Wykaz spraw kierowanych do Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej. Lata 1907 – 1908.

Indeks spraw przetłumaczony z języka rosyjskiego i opracowany przez Jerzego Kuśnierza na podstawie księgi przechowywanej w Archiwum Państwowym w Lublinie, w zespole Urząd Gubernialny Lubelski ds. Powinności Wojskowej, sygnatura 796.

Aby ułatwić wyszukiwanie, wpisz szukaną frazę w wyszukiwarce.

Nr podręcz-nego rejestruData zapisuNazwiskoImięImię ojcaUwagi dotyczące poboru, skargi poborowych i rodziców, kary itp.ArchiwumZespółSygn.Nr strony
56/190709.02.1907 r.AleksandrowiczWojciechbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin1757961
135/190713.04.1907 r.AdlerJankielIcekZgłoszenie Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. wojskowych o zmianie decyzji ws. nałożenia na niego kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej przez jego syna Szlomy-Mendela/AP Lublin1757961
139/1907 r.16.04.1907 r.AbramekWojciechWojciechEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin1757961
167/190716.05.1907 r.AdamskaKatarzynaTomaszUbieganie się o powrót z wojska jego syna Antoniego, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).. AP Lublin1757961
172/190719.05.1907 r.AntoniukJanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin1757961
180/190726.06.1907 r.Ancier vel AjncierJosif FiszelbrakProśba o poprawienie w dokumentach imienia jego syna Chaima-Izraela.AP Lublin1757961
211/190726.06.1907 r.AntonczakWojciechbrakRekrut z poboru 1905 r. - przedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zwolnieniu z wojska na mocy 56 artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin1757962
268/190714.08.1907 r.AleksandrowiczStefanbrakProśba o przeniesienie go w celu odbycia powinności wojskowej do Zamojskiego rejonu rakrutacyjnego.AP Lublin1757962
284/190727.08.1907 r.AbrajtsmanSucherWulfEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Upowiatowego Urezędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin1757962
375/190722.10.1907 r.AltmanEljaLejbuśNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin1757962
409/190724.10.1907 r.AjzensztajnJankiel GerszDawidPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony. O pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin1757962
409/190724.10.1907 r.AlterTajwelMordkoPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony. O pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin1757962
499/190731.10.1907 r.AkermanGerszbrakUbieganie się o zwolnienie go z zapłaty 300 rubli kary nałożonej za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Chaskiela-Majera, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin1757962
553/1907 r.10.11.1907 r.AntosAntonibrakZażalenie na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin1757962
366/1907AkerajzenSrul JosifDawidPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie z 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin1757962
664/190704.12.1907 r.ApelzaftNusymMoszekEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin1757962
666/190707.12.1907 r.AjzykDanielFajwelUbieganie się o zwolnienie go z zapłaty 300 rubli kary nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin1757962
421/1907ApelbaumRachmilIcek BerPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757962
421/1907AjdelsztajnSzymonSrulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757962
676/190715.12.1907 r.AjbastJohannes GustawbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty [Siedlce], o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757962
677/190715.12.1907 r.AdamsonJuliuszJakubMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty [Siedlce], o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
421/1907AkselrodJosifNoachPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych...AP Lublin1757963
687/190722.12.1907 r.AsotanowiczDawid ChaimbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
368/1907AjzensztajnMoszekChaimPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
368/1907ArfinMordkoGerszPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
11_190805.01.1908 r.AjdelsztajnMajerbrakSkarga na nałożenie przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski)Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Mordka-Lejbusia.AP Lublin1757963
368/1907AlterFroim JudaJosel LejbaPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757963
354/1907AdlerMoszekWulfPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757963
354/1907AdlerGerszZelmanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin1757963
354/1907AjnsztajnBaruchLejzorPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757963
367/1907AltmanMoszek LejzorChil IcekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757963
123/190807.04.1908 r.AltermanAbramBaruchMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty [Siedlce], o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
139/190822.04.1908 r.AndrejewPawełSidorMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego Fortecznego Pułku (Dęblin), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
139/190822.04.1908 r.AlejnikAleksanderAntonMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego Fortecznego Pułku (Dęblin), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
160/190806.05.1908 r.AndrejewPiotrbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757963
171/190808.05.1908 r.Ambrjsin (?)AndriejNikołajUbieganie się o powrót z wojska jego syna Marcina, rekruta z powiatuKrasnostawskiego. AP Lublin1757963
183/190816.05.1908 r.AlmerPinkwasbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dot. udzielenia zwolnienia z wojska jego synowi Abramowi-Gdalowi.AP Lublin1757964
400/1907AjlerJankielMajerPoborowy z powiatu Chełmskiego, O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757964
213/190816.07.1908 r.ApelzaftNuchimbrakO przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin1757964
217/190821.07.1908 r.AndersonKristianbrakMłody żołnierz. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757964
255/190821.07.1908 r.AntoniukStefanbrakPoborowy z powiatu Krasnostawskiego, o pozwolenie na odbycie służby wojskowej w Hrubieszowskim Powiatowym Urzedzie ds. Wopjskowych.AP Lublin1757964
266/190831.07.1908 r.AkermanJankielbrakSkarga na odmowę Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dot. udzielenia zwolnienia z wojska jego synowi Dawidowi.AP Lublin1757964
333/190818.09.1908 r.ApelcwajgFroim CheszelSzloma ChaimPoborowy z 1903 roku. Przedłożenie przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. wojskowych dokumentów ws. doprowadzenia do wypełnienia przez niego powinności wojskowej.AP Lublin1757964
350/190804.10.1908 r.ApelratPinzelLewin IcekPoborowy z powiatu Lubelskiego, o odroczenie służby wojskowej. AP Lublin1757964
352/190807.10.1908 r.AndrzejczakJanbrakW wykreślenie ze spisów poborowych Nawo-Aleksandryjskiego powiatu jego syna Aleksandra.AP Lublin1757964
429/190823.10.1908 r.AjzenMoszekChaimRekrut z powiatu Hrubieszowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757964
513/190827.10.1908 r.AjzenbergBerSzijaPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757964
549/190828.10.1908 r.AjzenmanAbramMajerPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757964
567/190830.10.1908 r.AftykStanisław SewerynMateuszRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Prośba o zwolnienie go z wojska.AP Lublin1757964
568/190830.10.1908 r.AlergandaBoruch GerszbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego. Podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin1757964
574/190830.10.1908 r.AjdelsztajnChaimAronRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757964
623/190803.11.1908 r.Astanienko – CzernienkoTeodorPawełRekrut z powiatu Lubelskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin1757965
626/190803.11.1908 r.AdamczykKazimierzbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Urząd ds. Wojskowych jego syna Franciszka.AP Lublin1757965
633/190803.11.1908 r.Aponiuk vel PanszyńskiFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Chełmskiego.. AP Lublin1757965
684/190808.10.1908 r.Ajchenbaum vel AjchenbojmJankiel IcekMoszek LejbaRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin1757965
724/190815.11.1908 r.AftykaJakubJakubSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin1757965
832/190808.12.1908 r.AndriejewJefimKozmaRekrut z powiatu Odojewskiego, Guberni Tulskiej, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin1757965
870/190818.10.1908 r.ApelcwajgChaimbrakSkarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Gersza-Bera.AP Lublin1757965
876/190824.12.1908 r.AleksiejewiczSwiatosławJulian[Rekrut] z powiatu Chełmskiego, o odroczenie służby wojskowej z powodu pobierania nauki.AP Lublin1757965
795/1908AnkerSzymonnieczytelnePoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
797/1908AjzenerAbramIcekPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
801/1908AdlerZelmanWulfPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
794/1908ApelrotPinasel (?)Lewi IcekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
794/1908AjzenmanSzmulLejbuśPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
794/1908AjnsztajnFalik (?)JudkaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin1757965
4_190702.01.1907 r.BongartJosekSzijaRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579610
5_190702.01.1907 r.BaranLejbaSzmulSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579610
9_190705.01.1907 r.Braf-GrafSurabrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Chaima-Bera.AP Lublin17579610
13/190708.01.1907 r.BodzilewiczJulianbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin17579610
43/190725.01.1907 r.BryczekJanJózefPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. wojskowych dotyczących zwolnienia go ze służby wojskowej z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579610
44/190729.01.1907 r.BaranKasperbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatuJanowskiego. AP Lublin17579610
67/190720.02.1907 r.BonchartJankiel IcekMoszekProśba o pozwolenie na odbycie powinności wojskowej w Kozienickim zamiast Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579610
114/190702.04.1907 r.BekkerChaimbrakStudent Berlińskiego Instytutu Politechnicznego. Prośba o odroczenie służby z powodu pobierania nauki.AP Lublin17579611
142/190725.04.1907 r.BździuchAntoniSzymonUbieganie się w Biłgorajskim powiecie o badania lekarskie w celu przyjęcia do służby wojskowej i przeniesienia do pospolitego ruszenia w miejscu zamieszkania w Chersońskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579611
162/190710.04.1907 r.BiałonogStefanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o zwiększenie mu wysokości skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579611
163/190712.05.1907 r.BregwadzeSiergiejbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy) o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579611
171/190719.05.1907 r.BerezowskiMikołajbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy) o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579611
173/190721.05.1907 r.BaryłowiczWłodzimierz JózefbrakStudent Uniwersytetu Kijowskiego, o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579611
8_1907BacherAbrambrakO udzielenie odroczenia.AP Lublin17579611
218/190702.07.1907 r.BukszpanMordkoSrul BeniaminPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. wojskowych dotyczących zdjęcia z rodziny kary 300 rubli nałożonej za niestawienie się do poboru w 1904 roku.AP Lublin17579611
225/190710.07.1907 r.BanaśkiewiczAdamJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego. Odmowa Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych.AP Lublin17579611
237/190718.07.1907 r.BlumenkrancSura BrandlabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia z wojska jej synowi Gisz-Geszczelowi (?) z powodu sytuacji rodzinnej..AP Lublin17579611
272/190716.08.1907 r.BauczAntoni LubomirbrakO badaniach lekarskich dotyczących zdolności do służby wojskowej, zamiast w Radomskim – w Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579611
275/190718.08.1907 r.BudzyńskiDymitrPiotrEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579611
302/190717.09.1907 r.BursztejnWłodzimierzLudwikO badaniach lekarskich dotyczących zdolności do służby wojskowej, w Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim) Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
333/190711.10.1907 r.BrafmanBencian MikelSzmul ZajwelPoborowy z miasta Kraśnik. Przedłożenie przez Janowski Powiatowy Urząd ds. wojskowych dokumentów ws. postanowienia Sandomierskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych o jego niezdolności do służby wojskowej.AP Lublin17579612
334/190713.10.1907 r.BuryłaMateuszŁukaszEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579612
339/190715.10.1907 r.BiegajWawrzyniecbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowychzwolnienia z wojska z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579612
344/190717.10.1907 r.BaturaJózefbrakUbieganie się o doprowadzenie do odbycia powinności wojskowej syna Stanisława w powiecie Chełmskim.AP Lublin17579612
345/190718.10.1907 r.BączkowskiAndrzejJanPoborowy, o powtórnych badaniach lekarskich jako niejednogłośnie zdyskwalifikowanego przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
409/190724.10.1907 r.BergerAbram ManesDawidPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej za samookaleczenie.AP Lublin17579612
430/190727.10.1907 r.BerneckiMichałKazimierzSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
409/190724.10.1907 r.BankirerAronChaimPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej za samookaleczenie.AP Lublin17579612
438/190730.10.1907 r.BlejwasLejbuśChaimRekrut z powiatu Zamojskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579612
473/190730.10.1907 r.BrantmanGerszekAron JojnePoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579612
477/190730.10.1907 r.BrzezieckiZygmuntJózefPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579612
480/190730.10.1907 r.BugałaWojciechJanSkarga na przyjęcie go do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
486/190730.10.1907 r.BiedkowskiStanisławWiktorSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
509/190731.10.1907 r.BlachaAndrzejbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579612
522/190703.11.1907 r.BerdysFranciszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego dwóch synów: Jana i Stanisława.AP Lublin17579612
537/190705.11.1907 r.BrodowiczAndrzejbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Aleksandra, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin17579613
540/190708.11.1907 r.BielakJanJózefEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579613
550/190710.11.1907 r.BuchwajzerSzmul SzlomaJudkaPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. wojskowych dotyczących wykreślenia go ze spisów poborowych.AP Lublin17579613
611/190719.11.1907 r.BrzezinaTomaszbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Pawła.AP Lublin17579613
632/190723.11.1907 r.BurdzickiBolesław AleksanderJanSkarga na przyjęcie do go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579613
366/1907BergerAjzykAbramPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
646/190727.11.1907 r.BrykSzloma PinkwasJankielSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579613
421/1907BaumgartennieczytelneRichmin (?)Poborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
421/1907BermknotFiszelnieczytelnePoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
421/1907BronesDawidIzrael HercPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
421/1907BorensztejnMoszek MendelIzrael HercPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
657/190703.12.1907 r.BecherIzrael JankielbrakPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych dotyczących kary 300 rubli nałożonej za niestawienie się wypełnienia powinności wojskowej syna Pejsacha.AP Lublin17579613
421/1907BlatJosif GerszChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
421/1907BergmanIcek JosifMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
684/190721.12.1907 r.BersztlingLejbabrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin17579613
400/1907BecherPejsachIzrael HercPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579613
368/1907BerlinerChaim MendelJakubPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
399/1907BersztajnRafaelSzlomaPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
19/190812.01.1908 r.BabiarekJózefAndrzejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579614
40/190829.01.1908 r.BasinZelmanMoszekMłody żołnierz 67 Tarutyńskiego pułku piechoty [Krasnystaw]. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579614
64/190818.02.1908 r.BobrowiczJózefTeodorEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579614
78/190823.02.1908 r.BaranowskiAntoniKazimierzEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579614
81/190804.02.1908 r.BoguckiFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Aleksandra, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579614
85/190804.02.1908 r.BednarczukAntoniPawełPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd o powrocie jego z wojska na mocy 57 Artykułu Ustawu o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579614
87/190807.03.1908 r.BankhalterJankielSzmulUbieganie się o powrót z wojska jego syna Josifa, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579614
97/190814.03.1908 r.BudzyńskaSalomeabrakSkarga jej na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu z wojska jej syna Franciszka.AP Lublin17579614
354/1907BronesAronJosifRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
403/1907BlumenkrandIzrael JankielMordko JosifRekrut z powiatu Janowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
403/1907BronPerecJosifRekrut z powiatu Janowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
367/1907BaumNusymSzmul ZelmanRekrut z powiatu Krasnostawskiego, o powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579614
107/190820.03.1908 r.BlatPinkwasbrakSkarga na wcielenie do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Jankiela przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579614
109/190824.03.1908 r.BekerJanMaksymilianO udzieleniu mu przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579614
408/1907BodensztejnIcekIcek AbramPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579615
124/190807.04.1908 r.BiałekJózefMaciejPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji o udzieleniu mu zwolnienia i przeniesienie do pospolitego ruszenia.AP Lublin17579615
366/1907BocianAndrzejStanisławPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579615
354/1907BronsztajnBeniaminAbram JankielPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz też 684/1907.AP Lublin17579615
138/190827.04.1908 r.BosakIgnacyAndrzejPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579615
160/190806.05.1908 r.BłochinKorniejbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579615
182/190816.05.1908 r.BrodziakAntoniBartłomiejSkarga jego na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przeniesienia go dla odbycia służby wojskowej do Chełmskiego rejonu rekrutacyjnego.AP Lublin17579615
400/1907BlutmanMordkobrakPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579615
400/1907BergerfrajdBerkoIcekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579615
210/190812.06.1908 r.BerszlingIserbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Lejby.AP Lublin17579615
212/190816.06.1908 r.BrzozeElja - [….]brakPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o udzieleniu mu odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579615
218/190823.06.1908 r.BekerLarsbrakMłody żołnierz, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579615
242/190811.07.1908 r.BanachJózefbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579615
253/190821.07.1908 r.Bujak (bracia)Fryderyk i GustawKarolSprawa odbycia przez nich powinności wojskowej wszczęta przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579615
339/190823.07.1908 r.BinesGdalbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową dotycząca zmiany postępowania Janowskiego [brak dalszej części tekstu – uszkodzona kartka]AP Lublin17579615
342/190824.09.1908 r.BlochEmiliabrakWłaścicielka majątku Łęczna w powiecie Lubartowskim ubiegająca się o zaliczenie jej do hodowców koni Guberni Lubelskiej.AP Lublin17579616
344/190827.09.1908 r.Bakalarz (Lewin)JosekbrakStaranie o dokonanie poprawki dotyczącej wypełnienia powinności wojskowej przez jego syna Icka Gersza Lewina, poborowego Nowo-Aleksandryjskiego powiatu, pomyłkowo uwzględnionego w spisie poborowych za rok 1908 pod nazwiskiem Bakalarz.AP Lublin17579616
363/190807.10.1908 r.BykowMitrofanEwgenijStudent Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Instytutu, poborowy Nowo-Aleksandryjskiego powiatu, o przebadanie go w kwestii zdolności do służby wojskowej w Nowo-Aleksandryjskim Powiatowym Urzedzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579616
365/190809.10.1908 r.BudzińskiWojciechbrakUbieganie się o udzielenia zwolnienia ze służby jego synowi Wojciechowi, poborowemu z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin17579616
366/190809.10.1908 r.BorensztajnFroim CheszelMajerPoborowy z 1907 roku. Wszczęcie przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych procedury wykreślenia go ze spisów poborowych.AP Lublin17579616
