Książeczka wojskowa Bronisława Kuczyńskiego z 1882 roku.

30 listopada 2021 Off Opublikowane przez Redaktor LTG
Okładka
Świadectwo wypełnienia obowiązku wojskowego
Żołnierz I kategorii
termin służby – 1882
Jednostka – 59 Lubelski Pułk Piechoty
Szeregowy Bronisław Kuczyński
Lewa strona:
1.Zaliczony do żołnierzy I kategorii do 43 roku życia włącznie, to znaczy do 1 stycznia (roku nie da się odczytać).
2. Wzywa się jednocześnie i zobowiązany jest się stawić w mieście Chełm do Urzędu Powiatowego Naczelnika Wojskowego na drugi dzień po ogłoszeniu powołania.
3. Przy czasowej nieobecności w przedziałach powiatu, w którym pozostaje na ewidencji, kiedy nie może stawić się przy powołaniu na termin wiorstowy obowiązany jest dać znać lokalnemu Zarządowi Gminy albo Policji o każdej takiej nieobecności z przedstawieniem obecnej książeczki.

Prawa strona:
Bronisław Kuczyński
Bilet Nr 132, 1882 r.
 
1. Okaziciel biletu szeregowy Bronisław Kuczyński , s. Karola
2. 59 Lubelski Pułk Piechoty
3. Zwolniony do rezerwy 1886 r. 2 grudnia terminem do grudnia 1896 roku.
Strony 2-3
4. na służbę przyjąć Powiat Krasnostawski wg listy przyjęć za Nr 132 1881 roku 8 listopada, początek służby liczy się od 1 stycznia 1882 roku;
5. W kampaniach nie był.
6. Znaki szczególne: nie posiada.
7. Wg sukcesów w nauce musztry może być wyznaczony do rezerwy? Nie może.
8. Czy na służbie szkolił się? Musztry.
9. Czy wykonuje jakieś rzemiosła? Nie wykonuje.
11. Wiek 26 lat
12.Kawaler.
Strona 8
Kuczyński zapisany został na listę rezerwowych niższych stopni w Urzędzie Gminy w Rudkach pod Nr 19. Bilet wydany został do ręki, mieszka w Zagrodzie 1887 roku, 3 stycznia.
Strony 12 – 15
Notatki o czasowych przepustkach i powrotach z nich.
Strony 12 – 15
Notatki o czasowych przepustkach i powrotach z nich.
Strony 18 – 19
Adnotacje o przebywaniu na służbie wg wolnego najmu: na kolei, na liniach telegrafu, na okrętach handlowych.
Znajdował się w 67 Tarutyńskim Pułku Piechoty od 17 września  do 1 października 1892 roku.

Zbiory Pana Grzegorza Kuczyńskiego.

Tłumaczenie z rosyjskiego: Pan Tomasz Kalinowski.