby wojskowej przez żydów.1885Volumen724
195O wydatkach na zadośćuczynienie członkom powiatowych urzędów, lekarzy wojskowych i cywilnych przyjmujących pobór do wojska w 1885 r.1885Volumen627
196Żydzi, badani w powiatowych urzędach w poborze w 1885 r. 1885Volumen287
197Zażalenie małżeństwa Wiszniewskich na decyzję Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej odmawiającą zwolnienia ze służby wojskowej jej syna Skiby (vel Gnat).1885-87Volumen374
198O powtórnym badaniu trzech osób uznanych przez Tomaszowski Urząd Powiatowy za niezdolnych do służby wojskowej.1885-87Volumen286
199Kredyty, przeznaczone na wydatki powiatowych urzędów na 1886 r. 1885-87Volumen288
200Sprawozdanie o realizacji poboru za 1885 r. 1886Volumen7
201Ogólne rozporządzenia o powinności wojskowej.1886Volumen37
202Informacja o danych […] do rocznego sprawozdania za 1885 r. 1886Volumen42
203O wprowadzeniu w życie instrukcji o […] u uzupełnieniu wojsk końmi.1886-87Volumen83
204Zatwierdzenie miejscowych obywateli kierujących odcinkami wojenno – końskimi.1886Volumen88
205Żudzi, badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych od 1 listopada 1886 r. do 1 listopada 1887 r. 1886Volumen338
206Pobór rekrutów w 1886 r. 1886Volumen181
207Podanie – prośba Anieli i Elżbiety Bogusz o zwolnienie z wojska syna i męża – Mateusza Bogusza.1886-87Volumen197
208Skarga Marii Tymienieckiej na decyzję Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego o odmowę przeniesienia syna z rezerwy do pospolitego ruszenia.1886-87Volumen200
209Donos o nieprawidłowym odrzuceniu (dyskwalifikacji) poborowych w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych.1886Volumen211
210Prośba Sury Glidinger o wydanie zaświadczenia, że jej ojciec został zabity przez buntownika (rebelianta).1886Volumen235
211Uwagi Lubelskiego Gubernatora poczynione przy rewizji w 1886 r. Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej.1886Volumen268
212Wyznaczenie miejscowych obywateli na członków urzędów powiatowych.1886Volumen306
213Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1886 do 1 listopada 1887 r. 1886Volumen313
214Oszukańcze działania Zemmana (Sztengiela?) w celu uwolnienia syna od służby wojskowej.1886-87Volumen314
215Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis. 1886 do 1 lis. 1887 r. 1886-88Volumen318
216Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis. 1886 do 1 lis. 1887 r. 1886-87Volumen321
217Wydatki powiatowych urzędów na 1887 r. 1886-88Volumen329
218Żydzi, badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886Volumen340
219Żydzi, badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen354
220Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen355
221Żydzi, badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 lis.1886 do 1 lis. 1887 r.1886Volumen374
222Żydzi, badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1886-87Volumen392
223Skarga poborowego Wojciecha Franczaka na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej, o nieprzyznanie mu zwolnienia od służby.1886-88Volumen433
224Podanie (prośba?) właściciela majątku Dołhobycz – Kiedrzyńskiego o wydanie zaświadczenia o uwolnieniu jego stadniny od dostawy koni.1886Volumen846
225Sprawozdanie o poborze 1886 r. 1887Volumen7
226O poborze rekrutów z 1887 r. 1887Volumen86
227O referencie Tomaszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej – Kobyleckim, oskarżonym z art. 352, 373 i 377 Kodeksu Karnego.1887Volumen130
228Wydatki na pobór 1888 r. 1887-89Volumen140
229O zwolnieniu właściciela stadniny (majątek Turkowice pow. hrubieszowski) – Makomaskiego, z dostawy koni.1887Volumen16
230Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1887 r. 1887Volumen174
231Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 1 listopada 1887 r. 1887Volumen176
232Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen178
233Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen179
234Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen182
235Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen183
236Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen184
237Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen185
238Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen186
239Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej. 1887Volumen189
240Rozbieżności opinii członków Hrubieszowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej przy badaniu poborowych w 1877 r. 1887Volumen281
241Nałożnie kar przez Tomaszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej na żydów, którzy nie pojawili się na poborze.1887Volumen368
242Zbiór (dział) pism tajnych w 1887 r. 1887Volumen614
243Nadużycia przedstawiciela i lekarzy Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej.1887Volumen615
244Ogólne rozporządzenie na 1888 r. 1888Volumen11Rok 1888 od N244-254 wł i od 277-288.
245Zbiór (dział) pism tajnych w 1888 r. 1888Volumen49
246Pobór rekrutów w 1888 r. 1888Volumen57
247Rezultaty ściągnięcia kar z rodzin żydów, nie zgłaszająych się w 1886 i 1887 r.1888Volumen71
248Pisma okólne Sztabu Głównego w 1888 r. 1888Volumen98bDruki
249Wydatki na pobór 1889 r. 1888-89Volumen110
250Żydzi, badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 3 listopada 1888 r.1888Volumen120
251O żydach badanych w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 3.11.18881888-89Volumen128
252Także w pow. puławskim.1888-89Volumen125
253Także w pow. janowskim.1888-90Volumen126
254Także w pow. chełmskim 1888-90Volumen127
255O posiedzeniach urzędów powiatowych ds. powinności wojskowej.1889Volumen6
256Ogólne rozporządzenia na 1889 rok.1889-91Volumen7
257Sprawozdanie z realizacji poboru 1888 r.1889-90Volumen8
258O miejscowych obywatelach w powiatowych urzędach wojskowych.1889-93Volumen16
259Uniżona prośba Łucji Szacoń o powrót z wojska syna Franciszka Szaconia.1889Volumen20
260O powołaniu rekrutów 1889 r.1889-90Volumen43
261Ubieganie się studenta Petersburskiego Uniwersytetu, S.Wonsowicza o pozwolenie na odbycie wojennej powinności po odroczeniu [?] 1881 roku.1889Volumen48
262Pokorna prośba szeregowego Pawła (Sińka?) o zwolnienie ze służby wojskowej.1889Volumen68
263Wydatki na pobór 1890.1889-92Volumen78
264Żydzi przebadani w Lubelskim Urzędze Powiatowym.1889-90Volumen92
265Żydzi przebadani w Krasnostawskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen94
266Żydzi przebadani w Chełmskim Urzędze Powiatowymda.1889-90Volumen95
267Żydzi przebadani w Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim) Urzędze Powiatowymda.1889Volumen96
268Żydzi przebadani w Biłgorajskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen98
269Żydzi przebadani w Lubartowskim Urzędze Powiatowyma.1889-90Volumen100
270Żydzi przebadani w Tomaszowskim Urzędze Powiatowym.1889-91Volumen101
271Żydzi przebadani w Zamojskim Urzędze Powiatowym.1889-90Volumen102
272Żydzi przebadani w Janowskim Urzędze Powiatowym.1889Volumen103
273Udzielenie dodatkowego odroczenia studentowi Uniwerystetu Warszawskiego Bogusławowi (Kraczkiewiczowi?).1889Volumen106
274Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym zaczynając od 4 listopada.1889-90Volumen110
275Zbiór (dział) pism tajnych w 1889.1889Volumen313
276O donosie o nadużyciach pisarza gminy Irena pow. puławski, Józefa Sankowskiego.1889Volumen314Rok 1888 od N 244-284 i od 277-288.
277Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych od 3 listopada.1888Volumen136
278Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888-89Volumen138
279Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888Volumen139
280Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych.1888Volumen141
281Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowych od 4 listopada.1888Volumen142
282O uniżonej prośbie Tekli (?) Lewczuk dot.zwolnienia jej syna od służby wojskowej.1888Volumen188
283Także Tekli (?) Niwińskiej.1888Volumen276
284Także Ludwika Pieńkowskiego.1888Volumen277
285O zaststosowaniu art.. 50 Ustawy o Wojskowej Powinności w stosunku do dwóch braci przyrodnich, Frejdenberga i Szokmana.1888Volumen293
286Skarga Alfonsa Grocha na odmowę Urzędu Gubernialnego w sprawie zwolnienia adoptowanego syna Tomasza Pogoreckiego.1888Volumen323
287Kary nałożone na rodziny żydów uchylajacych się od służby wojskowej w 1888 r.1888Volumen350
288Spis koni w 1888 r. 1888Volumen367
289O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. wojskowych w 1890.1890Volumen2
290Sprawozdanie z powołania rekrutów w 1889 r. 1890Volumen7
291Ubieganie się E. Świeżawskiego o udzielenie odroczenia służby wojskowej jego synowi Wł. Świeżawskiemu, studentowi Uniwersytetu w Grazu.1890Volumen38
292Pobór rekrutów w 1890 r. 1890Volumen46
293O kontroli biurowości w urzędach powiatowych ds.powinności wojskowej w 1890 r.1890-93Volumen72
294O wydatkach na pobór w 1890 r. 1890Volumen79
295Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1890 r.1890Volumen103
296Żydzi badani w N-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen105
297Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen108
298Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen109
299Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1890Volumen110
300Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1890 r.1890Volumen114
301Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1890 r.1890Volumen115
302Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1890 r.1890Volumen118
303Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1890 r.1890Volumen121
304Żydzi badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1890 r.1890Volumen125
305Posiedzenia w powiatowych urzędach ds. powinności wojskowej w 1891 r. 1890Volumen306
306Rekruci z poboru w 1890 r.uznani w poszczególnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej albo podlegający odroczeniu.1890Volumen313
307Sprawozdanie o uzupełnieniu rekrutów powołanych w 1890 r.1891Volumen1
308Kontrola biurowości w urzędach powiatowych ds.powinności wojskowej w 1891 r.1891Volumen312
309Pobór rekrutów w 1891 r. 1891Volumen28
310Ogólne rozporządzenia na 1891 r.1891Volumen8
311Kontrola biurowości urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej… II.1891Volumen31 II
312Kontrola biurowości urzędów powiatowych ds.powinności wojskowej… III.1891Volumen31 III
313O ucieczce za granicę poborowego z 1891 r. z pow.hrubieszowskiego, Mikołaja Dąbrowskiego.1891Volumen103
314Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1891 r.1891-92Volumen111
315Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891-92Volumen114
316Żydzi badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1891 r.1891Volumen117
317Żydzi badani w Nowo-Aleksandryjskim [Puławskim] Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 3 listopada 1891 r.1891-92Volumen124
318Żydzi badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891Volumen125
319Żydzi badani w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 4 listopada 1891 r.1891Volumen127
320Żydzi badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej.1891Volumen142
321Żydzi badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1891 r.1891Volumen146
322Żydzi badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds.Powinności Wojskowej, rozpoczynając od 5 listopada 1891 r.1891Volumen149
323O wydatkach na pobór rekrutów w 1892 r. 1891Volumen292
324O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1892 r.1891Volumen320
325Anonimowy donos na rolnika Andrzeja (Sielezkina?) przyczyniającego ludziom okaleczeń dla uniknięcia służby wojskowej.1891Volumen324
326Zgłoszenie lekarza Niedźwiedzkiego o dokonanym w Lublinie żydowi s. Ostrowa Buchwalda, okaleczenia.1891Volumen323
327Sprawozdanie o wykonaniu poboru rekrutów w 1891 r.1892Volumen16
328O zakończeniu kształcenia na Uniwersytecie w Dorpacie, urodzonego w Lublinie, Nafszula Flinera (?)1892Volumen41
329O skardze duchownego o.Pawłowskiego na odmowę Biłgorajskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, zwolnienia syna proszącego-diaczka.1892Volumen29
330Wydanie właścicielowi majatku Rudnik pow. Lubelski – T.Ciświckiemu, świadectwa o stadninie i jakości koni.1892Volumen42
331O przyjęciu lekarza Seweryna Stopnickiego do rezerwy armii wg. Art. 63 Ustawy o powinności wojskowej. 1892Volumen59
332Ubieganie się studenta Uniwersytetu Warszawskiego F. Jasińskiego o odroczenie od służby wojskowej dla dokończenia kształcenia.1892Volumen52
333Uniżona prośba Gr. Sieleńszczuka o zwolenienie ze służby wojskowej jego syna Antoniego.1892Volumen70
334O austriackim poddanym, żydzie S. Goldbaumie, który odbył służbę wojskową w 1883 r. z powiatu hrubieszowskiego.1892Volumen101
335Prośba studenta Uniwersytetu w Kazaniu, Karola Załuskiego o odroczenie służby w celu ukończenia studiów.1892Volumen105
336O pozyskaniu młodszego nauczyciela biłgorajskiej szkoły miejskiej, Józefa (Żurakowskiego?) w celu odbycia służby wojskowej.1892Volumen106
337O wydatkach na pobór rekrutów w 1893 r. 1892-94Volumen110
338O żydach badanych w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 3.11.1892.1892Volumen121
339O żydach badanych w Chełmskim Urzędzie Powiatowym.1892-93Volumen122
340O żydach badanych w Zamojskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen123
341O żydach badanych w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym.1892-93Volumen124
342O żydach badanych w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen125
343O żydach badanych w Biłgorajskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen143
344O żydach badanych w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym.1892Volumen144
345O żydach badanych w Nowo-Aleksandryjskim [Puławskim] Urzędzie Powiatowym od 5.11.1892.1892Volumen145
346O żydach badanych w Janowskim Urzędzie Powiatowym, rozpoczynając od 4.11.1892.1892Volumen146
347O pojawiającej się w pow.chełmskim cholerze i środkach podjętych dla jej zwalczania.1892Volumen1558
348Żydzi badani z pow.lubelskim.1892Volumen226
349Uniżona prośba żyda Apfelbauma o zwolenienie ze służby jego syna, rekruta z 1891 r.1892-93Volumen302
350Uniżona prośba S. Szalawskiego o udzielenie zwolnienia I kategorii dla jego syna, z powodów rodzinnych.1892-93Volumen348
351Pobór rekrutów w 1892 r. 1892Volumen24
352Żydzi badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Wojskowych.1891Volumen124[…?] dodatki
353Posiedzenia urzędów powiatowych ds. wojskowych w 1893 r.1893-94Volumen2
354Ogólne rozporządzenia na 1893 r. 1893Volumen5
355Sprawozdanie o uzupełnieniu naboru rekrutów w 1892 r.1893Volumen7
356Pobór rekrutów w 1893 r. 1893Volumen9
357O nielegalnym pełnieniu służby wojskowej przez Mendla Forsztetera w 1884 r. 1893Volumen49
358Podanie mieszkańca miasta Modlin Zygmunta Dobrowolskiego o pozwolenie na odbycie służby wojskowej w miejście Troick.1893Volumen55
359Uniżona prośba rolnika P.Szymczyka o powrót ze służby wojskowej jego syna.1893Volumen60
360O uchyleniu się od służby wojskowej Jana Tarnasiewicza, powołanego w 1877 r. 1893Volumen68