370/190815.10.1908 r.BarszczewskiStanisławMateuszEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579616
409/190820.10.1908 r.BesserPinkasBerekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
418/190820.10.1908 r.BiktemirowMawluta (?)SzakirMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego Fortecznego Pułku (Dęblin), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
422/190823.10.1908 r.BrustmanSzmul FajwelWulf LejbaPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
434/190823.10.1908 r.BukowiczKlemensŁukaszPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
438/190823.10.1908 r.BerszlingGerszBerekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
445/190823.10.1908 r.BrodaWojciechMichałPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
446/190823.10.1908 r.BosakJanAndrzejPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579616
463/190823.10.1908 r.BlatLejzor IcekJosif JojnaPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
464/190823.10.1908 r.BoguszJkazimierzFranciszekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
480/190823.10.1908 r.BartoszczeAntoniMateuszPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
489/190823.10.1908 r.BatorskiMarcinPawełPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
494/190824.10.1908 r.BergerfrajdMajerOjzer (?)Poborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
502/190824.10.1908 r.BartnickiFranciszekFranciszekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579617
518/190827.10.1908 r.BielickiJanbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin17579617
530/190825.10.1908 r.BartosiewiczBolesławAleksanderRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
539/190825.10.1908 r.BiernackiPiotrJanRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
541/190825.10.1908 r.BodichGotlibbrakSkarga na przyjęcie do do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Michała..AP Lublin17579617
542/190825.10.1908 r.Bil vel BilikAnnabrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do do wojska przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Mikołaja.AP Lublin17579617
544/190825.10.1908 r.BrodziakJózefAndrzejUbieganie się o pozwolenie mu na powtórne badania lekarskie w Gubernialnym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579617
570/190831.10.1908 r.BiletBenciannieczytelneRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
578/190831.10.1908 r.BinderFroim JankielMoszek LejzorPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579617
585/190831.10.1908 r.BudziłoWojciechi MariannaMałżeństwo. Skarga na przyjęcie do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych pasierba pierwszego, a syna ostatniej, Wojciecha Zająca.AP Lublin17579617
598/190830.10.1908 r.BiskoStanisławbrakSkarga na przyjęcie do do wojska jego syna Jana, poborowego z powiatu Chełmskiego. .AP Lublin17579617
605/190831.10.1908 r.BubiczFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579617
617/190801.11.1908 r.BurdzanowskiFranciszekJózefSkarga na przyjęcie go do do wojskaprzez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579617
624/190803.11.1908 r.BochniarzFranciszekJanRekrut z powiatu Lubelskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579618
631/190803.11.1908 r.BarszczewskiWacławMichałPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
634/190803.11.1908 r.BarszczewskiJanWładysławRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
635/190803.10.1908 r.BorekStefanbrakUbieganie się jego matki Marianny Mucha o powrót jego z wojska.AP Lublin17579618
637/190803.11.1908 r.BiziorJanMarcinRekrut z powiatu Zamojskiego, skarga na przyjęcie go do wojska. AP Lublin17579618
664/190806.11.1908 r.BoksenbaumGienia FajlabrakSkarga na przyjęcie do do wojska przez Hrubieszowski Powiatopwy Urząd ds. Wojskowych jej syna Judki.AP Lublin17579618
668/190806.11.1908 r.BiałkowskaMariaJanUbieganie się u udzielenie zwolnienia I kategorii jej synowi Adamowi Mieczysławowi, rekrutowi Nowo-Aleksandryjskiego powiatu.AP Lublin17579618
678/190808.11.1908 r.BlumelsSzmulJózef GerszPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
679/190808.11.1908 r.BednarczukKatarzynabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579618
710/190812.11.1908 r.BranickiJanJózefSkarga na przyjęcie do do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stanisława.AP Lublin17579618
713/190814.11.1908 r.BidiukJan i KatarzynabrakUbieganie się o powrót z wojska ich syna Kupriana (Cypriana?) Czerneja.AP Lublin17579618
714/190814.11.1908 r.BaltAugustbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Augusta, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin17579618
716/190814.11.1908 r.BlumensztokSzlomaJosifRekrut z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin17579618
742/190820.11.1908 r.BrzeźniakiewiczEmiliabrakUbieganie się o zwonienie ze służby wojskowej jej syna Stanisława, poborowego z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin17579618
745/190820.11.1908 r.BlusztajnBoruch GerszIcek GerszRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
751/190820.11.1908 r.BurzakPiotrWojciechPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
754/190820.11.1908 r.BlumensztokJosif SzlomaGerszRekrut z powiatu Lubelskiego – skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579618
770/190824.11.1908 r.Błaszkiewicz vel BurybrakbrakRekrut z powiatu Biłgorajskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
776/190824.11.1908 r.BorchmanChyna(?) MendelIcekRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579618
828/190808.12.1908 r.BerngolcMajerIcek JakubPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579619
835/190808.12.1908 r.BekerFranciszekbrakSkarga na przyjęcie do do wojska jego syna Walerego, poborowego z powiatu Janowskiego. .AP Lublin17579619
848/190811.12.1908 r.BrombergnieczytelneGerszRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579619
861/190816.12.1908 r.BielakStanisławGrzegorzPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, dotyczących odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579619
866/190817.12.1908 r.BabatGitlabrakSkarga na nałożenie przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Josifa-Lejby.AP Lublin17579619
868/190817.12.1908 r.BerksztajnLejbabrakSkarga na nałożenie przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Finkela.AP Lublin17579619
869/190817.12.1908 r.BeznosLejzorbrakUbieganie się o powrót jego z wojska jego syna Ichila (?).AP Lublin17579619
875/190820.12.1908 r.BzymekJanbrakUbieganie się o powrót jego z wojska jego syna Waleriana, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579619
797/1908BroderGersz DawidIcek MajerPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579619
797/1908BojmChaimIljaPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579619
794/1908BajkoLejbaJosifPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..121
794/1908BiskupskiHenrykMichałPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..121
799/1908BrumFiszel DawidChaim MoszekPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..121
799/1908BrondwajnRachmil (?)Icek NusymPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..121
798/1908BryksSzaja GerszbrakPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..121
799/1908BorekAbramLejbaPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.121
38/190723.01.1907 r.WilkaTomaszMarcinUbieganie się o powrót z wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579619
39/190723.01.1907 r.WebermanJankiel MoszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Lejbusia, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).. AP Lublin17579619
51/190707.02.1907 r.WronaRozaliaBenedyktUbieganie się o powrót z wojska jej syna Jana, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin17579619
60/190713.02.1907 r.WąsikFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Damiana (?), rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579619
61/190713.02.1907 r.WojtiukGrzegorzbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Konrada, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin17579619
82/190705.03.1907 r.WajsbergMikel MajerbrakUczeń średniej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Prośba o odroczenie służby z powodu pobierania nauki.AP Lublin17579619
87/190710.03.1907 r.WachAndrzejWojciechUbieganie się o powrót z wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579619
89/190712.03.1907 r.WaldmanIcekIcekEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579619
94/190715.03.1907 r.WinerDawidMoszek LejbaPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579620
110/190731.03.1907 r.WolgelfterChill SumerbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Kelmana.AP Lublin17579620
112/190702.04.1907 r.WlaźJanJanPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579620
116/190704.04.1907 r.WiadrowskiPawełbrakUczeń Sobieszyńskiej niższej szkoły gospodarstwa wiejskiego I kategorii w Guberni Siedleckiej. Prośba o udzielenie mu odroczenia służby z powodu nauki.AP Lublin17579620
125/190710.04.1907 r.WaszkiewiczJanMichałStudent Petersburskiego Uniwersytetu. Prośba o udzielenie mu odroczenia służby z powodu nauki.AP Lublin17579620
160/190705.05.1907 r.WoźnicaAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin17579620
183/190728.05.1907 r.WawruchaGrzegorzbrakRekrut z powiatu Lubartowskiego, oprotestowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579620
194/190709.06.1907 r.WiśniewskiJanbrakUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579620
200/190715.06.1907 r.WojtasikMichałbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579620
201/190715.06.1907 r.WismanAleksanderbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579620
204/190718.06.1907 r.WertchaimAron IcekbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia go z wojska z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579620
223/190706.07.1907 r.WierzbickiCyryl (?)brakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy) o powtórnym badaniu lekarskim po oprotestowaniu.AP Lublin17579620
251/190728.07.1907 r.WęgielskaMariannabrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia ze służby z powodu sytuacji rodzinnej jej synowi Franciszkowi, poborowemu z Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) powiatuAP Lublin17579620
252/190728.07.1907 r.WnukStanisławAndrzejUbieganie się o udzielenia mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579621
262/190707.08.1907 r.WajncenblitIcek Mejer i Jakub SzlomabrakPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych dotyczących zdjęcia z nich kary 300 rubli nałożonej za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej syna Mamela.AP Lublin17579621
265/190711.08.1907 r.WidrikPiotrbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy) o powtórnym badaniu lekarskim po oprotestowaniu przez dowództwo wojskowe.AP Lublin17579621
266/190713.08.1907 r.Witek vel WitkowskaPaulinaTomasz(z domu Kalicka). Ubieganie się o powrót z wojska jej syna Józefa Witka, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego)AP Lublin17579621
283/190725.08.1907 r.WysokichPiotrJanProśba o pozwolenie na badania lekarskie w kwestii zdolności do służby wojskowej w Janowskim zamiast Wilejskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych.AP Lublin17579621
296/190710.09.1907 r.WłasjewSiergiejAleksanderProśba o pozwolenie na badania lekarskie w kwestii zdolności do służby wojskowej w Zamojskim zamiast Moskiewskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych.AP Lublin17579621
310/190727.09.1907 r.WęgleńskiLudwikJózefUbieganie się o udzielenie mu odroczenia służby z powodu naukiAP Lublin17579621
316/190702.10.1907 r.WochLudwikJózefPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska.AP Lublin17579621
317/190709.10.1907 r.WalczakPiotrWincentyRekrut niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579621
318/190719.10.1907 r.WolińskiFranciszekFranciszekRekrut niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579621
402/190724.10.1907 r.WojdaMikołajbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Zamojskiego. AP Lublin17579621
384/190722.10.1907 r.WaleckiAntoniJanNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579621
392/190722.10.1907 r.WyłupekFranciszekJanNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579621
415/190724.10.1907 r.WajnbergerMoszkoSrul DawidNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579621
409/190724.10.1907 r.WarmanJankielLejzorPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności za samookaleczenie.AP Lublin17579622
441/190730.10.1907 r.WajcmanWadij (?)Moszek LejzorRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
445/190730.10.1907 r.WajnbergJojnaMoszek NaftulRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
449/190730.10.1907 r.WajnbergMoszek DawidGerszekRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
450/190730.10.1907 r.WojnickiStanisławMichałRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
453/190730.10.1907 r.WajnbergLejzorChaskiel MajerRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
472/190730.10.1907 r.WaldmanZyndelNuchim MajerPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
476/190730.10.1907 r.WarmanChaim EljaSzlomaPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579622
492/190730.10.1907 r.WojtasikFranciszkabrakWojtasik po ślubie, a po drugim ślubie Krupornicka. Ubieganie się o powrót z wojska jej syna Aleksandra Wojtasika s. Antoniego. AP Lublin17579622
495/190730.10.1907 r.WacewiczFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin17579622
511/190731.10.1907 r.WagnerSzija NutabrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Gerszowi.AP Lublin17579622
546/190708.11.1907 r.WiącekFranciszekJanSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579622
568/190710.11.1907 r.WargockiJan PiotrFilipSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579622
576/190713.11.1907 r.WojtalikWładysławbrakUbieganie się jego matki Marianny Kochan (?) o powrót jego z wojska – rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579622
585/190713.11.1907 r.WawerJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Tomasza.AP Lublin17579622
610/190717.11.1907 r.WalaszczakAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Mikołaja, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).. AP Lublin17579622
614/190719.11.1907 r.WajsbrotJukel (?)Josif MajerPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579623
628/190723.11.1907 r.WajcmanIcekLejzorSkarga na nałożenie 300 rubli kary za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Szai.AP Lublin17579623
366/1907WejbmanSzmul WulfKiwaPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579623
366/1907WagmanChaim BerChaimPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579623
650/190729.11.1907 r.WiejakPiotrbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Antoniego.AP Lublin17579623
421/1907WajcmanIcekLejzorPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
421/1907WarszawiakNuchimAbram MordkoPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
659/190704.12.1907 r.WójcikJanKazimierzPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579623
421/1907WajnblatChaim DawidIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
421/1907WasermanLejzor IcekAduśPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
421/1907WajnbergChaim LejbuśJosifPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
421/1907WasermanJakub AronMendelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
421/1907WolersztajnSrul ChaimGerszPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
668/190711.12.1907 r.WawruchaFeliksJanPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579623
678/190712.12.1907 r.WajntrausAbramJankielSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579623
680/190717.12.1907 r.WolfsztejnChill SumerbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Chaima.AP Lublin17579623
421/1907WasermanJosekSzmul ChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579623
692/190731.12.1907 r.WajnapelJojzyk (?)ZelmanNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579624
368/1907Wakszal (?)Chaim IcekDawidPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579624
18/190808.01.1908 r.WładykinWasilijWasilijEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579624
23/190815.01.1908 r.WizorowKarol i AntoninabrakMałżeństwo. Ubieganie się o powrót z wojska ich syna Bolesława, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579624
32/190821.01.1908 r.WolaninJózefbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579624
42/190829.01.1908 r.WalencikAntoniMichałPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 57 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579624
61/190814.02.1908 r.WajcmanIcekLejzorUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Szyi-Pinkwasa.AP Lublin17579624
67/190818.02.1908 r.WójcikFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579624
92/190813.03.1908 r.WalczakJanJózefEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579624
354/1907WajcenblitIcekMordkoPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579624
354/1907WildermanMordkoLejbaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579624
100/190818.03.1908 r.WajnsztokMordkoNuchimPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zdjęciu z niego kary 300 rubli.AP Lublin17579624
110/190827.03.1908 r.WdowiczJanMichałPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579624
115/190831.03.1908 r.WielgusJózefAntoniRekrut z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o powrót jego z wojska.AP Lublin17579625
118/190807.04.1908 r.WalczukSzymonJanUbieganie się o powrót z wojska jego syna Klemensa, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego. AP Lublin17579625
134/190821.04.1908 r.WajsblatRuda (?)brakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Lejbusia, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579625
149/190806.05.1908 r.WuszczJózefStanisławUbieganie się o powrót z wojska jego syna Władysława, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin17579625
154/190806.05.1908 r.WojtasiewiczRobert JanWiktorPoborowy z powiatu Zamojskiego. Ubieganie się o pozwolenie na odbycie badań zdolności do służby wojskowej w Stopnickim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych w Guberni Kieleckij.AP Lublin17579625
159/190806.05.1908 r.WechterHenrykMoszek BerekPoborowy z powiatu Zamojskiego. Ubieganie się o udzielenie odroczenia służby z powodu nauki.AP Lublin17579625
160/190806.05.1908 r.WierszyninTeodorbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579625
162/190806.05.1908 r.WejmanRobert JanbrakMłody żołnierz 69 Riazańskiego pułku piechoty (Lublin), oprotestowany przez dowództwo wojskowe, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579625
167/190807.05.1908 r.WajsbrotJankielSzmulPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o zaliczenie go do pospolitego ruszenia 2. kategorii. odroczenie służby wojskowej.AP Lublin17579625
2_1908WysokińskiStanisławFeliksLekarz, o jego powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579625
400/1907WajntraubKsyl - […]FiszelPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579625
400/1907WandererNusymMordkoPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579625
215/190819.06.1908 r.WilskiStanisławAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego, o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579626
241/190811.07.1908 r.WalczukZofiabrakUbieganie się o przyznanie jej skarbowej zapomogi pienieżnej za służbę męża.AP Lublin17579626
243/190811.07.1908 r.WierzbickiStanisławbrakSkarga jego na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego brata Jana.AP Lublin17579626
263/190828.07.1908 r.WizenSamuelLejbaPoborowy z powiatu Janowskiego. Starania o pozwoleniu mu na przepisanie go do Odesskiego okręgu rekrutacyjnego.AP Lublin17579626
293/190816.08.1908 r.WajnrauchMordkobrakO zdjęcie z niego 300 rubli kary nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego synaLejby.AP Lublin17579626
300/190822.08.1908 r.WysockiWładysławLeonEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579626
305/190825.08.1908 r.WerkNutabrakSkarga na nałożenie na jego rodzinę, przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, 300 rubli kary za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Icka. AP Lublin17579626
321/190812.09.1908 r.WójcickiJanMarcinRekrut z powiiatu Janowskiego. Przedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatopwy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579626
323/190812.09.1908 r.WelnerSzolbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Powiatowego) Urzędu ds. Wojskowych wykreślenia ze spisów poborowych jego syna Dawida z powodu śmierci.AP Lublin17579626
325/190812.09.1908 r.WajcenblitAdamJakubPoborowy z powiatu Lubelskiego. Przedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o poddaniu go powtórnym badaniom lekarskim w drodze nadzoru.AP Lublin17579626
327/190816.09.1908 r.WrockiBogdanWacławPoborowy z powiatu Aleksandrowskiego Guberni Kowelskiej (Puławskiego). O pozwolenie na zbadanie jego zdolności do służby wojskowej w Hrubieszowskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579626
338/190822.09.1908 r.WajsbrodtJakun IcekbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Tobiaszowi-Gerszowi.AP Lublin17579626
395/190820.10.1908 r.WołochJózef DawidnieczytelnePoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579626
