O przebiegu służby wojskowej Jakuba Mazurka s. Wojciecha ur.26.06.1893r.we wsi Źrebce gm. Sułów pow. Zamość.

30 grudnia 2020 Off Opublikowane przez Redaktor LTG

Ojciec stanął do komisji poborowej w Krasnymstawie w dniu 11.10.1914r. z zaznaczeniem, że służba rozpocznie się od 1.01.1915r.

Przebieg służby:

*Został wcielony do 6-tej Baterii 3-ej Brygady Artyleryjskiej  Zapasowej rozkazem nr.125/II z 18.01.1914r. Stwierdza się, iż w/w poborowy służy jako kanonier w w/w Brygadzie od 17.01.1915r.

*Pod datą 28.03.1915r. zapisano, iż kanonier Jakub Mazurek został wysłany do Grodna celem skompletowania 20-tego Artyleryjskiego Korpusu.

*Pod datą 3.04.1915 został przyjęty na stan ewidencyjny 20-tej Baterii Zapasowego Artyleryjskiego Dywizjonu /Przodującego Artyleryjskiego Zapasu /.

*Pod datą Maj 1915r. zanotowano: skreślony z ewidencji 20-tej Baterii itd. W Dwińsku.

*W maju 1915 r. został przyjęty na stan 5-tej Baterii 2-giej Strzeleckiej Syberyjskiej Brygady.

Na zdjęciu Jakub Mazurek (pierwszy rząd po prawej) wraz z kolegami ze wsi Źrebiec w gm. Sułów

*W dniu 28.04.1916r. został odznaczony Medalem Świętego Jerzego IV Stopnia nr 607537.

Dodatkowo chcę wyjaśnić okoliczności jakie przedstawił mi mój tata które spowodowały odznaczenie go medalem za odwagę. Otóż ojciec służył w artylerii i w momencie zmasowanego ataku Niemców na froncie, Rosjanie się cofali. Ojciec ze swym działem wycofał się a załoga rosyjska z obsługi działa pozostawiła je na polu walki. Oficer usiłował wymusić na obsłudze o powrót ich na pole walki i odzyskanie działa. Obsługa rosyjska odmawiała wykonania rozkazu, tłumacząc to silnym ostrzałem artyleryjskim. Wtedy oficer zapytał pozostałych żołnierzy czy ktoś się zgłosi dobrowolnie. Wtedy kilku Polaków i mój ojciec wzięli trzy pary koni i ściągnęli to działo do swoich. Opowiadał, że Niemcy to obserwowali i zmasowanym ogniem artyleryjskim chcieli uniemożliwić zabranie tego działa. Jak mówił–”chcieli pokazać ruskim, że polaczki sroce spod ogona nie wypadli”.

*W dniu 17.01.1917 r. został awansowany do stopnia BOMBARDIERA.

W dokumencie tym są zapisy końcowe takie jak : Przyjęty na stan ewidencyjny  2-ej Strzeleckiej Armii Polskiej a następnie skreślony z ewidencji przypuszczalnie w roku 1918.

Na zdjęciu Jakub Mazurek (drugi rząd, na środku) wraz z kolegami ze wsi Źrebiec w gm. Sułów.

Z opowiadań ojca wynika, że w roku 1917 Gen. Józef Dowbor Muśnicki organizował Pierwszy Korpus Wojska Polskiego w Bobrujsku, gdzie został wcielony.

Korpus ten został przetransportowany z Bobrujska do Poznania gdzie cała Armia Polska została zdemobilizowana. Ojciec powrócił do domu z wojny latem 1918r.

Dane te zostały spisane z dokumentów rosyjskich, które w latach 60 XX wieku zostały utracone.

Z opowiadań ojca wynikało, iż ze Źrebiec w armii carskiej służyli;

Stryj ojca Mazurek Franciszek s. Walentego ur.1876r.

Chwiejczak Józef, Pastuszak Walenty, Bartnik Józef, Hanaka Marcin, Batorski Jakub.

Notatkę sporządził Mieczysław Mazurek s. Jakuba.