361Ubieganie się studenta Uniwersytetu w Kazaniu Wiaczesława Mieźla [Mieżeja?] o odroczenie terminu służby wojskowej dla ukończenia kształcenia.1893Volumen70
362Poprawienie w spisie poborowych na 1886 r. wyznania Michała Adamowicza.1893Volumen76
363Skarga Wincentego Ochalskiego na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych o uznanie starszego syna Juliana za zdolnego do służby (….)1893Volumen92
364O wydatkach na pobór rekrutów w 1894 r. 1893Volumen118
365Wydanie zaświadczenia o stadninie i jakości koni p. Ostrowskiemu, zarządzającemu majątkiem Jawidz.1893Volumen119
366O miejscowych członkach powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w guberni lubelskiej. 1893Volumen120
367Żydzi badani przez Tomaszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej od 17 paź. 1983 r. 1893Volumen172
368Żydzi badani przez Janowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. 1893Volumen173
369Żydzi badani przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej od 25 paź. 1893 r. 1893Volumen211
370Ubieganie się dzierżawcy majątku Zawieprzyce pow.lubartowski, p. Skłodowskiego w sprawie stadniny w posiadłości jakości koni.1893Volumen258
371O uniżonej prośbie Józefa Najmana o powrót syna ze służby wojskowej.1893Volumen366
372Rekruci poboru 1893 r. uznani w różnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej.1893Volumen339
373Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1895 r.1894Volumen1
374Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1895 r.1894-1895Volumen2
375Sprawozdanie o wykonaniu poboru rekrutów w 1893 r.1894Volumen3
376Wydanie właścicielowi Jastkowa Nikodemowi Budnemu zaświadzenia o stadninie w majątku i ilości koni.1894Volumen6
377Pobór rekrutów w 1894 r. 1894-95Volumen7
378Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusza (Kleca?) o (uzupełniające?) odroczenie dla ukończenia studiów.1894Volumen14
379Starania ucznia Pskowskiej Szkoły Miernictwa – St.Majewskiego, o odroczenie służby dla ukończenia kształcenia.1894Volumen15
380Starania studenta Uniwersytetu Kijowskiego – Wacława Kiljańskiego – o odroczenie służby dla ukończenia studiów.1894Volumen19
381Wiernopoddańcza prośba wdowy S. (Klainwekseler?) o zwolnienie jej syna Arona ze służby wojskowej.1894Volumen22
382Oświadczenie Augusta Fergina w sprawie o uchylenia się jego brata Juliusza od służby wojskowej.1884Volumen25
383O wycieńczeniu się poborowego Marcina Mateja w celu uniknięcia służby wojskowej.1884Volumen36
384O nadużyciach referenta z Powiatowego Urzędu ds. Powinności Wojskowej w Nowej-Aleksandrii – Bogusza Duczyńskiego.1884Volumen42
385Wydanie zaświadczenia właścicielowi majątku Opole w pow. Nowo-Aleksandria – Kleniewskiemu o stadninie i ilości koni.1884Volumen44
386Lista (wykaz) żydów, nie zgłaszających się w celu wypełnienia powinności z poboru 1893 r. i ukaranie ich rodzin.1884Volumen121
387Starania wychowanka Lubelskiego Seminarium Duchownego – I.Szpringera – o odroczenie służby dla ukończenia kształcenia.1884Volumen71
388Starania ucznia (VIII?) klasy lubelskiego gimnazjum – Henryka Paprockiego – o odroczenie służby dla ukończenia nauki. 1884Volumen85
389Żydzi badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowym, rozpoczynając od 17 września 1894.1894-95Volumen95
390jw. w Biłgorajskim od 17 pażdziernika 1894.1894-95Volumen97
391Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 18 października 1894.1894-95Volumen102
392jw. Także w Hrubieszowskim od 17 października 1894.1894-95Volumen103
393jw. w Nowo-Aleksandryjskim od 18 listopada 1894.1894-95Volumen104
394jw. w Janowskim.1894-95Volumen105
395jw. w Zamojskim.1894-95Volumen106
396jw.w Lubartowskim.1894-95Volumen107
397jw. w Tomaszowskim od 19 października 1894.1894-95Volumen108
398jw. w Lubelskim 1894-95Volumen118
399Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego – Ignacego (Chromińskiego?) – o uzupełniający urlop od służby dla ukończenia studiów.1894-95Volumen231
400Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1894 r. 1895Volumen9
401Ogólne rozporządzenia w 1895 r. 1895-97Volumen15
402Pobór rekrutów w 1895.1895Volumen20
403Staranie właściciela Trawnik – Michalskiego – o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku i ilości koni.1895Volumen31
404Staranie właściciela majątku Stryjna pow. Krasnostawski – St. Drojeckiego – o wydanie świadectwa o stadninie i ilości koni.1895Volumen57
405O pozyskaniu (?) przez Hrubieszowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej dla odbycia służby wojskowej, austriackiego poddanego, Iwana (Debunika?)1895Volumen63
406Żydzi, badani przez Zamojski Urząd Powiatowy od 19 października 1895 r.1895-96Volumen145
407Wydatki na pobór 1896 r. 1895-97Volumen100
408Starania właściciela stadniny W.Makomaskiego o wydanie świadectwa zwolenienia od dostaw koni do wojska.1895-96Volumen363
409O wiernopoddańczej prośbie studenta Uniwersytetu Kijowskiego (W. Enko?) o uzupełniającym odroczeniu dla ukończenia studiów.1895Volumen338
410Żydzi, badani w Tomaszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 19 października.1895Volumen172
411Żydzi, badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej od 19 listopada.1895Volumen154
412jw.w Lubartowskim od 18 października 1895.1895Volumen169
413Skarga studenta Uniwersytetu Warszawskiego Zenona Niecieckiego na Janowski Urząd Powiatowy za odmowę odroczenia.1895Volumen297
414O posiedzeniach powiatowych urzędów ds. powinności wojsowej w 1896.1896Volumen2
415O poborze rekrutów w 1896 r.1896-97Volumen45
416Ogólne rozporządzenia w 1896 r. 1896-97Volumen4
417Sprawozdanie o poborze rekrutów w 1895 r.1896Volumen6
418Starania właściciela majatku Łysołaje Ł. Popławskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego posiadałości.1896Volumen20
419Starania właściciela majątku Tuszów Jana Rolanda o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku.1896Volumen32
420Starania hr. Maurycego Zamoyskiego o wydanie świadectwa o zwolenienie z dostawy koni w jego majątku (Michalewa lub Michałowa).1896Volumen33
421Starania studenta Uniwersytetu Warszawskiego Eugeniusza Tymińskiego o odroczenie dla ukończenia studiów.1896Volumen38
422Uniżona prośba wdowy, Emilii Kozierowskiej o zwolnienie jej syna, Antoniego Kozierowskiego.1896Volumen43
423Starania właściciela majątku Uniszowice pow.lubelski, Józefa Gołębiowskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego majątku.1896Volumen58
424Uniżona prośba Jana Sidorskiego o przedłożenie prawa do skrócenia terminu służby jego synowi.1896Volumen96
425O nadużyciach w służbie referetna Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, Bogusza Duczyńskiego (zob. syg. 384).1896Volumen108
426Żydzi, badani w Zamojskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej rozpoczynając od 17 października.1896Volumen126
427Żydzi, badani w Lubelskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen127
428Żydzi, badani w Krasnostawskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen140
429Żydzi, badani w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen152
430Żydzi, badani w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen163
431Żydzi, badani w Nowo-Aleksandryjskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej rozpoczynając od 18 października.1896Volumen165
432Żydzi, badani w Janowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen175
433Żydzi, badani w Hrubieszowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1896Volumen189
434Starania dzierżawcy majątku Łopiennik pow.krasnostawski, (J. Strojnowskiego), o wydanie świadectwa stadninie w majątku.1896Volumen397
435Posiedzenia w powiatowych urzędach ds. powinności wojskowej w 1897 r.1896-97Volumen413
436Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1896 r. 1897Volumen5
437O poborze rekrutów w 1896 r.1897-99Volumen7
438Starania właściciela majątku Sobianowice, Henryka Rojewskiego o wydanie świadectwa o stadninie w jego posiadłości.1897Volumen33
439Starania studenta Uniwersytetu Technicznego w St. Petersburgu. Tadeusza Piaseckiego o odroczenie służby w celu ukończenia studiów. 1897Volumen66
440Skarga Katarzyny Jachorek na decyzję Zamojskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej o odmowie ulgi/odroczenia służby nieślubnemu synowi – Rybakowi.1897Volumen272
441Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowych w 1898 r. 1897-1899Volumen444
442Sprawozdanie z realizacji poboru rekrutów w 1897 r. 1898Volumen13
443Pobór rekrutów w 1898 r. 1898-99Volumen44
444Wydatki na pobór rekrutów w 1899 r.1898-1900Volumen116
445Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1899 r. 1898-1900Volumen422
446Sprawozdanie z realizacji poboru rekrutów w 1898 r. 1899Volumen5
447Pobór rekrutów w 1899 r. 1899-1900Volumen11
448Poborowi uznani w poszczególnych komisjach za niezdolnych do służby wojskowej albo podlegających odroczeniu.1899-1900Volumen24
449Wydatki na pobór rekrutów w 1900 r. 1899-1900Volumen116
450Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1900 r.1899-1900Volumen415
451Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1899 r. 1900Volumen09/1900
452Pobór rekrutów w 1900 r.1900-1901Volumen11
453Prośba Władysława Plewińskiego o wydanie mu świadectwa o posiadaniu przez niego stadniny w majątku (Tworyczew?)1900Volumen13
454Prośba Józefa Michalskiego o wydanie mu świadectwa o posiadanej przez niego stadninie w majątku Suchodoły pow.krasnostawski.1900Volumen27
455Prośba Józefa Plewińskiego o wydanie świadectwa o posiadanej stadninie w majątku Świdnik Mały i Osmolice.1900Volumen28
456Prośba Natalii Świeżawskiej o wydanie świadectwa o posiadanej stadninie w majątkach Wojciechów i Palikije.1900Volumen29
457Prośba O. Wydżgi o wydanie mu świadectwa o posiadanej przez niego stadninie w majątku Wożuczyn, Zwiartówek i Michalew pow. tomaszowski.1900Volumen40
458Prośba hr. Franciszka Poletyłło o wydanie mu świadectwa o posiadanej stadninie w majątku Wojsławice pow.chełmski.1900Volumen43
459Przywrócenie poborowemu z 1899 r. Archipowi Baranowi praw do ulgi I kategorii.1900Volumen48
460Starania Eustachego Suchodolskiego o wydanie świadectwa o stadninie posiadanej w jego majątku – Wielkopole i Felicjanka.1900Volumen68
461Nadużycia w zakresie powinności wojskowej żydów Percowa, Gilermana i Trechermana.1900Volumen290
462Starania Bolesława Skłodowskiego o wydanie mu zaświadczenia o jego stadninie położonej w majątku Zawieprzyce.1900Volumen338
463Starania Mieczysława Baczyńskiego o wydanie świadectwa o jego stadninie położonej w majątku Jabłonna. 1900Volumen312
464Wydatki na pobór rekrutów w 1901 r.1900Volumen182
465Posiedzenia w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej w 1901 r.1901-1902Volumen1
466Ogólne rozporządzenia na rok 1901.1901Volumen5
467W sprawie rozpatrzenia projektu „O spisaniu (zarejestrowaniu) i poborze niższych stopni rezerwy oraz dostawie do wojska koni, podwód i uprzęży”.1901Volumen6
468Sprawozdanie o realizacji poboru rekrutów w 1900 r. 1901Volumen9
469Pobór rekrutów w 1901 r.1901Volumen16
470Z tajnej korespondencji.1901-1906Volumen139
471Wydatki na pobór rekrutów 1902 r. 1901Volumen232
472Terminy posiedzeń powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej.1901Volumen434
473Pobór rekrutów 1902 r.1901-03Volumen6
474Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów w 1901 r. 1902Volumen11
475Ogólne rozporządzenia na 1902 r. 1902-03Volumen21
476O miejscowych członkach powiatowych urzędów ds. pownności wojskowej w guberni lubelskiej. 1902-04Volumen36
477Terminy posiedzeń powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1903 r.1902-03Volumen507
478Ogólne zarządzenia na 1903 r. 1903-04Volumen7
479Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów w 1902 r. 1903Volumen9
480Pobór rekrutów w 1903 r.1903-04Volumen11
481Starania studenta Uniwersytetu Lwowskiego, Toldmana, o odroczenie służby ze względu na ukończenie studiów.1903Volumen70
482Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1904 r. 1903-04Volumen433
483Ogólne rozporządzenia na 1904 r. 1904-05Volumen5
484Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru rekrutów 1903 r.1904Volumen16
485Pobór rekrutów w 1904 r. 1904-05Volumen22
486Staranie Józefa Bogusławskiego o wydanie zaświadczenia o koniach utrzymywanych w jego posiadłości.1904Volumen54
487Staranie J. Bogusławskiego o wydanie zaświadczenia o koniach utrzymywanych w majątku Siedliska pow. chełmski.1904Volumen55
488Staranie Tadeusza Moraczewskiego o wydanie świadectwa o stadninie utrzymywanej w majątku (Czułczyce?) pow.chełmski.1904Volumen528
489Starania właściciela majątku Snopków, Kazimierza Piasczyńskiego o zaliczenie jego stadniny do hodowli koni guberni lubelskiej. 1904Volumen199
490Rezerwiści niższych stopni zwolnieni z rezerwy guberni lubelskiej przez urząd ds. powinności wojskowej.1904Volumen641
491Pobór rekrutów w 1905 r.1905Volumen5
492Oficerowie chorąży rezerwy i lekarze uznani za nienadających się do służby wojskowej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Powinności Wojskowej.1905Volumen7
493Posiedzenia powiatowych urzędów ds. powinności wojskowej w 1905 r. 1905Volumen12
494Sprawozdanie o uzupełnieniu poboru w 1904 r. 1905Volumen24
495Starania właściciela majątku Nasutów pow.lubartowski, hr. Konstantego Zamoyskiego o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen114
496Starania właściciela majątku Dys pow. lubartowski, hr. Konstantego Zamoyskiego o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen115
497Także i tegoś hr. K.Zamoyskiego, właściciela majątku Pólka pow.lubartowski o zaliczenie jego stadniny do guberni lubelskiej.1905Volumen116
498Tegoż jako właściciela majątku (Bratnik lub Bartnik?) pow.lubartowski.1905Volumen120
499Donos Janickiego o łapownictwo powiatowego lekarza z Hrubieszowa – Szanieckiego.1905-06Volumen184
500Posiedzenia powiatowych urzędów ds.Powinności wojskowej. Guberni lubelskiej w 1906 r.1905-07Volumen724
501Pobór rekrutów w 1906 r.1905-07Volumen8
502Sprawozdanie o realizacji służby wojskowej w 1905 r.1906Volumen26
503Wybór i zatwierdzenie miejscowowych członków powiatowych urzędów ds.powinności wojskowej.1906-07Volumen318
504Żydzi badani w 1906 r. urz.ds. powinności wojskowej, pow.lubelski.1906Volumen352
505Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.zamojski.1906Volumen366
506Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.chełmski.1906Volumen371
507Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.krasnostawski.1906Volumen367
508Żydzi badani w 1907 r. urz.ds. powinności wojskowej, gub.modlińska. 1906-08Volumen822
509Żydzi badani w 1906 r. urz.ds. powinności wojskowej, pow.biłgorajski.1906Volumen391
510Żydzi badani w urz.ds. powinności wojskowej, pow.janowski.1906Volumen392
511Ogólne rozporządzenia na 1907 r. 1907Volumen8
512Sprawozdanie o wypełnieniu naboru rekrutów w 1906 r.1907Volumen21
513Pobór rekrutów w 1907 r. 1907Volumen88
514Akta osobowe powołanych do wojska z pow.krasnystawskiego.1907-1912Volumenj.polski
515O nie dopuszczaniu propagandy między rekrutami.1907Volumen305
516Sprawa odbywania służby wojskowej przez Tomasza Klemensa Piskorskiego.1907Volumen337
517Ogólne rozporządzenie na 1908 r.1908Volumen1
518Ogólne rozporządzenia na 1908 r.1908Volumen2
519Pobór rekrutów w 1908 r.1908Volumen3
520Posiedzenia w powiatowych urzędach wojskowych Guberni Lubelskiej w 1908 r.1908-09Volumen?
521Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1907.1908Volumen22
522W sprawie zmiany niektórych przepisów dot.poboru rekrutów.1908Volumen142
523W sprawie odbywania służby wojskowej przez Fryderyka i Gustawa (Bułków?).1908Volumen253
524Ubiegania się właścicielki majątku Łęczna pow.lubelskiego Emilii Bloch o zaliczenie jej do właścicieli stadnin Guberni Lubelskiej.1908-09Volumen312 b
525Żydzi badani w Urzędzie Pow.Nowo-Aleksandryjskim ds.Powinności Wojskowej.1908Volumen381
526Protokoły w sprawie dochodzeń o niestawieniu się do służby w powiecie chełmskim.1908Volumenj.polski
527Posiedzenia w Powiatowych Urzędach ds.powinności wojskowych Guberni Lubelskiej w 1909.1908-10Volumen894
528Ogólna korespondencja na 1909 r.1909-10Volumen1
529Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1908 r.1909Volumen20
530Zatwierdzenie miejscowych członków powiatowych urzędów ds. wojskowych.1909Volumen?
531O politycznej prawomyślności rekrutów przeznaczonych do […ochrony?] instytucji wojskowych rozmieszczonych w cesarskich rezydencjach.1909-11Volumen663Carskie rezydencje – Carskie Sioło, Piotrogród/Petersburg, Gatczyno.
532Posiedzenia urzędów powiatowych ds. wojskowych Guberni Lubelskiej w 1910 r.1909-11Volumen848
533Kontrola biurowości powiatowych urzędów ds. wojskowych w 1911 r.1910Volumen972
534Postępowanie handlowe dotyczące dostaw paliwa dla wojsk od 1.01.1911 do 1.01.1915 w Guberni Lubelskiej.1911Volumen
535Ogólne rozporządzenia, instrumenty. O poborze rekrutów Guberni Lubelskiej.1912-1914, 1912Volumen1
536O przeprowadzeniu w 1912 r. ćwiczeń kontrolnych rezerwistów niższych stopnii w Guberni Lubelskiej.1912Volumen21
537Sprawozdanie o poborze rekrutów w 1911 r. w Guberni Lubelskiej.1912Volumen35
538Ogólne rozporządzenia na 1912 r. 1912Volumen40
539Powtórne badania lekarskiej 7 poborowych z 1911 r. z pow.zamojskiego, wobec których wniósł odwołanie Naczelnik Zamojskiego Urzędu Powiatowego.1912Volumen68
540Ogólna korespondencja na 1912 r.1912Volumen87
541O powtórnych badaniach lekarskich rekrutów z 1911 r. – trzech z pow.biłgorajskiego i tomaszowskiego oprotestowanych przez naczelnika pow.zamojskiego.1912Volumen94
542O przeniesieniu do rezerwy rekrutów pow.krasnostawskiego z powodu zmiany sytuacji rodzinnej.1912Volumen99
543O kontroli biurowości powiatowych urzędów do spraw wojskowych.1912Volumen115
544Na prośbę (zgodnie z podaniem) rekruta z 1912 r. z pow.chełmskiego – Ilji Lipkowicza odnośnie odroczenia służby w celu kształceania..1912Volumen181
545Żydzi badani w poborze 1912 r. w Chełmskim Urzędzie Powiatowym ds.Wojskowych.1912Volumen373
546O politycznej prawomyślności/lojalności rekrutów powołanych do różnych wojskowych wydziałów rozmieszczonych w rezydencjach carskich.1912Volumen340Carskie rezydencje – Carskie Sioło, Piotrogród/Petersburg, Gatczyno.
547Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.tomaszowskim, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen378
548Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.zamojski, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen387
549Powtórne badania poborowych z 1912 r. w pow.biłgorajskim, przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza.1912Volumen398
550Wejście w życie nowej ustawy o powinności wojskowej z dn.23 lipca 1912 r.1912Volumen450
551Skarga rekruta Karola Nowakowskiego na przyjęcie go do wojska przez z Nowo-Aleksandryjski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1912Volumen451
552Skarga Józefa Zarychty z pow.nowo-aleksandryjskiego na przyjęcie do wojska jego syna, Stanisława.1912Volumen453
553Uniżona prośba Józefa Kozaczuka o zwolnienie ze służby wojskowej jego nieślubnego syna Piotra Bogusza.1912Volumen461
554Skarga Fr.Kołodziej na Janowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych w sprawie odmowy udzielenia ulgi I kategorii jej synowi powołanemu w 1910 r.1912Volumen471
555Skarga Marii Janiszewskiej na odmowę Janowskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych udzielenia ulgi/zwolnienia synowi Józefowi, powołanemu w 1912 r.1912Volumen472
556Skarga Walentego Mazura na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych jego syna Łukasza, w poborze tego roku.1912Volumen470
557Starania właścicieli majątku Adamów hrabiostwa Witolda i Marii Łoś o zaliczenie ich do właścicieli stadnin guberni lubelskiej.1912Volumen533
558Wykazy wyższych oficerów i urzędników zamieszkałych w Lublinie [i ich adresy].1912Volumen534j.polski
559Ogólna korespondencja na 1913 r.1913Volumen4
560Obieg rozporządzeń na 1913 r.1913Volumen5
561Zmiana decyzji Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych o wyznaczenie na rodzinę poborowego z 1912 r. Jankiela Tolbszera 300 rubli kary.1913Volumen9
562Zmiana (postępowania?) Nowo-Aleksandryjskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych w ściągnięciu (Fajerszteina?) dla pełnienia służby wojskowej i nałożenie na niego 300 rubli kary.1913Volumen8
563O przeprowadzeniu kontrolnego szkolenia rezerwistów niższych stopnii guberni lubelskiej.1913Volumen35
564Sprawozdanie z poboru rekrutów w 1912 r.1913Volumen37
565Skarga N.Janczarka na decyzję Lubelskiego Urzędu Powiatowego ds.Wojskowych na odmowę zwolnienia z powodów rodzinnych jego pasierba J.Wójcickiego.1913Volumen40
566Starania rekruta z 1913 r. T. Koźmiaka o odroczenie dla ukończenia studiów w wyższej szkole technicznej w Dreźnie.1913Volumen42
567Starania rekruta z 1913 r. Jakuba Cederbauma o odroczenie dla ukończenia studiów w wyższej szkole technicznej w Dreźnie.1913Volumen43
568Kontrola biurowości w urzędach powiatowych ds. powinności wojskowej.1913Volumen48
569Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia pierwszej kategorii ostatnich 4 lat i żołnierzy pospolitego ruszenia przeniesionych z armii i floty do 1 marca 1913 r. 1913Volumen83
570Pobór rekrutów w 1913 r. 1913Volumen92
571Starania rekrutów o odroczenie służby wojskowej w celu ukończenia kształcenia za granicą.1913Volumen98
572Starania różnych osób o zaliczenie ich stadnin do guberni lubelskiej.1913Volumen122
573O kredytach niezbędnych na wynajem pomieszczeń dla urzędów wojskowych w przypadku wyodrębnienia ich na oddzielne kancelarie.1913Volumen156
574Powtóne badania poborowych z 1913 r. niejednogłośnie przyjętych przez Nowo-Aleksandryjski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych.1913Volumen165
575Polityczna prawomyślność rekrutów poboru z 1913 r. guberni lubelskiej.1913Volumen176
576Na uniżoną prośbę B.Cusznajdera o przedstawienie jego synowi, poborowemu m.Lublina, ulgi I kategorii.1913Volumen194
577Skarga Marianny (Buk?) na Krasnostawski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. na odmowę powrotu z wojska jej syna Stanisława.1913Volumen197
578Starania rolnika z gm.Werbkowice pow.hrubieszowski o zwolnienie z wojska mieszkańca wsi Sawy (Sabacjusza?) Gołubika poborowego 1903 r.1913Volumen205
579Skarga S.Błaszcza na Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej. za odmowę zwolnienia na podstawie I kategorii, jego syna, poborowego 1913 r. 1913Volumen216
580Uniżona prośba Walerego Jóźwika o powrót z wojska jego syna, poborowego z 1910 r., pow. Końskie, Gub. Radomska.1913Volumen217
581O żołnierzach szeregowych i podoficerach rezerwowych uznanych za niezdolnych do służby wojskowej podczas stawienia się na ćwiczenia kontrolne.1913Volumen218
582Skarga Rozalii Sieńczak na decyzję Lubartowskiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowej, na odmowę ulgi/zwolnienia jej syna z przyczyn rodzinnych.1913Volumen219