346.190827.09.1908 r.WitensztajnAwramWulfPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. W sprawie przyjęcia do służby wojskowej lub przeniesienia do pospolitego ruszenia przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579627
355/190807.10.1908 r.WinnickaZofiaJózefUbieganie się o zwolnienie z poboru do wojska jego syna Antoniego Winnickiego, poborowego z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579627
375/190817.10.1908 r.WilkołekAndrzejStanisławPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
406/190820.10.1908 r.WaśJózefPawełPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
435/190823.10.1908 r.WójcikMateuszFranciszekRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
458/190823.10.1908 r.WardaAntoniWincentyPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
460/190823.10.1908 r.WójciakJózefAndrzejRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
478/190823.10.1908 r.WrońskiAleksanderMarcinPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
479/190823.10.1908 r.WolfsztajnAbramChil IcekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
481/190823.10.1908 r.WójcikAndrzejJózefPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
512/190827.10.1908 r.WajnszilLewSzija GerszPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
543/190828.10.1908 r.WajngartenAbram DawidRafałPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579627
550/190828.10.1908 r.WojczukJanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579627
593/190831.10.1908 r.WalkiewiczEmilianAntoniSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579627
648/190804.11.1908 r.WojtalikStanisławPawełRekrut z powiatu Krasnostawskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579627
658/190805.11.1908 r.WójcikWacławKarol WalentyRekrut z powiatu Krasnostawskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579627
685/190808.11.1908 r.WizenbergLejzorUszerRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579627
698/190810.11.1908 r.WasserItabrakWdowa po emerytowanym żołnierzu niższego stopnia, prośba o przyznanie jej skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579627
700/190812.11.1908 r.WarenicaMaksymIljaRekrut z powiatu Tomaszowskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579628
705/190812.11.1908 r.WaraczewskiWincentyWalentySkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Edwarda.AP Lublin17579628
712/190812.11.1908 r.WydraJanAntoniRekrut z powiatu Lubartowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579628
717/190814.11.1908 r.WajngolcAbrambrakUbieganie się o powrót jego z wojska jego syna Josifa, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579628
733/190819.11.1908 r.WoźniakStanisławIgnacyRekrut z powiatu Janowskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579628
736/190819.11.1908 r.WarzyńskiŁukaszKajetanUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579628
744/190820.11.1908 r.WajzerChaimMoszekRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579628
753/190820.11.1908 r.WajnrybJudka LejbabrakSkarga na przyjęcie do do wojska jego syna Beniamina, rekruta z powiatu Lubelskiego. .AP Lublin17579628
762/190820.11.1908 r.WilczkiewiczTadeusz ZygmuntJózefSprawa wszczęta przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych w celu doprowadzenia go do wypełnienia wojskowej powinności.AP Lublin17579628
764/190820.11.1908 r.WajnsztokChaskiel NuchimbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1907 roku brata jego Mordka Wajnsztoka. (dopisek: zgodnie ze sprawą 100/1908 pod literą „T”).AP Lublin17579628
774/190824.11.1908 r.WajngartenGercekLejbuśRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796247
796/190828.11.1908 r.WysockiStanisławWacławPoborowy z powiatu Lubaretowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796247
825/190803.12.1908 r.WłodarczykJanDionizyRekrut z powiatu Lubartowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796247
825/190803.12.1908 r.WójtowiczJanWincentyRekrut z powiatu Janowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796247
830/190808.12.1908 r.WielgosJanPiotrRekrut z powiatu Lubartowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796247
853/190811.12.1908 r.WadowskiEdwardIgnacyRekrut z powiatu Lubartowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796247
855/190812.12.1908 r.WrankaWojciechWincentyUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796247
865/190817.12.1908 r.WójcikKamstantyKarolRekrut z powiatu Tomaszowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796247
692/1908WójcikTadeusz i BarbarabrakSkarga na przyjęcie do wojska ich syna Józefa Siudziaka.AP Lublin175796247
795/1908WajzerAron Dawid[….] JosifPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796247
795/1908WajngartenNuta EremijaMendel WulfPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
795/1908WasermanChaim DawidBeniaminPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
895/190831.12.1908 r.WebermanGindla DwojrabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Judki, rekruta z powiatu Krasnostawskiego. AP Lublin175796248
898/190831.12.1908 r.Wojcik vel WujcikAntoniKazimierzEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin175796248
797/1908WanszenbaumChaskiel NuchimMordkoPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
797/1908WajdenbaumJosif IcekMordkoPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
797/1908WizenMoszekLejbaPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
794/1908WajcenblitLejzor JojnaAbramPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
799/1908WortmanMoszek IcekJosif GerszekPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
799/1908WajsmanIcekPinkwasPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
387/1908WakerSzmul MajernieczytelnePoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
799/1908WolfenfeldChaim JojnaJosif Rutin (?)Poborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796248
6_190703.01.1907 r.GoldkrautIcek NusymSzulimUbieganie się o udzielenia mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796248
9_190705.01.1907 r.Graf – BrafSura ŁajabrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Chaima – Bera.AP Lublin17579628
12_190705.01.1907 r.GrudzieńJanWojciechRekrut z powiatu Janowskiego. O powrót jego z wojska na mocy 173 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579628
29/190712.01.1907 r.GałatAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579628
31/190715.01.1907 r.GłazowskiCzesławEugeniuszRekrut, o powtórnych badaniach lekarskich jego, jako niejednogłośnie przyjętego do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579628
34/190716.01.1907 r.GrodzkiWojciechKazimierzUbieganie się o powrót z wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin17579628
46/190703.02.1907 r.GutweldnieczytelnebrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Szojsa (?).AP Lublin17579629
62/190713.02.1907 r.Gombka/GąbkaWojciech TomaszbrakPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579629
64/190715.02.1907 r.GitmanChaimLejzorPoborowy z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o przeniesienie go do pospolitego ruszenia.AP Lublin17579629
82/190705.03.1907 r.GoldwagnieczytelnebrakUczeń średniej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Prośba o odroczenie służby z powodu pobierania nauki.AP Lublin17579629
97/190717.03.1907 r.GospodarekAugustbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Antoniego, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579629
100/190720.03.1907 r.Grzyba (Grzywa?)MaksymJanPrzedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579629
103/190723.03.1907 r.GranatPiotrbrakSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu z wojska jego syna Jana.AP Lublin17579629
123/190709.04.1907 r.GoreckiAbram IcekbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Menata.AP Lublin17579629
126/190710.04.1907 r.GłybowskijEwgenijNikitaStudent Uniwersytetu Tomskiego, o przyznanie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579629
127/190711.04.1907 r.GamerMajer i BrandlabrakPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zdjęciu z nich karyza niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Chaima Gamera.AP Lublin17579629
132/190713.04.1907 r.GałanJanTomaszPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579629
151/1907230.04.1907 r.GrasińskiBolesławbrakUbieganie się o odbycie służby wojskowej zamiast w Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim) w [….......................].AP Lublin17579629
159/190705.05.1907 r.GoldmanMoricbrakStudent Lwowskiego Uniwersytetu, ubieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579629
163/190712.05.1907 r.GabgiawadzeAleksanderbrakMłody żołnierz Bielewskiego [71] Bielewskiego pułku piechoty (Nowa Aleksandrija – Puławy), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579629
163/190712.05.1907 r.GelmanGustawbrakMłody żołnierz Bielewskiego [71] Bielewskiego pułku piechoty (Nowa Aleksandrija – Puławy), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579629
165/190715.05.1907 r.GemkeAndrzejAndrzejPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o ściągnięcie go do wypełnienia wojskowej powinności.AP Lublin17579629
174/190721.05.1907 r.GoldsztejnJakub BeniaminMendelSkarga na nałożenie na niego, przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin17579630
8_1907GoldbaumSzlomabrakSprawa udzielenia mu odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy.AP Lublin17579630
188/190705.06.1907 r.GoldszerSzmulnieczytelneSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579630
189/190706.06.1907 r.GergelJanbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia z wojska jego syna Wasilija.AP Lublin17579630
191/190706.06.1907 r.GrinbergnieczytelnebrakMłody żołnierz Bielewskiego [71] Bielewskiego pułku piechoty (Nowa Aleksandrija – Puławy), oprotestowany przez dowództwo wojskowe, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579630
196/190709.06.1907 r.GlancGerszkobrakO wszczęciu przez Izbę Skarbową sprawy odmowy przyznania mu przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych 3 rubli miesięcznie skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579630
214/190727.06..1907 r.GospodarekAntoniAugustRekrut poboru 1906 r. z powiatu Lubelskiego, oprotestowany przez naczelnika Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579630
215/190730.06.1907 r.GierasiewiczLudwikbrakUczeń prywatnego gimnazjum Argiejewa w Odessie, o udzielenie mu dopełniającego odroczenia dla zakończenia nauki. AP Lublin17579630
234/190717.07.1907 r.GubermanIcekNutaSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zaliczenia mu służby w pospolitym ruszeniu 2 kategorii.AP Lublin17579630
239/190721.07.1907 r.GontarzAgnieszkabrakUbieganie się o przyznanie jej skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579630
243/190724.07.1907 r.GawrysiukAleksanderbrakUbieganie się o odbycie służby wojskowej zamiast w Kutaisi (Gruzja) w Chełmskim Powiatowym Urzędzie ds. Wopjskowych.AP Lublin17579630
274/190718.08.1907 r.GozdalikAntoni JanAleksanderEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579630
278/190722.08.1908 r.GricmacherBerekSrulUbieganie się o pozwolenie być zbadanym w kwestii zdolności do służby wojskowej w Biłgorajskim zamiast Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579630
285/190727.08.1907 r.Gofman/HofmanBerekJudkaEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579631
287/190727.08.1907 r.Grzebienia (?)SzmulLejzorUbieganie się o uwolnienie go od służby wojskowej.AP Lublin17579631
295/190707.09.1907 r.GrincwajgSzmul RachwałbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Dawidowi.AP Lublin17579631
303/190718.09.1907 r.GradelRajzabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jej synowi Chaimowi-Bencianowi Gradelowi.AP Lublin17579631
311/190727.09.1907 r.GałkowskiStanisławbrakMłody żołnierz 4 turkiestańskiego batalionu saperów, o powrót jego z wojska.AP Lublin17579631
322/190704.10.1907 r.GregułaJakubbrakSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Wiktorowi.AP Lublin17579631
325/190704.00.1907 r.GułaśMarcinbrakPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579631
346/190718.10.1907 r.GwiazdaPiotrTomaszPoborowy, o powtórnych badaniach lekarskich jako niejednogłośnie zdyskwalifikowanego przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579631
353/190718.10.1907 r.GermanKrystynabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jej synowi Władysławowi.AP Lublin17579631
370/190720.10.1907 r.GerbstmanAleksiejbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579631
387/190722.10.1907 r.GrinbergPiotrAleksanderNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Zamojski Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579631
390/190722.10.1907 r.Gaładyj / HaładyjJózefMichałNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579631
395/190722.10.1907 r.Guba / HubaAntoniAntoniNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579631
405/190724.10.1907 r.GontarzJózefFranciszekNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579631
412/190724.10.1907 r.GurfinkelLejbuśUszerNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579632
414/190724.10.1907 r.GurniakJan PiotrFranciszekNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579632
409/190724.10.1907 r.GincenburgMoszkoSzmulPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności za samookaleczenie.AP Lublin17579632
409/190724.10.1907 r.GochmanZelig (?)SzulimPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności za samookaleczenie.AP Lublin17579632
409/190724.10.1907 r.GrajsnieczytelneJankielPoborowy z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu go do odpowiedzialności za samookaleczenie.AP Lublin17579632
442/190730.10.1907 r.GerszmanBojnys (?)Icek MoszkoRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579632
451/190730.10.1907 r.Gercberg vel HercbergFiszelJankiel AronRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579632
452/190730.10.1907 r.GłowackiPawełFranciszekRekrut z powiatu Nowo-Aleksandrujskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579632
506/190731.10.1907 r.GomolińskiStanisławSewerynPoborowy z powiatu Lubaretowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579632
531/190705.11.1907 r.GośFranciszekPawełSkarga na przyjęcie go do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579632
536/190704.11.1907 r.GarbatyJózefStanisławSkarga na przyjęcie go do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579632
454/190708.11.1907 r.Grincki vel GrendskiSewerynbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Władysława.AP Lublin17579632
557/190710.11.1907 r.GochmanChaskielbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Srula-Moszka.AP Lublin17579632
559/190710.11.1907 r.GurfińskiMarcinbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stefana.AP Lublin17579632
570/190710.11.1907 r.GłębickiStanisławbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stefana.AP Lublin17579632
577/190713.11.1907 r.GruszkiewiczMariaFranciszek JózefUbieganie się o powołanie służby wojskowej zamiast w Zamojskim w Kowelskim okręgu rekrutacyjnym jego syna Andrzeja.AP Lublin17579632
594/190717.11.1907 r.GoldmanSzloma MoszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Srula.AP Lublin17579633
600/190717.11.1907 r.GorgotIgnacy i WiktoriabrakUbieganie się o powrót z wojska ich syna Władysława.AP Lublin17579633
604/190717.11.1907 r.GitmanLejzorSzymonUbieganie się o przeniesienie jego syna Chaima do pospolitego ruszenia.AP Lublin17579633
620/190719.11.1907 r.GoldsztajnMordkobrakSkarga na nałożenie przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Abrama.AP Lublin17579633
421/1907GrzebieńSzmulLejzorPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579633
635/190724.11.1907 r.GerszelmanBeniaminbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o wyegzekwowanie od niego 300 rubli kary.AP Lublin17579633
636/190723.11.1907 r.GryszczukGrzegorzbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa (Osipa), rekruta z powiatu ChełmskiegoAP Lublin17579633
366/1907GotesdinerJankielDawidPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579633
366/1907GelenterSrul ChaimAronPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579633
366/1907Gimelblau / HimelblauBerek GerszekJosifPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579633
604/1907Gorn / HornZelman ChaimGerszekSprawa wszczęta przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych w celu wypełnienia przez niego wojskowej powinności.AP Lublin17579633
639/190727.11.1907 r.GodulaAdambrakSkarga jego rodziców, Jakuba i Marianny małżonków Popkiewicz, na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. Zapisano też pod literą „P”.AP Lublin17579633
641/190727.11.1907 r.Gauzman / Hausman (?)AronAbram JudkaSkarga na przyjęcie do do wojska przez Lubelski Powiatopwy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579633
421/1907GanertSzlomaSzmulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579633
421/1907GoldmanMoszek MordkoAbram GerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579633
421/1907GudermanChill SumerSzlomaPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579633
421/1907GurfinkelZacharSucher BerekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579633
421/1907GoldbergKiwaSzijaPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
421/1907GoldbergMoszekJankiel ChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
421/1907GoldfarbLejzor IcekSzmul LejbaPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
421/1907GoniksgendlerJankielMoszek BoruchPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
661/190704.12.1907 r.GoldsztejnJojna MoszekMordkoRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579634
676/190715.12.1907 r.Gausman / HausmanJohanesJakubMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579634
679/190717.12.1907 r.GiergielStefanJanSzeregowy rezerwy, ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579634
519/1907GerszbaumGdalChaimPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
421/1907GoldsztejnChaim DawidPinkas MendelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579634
421/1907GluzmanSzol JankielSzmulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579634
16/1907GniperJankielnbraRekrut z poboru 1907 r. z powiatu Janowskiego, według Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych niezdolny do służby.AP Lublin17579634
688/190724.12.1907 r.GrelJosif GerszbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Franciszkowi.AP Lublin17579634
696/190731.12.1907 r.GalantBłażejPiotrNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579634
697/190731.12.1907 r.GercikMendelbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jankiela, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579634
698/1907GochmanBrandlabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Mendla, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579634
699/190731.12.1907 r.GoldmanChaimNusymUbieganie się o pozwolenie mu na odbycie wojskowej powinności wAkermańskim powiecie, w guberni Besarabskiej.AP Lublin17579635
421/1907GrzebieńSzmulLejzorPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579635
368/1907GutfeldnieczytelneZyskiel AleksanderPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579635
07_190805.01.1908 r.GórskiWojciechbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego usynowionemu synowi Wojciechowi Furmanowi s. Michała.AP Lublin17579635
09_190805.01.1908 r.Gerc / HercBencianMajerPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579635
13/190807.01.1908 r.GolasMarcinAndrzejPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579635
16/190807.01.1908 r.Gak (Hak?)LudwikKarolPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579635
26/190815.01.1908 r.GontarzJózefbrakRekrut z powiatu Biłgorajskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579635
368/1907GoldapelNoach (?)SzmulPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579635
368/1907GoldbartenSania (?)Jankiel IcekPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579635
41/190829.01.1908 r.GlicherChaimbrakSkarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych 300 rubli kary za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Srula.AP Lublin17579635
46/190804.02.1908 r.GlancszpigelJosif GerszMoszek IcekNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579635
52/190808.02.1908 r.GrabowskaZofiabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Władysława, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. AP Lublin17579635
53/190808.02.1908 r.Guber / HuberNachmanbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o nałożeniu na niego, przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, 300 rubli kary za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej. AP Lublin17579635
57/190811.02.1908 r.GajSzymonbrakUbieganie się o zwolnienie z poboru do wojska jego syna Władysława, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579635
65/190818.02.1908 r.GrzegorczykMikołajJakubNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579635
71/190818.02.1908 r.GismetullinGammułłabrakMłody żołnierz Iwangorodskiej (Dęblińskiej) fortecznej artlerii. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579636
86/190806.03.1908 r.GalpernMordko MajerNuchimNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579636
354/1907Gerc / HercMoszekBerekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
354/1907GrinbergSinajMoszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
367/1907GardyniaGerszekAbramPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
367/1907GajerSzymonBaruchPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
367/1907GerszenblitBeniaminLejzorPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
105/190820.03.1908 r.GinczKarol MarianbrakPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579636
354/1907GochmanMamelJankiel Kopel (?)Poborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz także 684/1907.AP Lublin17579636
152/190806.05.1908 r.GresztaJanMarcinEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579636
168/190807.05.1908 r.GumieńczukGrzegorzOnufryRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579636
400/1907Gilf (Hilf?)MamelJosifPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579636
188/190819.05.1908 r.GabińskiJanJózefPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579636
189/190819.05.1908 r.GdakWawrzyniecJózefPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579636
201/19083.06.1908GrzybowskiWacław JózefbrakO pozwolenie mu przejść kwalifikacje do służby wojskowej w Uszyckim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych w guberni Podolskiej.AP Lublin17579636
218/190823.06.1908 r.GoczeginadzeSebastian (?)brakMłody żołnierz. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579637
224/190823.06.1908 r.GincbergCudek (?)brakMłody żołnierz. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579637
228/190802.07.1908 r.GoldbergJakubLejbaUbieganie się o przeniesienie go do Jekatierinosławskiego zamiast Lubelskiego obwodu rekrutacyjnego.AP Lublin17579637
236/190808/07.1908 r.GotlibSzmul AronJudka ChaskielPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o nałożeniu kary 300 rubli.AP Lublin17579637
246/190815.07.1908 r.GendesmanIcekbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. O udzielenie mu zwolnienia.AP Lublin17579637
252/190819.07.1908 r.GolcmanIcekbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Jojne-Gerszowi..AP Lublin17579637
258/190825.07.1908 r.GoldbergGerszLejbaSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zdjęcie z niego 300 rubli kary za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowe, a nałożonej przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. AP Lublin17579637
285/190809.08.1908 r.GostykGerszkoJosifUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Moszka.AP Lublin17579637
7_190705.01.1907 r.DiamentBerkobrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Josifa-Lejby, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin17579637
78/190705.03.1907 r.DrozdSzczepanPiotrPoborowy z powiatu Lubelskiego, ubieganie się o przeniesienie go do pospolitego ruszenia 2 kategorii.AP Lublin17579637
105/190724.03.1907 r.DyrkaJanMaciejMieszkaniec powiatu Biłgorajskiego. O odroczenie służby wojskowej.AP Lublin17579637
109/190729.03.1907 r.DworakowskiFaddej (Tadeusz?)JózefPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O wydanie zaświadczenia o odbyciu służby wojskowej.AP Lublin17579637
156/190703.05.1907 r.DomienczukWasilijbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o zwiększenie mu kwoty skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579637
175/190722.05.1907 r.DudaJanbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Michałowi.AP Lublin17579637
178/190723.05.1907 r.DatczukMichałJanPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579637
184/190702.06.1907 r.DżiłagamiMaksymbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy).AP Lublin17579638
186/190704.06.1907 r.DudekTadeusz i KatarzynabrakMałżeństwo. Ubieganie się o powrót z wojska ich syna Ludwika, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579638
195/190709.06.1907 r.DobrowolskiWojciechbrakUbieganie się o przeniesienie jego syna Piotra, dla odbycia wojskowej powinności, z Lubelskiego obwodu rekrutacyjnego do Kremienczuga w guberni Połtawskiej.AP Lublin17579638
216/190730.06.1907 r.DochodaMikołajbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579638
222/190706.07.1907 r.DudzińskiMichałbrakSzeregowy rezerwy, sprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową dotycząca zmiany decyzji Tomaszowskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych o przyznaniu mu 3 rubli miesięcznie skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579638
227/190713.07.1907 r.DymboraWawrzyniecbrakSkarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej z powodu sytuacji rodzinnej jego synowi Andrzejowi.AP Lublin17579638
248/190724.07.1907 r.DobrowolskiMarcinStanisławStudent Technikum w Ilmenau w Niemczech, o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579638
254/190728.07.1907 r.DychaDamianbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, w sprawie wszczętej przez Lubalską Izbę Skarbową dotyczącej zmiany decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych o przyznaniu mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579638
263/190707.08.1907 r.DudaMikołajMikołajŻołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579638
352/190718.10.1907 r.DymańskinieczytelneKarolUbieganie się o pozwolenie mu na odbycie wojskowej powinności zamiast w Krasnostawskim, w Radomskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych. AP Lublin17579638
468/190730.10.1907 r.DeputatSzczepanPawełPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579638
530/190705.11.1907 r.DębowczykWiktoriabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lunelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Franciszka.AP Lublin17579638
571/190713.11.1907 r.DurakiewiczJanbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby jego synowi Antoniemu.AP Lublin17579638
598/190717.11.1907 r.DębickiLeonbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Władysława.AP Lublin17579639
624/190723.11.1907 r.DziechciarzAntoninabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Walentego (?).AP Lublin17579639
366/1907DancMamelChaim JosifPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579639
669/190711.12.1907 r.DrozdJanPawełPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579639
403/1907DorenfeldIzrael MoszekJosifPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579639
21/190814.01.1908 r.DubińskiJakub LejbaMordkoRekrut z powiatu Jelizawietgradzkiego w guberni Chersońskiej, o powtórnym badaniu.AP Lublin17579639
74/190823.02.1908 r.DymańskiStefanAntoniUbieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579639
76/190823.02.1908 r.DmitriewIljaDymitrEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579639
90/190811.03.1908 r.DaciukJózefJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579639
97/190818.03.1908 r.DuńkaAnnaJanUbieganie się o powrót z wojska jej szwagra Jana Duńki, rekruta z powiatu Tomaszowskiego.AP Lublin17579639
367/1907DrelichmanSzloma JakubChil IcekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579639
130/190810.04.1908 r.DżemanJanMichałEmerytowany żołnierz niższego stopnia, sprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianę decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579639
147/190806.05.1908 r.DziuraWojciechAntoniPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579639
157/190806.05.1908 r.DybałaAntonibrakSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Tadeuszowi.AP Lublin17579639
201/190803.07.1908 r.DekelMajer FajwelFroim IcekUbieganie się o przeniesienie go do Hrubieszowskiego obwodu rekrutacyjnego.AP Lublin17579639
257/190825.07.1908 r.DziubaPawełSzymonSkarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579640
269/190831.07.1908 r.DąbrowskiTeofilbrakUbieganie się o odroczenie służby jego syna Antoniego-Bonifacego z powodu nauki. Poborowemu z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin17579640
279/190805.08.1908 r.DrągJanKazimierzPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579640
290/190814.08.1908 r.DrejkslerJankielSzymonO przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579640
318/190805.09.1908 r.DuszaWacławAleksanderPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O pozwolenie zbadania w kwestii zdolności do służby wojskowej w Siedleckim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579640
404/190820.10.1908 r.DornfeldSzlomanieczytelneRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579640
450/190823.10.1908 r.DanielAntoniJózefRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579640
482/190823.10.1908 r.Drozd vel DrozdzikJanJózefPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579640
486/190823.10.1908 r.DziuraWojciechJanPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579640
518/190827.10.1908 r.DominPiotrFranciszekSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Andrzeja i o powtórzenie badań lekarskich.AP Lublin17579640
607/1908231.10.1908 r.DrekslerSzmulJankielSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579640
686/190808.11.1908 r.DziuraWojciechbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Marcina, rekruta z powiatu Zamojskiego.AP Lublin17579640
721/190814.11.1908 r.DudniakAdambrakRekrut z powiatu Krasnostawskiego, prośba jego rodziców […............] Gospodarczyków [….].AP Lublin17579640
792/190828.11.1908 r.DenisJózefJanPrzedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579640
798/190828.11.1908 r.DrygałaAntoniWawrzyniecPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579640
819/190802.12.1908 r.DymaraAleksanderAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579640
834/190808.12.1908 r.DyguśAdamAntoniRekrut z powiatu Janowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579640
890/190818.12.1908 r.DyjamentPinkwasnieczytelnePoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579641
893/190829.12.1908 r.DoleckiMichałMichałPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579641
797/1908DziurdaAntoniStefanPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579641
794/1908DymowskiBrunon WładysławBrunonPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579641
799/1908Drąg / DrongSzojsa (?)Chanin (?)Poborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579641
354/190718.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Lubelskiego, przebadani jako poborowi 1907 r.AP Lublin17579646
368/190720.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Hrubieszowskim.AP Lublin17579646
408/190724.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Chełmskim.AP Lublin17579646
399/190722.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Zamojskim.AP Lublin17579646
400/190722.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Biłgorajskim.AP Lublin17579646
403/190724.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Janowskim.AP Lublin17579646
366/190720.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Lubartowskim.AP Lublin17579646
367/190720.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Krasnostawskim.AP Lublin17579646
421/190724.10.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim)..AP Lublin17579646
519/190703.11.1907 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi przebadani w poborze rekrutów 1907 r. w powiecie Tomaszowskim.AP Lublin17579646
380/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Lubelskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
381/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
382/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Lubartowskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
383/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Janowskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
384/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Krasnostawskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
385/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Chełmskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
386/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Hrubieszowskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
387/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Zamojskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
388/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Tomaszowskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
389/190820.10.1908 r.Jewreje (Żydzi)Żydzi z powiatu Biłgorajskiego, przebadani jako poborowi w 1908 r.AP Lublin17579647
814/190801.12.1908 r.JędrzejczykJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Aleksandra.AP Lublin17579647
84/190707.03.1907 r.ŻurekFranciszekMarcinEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579655
483/190730.10.1907 r.ŻyszkiewiczJózefAntoniSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579655
597/190715.11.1907 r.ŻebrowskiStefanbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579655
607/190717.11.1907 r.Żak vel ŚwierczynekAntoninabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Stanisława, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579655
77/190823.02.1908 r.ŻurkowskiZenonWłodzimierzStudent Nowo-Aleksandryjskiego Instytutu. O odroczenie z powodu nauki.AP Lublin17579655
373/190816.10.1908 r.ŻurawaJanMikołajUbieganie się o udzielenie zwolnienia synowi Józefowi, poborowemu z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin17579655
501/190823.10.1908 r.ŻulinczukDamianAntoniRekrut z powiatu Krasnostawskiego, ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin17579655
649/190804.11.1908 r.ŻebrowskiStanisławFranciszekRekrut z powiatu Krasnostawskiego, ubieganie się o powrót zskarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579656
47/190705.02.1907 r.ZawadzkiJulianSewerynPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o skreśleniu go ze spisów poborowych.AP Lublin17579661
69/190726.02.1907 r.ZajfNusymbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579661
82/190705.03.1907 r.ZwolińskiEugeniusz [….]brakUczeń średniej szkoły technicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Prośba o odroczenie służby z powodu pobierania nauki.AP Lublin17579661
124/190710.04.1907 r.ZdunekJózefabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Jacentego, rekruta z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin17579661
10_1907ZawiszaStefanEmilianPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579661
238/190710.07.1907 r.ZającDymitrIlja (?)Ubieganie się o zwolnienie ze służby jego syna Antoniego, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin17579661
312/190728.09.1907 r.ZygmuntMarek i JakubbrakBracia (?) ubiegający się o zbadanie zdolności do służby zamiast w Hrubieszowskim, w Kowelskim Powiatowym Urzedzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579661
314/190728.09.1907 r.ZielińskiZygmunt KazimierzbrakUbieganie się o odroczenie z powodu naukiAP Lublin17579662
321/190704.10.1907 r.ZiembikLudwikbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Romanowi, poborowemu z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin17579662
359/190714.10/1907 r.ZygmontAdamJózefRekrut, niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579662
386/190722.10.1907 r.ZyskrotGerszekAronNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579662
396/190722.10.1907 r.ZilberliftJosif DawidChaimNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579662
397/190722.10.1907 r.ZaubermanSuchernieczytelneNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579662
493/190730.10.1907 r.ZającJanbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Ignacego, rekruta z powiatu Tomaszowskiego.AP Lublin17579662
549/190710.11.1907 r.ZyngerJosif DawidDanielRekrut z powiatu Krasnostawskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579662
555/190710.11.1907 r.Ziułek / ZiółekJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Franciszka.AP Lublin17579662
564/190710.11.1907 r.ZonsztajnSrul LejbaDawidSkarga na odmowę udzielenia odroczenia na mocy 76 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579662
569/190710.11.1907 r.ZaborskaMariannabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Józefa.AP Lublin17579662
573/190713.11.1907 r.ZilberklangMoszek LejbaZeligPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ozmianie decyzji Urzędu odnośnie przyznania odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579662
580/190713.11.1907 r.ZajoncDawidKiwaSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Kiwy.AP Lublin17579662
649/190729.11.1907 r.ZwierzchowskiStanisławbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Józefowi.AP Lublin17579662
421/1907ZylberDawidChaskielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579662
421/1907ZymanAron FiszelAron FiszelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
421/1907ZalcLejbuś GerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
421/1907ZajoncPerecJankielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
421/1907ZamlerJosif DawidMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
368/1907ZilberklangMosze BerJankielPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
368/1907ZingerChaimAbram AduśPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
04_190803.01.1908 r.Zasiedanija(Zasiedania) Posiedzenia Powiatowych Urzędów ds. Wojskowych w 1908 r.AP Lublin17579663
28/190815.01.1908 r.ZecerRywkabrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jej synowi Ickowi i przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579663
34/190822.01.1908 r.ZiembaJanbrakUbieganie się o zwolnienie z wojska jego syna Feliksa, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin17579663
37/190825.01.1908 r.ZarubinAleksiejAleksiejMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego (Dęblin) fortecznego pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579663
354/1907ZigielwaksSzmulFajwelPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
354/1907ZylberAbramIzraelPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
98/190818.03.1908 r.ZajfAbramIcekSprawa Lubelskiej Izby Skarbowej o odmianie w kwestii nałożenia 300 rubli kary przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579663
403/1907ZylbergMoszekMajerPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
408/1907ZalcmanMordko [….]Wulf LejbaPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
408/1907ZilbermanAbramJosif (?)Poborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579663
111/190828.03.1908 r.ZylbergeldKalmanLejbaSkarga na nałożenie na jego rodzinę, przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Srula-Icka.AP Lublin17579664
400/1907ZypmanIcekSrulPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579664
400/1907ZylbercwajgLejzorJosifPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579664
198/190830.07.1908 r.ZysmanJankiel MajerbrakSprawa wypełnienia przez niego powinności wojskowej.AP Lublin17579664
410/190820.10.1908 r.ZysermanGerszekBencianPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
426/190823.10.1908 r.ZysmanChaimMoszekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
465/190823.10.1908 r.ZalcmanLejba WulfBerekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
495/190824.10.1908 r.ZatermanGerszekSrul MajerPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
498/190824.10.1908 r.ZysermanAjzykKiwaUbieganie się o powrót z wojska jego syna Chaima, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579664
503/190824.10.1908 r.ZylbermanSzulimGdalUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin17579664
556/190828.10.1908 r.ZakserMoszek MordkoSzmulRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
576/190830.10.1908 r.ZonenszajnSzmulJosifRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
581/190831.10.1908 r.ZilbersztajnJudka AronIcek WolfPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
585/190831.10.1908 r.ZającWojciechbrakSkarga jego rodziców, Wojciecha i Marianny Budzym, na przyjęcie go do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. AP Lublin17579664
622/190803.11.1908 r.ZajączkowskiBronisław FranciszekJanRekrut z powiatu Janowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579664
688/190808.11.1908 r.ZyngerSzmulJudkaPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
738/190818.11.1908 r.ZwolakJanStanisławPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z powodu zmiany sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579664
783/190826.1.1908 r.Zysman vel ZysermanBencianBerekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579664
809/190801.12.1908 r.Zelkowski / ŻelkowskiAntoniGotlibUbieganie się o pozwolenie na odbycie służby wojskowej według miejsca zamieszkania, w powiecie Dubno guberni Wołyńskiej.AP Lublin17579665
823/190802.12.1908 r.ZekserJosif JudkaAron DawidRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579665
883/190829.12.1908 r.ZekserAbrambrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Zelmana.AP Lublin17579665
884/190829.12.1908 r.ZaborowskaLajabrakSkarga na nałożenie, przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Gerszka.AP Lublin17579665
894/190831.12.1908 r.Zasiedania(Zasiedanija) Posiedzenia Powiatowych Urzędów ds. Wojskowych guberni Lubelskiej, mających się odbyć w 1909 r.AP Lublin17579665
797/1908ZysermanSzmulChaimPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579665
801/1908ZilbermanSzulimJosifPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579665
794/1908ZytmanSzloma IljaKiwaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579665
387/1908ZelenDawidTobiaszPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579665
128/190712.01.1907 r.IskraPiotrbrakUbieganie się o powrót wojska jego synów Dionizego i Stanisława, rekrutów z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). AP Lublin17579670 (?)
