Tag: spadki po żołnierzach ltg

Wykaz żołnierzy w sprawie których prowadzone były postępowania spadkowe w latach 1858-1868.

W zespole 22 tj. Akta miasta Lublin, pod sygnaturą archiwalną nr 1263, przechowywanym w Archiwum Państwowym w Lublinie odnaleźć można księgę noszącą tytuł „Spadki po wojskowych 1858-1868”. Wspominany materiał liczy 892 karty na których znajdziemy sprawy związane z pozostawionym dobytkiem po zmarłych żołnierzach, korespondencję związaną z poszukiwaniem rodzin zmarłych żołnierzy, dokumentacje urzędową związana ze śmiercią…

Opublikowane przez Redaktor LTG 13 grudnia 2022 Off