583Wielce uniżona prośba Jakuba (Wyśmieniuka?) o zwolenienie jego syna Franciszka, poborowego z pow.zamojskiego z 1912 r. 1913Volumen220
584Poborowi pow.siedleckiego, uznani za niezdolnych do służby wojskowej przez Siedlecki Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen269
585Powtórne badania rekrutów poboru z 1913 r., którzy niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza zostali przyjęci przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen320
586Powtórne badania rekrutów poboru z 1913 r., którzy niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza zostali przyjęci przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen321
587Skarga Stanisława Dzięcioła na jego przyjęcie do wojska przez Lubartowski Urząd Powiatowy ds.Wojskowych.1913Volumen352
588Wiernopoddańcze ubieganie się małżeństwa Kuryś o zwolenienie z wojska usynowionego (lub adoptowanego) przez nich Pawła Tarkowskiego, rekruta z 1912 r. pow.lubelski.1913Volumen365
589Skarga rekruta Marcina (Gduli?) na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen385
590Powtórne badania poborowych z 1913 r. przyjętych niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza w Lubartowskim Urzędzie Powiatowym ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen383
591Powtórne badania poborowych z 1913 r. niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych przez Włodawski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen428
592Żydzi badani w poborze 1913 r. przez Lubelski Urząd Powiatowy ds. Powinności Wojskowej.1913Volumen431
593O powtórnych badaniach poborowych z 1913 r. niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych do wojska w pow.nowo-aleksandryjskim.1913Volumen458
594Skarga Jana Dekierta na przyjęcie do wojska w Lubelskim Urzędzie Pow.ds.wojskowych jego syna Juliana.1913Volumen517
595O powtórnym badaniu poborowych poboru z 1913 r. oprotestowanych przez Chełmski Urząd Pow.ds.Wojskowych.1913Volumen533
596Liczba posiedzeń powiatowych urzędów ds.Wojskowych, majacych się odbyć w 1914 r. 1913Volumen614
597Zaopatrzenie powiatowych urzędów ds.powinności wojskowych w dziesiętne wagi „Ferdenks” do ważenia poborowych.1913Volumen624
598Ogólne rozporządzenia na 1914 r. 1914Volumen8
599O przeprowadzeniu w 1914 r. szkoleń sprawdzających dla rezerwistów niżśzych stopnii guberni lubelskiej.1914Volumen18
600Donosy i zgłoszenia o nieprawidłowych zwolnieniach od służby wojskowej.1914Volumen20
601Wydatki na pobór rekrutów w 1914 r.1914Volumen36
602Pobór rekrutów z guberni lubelskiej w 1914 r. 1914Volumen81
603O wzięciu pod opiekę rodzin rezerwistów niższych stopni wezwanych do wojska na mocy tegorocznej mobilizacji […]1914Volumen168
604Otoczenie opieką rodzin rezerwistów niższych stopni, wezwanych do wojska po mobilizacji tego roku II.1914-15Volumen168
605Otoczenie opieką rodzin rezerwistów niższych stopni, wezwanych do wojska po mobilizacji tego roku III.1914Volumen168
606O majątku powiatowych urzędów ds. wojskowych 1914Volumen107
607Wyznaczenie miejscowych obywateli do powiatowych urzędów ds. wojskowych.1914Volumen167
608Przekształcenie urzędów ds. powinności wojskowych guberni lubelskiej.1914Volumen167
609Skarga żołnierza niższego stopnia w stanie spoczynku na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych podniesienia mu zasiłku pieniężnego wypłacanego przez skarb państwa.1914Volumen174
610Powtórne badania różnych osób w Lubelskiem Urzędze Gubernialnym ds. Wojskowych.1914Volumen187
611Powtórne badania poborowych odrzuconych przez Łukowski Urząd Powiatowy ds. Wojskowych.1914Volumen204
612Powtórne badania rekrutów z 1914 r. oprotestowanych przez Siedlecki Urząd Powiatowy ds. Wojskowych.1914Volumen207
613Skarga na przyjęcie do wojska rekruta poboru tego roku z pow.garwolińskiego.1914Volumen275
614Pobór rekrutów z 1915 r. 1914Volumen333
615Spis (lub wykaz) emerytowanych wojskowych ze stopniem wojskowym.1914Volumen334
616Na prośbę o pozwolenie rekrutom przechodzić badania na zdolność do odbycia służby wojskowej wg miejsca ich czasowego zamieszkania.1915Volumen1
617Donosy i zgłoszenie o nieprawnym zwolnieniu z wojska poborowych guberni lubelskiej.1915Volumen6
618Skargi na decyzje urzędów powiatowych podane bezpośrednio do urzędów gubernatorskich albo gubernatorów.1915Volumen7
619Ogólna korespondencja na 1915 r. 1915Volumen8
620Skarga M.Rubina na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych na nałożenie na jego rodzinę karę 300 rubli za niestawiennictwo z poborze w 1914 r. 1915Volumen10
621Skarga M.Rozenberga na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Powinności Wojskowych o wyznaczenie na petenta 300 rubli kary za nie przybycie jego syna na pobór 1914 r. 1915Volumen11
622Skarga Szmula (Messingera?) na decyzję Krasnostawskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych o nałożenie 300 rubli kary za nie przybucie na pobór w 1914 r. 1915Volumen14
623jw. Odnośnie Icka (Gdalewicza?) na decyzję Garwolińskiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych.1915Volumen15
624jw. Odnośnie Icka Rotszteina.1915Volumen16
625jw. Odnośnie (Joska?) Hepszteina za niezgłoszenie się brata …1915Volumen17
626Skarga Lubelskiego Urzędu Skarbowego na decyzję Siedleckiego Urz.Powiatowego ds. Wojskowych o wyznaczenie wdowie po żołnierzu rezerwiście 3 rubli zapomogi.1915Volumen21
627Skarga Marcina Posiadały na decyzję Siedleckiego Urz.Powiatowego ds. Wojskowych za odmowę zwolnienia ze służby jego syna, żołnierza pospolitego ruszenia I kategorii.1915Volumen23
628jw. Odnośnie Antoniego (Siurka?).1915Volumen24
629Skarga Adolfa Miłosza na decyzję Siedleckiego Urzędu Powiatowego ds. Wojskowych o odmowę zbadania w celu ustalenia ulgi (lub zwolnienia) jego syna poborowego tego roku.1915Volumen25
630Ogólne rozporządzenia na 1915 r.1915Volumen27
631Skarga E.Głowackiej na decyzję Lubartowskiego Urz.Pow.ds Wojskowych na odmowę ulgi (zwolnienia) nieślubnego syna Pietrzeli z powodu niezdolności do pracy jej męża.1915Volumen38
632Skarga małżeństwa Targońskich na decyzję Lubartowskiego Urz.Pow.ds. Wojskowych na odmowę ulgi/zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej ich nieślubnego syna Jana Wróblewskiego.1915Volumen40
633Skarga Lubelskiego Urzędu Skarbowego na decyzję Lubelskiego Urz.Pow.ds.Wojskowych o wyznaczenie emerytowanemu żołnierzowi T.Szymańskiemu 3 rubli zapomogi.1915Volumen43
634Żydzi badani w Janowskim Urz. Pow.ds. Wojskowych w poborze 1915 r.1915Volumen67
635Skarga I. Badury (Bidury?) na decyzję Sokołowskiego Urz. Pow.ds.Wojskowych na nieprawidłowe przyjęcie do wojska jego syna, poborowego 1915 r. 1915Volumen87
636jw. Jakuba Jasińskiego na decyzję Łukowskiego Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen86
637Starania różnych osób o zaliczenie ich stadnin do stadnin guberni lubelskiej.1915Volumen97
638Pobór rekrutów 1916 r. 1915Volumen102
639Powtóne badania rekrutów niejednogłośnie albo wbrew opinii lekarza przyjętych przez Sokołowski Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen33
640O ponownym badaniu lekarskim rekrutów 1915 r. wobec których wniósł odwołanie chełmski naczelnik wojskowy.1915Volumen52
641Powtórne badania poborowych niejednogłośnie lub wbrew opini lekarza przyjętych do wojska w Lubartowskim Urz. Pow. Ds. Powinności Wojskowej.1915Volumen51
642jw.w Lubelskim Urz. Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen30
643Powtóne badania poborowych z 1915 r. przeciw którym odwołanie wniósł naczelnik Nowoaleksandryjskiego Urz. Pow.ds. Wojskowych.1915Volumen35
644jw.naczelnik Siedleckiego Urz.Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen?