158.190705.05.1907 r.IwanowAntoninieczytelneMłody żołnierz 67 Tarutińskiego pułku piechoty, rekrut […...] powiatu. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579670 (?)
168/190716.05.1907 r.IwanowKonstantynKuźmaPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o udzielenie mu zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579670 (?)
217/190730.06.1907 r.IberklajdBerkoAbram IcekUbieganie się o zdjęcie z jego rodziny kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579670 (?)
220/190705.07.1907 r.IwaniukKatarzynabrakWdowa, ubieganie się o zwolnienie ze służby wojskowej jej syna Karola Iwaniuka.AP Lublin17579670 (?)
319/190705.10.1907 r.Jowa (?)AdolfKarolUbieganie się o pozwolenie na przejście badań lekarskich w kwestii zdolności do służby w Nowo-Aleksandryjskicm (Puławskim) Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych zamiast w Lubartowskim.AP Lublin17579670 (?)
403/1907IngborGerszeknieczytelnePoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579671 (?)
250/190818.07.1908 r.Jontew (?)SzalChaim AronPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o nałożeniu kary 300 rubli.AP Lublin17579671 (?)
326/190815.09.1908 r.IwanczykKazimierz MaciejAdamProśba o niepowoływanie przez Biłgorajski Urząd do odbycia służby wojskowej jego syna Wiaczesława (Wacława).AP Lublin17579671 (?)
2_19072.01.1907KozakAdambrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego)..AP Lublin17579682
27.190713.01.1907 r.KorzikowPiotrbrakMłody żołnierz 188 Krasnostawskiego [Karsskiego?] pułku piechoty, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579682
33/190718.01.1907 r.KleckiJakub SymeonSzymonMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579682
52/190708.02.1907 r.KostekJoannabrakWdowa, ubieganie się o przyznanie jej 3-rublowej zapomogi zkarbowej.AP Lublin17579682
58/190712.02.1907 r.KwietniewskiFranciszekbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Józefowi.AP Lublin17579682
59/190712.02.1907 r.KowalczykStanisławbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Janowi.AP Lublin17579682
71/190726.02.1907 r.KowalskiRomanKazimierzUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Walerianowi Kowalskiemu z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin17579682
72/190726.02.1907 r.KowalskaFranciszkabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jej synowi Janowi Rynkowskiemu.AP Lublin17579683
74/190702.03.1907 r.KaczkaNutaSzmulUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin17579683
76/190702.03.1907 r.KukiełkaJanPiotrRekrut z powiatu Biłgorajskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579683
82/190705.03.1907 r.KorngoldBeniaminbrakUczeń średniej szkoły mechanicznej Wawelberga i Rotwanda w Warszawie. Prośba o odroczenie służby z powodu pobierania nauki.AP Lublin17579683
85/190707.03.1907 r.KomstTomaszMateuszEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579683
92/190712.03.1907 r.KrzeszowiecJózefbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin17579683
95/190717.03.1907 r.KorzeniewskiMichałPawełPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579683
99/190720.03.1907 r.KarnakPiotrGrzegorzPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579683
111/190731.03.1907 r.KowalWawrzyniecbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin17579683
119/190704.04.1907 r.KaluszaFaddej (Tadeusz?)brakStudent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prośba o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin17579683
120/190704.04.1907 r.KwapiszewskiEdwardWładysławStudent Krakowskiego Uniwersytetu. Prośba o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin17579683
122/190707.04.1907 r.KośniewskiAntoniKarolWniosek Lubelskiej Izby Skarbowej o zmianie decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579683
141/190716.04.1907 r.KuczerewskiMichałJanSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianie decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579683
142/190721.04.1907 r.KręglińskiPiotrSzczepanRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579684
146/190721.04.1907 r.KorinNoach (?)brakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim po oprotestowaniu przez dowództwo wojskowe.AP Lublin17579684
148/190725.04.1907 r.KimakIljaJan / IwanMieszkaniec Zamojskiego powiatu. Ubieganie się o przebadanie go w kwestii przyjęcia do wojska lub zaliczenia do pospolitego ruszenia w miejscu zamieszkania – w Chersońskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579684
155/190703.05.1907 r.KalużniakMichałJanSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianie decyzji Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579684
157/190705.05.1907 r.KawaMoszekbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579684
163/190712.05.1907 r.KotkaJohanesbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579684
177/190723.05.1907 r.KronGerszkobrakUbieganie się o powtórne badania lekarskie w celu zwolnienia jego syna Izraela, poborowego z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579684
179/190726.05.1907 r.KesselbrennerSzlomaGerszekUbieganie się o zaliczenie go przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych do pospolitego ruszenia na mocy 172 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579684
192/190706.06.1907 r.KrólStanisławMarcinRekrut z powiatu Janowskiego, ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin17579684
193/190707.06.1907 r.KlocekMaciejbrakUbieganie się o powrót z wojska jednego z synów, przyjętych w poborze 1906 r. przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579684
197/190712.06.1907 r.KozłowskiMikołajbrakO wszczęciu przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych sprawy wciągnięcia do odbycia służby wojskowej wymienionej osoby.AP Lublin17579684
198/190712.06.1907 r.KrongoldJoel SymchabrakO wszczęciu przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych sprawy wciągnięcia Krongolda do odbycia służby wojskowej.AP Lublin17579684
206/190718.06.1907 r.KatułaSzymonbrakUbieganie się o przebadanie w kwestii zdolności do pracy i zwolnienie w następstwie z wojska jego syna Stanisława.AP Lublin17579685
223/190706.07.1907 r.KurganowTichonbrakOprotestowany młody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579685
224/190710.07.1907 r.KołpakStefanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Skarga na odmowę Tomaszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579685
228/190713.07.1907 r.KrestianczukPawełbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Prośba Lubelskiej Izby Skarbowej o zmianę decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych o przyznanie mu 3 rubli miesięcznie skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579685
233/190716.07.1907 r.KozłowskiAntoniWincentyPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579685
256/190731.07.1907 r.Kurs[a]JózefAntoniPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579685
257/190731.07.1907 r.KozakJanbrakEmerytowany żołnierz 36 Erywańskiego pułku piechoty (Krzemieńczug w guberni Połtawskiej), prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579685
261/19077.07.1907KowalczykFlorianbrakUbieganie się o oudzielenie zwolnienia jego synowi JózefowiAP Lublin17579685
266/190713.07.1907 r.KubickaPaulinaTomaszWdowa (po mężu Witek). Ubieganie się o powrót z wojska jej syna Józefa (?) Witka, poborowego z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Zapisany też pod literą „W”.AP Lublin17579685
273/190717.07.1907 r.KaprońSzymonMateusz[Żołnierz] niższego stopnia. Skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej. Patrz też sprawa 223/906.AP Lublin17579685
279/190717.07.1907 r.KołodziejczykLudwikMichałEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579685
297/190711.09.1907 r.KrukAndrzejbrakUbieganie się o zwolnienie z powodu sytuacji rodzinnej syna Wojciecha, poborowego z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego.AP Lublin17579685
298/190712.09.1907 r.KorniakMarcinbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o przyznanie mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579685
304/190719.09.1907 r.KłopotowskiStefan (?)Jan IgnacyUbieganie się o odroczenie z powodu naukiAP Lublin17579686
307/190721.09.1907 r.KupferNutabrakZ powiatu Chełmskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu naukiAP Lublin17579686
330/190711.09.1907 r.KernerJohannesbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
331/190711.09.1907 r.KopłonLejbuś PejsachbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego usynowionemu synowi Wojciechowi Furmanowi s. Michała.AP Lublin17579686
324/190711.09.1907 r.KrukJanbrakPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579686
324/190711.09.1907 r.KozakAndrzejbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579686
327/190711.09.1907 r.KrylenkowWasilijbrakUbieganie się o odroczenie służby jego syna Władysława z powodu nauki.AP Lublin17579686
340/190715.10.1907 r.KalbarczykFranciszekFlorianEmerytowany żołnierz niższego stopnia, prośba o podniesienie kwoty skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579686
356/190719.10.1907 r.KamińskiPawełWincentyRekrut, niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
361/190719.10.1907 r.KrzakIgnacy i WiktoriaAndrzejRekrut, niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
376/190722.10.1907 r.KozyraAntoniAndrzejNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
380/190722.10.1907 r.KosikPawełIgnacyNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
381/190722.10.1907 r.KniaźMichałMikołajNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
404/190724.10.1907 r.KelnerLejba WulfnieczytelneNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579686
426/190726.10.1907 r.KasiakAnnabrakUbieganie się o udzielenie zwlnienia z powodu sytuacji rodzinnej synowi Pawłowi, poborowemu z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579686
457/190730.10.1907 r.KorcSzijaIzraelRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579687
479/190730.10.1907 r.KozińskiStanisławbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Janowi – Romanowi, poborowemu z 1906 r.AP Lublin17579687
492/190730.10.1907 r.KropornickaFranciszkabrakPo 2 ślubie, a po pierwszym Wojtasek. Ubieganie się o powrót z wojska jej syna Aleksandra Wojtaska. Zapisano również pod literą „W”.AP Lublin17579687
501/190731.10.1907 r.KozakKazimierz MaciejbrakUbieganie się o powrót z wojska jednego z dwóch jego synów: Franciszka Kozaka lub Aleksandra Stasiaka, rekrutów z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. AP Lublin17579687
504/190731.10.1907 r.KorngoldMordkoChaskielRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579687
514/190731.10.1907 r.KiełbusMichałTomaszSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579687
515/190731.10.1907 r.KuczyńskaKarolinabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Lwa.AP Lublin17579687
535/190705.11.1907 r.Kaszuba vel KassubaMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin17579687
537/190706.11.1907 r.KutasIgnacybrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin17579687
499/190708.11.1907 r.KarwackiMarcinTomaszSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin17579687
541/190708.11.1907 r.KozakAntoniMichałUbieganie się o powrót z wojska jego syna Pawła, rekruta z powiatu Tomaszowskiego.AP Lublin17579687
541/190710.11.1907 r.KamińskiPawełStanisławUbieganie się o powrót z wojska jego syna Szymona, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579687
562/190710.11.1907 r.KosiniecTomaszbrakSkarga jego wuja Michała Rutkowskiego na przyjęcie go do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579687
572/190713.11.1907 r.KafebaumMoszekBerkoPrzedłożenie dokumentów przez Zanojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ozdjęciu z niego kary 300 rubli.AP Lublin17579687
575/190713.11.1907 r.KrysaKazimierzbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Kazimierza, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin17579687
576/190713.11.1907 r.KozakMariannabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Władysława Wojtalika, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579687
613/190719.11.1907 r.KamińskiJózefAndrzejPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579688
617/190719.11.1907 r.KrzemińskiPiotrJózefRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579688
622/190719.11.1907 r.KukiełkaAntoniStanisławPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579688
623/190719.11.1907 r.KonstantynowiczStanisławbrakUbieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin17579688
626/190723.11.1907 r.KotlickiAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Andrzeja.AP Lublin17579688
366/1907KirszenbergZelikSzmulPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579688
366/1907KerpelIzrael MoszekMordko SzajaPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579688
366/1907KeselbranerChaim LejbaSzijaPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
643/190727.11.1907 r.KowalczykPawełbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Władysława, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579688
656/190701.12.1907 r.KononiukMagdalenabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Aleksieja, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin17579688
421/1907KlajnbaumSucherSzmulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
421/1907KlanmanJoel SymchaJankiel GerszPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
660/1907KragenDawidSzmulRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579688
421/1907KenigDawidChaim ChilPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
421/1907KaufmanSrul AbaSzmulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
421/1907Korn vel KorenSzlomaMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
421/1907KaczkaAbram JudelWulfPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579688
673/190712.12.1907 r.KozłowaNadieżdabrakŻona […....] strażnika Biłgorajskiego powiatu. Ubieganie się o przyznanie skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579688
675/1907-.12.1907 r.KalickiJanbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579689
399/1907KaganMendelLejbaPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579689
421/1907KestenbaumIzraelJakubPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579689
421/1907KarpAronGerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579689
683/190720.12.1907 r.KulaszaAntonibrakPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji dotyczącej wypełnienia wojskowej powinności.AP Lublin17579689
693/190731.12.1907 r.KochZygmunt KazimierzJanUbieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579689
368/1907KramerKiwaChaim JankielPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579689
368/1907KorenfeldMojszeMordko JosifPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579689
14/190807.01.1908 r.KamińskiAleksanderbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową w sprawie zmiany decyzji Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579689
15/190807.01.1908 r.KraśnickiEdwardFeliksŻołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579689
38/190825.01.1907 r.KrigerLeopoldAugustPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o wykreśleniu go ze spisów poborowych.AP Lublin17579689
39/190826.01.1908 r.KlechMichałbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Macieja, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin17579689
51/190808.02.1908 r.KłodnickiPawełbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Bronisława.AP Lublin17579689
55/190809.02.1908 r.KozakAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Pawła, rekruta z powiatu Tomaszowskiego.AP Lublin17579689
60/190813.02.1908 r.KozakMagdalenabrakO powrocie z wojska jej syna Stanisława, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579689
66/190818.02.1908 r.KuszWalentybrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Józefowi.AP Lublin17579690
69/190818.02.1908 r.KulnikKasperbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Wacława, rekruta z powiatu Sochaczewskiego, guberni Warszawskiej.AP Lublin17579690
84/190804.03.1908 r.KasnicaFranciszekJanPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds.Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579690
96/190815.03.1908 r.KerszenbaumMordko LejbabrakSkarga na nałożenie przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Moszka.AP Lublin17579690
399/1907KazanSamuelChaskielPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579690
403/1907KofmanMamel DawidMajer AronPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579690
367/1907KuczerewskiIcekFain (?)Poborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579690
103/190819.03.1908 r.KonkolewskiLudwikbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Fryderyka, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579690
408/1907KaczkaAbramJankielPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579690
113/190829.03.1908 r.KalinowskaAleksandraKarolWdowa po emerytowanym żołnierzu niższego stopnia. Ubieganie się o przyznanie jej skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579690
119/190807.04.1908 r.KuziałaFeliksGrzegorzUbieganie się o powrót z wojska jego syna Wawrzyńca, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin17579690
125/190807.04.1908 r.KępińskiMieczysław JózefJózefPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579690
127/190807.04.1908 r.KołtuniakStanisławbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego synowi Janowi.AP Lublin17579690
129/190809.04.1908 r.KaminerSenderIcekUbieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579690
354/1907Kachen vel KachnLejzorMichelPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz też nr 684/1907.AP Lublin17579690
137/190821.04.1908 r.KłoczkowDimitrijbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579691
139/190822.04.1908 r.KożinowIwanIwanMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego (Dęblin) fortecznego pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579691
155/190806.05.1908 r.KosidłoStanisławbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579691
160/190806.05.1908 r.KoczetowMichaiłbrakMłody kozak 6 Dońskiej Kozackiej Baterii. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579691
166/190807.05.1908 r.KenigerAbramMoszek JojneUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej Szlomy Kenigera.AP Lublin17579691
177/190812.05.1908 r.KlimkiewiczJanAdamPoborowy Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin17579691
178/190812.05.1908 r.KlimkiewiczHenryk BernardPiotrPoborowy Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin17579691
184/190816.05.1908 r.KiełbusJanMateuszEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin17579691