645Opieka nad rodzinami powołanych do wojska rezerwistów.1915VolumenTytuł w j. polskim.
646Pozbawienie aprowizacji z funduszu zapomóg rodzin żołnierzy niższych stopni, którzy uciekli z wojska albo poddali się do niewoli.1915Volumen168
647Powtórne badania poborowych rezerwistów niższych stopni, uznanych przy zbadaniu na punkcie zborowym za niezdolnych do służby.1915Volumen310
648Powtórne badania poborowych guberni radomskiej, „oprotestowanych” przez naczelnika wojskowego.1915Volumen353
649Powtórne badania poborowych 1915 r., niejednogłośnie lub wbrew opinii lekarza przyjętych w Nowo-Aleksandryjskim Urz.Pow.ds.Wojskowych.1915Volumen378
650Powtórne badania poborowych przyjętych przez urzędy powiatowe ds.powinności wojskowej.1915Volumen
651Skargi i ponowne badania poborowych przyjętych w 1915 r. przez urzędy powiatowe ds.powinności wojskowej.1915Volumen
652Wypłata poborów urzędnikom SUW ewakuowanym w głąb Rosji.1907VolumenTytuł w języku polskim.
653Zakup koni do wojska i ceny na takowych.1905VolumenTytuł w języku polskim.
654Żołnierze pospolitego ruszenia I kategorii powołani pod broń, podlegający przyjęciu wg wykazu mobilizacyjnego nr 12 – dla uzupełnienia wojska.1887Volumen1O mobilizacji. Referat mobilizacyjny.Tytuł w języku polskim.
655Podwody do odstawienia żołnierzy rezerwy niższych stopni od miejsca zamieszkania na punkt zborny przy mobilizacji.1887-88Volumen2
656Wyznaczenie członków komisji przyjęć dla dostawy koni dla wojska w przypadku mobilizacji.1887-89Volumen4
657Zapotrzebowanie Krajowego Oddziału (MWD?) na dostarczenie informacji o cenach na furmanki i uprząż.1887Volumen7
658Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii i żołnierzy pospolitego ruszenia wśród emerytowanych szeregowców i oficerów, któzy nie ukończyli 40 lat.1888Volumen1/1888
659Przeprowadzenie wojenno-końskiej powinności.1888Volumen2
660Wg przydziału (rozkładu) nr 13 o prawach do służby i przydzieleniu do wojska rezerwistów niższych stopni i o dostawie koni.1889Volumen2
661Żołnierze pospolitego ruszenia wyznaczeni rozkazem mobilizacyjnym nr 13 z powiatów guberni lubelskiej do skompletowania batalionów rezerwowych.1889Volumen3
662Podwody dla żołnierzy niższych stopni rezerwy z miejsc zamieszkania do punktów zbornych.1889Volumen4
663Żołnierze pospilitego ruszenia wyznaczeni rozkazem mobilizacyjnym nr 14 z powiatów guberni lubelskiej do skompletowania batalionów rezerwowych.1891-92Volumen2Wg mobilizyjnego nr 2
664Członkowie komisji przyjęć na dostawę koni dla wojska wg rozkładu mobilizacyjnego. 1891-92Volumen3
665Wprowadzenie w życie (…?) zatwierdzonych 14 maja 1893 r. tymczasowych przepisów o ewidencji koni przy doprowadzeniu armii do pełnego składu i w czasie wojny.1894Volumen1Po mobilizacji [?]
666Kolejność przeprowadzania w powiatach szkoleń/ćwiczeń kontrolnych rezerwistów niższych stopni armii i floty.1894-97Volumen3Po mobilizacji [?]
667Ilość żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty poniżej 43 lat. 1894Volumen2Po mobilizacji [?]
668Rozkaz nr 16 o dostawach koni dla wojska przy dostarczaniu ich w sytuacji wojny.1895-96Volumen5Po mobilizacji [?]
669Kontrolny spis koni w 1897 r. 1897Volumen3Po mobilizacji [?]
670Rozkaz nr 17 o dostawach koni dla wojska przy dostarczaniu ich w stanie wojny.1897Volumen4Po mobilizacji [?]
671Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w pow.hrubieszowskim i tomaszowskim.1898Volumen3
672Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1898 r. 1898Volumen1
673Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1899 r. 1899Volumen1
674Kontrolny spis koni w 1899 r. 1899Volumen2
675Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w pow.janowskim, krasnostawskim i biłgorajskim. 1899Volumen3
676Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1900-01Volumen1
677O wyznaczeniu członków komisji odbiorczych dla dostaw koni dla wojska, na wypadek mobilizacji.1900Volumen2
678W sprawie cen na wozy i uprząż, nabywanych dla transportów wojskowych.1900Volumen3
679Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, czterech ostatnich poborów oraz przeniesionych do rezerwy armii i floty do 1 marca 1900 r. 1900Volumen4
680Kontrolny spis koni w 1900 r. 1900Volumen5
681Ćwiczenia kontrolne rezerwistów niższych stopni w powiatach – lubelskim, lubartowskim, chełmskim i zamojskim.1900Volumen6Mobilizacja
682Liczba żołnioerzy pospolitego ruszenia I kategorii oraz przeniesionych z armii i floty do 1 marca 1901 r. 1901Volumen1Mobilizacja
683Liczba emerytowanych oficerów podlegających wezwaniu w czasie mobilizacji.1901Volumen2Mobilizacja
684Kontrolny spis koni w 1901 r. 1901Volumen3Mobilizacja
685Kontrolne ćwiczenia rezerwistów niższych stopni w powiatach – nowoaleksandyjskim, janowskim, hrubieszowskim i tomaszowskim.1901Volumen5Mobilizacja
686O próbnej mobilizacji.1901Volumen5Mobilizacja
687Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1901-02Volumen4Mobilizacja
688O wyznaczeniu przewodniczącego i członków komisji przyjęć dla dostaw konii wojskowych wg rozkazu nr 17.1902-03Volumen5Mobilizacja
689O wyznaczeniu kandydatów na stanowisko przewodniczącego i członków komisjii dla dostaw koni.1902Volumen6Mobilizacja
690Podwody dla żołnierzy niższych stopni rezerwy z miejsc zamieszkania do punktów zbornych wg rozkazu nr 17.1902Volumen7[Po?] mobilizacji
691Ceny na podwody i uprzęż nabywane dla transportu wojskowego.1902Volumen8[Po?] mobilizacji
692Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacj.1902Volumen9[Po?] mobilizacji
693Liczba żołnioerzy pospolitego ruszenia I kategorii, ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy do 1 marca 1902 r. 1902Volumen10[Po?] mobilizacji
694O kontrolnych ćwiczeniach rezerwistów niższych stopni w powiatach – lubartowskim, krasnostawskim i biłgorajskim.1902Volumen11[Po?] mobilizacji
695O rozprowadzaniu koni na odcinki (…) wg rozkazu nr 18.1902Volumen12[Po?] mobilizacji
696Rozsyłka (…) barek dla przyjęcia koni.1902Volumen14[Po?] mobilizacji
697Czasowy zakaz wywozu koni z niektórych guberni przygranicznych.1902-04Volumen15[Po?] mobilizacji
698Dostawa koni dla wojska wg mobilizacyjno-końskiego rozkazu nr 18.1902-04Volumen7[Po?] mobilizacji
699Podwody dla dostarczenia rezerwistów niższych stopni na punktu zborne, w przypadku mobilizacji armii wg rozkładu nr 18.1902-03Volumen10Mobilizacja
700Kontrolny spis koni w 1902 r. 1903Volumen6Mobilizacja
701Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1903Volumen8Mobilizacja
702Podwody i dostawy uprzęży dla wojska wg rozkazu mobilizacyjnego nr 18.1903Volumen8Mobilizacja wg […] nr 18
703Ceny na podwody i uprzęż nabywane dla transportów wojskowych.1903Volumen9Mobilizacja
704Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I rejestru ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1903 r. 1903Volumen10Mobilizacja
705Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacj.1903Volumen1Mobilizacja
706Kontrolny spis koni w 1903 r. 1903Volumen12Mobilizacja
707Wyznaczenie przewodniczącego i członków komisji przyjęć dla dostawy koni dla wojska wg rozkazu nr 18.1902Volumen04/1902Mobilizacja
708Z pism okólnych i rozporządzeń ewidencji rezerwistów niższych stopni i żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, przeniesionych z rezerwy.1904Volumen1Mobilizacja wg […] nr 18
709Z pism okólnych i rozporządzeń o kierowaniu kontrolnymi ćwiczeniami żołnierzy niższych stopni i pospolitego ruszenia I kategorii, przeniesionych z rezerwy.1904Volumen2Mobilizacja
710Z pis okólnych i rozporządzeń o kierowanie ewidencją oficerów i urzędników rezerwy.1904-05Volumen3Mobilizacja
711Kierowanie kontrolnymi ćwiczeniami rezerwistów niższych stopni.1904-06Volumen16Mobilizacja wg […] nr 18
712Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia w 1904 r. 1904-06Volumen17Mobilizacja wg […] nr 18
713Liczba oficerów rezerwy pospolitego ruszenia, podlegająych powołaniu w czasie mobilizacji w 1904 r. 1904-06Volumen20Mobilizacja wg […] nr 18
714Oficerowie rezerwy zwolnieni z resortu morskiego i zaliczeni do pospolitego ruszenia.1904-06Volumen21Mobilizacja wg […] nr 18
715Dostawa koni w sierpniu 1905 r. od ludności pow.lubelskiego. 1905Volumen23Mobilizacja wg […] nr 18
716Spis kontrolny koni wojskowych w 1906 r. 1906Volumen12Mobilizacja wg […] nr 18
717Osoby, które mogą być wyznaczone do obsadzenia stanowisk oficerskich w drużynach pospolitego ruszenia. 1906Volumen25Mobilizacja wg […] nr 18
718Kierowanie kontrolnymi ćwiczeniami rezerwistów niższych stopni w powiatach – lubelskim, chełmskim, zamojskim i biłgorajskim.1907Volumen31Mobilizacja wg […] nr 18
719Wyznaczenie przewodniczących i członków komisji rekrutacyjnych.1907Volumen26Mobilizacja wg […] nr 18
720Dostawa koni do częściowej mobilizacji nr 1. 1907Volumen27Mobilizacja wg […] nr 18
721Ilość oficerów podlegająych poborowi w czasie mobilizacji.1907Volumen28Mobilizacja wg […] nr 18
722Kontrolny spis koni wojskowych w 1907 r.1907Volumen29Mobilizacja wg […] nr 18
723Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii, ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1907 r. 1907Volumen30Mobilizacja wg […] nr 18
724Ustalenie cen na konie, podlegające dostawie do wojska w czasie wojny.1907Volumen33Mobilizacja wg […] nr 18
725Oficerowie rezerwy zwolnieni z resortu morskiego i zaliczeni do pospolitego ruszenia.1907Volumen37Mobilizacja wg […] nr 18
726Przeprowadzenie spisu koni od 28 kwietnia 1908 r. 1908Volumen35Mobilizacja wg […] nr 18
727Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia ostatnich czterech poborów, przeniesionych z rezerwy armii i floty do 1 marca 1908 r. 1908Volumen36Mobilizacja wg […] nr 18
728Przeprowadzenie kontrolnych szkoleń / ćwiczeń rezerwistów niższych stopni w guberni lubelskiej w 1909 r. 1909Volumen38Mobilizacja wg […] nr 18
729Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I rejestru ostatnich czterech poborów oraz przeniesionych z rezerwy armii do 1 marca 1909 r. 1909Volumen39Mobilizacja wg […] nr 18
730Kontrolny spis koni wojskowych w 1909 r. 1909Volumen40Mobilizacja wg […] nr 18
731Przeprowadzenie spisu podwód i uprzęży w powiatach – krasnostawskim, lubartowskim, nowoaleksandyjskim i chełmskim.1909Volumen41Mobilizacja wg […] nr 19
732Ustanowienie terminu poboru rezerwistów niższych stopni na szkoleniowych ćwiczeniach.1909Volumen43Mobilizacja
733Osoby z resortu obywatelskiego które były zarządzającymi kontrolą koni wojskowych ponad 3 lata i mają prawo do nagradzania znakami na piersi.1909Volumen44Mobilizacja
734O przeprowadzonych w 1910 r. ćwiczeniach kontrolnych rezerwistów niższych stopni w guberni lubelskiej.1910Volumen46Mobilizacja
735O przeprowadzeniu kontrolnego spisu koni dla wojska w 1910 r. 1910Volumen47Mobilizacja
736Liczba żołnierzy pospolitego ruszenia I kategorii ostatnich 4 lat poboru oraz przeniesionych z rezerwy armii i floty do 1 marca 1910 r. 1910Volumen48Mobilizacja
737Alfabet dla rekrutów przyjętych na służbę wojskową w 1867 r. 1867Księga49Mobilizacja
738Kontrola rekrutów guberni lubelskiej powracających z wojskowej służby do stron rodzinnych.1867-68Księga
739Kontrola rekrutów przyjętych przez stały urząd rekrucki.1869Księga
740Formularne spisy poborowych przyjętych na rachunek poborów […]1869-81Księga9
741Księga Lubelskiego Tymczasowego Urzędu Rekrutacyjnego poboru w 1874 dla zapisów pokwitowań wykupu.1874Księga
742Ewidencyjna chronologiczna księga stopni oficerskich pospolitego ruszenia na ewidencję guberni lubelskiej – urzędu ds. powinności wojskowej.1874Księga
743Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1874KsięgaBrak z r.1910
744Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1875Księga
745Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1876Księga
746Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1877Księga
747Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1878Księga
748Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1879Księga
749Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1880Księga
750Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1881Księga
751Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1882Księga
752Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1883Księga
753Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1884Księga
754Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1885Księga
755Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1886Księga
756Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1887Księga
757Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1888Księga
758Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1889Księga
759Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1890Księga
760Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1891Księga
761Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1892Księga
762Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1893Księga
763Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1894Księga
764Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1895Księga
765Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1896Księga
766Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1897Księga
767Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1898Księga
768Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1899Księga
769Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1900Księga
770Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1901Księga
771Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1902Księga
772Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1903Księga
773Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1904Księga
774Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1905Księga
775Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1906Księga
776Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1907Księga
777Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1908Księga
778Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1909Księga
779Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1911Księga
780Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1912Poszyt
781Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1913Księga
782Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1914Księga
783Wykaz spraw Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej 1915Poszyt
784Jw. Po mobilizacji 1887-1902Księga
785Jw. Po mobilizacji 1902-1903Księga
786Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1874-1877KsięgaBrak z r. 1912
787Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1878-1880Księga
788Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1881-1883Księga
789Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1884-1886Księga
790Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1887-1891Księga
791Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1892-1895Księga
792Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1896-1898Księga
793Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1899-1902Księga
794Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1903-1904Księga
795Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1905-1906Księga
796Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1907-1908Księga
797Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1909-1910Księga
798Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1911Księga
799Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1913Księga
800Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1914Księga
801Alfabetyczny spis spraw w Lubelskim Urzędzie Gubernialnych ds. Powinności Wojskowej.1915Księga

Aby ułatwić wyszukiwanie, wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce.

patronat

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”

Jeśli posiadają Państwo informacje o członkach swojej rodziny odbywających służbę w Armii Imperium Rosyjskiego to prosimy o przesłanie odpowiedniej notatki na adres:

lubelskietg@interia.pl

Często na podstawie akt stanu cywilnego czy ksiąg meldunkowych możemy uzyskać informacje o krewnym lub przodku służącym w armii. Zachęcamy do podzielenia się taką wiedzą, która pozwoli nam dopisać taką osobę do budowanej bazy lubelskich rekrutów.