400/1907KandelSenderLejbaPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796222
400/1907KorensztajnBerekJankielPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796222
400/1907KasnerRafaelnieczytelnePoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796222
400/1907KnabelSzlomaLejbaPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796222
190/190819.05.1908 r.KuperblumSzabs (?) LejbuśbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wykreślenia ze spisów poborowych jego syna Mamela.AP Lublin175796222
181/190819.03.1908 r.KomarowStepannieczytelneMłody żołnierz 2 Iwangorodskiego (Dęblin) fortecznego pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796222
439/1907(?)25.10.1907 (?)Katol (Katolo)Kornił (Kornel?)FilipRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796222
196/190830.05.1908 r.KotJózefbrakO przeniesienie go z wojska do rezerwy armii.AP Lublin175796223
197/190830.05.1908 r.KunieczniakStanisławbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796223
199/190803.06.1908 r.KrynickiTeodorbrakO udzieleniu mu uzupełniającego odroczenia odbycia służby wojskowej w celu skończenia nauki.AP Lublin175796223
214/190816.02.1908 r.KirejewIwanbrakMłody żołnierz, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796223
219/190823.06.1908 r.KogoraJanbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ze służby wojskowej jego pasierbowi Jana Stępienia.AP Lublin175796223
222/190802.07.1908 r.KędzierskiFranciszekKonstantyProśba o przeoisanie go do Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urządu ds. Wojskowych zamiast do Chełmskiego.AP Lublin175796223
259/190828.07.1908 r.KutasMateuszBłażejUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796223
271/190831.07.1908 r.KozakPiotrbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796223
275/190805.08.1908 r.KontarowiczMoszekbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796223
277/190805.08.1908 r.KluffeldSzloma LejbaChilSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796223
282/190809.08.1908 r.KiwerskiCzesławJanPoborowy z powiatu Tomaszowskiego, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796223
288/190811.08.1908 r.KołodziejskiTomaszbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Antoniego.AP Lublin175796223
289/190814.08.1908 r.KurłajewMichaiłbrakMłody żołnierz, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796223
292/190814.08.1908 r.KrasnowskiMikołajbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o zmianie decyzji Hrubieszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych ws. przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796223
297/190822.08.1908 r.KrigerMoszkonieczytelnePoborowy Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796223
301/190823.08.1908 r.KargulJanStanisławRekrut z powiatu Krasnostawskiego. Przedłożenie dokumentów Krasnostawskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796223
303/190823.08.1908 r.KurkowskiMariannaIgnacyPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. Prośba o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796224
308/190828.08.1908 r.KulikMaciejbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o podniesienie mu wysokości skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796224
310/190802.09.1908 r.KęsikJanbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Janowi (Osipowi).AP Lublin175796224
320/190812.09.1908 r.Kochen (Kohen)DawidSzmulEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796224
322/190812.09.1908 r.KurkiewiczMariannaJanUbieganie się o udzielenie zwolnienia z wojska z powodu sytuacji rodzinnej synowi Karolowi, poborowemu z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796224
351/190804.10.1908 r.KwarcianyFranciszekAntoniEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796224
361/190807.09.1908 r.KaprońKatarzynabrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Andrzejowi, poborowemu z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796224
379/190817.10.1908 r.KlajnmincSzlomaSzoelNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796224
393/190820.10.1908 r.KociubaMichałSzymonRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
407/190820.10.1908 r.KiełkiewiczLeonLudwikRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
413/190820.10.1908 r.KoziejTomaszFilipPoborowy z powiatu Lubartowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
414/190820.10.1908 r.KozakJózefJózef (Osip)Poborowy z powiatu Lubartowskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
416/190820.10.1908 r.KwiatkowskaNatalia RozaliabrakUbieganie się o zwolnienie z poboru do wojska jej syna Zygmunta, poborowego z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796224
417/190820.10.1908 r.KormieniewskiGlebIwanPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O udzielenie mu odroczenia z powodu naukiAP Lublin175796224
444/190823.10.1908 r.KalotaAntoniAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
447/190823.10.1908 r.Kot vel KotowskiMieczysław JózefMateuszPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796224
456/190823.10.1908 r.KobusJanRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
462/190823.10.1908 r.KafenbaumSzabs (?)Jankiel MajerPoborowy z powiatu Krasnostawskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
475/190823.10.1908 r.KornblitMordko GerszekbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
493/190824.10.1908 r.KońFroimMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
516/190827.10.1908 r.KerszenbaumSurabrakUbieganie się o zdjęciez niej kary 300 rubli nałożonej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796225
517/190827.10.1908 r.KrepsEmilbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna […...].AP Lublin175796225
526/190827.10.1908 r.KondasiukStanisławStefanUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796225
537/190825.10.1908 r.KozakAndrzejAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
538/190825.10.1908 r.KryszczukWłodzimierzAndrzejPoborowy z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796225
592/190831.10.1908 r.KrólJózefAntoniPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), skarga na przyjęcie go do wojskaAP Lublin175796225
551/190828.10.1908 r.KalinowskiJanFeliksSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Konstantego.AP Lublin175796225
553/190828.10.1908 r.KostrzewskiJulianbrakRekrut z powiatu Krasnostawskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796225
562/190828.10.1908 r.KrzyżanowskiJanAndrzejRekrut z powiatu Lubartowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796225
586/190831.10.1908 r.KowalskiJanIgnacySkarga na przyjęcie go do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796225
600/190831.10.1908 r.KuczerJudka AronDawidSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796225
605/190831.10.1908 r.KudłaMichałbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Konstantego, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796225
608/190830.10.1908 r.KlanGotfrydbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Waldemara, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796225
619/190803.11.1908 r.KrasulskiEdward LudwikStanisławSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796225
627/190803.11.1908 r.KazanowskiJózefStanisławRekrut z powiatu Krasnostawskiego, o zbadanie stanu jego zdrowiaAP Lublin175796225
638/190803.11.1908 r.KociakAbram MordkoIcek Pejlasz (?)Rekrut z powiatu Zamojskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796225
642/190804.11.1908 r.KudybaMariannabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Aleksandra.AP Lublin175796226
645/190804.11.1908 r.KrawczykFranciszekJakubSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796226
645/190804.11.1908 r.KłodaLeonbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin175796226
647/190804.11.1908 r.KorczmarzJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796226
652/190804.11.1908 r.KobylasFranciszekbrakPoborowy z powiatu Krasnostawskiego, skarga jego matki Agnieszki Siek na odmowę zwolnienia go z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796226
653/190804.1.1908 r.KościkFranciszekJanRekrut z powiatu Zamojskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796226
659/190805.11.1908 r.KruszyńskiFeliksbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Stanisława.AP Lublin175796226
437/190806.11.1908 r.KamyszekJózefabrakUbieganie się o zwolnienie z wojska, z powodu sytuacji rodzinnej, jej syna Franciszka, poborowego z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796226
673/190806.11.1908 r.KosowskiPiotrbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Andrzeja.AP Lublin175796226
677/190808.11.1908 r.KorniszukIljabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Andrzeja.AP Lublin175796226
678/190808.11.1908 r.KołtunBartłomiejIgnacySkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Jana.AP Lublin175796226
681/190808.11.1908 r.KrukKasperbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia I kategorii jego synowi Bronisławowi, rekrutowi z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796226
687/190808.11.1908 r.KwarcianyFranciszekMichałRekrut z powiatu Zamojskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796226
699/190810.11.1908 r.KowalskiStanisławAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego, ubieganie się o jego powrót z wojska.AP Lublin175796226
723/190814.11.1908 r.KowalczykMateuszWawrzyniecRekrut z powiatu Janowskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796226
746/190820.11.1908 r.KlimekWojciechBartłomiejPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796226
755/190820.11.1908 r.KunaFranciszkabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Andrzeja Krysa, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin175796226
771/190824.11.1908 r.KerszenblatIcekSumerPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796226
773/190824.11.1908 r.KnoplochMatusNusym LejbaPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796226
782/190826.11.1908 r.KestenblumIcek […..]Abram ChaimPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796226
785/190826.11.1908 r.KapetnieczytelneDawidRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796227
2_190801.12.1908 r.KacSzijaLejzorUbieganie się o zdjecie kary nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1907 r. jego syna Icka Jakuba.AP Lublin175796227
810/190801.12.1908 r.KonJankiel DawidChaskielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796227
811/190801.12.1908 r.KowalskiJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Wawrzyńca.AP Lublin175796227
831/190808.12.1908 r.Kojfer-KordońskiAbram JosbrakRekrut z powiatu Jampolskiego puberni Podolskiej. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796227
847/190808.12.1908 r.KrajewskiCzesławWiktorPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. Ubieganie się o pozwolenie na badania lekarskie w kwestii zdolności do słuzby wojskowej w Winnickim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych w Guberni Podolskiej.AP Lublin175796227
848/190811.12.1908 r.KarpmanAron IcekJosifPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796227
894/190811.12.1908 r.KicińskiJanKazimierzPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o udzieleniu mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796227
858/190812.12.1908 r.KowalczukJanJózefUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796227
859/190812.12.1908 r.Kamiński vel CzmielewskiBartłomiej LudwikbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Krasnostawskiego. AP Lublin175796230
871/190818.12.1908 r.KalbergSzija MendelbrakSkarga na nałożenie przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Chaima-Izraela.AP Lublin175796230
896/190831.12.1908 r.KorndekslerWadibrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Josifa, rekruta z powiatu Krasnostawskiego. AP Lublin175796230
797/1908KaliksztejnDzwid PerecTowjePoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
801/1908KantorLejbuśIcekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
801/1908KorensztejnBerekJankielPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
794/1908KuperszmidtChaim GdalMajerPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
794/1908KazmirczakStanisławJanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
794/1908KamińskiWładysławPiotrPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796230
799/1908KligerDawidMoszekPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796231
799/1908KupferLejbaEjzykPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796231
799/1908KrajewskiJózef WitoldStanisławPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796231
19/190710.01.1907 r.LityńskiIcekMoszekMłody żołnierz, przyjęty do wojska przez Jelizawietogradzki Powiatowy Urząd ds. Wojskowych w guberni ChersońskiejAP Lublin17579691
20/190711.01.1907 r.LiskowackiLudwikKarolUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Bronisława, rekruta z powiatu Zamojskiego.AP Lublin17579691
30/190715.01.1907 r.LeśniakAntonibrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin17579691
42/190725.01.1907 r.LamsztajnMoszek JankielbrakSkarga na nałożeniena niego kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Szai.AP Lublin17579691
48/190705.02.1907 r.LitwakAbram GerszAronMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce), o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579691
102/190722.03.1907 r.LewinPinkwasBerekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O przeniesienie go do pospolitego ruszenia zamiast do służby – na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579691
121/190705.04.1907 r.ŁubiarzJanTomaszPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. Prośba o wydanie mu zaświadczenia o odbyciu przez niego wojskowej powinności.AP Lublin17579691
137/190714.04.1907 r.LibchaberSymuch MordkoMechelSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przeniesienia go dla odbycia służby w powiecie Iłżeckim guberni Radomskiej.AP Lublin17579692
145/190721.04.1907 r.LajferOjzer GerszbrakWniosek o wykreślenie z ewidencji ludności jego syna Borucha z powodu śmierci.AP Lublin17579692
146/190721.04.1907 r.LanderIcek LejbabrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim po oprotestowaniu przez dowództwo wojskowe.AP Lublin17579692
164/190715.05.1907 r.ŁamidzeAleksanderbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579692
181/190728.05.1907 r.LejchtChana ŁajabrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Majera, rekruta z powiatu Zamojskiego. AP Lublin17579692
199/190715.06.1907 r.LatermanPerlabrakWdowa ze skargą na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wykreślenia ze spisów poborowych 1906 r. jej syna Abrama-Dawida i nałożenie na rodzinę 300 rubli kary.AP Lublin17579692
226/190713.07.1907 r.LewandowskiFranciszekbrakSkarga na uznanie, przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, jego starszego syna Antoniego zdolnym do pracy i na odmowę na tej podstawie udzielenia zgody na zwolnienie z powodu sytuacji rodzinnej młodszego syna Piotra.AP Lublin17579692
245/190724.07.1907 r.ŁukasiukPawełbrakUbieganie się o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin17579692
290/190730.08.1907 r.LepiechaJanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin17579692
335/190713.10.1907 r.ŁuszczyńskiAleksanderbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Józefowi.AP Lublin17579692
343/190717.10.1907 r.ŁudziakGrzegorzWasylSprawa wcielenia go do odbycia służby wojskowej jako poborowego z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579692
351/190718.10.1907 r.ŁukasikPawełbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Walentemu, poborowemu z powiatu Janowskiego.AP Lublin17579693
362/190719.10.1907 r.LaskowskiWalentyTeofilPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579693
417/190724.10.1907 r.LaksSymuchJudka LejbaNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579693
409/190724.10.1907 r.LibermanJakub MordkoLejbaPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięcie go do odpowiedzialności.AP Lublin17579693
425/190726.10.1907 r.LigenzaWawrzyniecPiotrUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin17579693
446/190730.10.1907 r.LererJosif DawidLejzorRekrut z miasta Lublina, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579693
461/190730.10.1907 r.LindenbaumAbramMoszekPoborowy z miasta Lublina, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579693
474/190730.10.1907 r.LebenbaumIceknieczytelnePoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579693
484/190730.10.1907 r.LitwakIcekbrakSkarga jego matki [….] na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579693
409/190724.10.1907 r.LenczyńskiDawidJankielPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięcie go do odpowiedzialności.AP Lublin17579693
502/190731.10.1907 r.LejwodaMikołajAndrzejPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579693
520/190703.11.1907 r.LidkeEmiliabrakUbieganie się o powrrót z wojska jej syna Pawła, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin17579693
558/190710.11.1907 r.LangfusRachmilbrakSkarga na nałożenie, przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego synaSzlomy-ZelmanaAP Lublin17579693
592/190717.11.1907 r.LedermanFranciszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Abrama-Gerszka.AP Lublin17579693
603/190717.11.1907 r.ListigerMikołajbrakUbieganie się o przyznanie mu pomocy materialnej jako niezdolnemu do pracy.AP Lublin17579693
619/190719.11.1907 r.ŁapaAndrzejWojciechPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579693
366/1907--.11.1907 r.LewinPinkwasBerekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579693
366/1907--.11.1907 r.LaksJochenelMoszekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LichtensztejnJankielMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LustmanIcek JosifJankielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LermanMendelAbram JosifPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LaksZacharij GerszIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LernerMoszek GerszekAbram JakubPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LewinJankielMendelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.11.1907 r.LipsmanGerszekChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.12.1907 r.LewinBaruch BerekSzymonPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
421/1907--.12.1907 r.LedermanMamel GerszekLejbuś PejsachPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
691/190728.12.1907 r.LaksLejbaAbramPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579694
368/1907--.12.1907 r.LaksbrakSrul GerszPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
368/1907--.12.1907 r.LandsbergAbram LejbaJankiel DawidPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
399/1907--.12.1907 r.LajchterMendelnieczytelnePoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579694
88/190807.03.1908 r.LewinzonAbramNuchimSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przeniesienia go dla odbycia służby wNowo-Aleksandryjskim Okręgu Poborowym.AP Lublin17579694
399/1907LibermanSzymonKelman TajwelPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579695
367/1907LibermanAzryl JosifUszerPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579695
367/1907LererMoszekSzijaPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579695
421/1907LejbruderJudkaAbram MoisiejPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579695
143/190829.04.1908 r.LuchtWładysławWładysławUbieganie się o pozwolenie mu na odbycie wojskowej powinności w Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin17579695
150/190806.05.1908 r.ŁysińskiJan Chryzostom JakubbrakPoborowy z powiatu Lubartowskiego, ubieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin17579695
230/190803.07.1908 r.LipszicMord[d]kobrakSkarga na nieudzielenie, przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, zwolnienia jego synowi Szmulowi Gerszowi.AP Lublin17579695
273/190805.08.1908 r.LangerChaskielIzraelSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Szmulowi.AP Lublin17579695
280/190805.08.1908 r.Lichtman vel SzałoStanisławWacławPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o przepisaniu go do Odesskiego obwodu poborowego.AP Lublin17579695
319/190809.09.1908 r.LaksSrul IcekbrakPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O udzielenie mu odroczenia z powodu naukiAP Lublin17579695
312/190802.09.1908 r.ŁukasikGrzegorzGrzegorzRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin17579696
344/190827.09.1908 r.Lewin vel BakalarzJosekbrakUbieganie się o niepowoływanie do odbycia służby wojskowej, przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, jego syna Icka-Gersza Lewina pomyłkowo wciągniętego na listy poborowe pod nazwiskiem Bakalarz.AP Lublin17579696
358/190807.10.1908 r.LedererMoszekbrakSkarga na odmowę Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Rafaela.AP Lublin17579696
378/190817.10.1908 r.ŁyzickiJózefMaciejNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579696
403/190820.10.1908 r.LichtensztejnIcek MojszeRubin SzlomaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
439/190823.10.1908 r.LipszicSzmulMordkoPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich. Patrz dokładniej 230/1908.AP Lublin17579696
459/190823.10.1908 r.LichtermanJojnaAbramPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
525/190827.10.1908 r.ŁuczyńskiJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Franciszka. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin17579696
533/190825.10.1908 r.LanelMordko […]Chaim NusymPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
566/190829.10.1908 r.LutmanEleonorabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Juliana, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin17579696
576/190830.10.1908 r.Łopoka vel OpokaMateuszAndrzejPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
595/190830.10.1908 r.ŁukasikWładysławStanisławSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin17579696
630/190801.11.1908 r.LewińskiBogdanKonstanty WalerianPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
650/190804.11.1908 r.LebensztejnMoszek MichelbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Berka.AP Lublin17579696
656/190805.11.1908 r.ŁuszczyńskiLeon GustawGrzegorzPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579696
657/190805.11.1908 r.LipińskiFeliksFranciszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin17579696
775/190824.11.1908 r.ListigerMamel JosekWulfPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
787/190826.11.1908 r.LernerDawidSzijaRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579696
815/190801.12.1908 r.LaskowskaMariannabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Stefana.AP Lublin17579697
842/190808.12.1908 r.LebedyńskiEmilianEmilianRekrut z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin17579697
874/190820.12.1908 r.LaszukPiotr i MariabrakMałżeństwo. Ubieganie się o powrót z wojska ich syna Antoniego, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego. AP Lublin17579697
800/1908LacherJudkaJakubPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579697
887/190829.12.1908 r.ŁukasikTomaszbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin17579697
794/1908LempkeCzesław JózefHenrykPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579697
794/1908LewinsonEljaIcekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579697
794/1908lipiecKasperFranciszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579697
799/1908LebenzonDawid ChilJonasPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin17579697
17/190708.01.1907 r.MeklerMendelJudkaSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796100
27/190713.01.1907 r.MakiejewAntonbrakMłody żołnierz 188 Krasnostawskiego pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796100
28/190713.01.1907 r.Matocz vel PastuszakIgnacyAndrzejPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796100
36/190723.01.1907 r.MajakTomaszJakubEmerytowany żołnierz niższego stopnia, po proteście Lubelskiej Izby Skarbowej, o zmianie decyzji Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wypłaty 6 zamiast 3 rubli skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796100
45/190731.01.1907 r.MorgenszternAron oraz Dawid-Lejba i JankielbrakIch skarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za uchylanie się do wypełnienia powinności wojskowej przez Szmula Naftali MorgenszternaAP Lublin175796100
53/190708.02.1907 r.MakarowTrofimEfimMłody żołnierz 69 Riazańskiego pułku piechoty (Lublin), przyjęty do wojska przez Orenburski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796100
75/190703.03/1907 r.MałyszWojciechbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin175796101
93/190712.03.1907 r.Meserak / MaserakJózefJakubPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796101
117/190704.04.1907 r.MurakJanbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin175796101
118/190704.04.1907 r.MandelbaumMoisiej JózefbrakRezerwista, kanonier Twierdzy Kwantuńskiej, ubieganie się o badania lekarskie w celu uzyskania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
133/190713.04.1907 r.MłynarzAntoniJanPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796101
140/190716.04.1907 r.MiszczakJózefKajetanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwiększenia wysokości skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
150/190730.04.1907 r.MałczyńskiStanisławWładysławPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796101
176/190722.05.1907 r.MajdaKazimierzAndrzejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, wszczęcie przez Lubelskią Izbę Skarbową sprawy o zmianie decyzji Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
08_1907Mesfeld (?)Mamel DawidbrakSprawa przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
08_1907MazurDawidbrakSprawa przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
187/190705.06.1907 r.MachowskiKornel (?)nieczytelneO przeniesienie go z Lubelskiego do […........] obwodu rekrutacyjnego.AP Lublin175796101
208/190722.06.1907 r.MaciejewskiWasilijbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, wniosek Lubelskiej Izby Skarbowej, o zmianę decyzji Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych o przyznaniu 3 rubli skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
213/190725.06.1907 r.MocholJózefMarcinEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznanie mu 6 rubli skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796101
221/190706.07.1907 r.MiedziakMichałbrakEmerytowany szeregowy, sprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową w sprawie zmiany decyzji Tomaszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu 3 rubli miesięcznie skarbowego zasiłku pieniężnego.AP Lublin175796101
240/190721.07.1907 r.MandeltortMonachem IzraelnieczytelneSprawa wszczęcia działań przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych w celu wypełnienia przez niego powinności wojskowej.AP Lublin175796102
244/190724.07.1907 r.MilerAdolfbrakUbieganie się o badania lekarskie w celu przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796102
270/190716.08.1907 r.MasiczJerzyJanUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin175796102
306/190721.09.1907 r.MalinowskiLudwiknieczytelneUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Zygmuntowi.AP Lublin175796102
336/190713.10.1907 r.MrozekJózefbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Andrzeja.AP Lublin175796102
342/190716.10.1907 r.MałyszJakub MordkoJanPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796102
360/190719.10.1907 r.MyszakJanFranciszekRekrut, niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796102
373/190722.10.1907 r.MitelmanGerszekDawidNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796102
374/190722.10.1907 r.MrozikMichałPawełNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796102
389/190722.10.1907 r.MazurekJanMarcinNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796102
401/190722.10.1907 r.MantelJakubbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Berka-Gersza..AP Lublin175796102
410/190724.10.1907 r.MycykWasilij / BazyliMichałNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796102
413/190724.10.1907 r.MirosławJanTomaszNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796102
422/190726.10.1907 r.MakarowArtemijIwanRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796102
431/190726.10.1907 r.MacioszekStanisławMichałSkarga na nałożenie przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796102
433/190726.10.1907 r.MoncikJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Antoniego.AP Lublin175796103
409/190724.10.1907 r.MedMoszekJosifPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin175796103
448/190730.10.1907 r.MorelChaimIcekRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796103
454/190730.10.1907 r.MillerIcchakZelmanRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796103
460/190730.10.1907 r.MokryJakubAbramPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796103
464/190730.10.1907 r.MilsztajnAronBerekPoborowy z miasta Lublina, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796103
466/190730.10.1907 r.MajzelsTobiaszSzachnoPoborowy z miasta Lublina, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796103
490/190730.10.1907 r.MartyszWasilij / BazyliMichałUbieganie się o zwolnienie od poboru do wojska jego syna Antoniego, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin175796103
513/190731.10.1907 r.MałyszLudwikFranciszekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796103
527/190703.1.1907 r.MachulakPawełMichałSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796103
528/190703.11.1907 r.MorgenszternPerlabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Arona, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin175796103
545/190708.11.1907 r.MierzwińskiFranciszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jeg syna Szczepana.AP Lublin175796103
563/190710.11.1907 r.MendlichWrywel (?)brakSkarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Menachema.AP Lublin175796103
566/190710.11.1907 r.MajerJuliuszMichałPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796103
573/190713.11.1907 r.MaciejewskiJanStanisławPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji Urzędu odnośnie udzielenia odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796103
583/190713.11.1907 r.MakarewiczWincentybrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Juliana.AP Lublin175796103
586/190713.11.1907 r.Mincer vel PiechAbram IcekbrakSkarga jego rodziców [….] i Rywki-Frojdy na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ich syna.AP Lublin175796104
588/190713.11.1907 r.MulawkaStanisławMaciejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796104
630/190723.11.1907 r.MichalskiJanAndrzejSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796104
633/190724.11.1907 r.MorozowaFranciszkabrakUbieganie się o przyznanie jej zapomogi pieniężnej za służbę męża.AP Lublin175796104
638/190724.11.1907 r.MorylMichał i FranciszkabrakSkarga na równoczesne przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ich dwóch synów: Jana Moryla i Pawła Oleszko. Zapisano również pod literą „O”.AP Lublin175796104
366/1907MalcChaim LejzorAbramPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796104
642/190727.11.1907 r.MazurekStanisławPiotrSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796104
647/190729.11.1907 r.MichalakMendelbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796104
652/190729.11.1907 r.MasłowIwanFedorMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796104
655/190701.12.1907 r.Madziarz vel MadziarskiJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Kaspra.AP Lublin175796104
421/1907MandermanAbram JankielMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796104
665/190705.12.1907 r.MaksymowiczIgnacyJanPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796104
421/1907MandelbaumMendelbrakPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796104
682/190719.12.1907 r.MichajłowGeorgijNnikołajUbieganie się o pozwolenie mu na wstąpienie do szkoły wyższej i nie wcielanie do wypełniania powinności wojskowej.AP Lublin175796104
354/1907MandelbajlIzraelNaftalPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
368/1907MastenboimDawidAnszelPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796105
368/1907MetelbaumMamel DawidAbramPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz Tetelbaum 368/1907.AP Lublin175796105
25/190815.01.1908 r.MagolanWojciechbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Marcina i wcielenie go do wojska.AP Lublin175796105
30/190816.01.1908 r.MandelbajlMoszekAbramSkarga na nieudzielenie mu przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796105
58/190811.02.1908 r.MichalakAntonibrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796105
75/190823.02.1908 r.MajczakMariannabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Kazimierza Radzika.AP Lublin175796105
95/190815.03.1908 r.MorazWasilij / BazylibrakUbieganie się o powrrót z wojska jednego z dwóch jego synów – Adama lub Anatola, rekrutów z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796105
354/1907MandeltortIzraelJakubPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
399/1907MetKalmanWagdor (?)Poborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
399/1907MessingerDawid GerszAronPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
99/190818.03.1908 r.MajdiuknieczytelnebrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796105
101/190818.03.1908 r.MyślińskiJanbrakUbieganie się o odbycie powinności wojskowej […...]/AP Lublin175796105
403/1907MeklerAron MoszekPinkwasPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
403/1907MelcmanAbram ChaimJudkaPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
367/1907MendelkernRubinMatysPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796105
104/190819.03.1908 r.MatejkoJanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
354/1907MelmanLejbuśBencianPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz też 684/1907.AP Lublin175796106
354/1907MerNaftuśSzmulPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz też 684/1907.AP Lublin175796106
141/190824.04.1908 r.MazurkaAndrzejbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyuznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
158/190806.05.1908 r.MisiuraPawełPawełEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyuznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
160/190806.05.1908 r.MałachowWasilijbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796106
160/190806.05.1908 r.MurzinaMamiłbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796106
153/1908Misztal vel JarugaJulianFeliksUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
173/190808.05.1908 r.MałyszFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jednego z dwóch jego synów – Ludwika lub Jana, rekrutów z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin175796106
176/190812.05.1908 r.MejskaLudwikbrakMłody żołnierz [70] Riażskiego pułku piechoty [Siedlce], o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796106
185/190816.05.1908 r.Maj -FilipFeliksPoborowy z powiatu Lubartowskiego. Ubieganmie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796106
187/190816.05.1908 r.MajdaKazimierzAndrzejUbieganie się o powrót wojska jego syna Franciszka, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin175796106
400/1907MercerChaimSrulPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796106
218/190823.06.1908 r.MoczanSzmulbrakMłody żołnierz, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796106
223/190823.06.1908 r.MachowskiMikołajbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
238/190810.07.1908 r.MazurkaAndrzejWalentySkarga na odmowę Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796106
239/190810.07.1908 r.MinskiAbram IceknieczytelneUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796107
256/190824.07.1908 r.MiłoszewskiAntonibrakStaranie o udzielenie zwolnienia jego synowi Władysławowi przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796107
261/190828.07.1908 r.MarcińskiHieronim FranciszekSylwesterPoborowy z powiatu Lubelskiego, sprawa wykreślenia go ze spisów poborowych z powiatu Zamojskiego.AP Lublin175796107
265/190828.07.1908 r.MinkinMordkobrakPoborowy z powiatu Mścisławskiego w guberni Mohylewskiej, o pozwolenie mu na zbadanie zdolności do służby wojskowej w Lubelskim obwodzie rekrutacyjnym.AP Lublin175796107
286/190812.08.1908 r.MalewskiStanisławGustawPoborowy z miasta Kutaisi [Gruzja] o pozwolenie mu na przejście badań zdolności do słuzby wojskowej w Lubelskim obwodzie rekrutacyjnym.AP Lublin175796107
291/190814.08.1908 r.MandelIcekMechelO zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej przez jego syna Szmula-Josifa.AP Lublin175796107
299/190822.08.1908 r.MirosławAntoniJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puiławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796107
334/190819.09.1908 r.MisiorekAndrzejJózefUbieganie się o powrót wojska jego syna Stefana, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796107
341/190824.09.1908 r.MilanowskiPawełLudwikPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796107
342A/190824.09.1908 r.MuchametżanIschakSzychmetMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796107
343/190824.09.1908 r.MazuśWawrzyniecWładysławSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Władysława.AP Lublin175796107
364/190809.10.1908 r.MitelnunktSzulimbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej przez jego syna [....].AP Lublin175796107
371/190815.10.1908 r.MałeckiStanisławPawełPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O udzielenie mu zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796107
376/190817.10.1908 r.MazurJanWawrzyniecNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
391/190820.10.1908 r.MazurMichałAndrzejRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
394/190820.10.1908 r.MartyniukJan / IwanProkopRekrut z powiatu Chełmskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
418/190820.10.1908 r.MustafiknieczytelnebrakMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796108
523/190827.10.1908 r.MichalakJózefabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia odroczenia z powodu sytuacji majątkowej jej synowi Tomaszowi.AP Lublin175796108
528/190825.10.1908 r.MajzelsJoel SymchaMoszek UszerRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
536/190825.10.1908 r.MurawskiJanJózefRekrut z powiatu Lubelskiego, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
582/190831.10.1908 r.MusiatowiczPiotrStanisław FranciszekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796108
596/190830.10.1908 r.MazurekAdamJanPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796108
618/190803.11.1908 r.MarszałekJózefWojciechPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796108
628/190803.11.1908 r.MillerGustawbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia I kategorii jego synowi Emilowi, poborowemu z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796108
635/190803.11.1908 r.MuchaMariannaMaciejUbieganie się o powrót wojska jej syna Stefana Borka.AP Lublin175796108
639/190803.11.1908 r.MarciszukMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Franciszka.AP Lublin175796108
655/190805.11.1908 r.MatuszewskiStefanbrakRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796108
663/190806.11.1908 r.MajewskiJanTomaszSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Pawła.AP Lublin175796108
666/190806.11.1908 r.MagolanWojciechMichałUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Marcina.AP Lublin175796108
683/190808.11.1908 r.Mędrek / MendrekJanBernardRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o zbadanie stanu jego zdrowiaAP Lublin175796108
695/190810.11.1908 r.MakuchFranciszekMarcinPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796108
701/190812.11.1908 r.MalcPinkwasBerekRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796109
743/190820.11.1908 r.MrozekStanisławJózefPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie.AP Lublin175796109
756/190820.11.1908 r.MałdyszPiotrbrakSkarga na przyjęcie do wojska jego syna Wojciecha, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin175796109
778/190825.11.1908 r.MaksymowiczMaksymilianbrakRekrut z powiatu Lubartowskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796109
780/190826.011.1908 r.MikowskaToba (?)brakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Abrama.AP Lublin175796109
786/190826.11.1908 r.MasmanJoel SymchaMoszekRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796109
824/190802.12.1908 r,MetJankiel MoszkoAbramRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796109
850/190811.12.1908 r.MajzelsLejbaAbramRekrut z powiatu Lubelskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796109
860/190812.12.1908 r.MandelIzrailAbram JankielRekrut z powiatu Zamojskiego, skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796109
800/1908MandelDawid MoszeknieczytelneRekrut z powiatu tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Przeniesiono na str. 234 – litera „Ju”AP Lublin175796109
10_190705.01.1907 r.Nariad (grupa)Grupa spraw na 1907 rok, nie wymagających szczególnych działańAP Lublin175796109
37/190723.01.1907 r.NikonowDymitrIwanRekrut […..] powiatu [….] guberni, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796109
77/190702.03.1907 r.NowakKazimierzStanisławUbieganie się o powrót wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). AP Lublin175796109
83/190706.03.1907 r.NiewiarowiczStefanAleksanderUbieganie się o pozwolenie zbadania się w kwestii zdolności do służby wojskowej w Sochaczewskim Powiatowych Urzędzie ds. Wojskoweych, w guberni Warszawskiej, zamiast w Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796109
88/190712.03.1907 r.Nowobrańcy (Rekruci)Rekruci poboru 1907 r.AP Lublin175796109
90/190712.03.1907 r.NowekKatarzynabrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jej synowi Bronisławowi, poborowemu z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796109
136/190714.04.1907 r.NieściorStanisławMarcinEmerytowany żołnierz niższego stopnia, sprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową, o zmianie decyzji Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796109
154/190701.05.1907 r.NiendzińskiKazimierzbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianie decyzji Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796110
10_190701.05.1907 r.NajmarkMoszek GerszekChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796110
219/190703.07.1907 r.NisenbaumSzloma BoruchbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby z powodu sytuacji rodzinnej jego syna Lejby.AP Lublin175796110
242/190723.07.1907 r.NudelSymabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Judy-Lejby.AP Lublin175796110
230/190724.08.1907 r.NakoniecznySzymonWalentyEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych nania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796110
347/190718.10.1907 r.NachmanSzmulSzlomaPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796110
419/190724.10.1907 r.NikelsbergnieczytelneSzulimPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796110
488/190730.10.1907 r.NizioFranciszekbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Jana,przyjętego do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. AP Lublin175796110
409/190730.10.1907 r.NysenbaumMichelbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięcie go do odpowiedzialności.AP Lublin175796110
561/190710.11.1907 r.NowakAntoniIgnacySkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796110
596/190717.11.1907 r.NiedzielskiFranciszekbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796110
421/1907NudelmanEchs (?)Kelman TajwelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796110
662/19074.12.1907Nowobrańcy (Rekruci)Rekruci poboru 1907 r.AP Lublin175796110
421/1907NajMoisiej DawidMendelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796110
421/1907NisenbaumJankielMendelPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796110
695/190731.12.1907 r.NieściorJózefAntoniSprawa wszczęta przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych dot. udzielenia mu odroczenia wypełnienia wojskowej powinnosci.AP Lublin175796110
408/1907NirenbergIljaFajlPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796111
20/190812.01.1908 r.NiepokojczyckiStanisław Konrad (?)brakPoborowy z powiatu Lubelskiego. O udzieleniu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796111
27/190812.01.1908 r.NazarWasilijbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna [….] i wcielenie go do wojska.AP Lublin175796111
31/190821.01.1908 r.Nowobrańcy (Rekruci)Rekruci oprotestowani w 1907 r. skierowani przez Komisję Specjalną na powtórne badania lekarskie niezdatności do służby i podlegający odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796111
54/190809.02.1908 r.NosarczukGrzegorzWasilijEmerytowany żołnierz niższego stopnia,ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796111
82/190804.03.1908 r.NowakJanbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Tomasza, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796111
116/190802.04.1908 r.NóżkaŁukasznbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Krasnostawskiego. AP Lublin175796111
160/190806.05.1908 r.NikitinMatwiejbrakMłody kozak – żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796111
194/190827.05.1908 r.NiedzielskiLeonardbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia I kategorii jego synowi Julianowi.AP Lublin175796111
254/190821.07.1908 r.NowakowskiKazimierzHipolitPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O udzielenie mu odroczenia służby z powodu nauki.AP Lublin175796111
262/190828.07.1908 r.NieściorAnnabrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jej syna Pawła.AP Lublin175796111
332/190818.09.1908 r.NazarJózefbrakSkarga na odmowę Hrubieszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Tomasza.AP Lublin175796111
340/190823.09.1908 r.NiedziałkoTomaszJózefUbieganie się o zgodę na odbycie wojennej powinności w 1908 r. Poborowy z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796111
359/190807.10.1908 r.NadolskiPawełPawełPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796112
427/190823.10.1908 r.NisenfeldMajerLejbaRekrut z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796112
431/190823.10.1908 r.NicpońJanFranciszekRekrut z powiatu Lubertowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796112
509/190827.10.1908 r.NajmanNaftul […..]LejbuśSkarga na nieprawidłowe przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796112
529/190825.10.1908 r.NysenbaumSzmul JosifnieczytelneRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796112
568/190830.10.1908 r.NisenbaumKachmanbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego, podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin175796112
597/190830.10.1908 r.NicpońMichałJanPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796112
665/190806.11.1908 r.NusterGersz LejbaSzija (?)Rekrut z powiatu Hrubieszowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796112
706/190812.11.1908 r.NogalskiIgnacybrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796112
722/190814.11.1908 r.NiedbałaAndrzej i KatarzynaUbieganie się o powrót z wojska ich syna Józefa, rekruta z powiatu Krasnostawskiego. AP Lublin175796112
729/190817.11.1908 r.NiemiecJanJanRekrut z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796112
798/190828.11.1908 r.NapiórkowskiJan AndrzejFranciszekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796112
829/190808.12.1908 r.NisencwajgSzlomaGerszPobowowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796112
841/190808.12.1908 r.NordmanJoskobrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Szulima-Lejzora.AP Lublin175796112
863/190817.12.1908 r.NikitinNikołajMichaiłRekrut z powiatu Kaszyńskiego w guberni Tulskiej. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796112
877/190829.12.1908 r.NowomiejskiJózefMichałRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796112
886/190829.12.1908 r.Nowobrańcy (Rekruci)Rekruci z Guberni Lubelskiej 1908 r. oprotwstowani, zwolnienie z wojska przez Komisję Specjalną jako niezdolni do służby, podlegający odroczeniu.AP Lublin175796112
8_190705.01.1907 r.Obszczija (Ogólne)Ogólne rozporządzenia na 1907 r.AP Lublin175796118
10_190705.01.1907 r.Obszczija (Ogólne)Ogólne pisma na 1907 r.AP Lublin175796118
21/190713.01.1907 r.Otczet (sprawozdanie)Sprawozdanie o wypełnieniu poboru 1907 r.AP Lublin175796118
130/190712.04.1907 r.OleszkoAndrzejAntoniRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796118
144/190721.04.1907 r.OleszkoJanTomaszRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796118
277/190721.08.1907 r.OleksiejewiczWincentybrakŻołnierz niższego stopnia. Ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796118
288/190724.08.1907 r.OchockiPiotrbrakUbieganie się o pozwolenie przebadania w kwestii zdolnosci do słuzby wojskowej syna […..] zamiast w Łuckim (Wołyń), w Biłgorajskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796118
299/190715.09.1907 r.OsińskiMoszko GerszonbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia synowi Joskowi z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796119
409/190724.10.1907 r.OrensztejnZelikSzulimPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin175796119
625/190723.11.1907 r.OrzełaAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796119
638/190724.11.1907 r.OleszkoPawełbrakSkarga jego ojczyma Moronia na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. Zapisane też pod literą „M”.AP Lublin175796119
671/190712.12.1907 r.OpatowskiWulfbrakSkarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Moszka.AP Lublin175796119
399/1907OberrotmanMendelSzymon WulfPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796119
403/1907OszbergEljaAlterPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796119
2_190802.01.1908 r.Obszczije (Ogólne)Ogólne rozporządzenia nma 1908 r..AP Lublin175796119
1_190802.01.1908 r.Obszczaja (Ogólna)Ogólna korespondencja 1908 r.AP Lublin175796119
22/190815.01.1908 r.Otczet (sprawozdanie)Sprawozdanie dotyczące poboru rekrutów w 1907 r.AP Lublin175796119
44/190831.01.1908 r.OksmanMamel DawidKelmanUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego brata Lejby Oksmana.AP Lublin175796119
59/190813.02.1908 r.OsiakJanMaciejPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796119
68/190828.02.1908 r.OberlenderChaskielbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Srula, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin175796119
354/1907OrońSzijaNusym DawidPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796119
139/190822.04.1908 r.OganiezowDionisiosChogaturMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796120
156/190806.05.1908 r.OrzełaMagdalenabrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jej syna Kazimierza-Wincentego.AP Lublin175796120
175/190808.105.1908 r.OstrowskiJózefJanPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O udzielenie mu odroczenia służby z powodu nauki.AP Lublin175796120
260/190828.07.1908 r.ObaczMaksymilianbrakSkarga na odmowę Hrubieszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796120
284/190809.08.1908 r.OleszczukFilipbrakSkarga na odmowę Hrubieszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia synowi CyrylowiAP Lublin175796120
294/190816.08.1908 r.OstrowskiWładysławbrakO udzielenie odroczenia z powodu nauki jego synowi Lucjanowi, poborowemu z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796120
397/190824.10.1908 r.OlszówkaAndrzejStanisławPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796120
552/190828.10.1908 r.OnuszkiewiczWincentyJózefRekrut z powiatu Krasnostawskiego, skarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796120
575/190830.10.1908 r.Opoka vel ŁopokabrakbrakRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796120
583/190831.10.1908 r.OkońAntonibrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796120
589/190831.10.1908 r.OstapWawrzyniecbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Bronisława.AP Lublin175796120
697/190810.11.1908 r.OzimekJózefWojciechEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o zwiększenie wydawanej mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796120
704/190812.11.1908 r.OgórekLewAndrzejRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796120
804/190801.12.1908 r.OdrzywolskaBarbaraMichałUbieganie się o udzielenie zwolnienia I kategorii jej synowi Janowi, poborowemu z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796120
862/190817.12.1908 r.OlszewskiŁukaszMichałRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796120
801/1908OleszekCelestynMarcinPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796120
1_190702.01.1907 r.PłońskiStanisławMarcinPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796126
10_190702.01.1907 r.Pierepiska (Korspondencja)Ogólna korespondencja na 1907 r.AP Lublin175796126
28/190713.01.1907 r.PastuszakIgnacyAndrzejPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796126
57/190710.02.1907 r.PiertrowAleksiejDymitrMłody żołnierz 188 Krasnostawskiego pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796126
88/190712.03.1907 r.Prizyw (Pobór)Pobór rekrutów w 1907 r.AP Lublin175796126
113/190702.04.1907 r.PruchniakWojciechbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796126
138/190716.04.1907 r.PinkowskiKarolbrakZażalenie na uznanie go jako zdolnego do pracy przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796126
149/190725.04.1907 r.PankowskiStanisław TeofilAntoniStudent Krakowskiej Królewskiej Wyższej Szkoły Przemysłowej. O udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796126
207/190721.06.1907 r.PajuHansbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796127
247/190724.06.1907 r.PoniatowskiJulian KazimierzJózefStudent Krakowskiego Uniwersytetu. O udzielenie mu ozodu nauki.AP Lublin175796127
258/190701.08.1907 r.PomarańskiMichałbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Ubieganie się o zwiększenie mu kwoty skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796127
259/190704.08.1907 r.PawlikJanMichałO przebadanie go w celu stwierdzenia zdolności do służby wojskowej zamiast w Biłgorajskim w Winnickim Powiatowym Urzedzie ds. Wojskowych. Patrz też 690/1907AP Lublin175796127
292/190707.09.1907 r.PsiukPawełJakubEmerytowany żołnierz niższego stopnia. O przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796127
305/190719.09.1907 r.PropagandaPropaganda wśród poborowych i rekrutów dotycząca nieujawniania tajemnic.AP Lublin175796127
313/190729.09.1907 r.PodobińskiPiotrbrakUbieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796127
317/190704.10.1907 r.PotockiAntoniMikołajEmerytowany żołnierz niższego stopnia. O przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796127
332/190711.10.1907 r.PawelecMikołajKazimierzEmerytowany żołnierz niższego stopnia. Ubieganie się o zwiększenie mu kwoty skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796127
337/190713.10.1907 r.PiskorekTomaszKlemensWszczęcie sprawy przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych dotyczącej odbycia przez niego wojskowej powinności.AP Lublin175796127
338/190715.10.1907 r.PłochećPiotrJózefRekrut 1906 r. Przedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796127
323/190704.10.1907 r.Pawenska / PawęskaMaciejStanisławEmerytowany żołnierz niższego stopnia. O przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796127
364/190720.10.1907 r.PariżGabrielKasperPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796127
365/190720.10.1907 r.PazdziuraJózefMichałRekrut, niejednogłośnie przyjęty przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796127
377/190722.10.1907 r.PelcmanMendelJakub (?)Niejednogłośnie przyjęty przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796128
398/190722.10.1907 r.PrzystemskiCyprianKarolEmerytowany żołnierz niższego stopnia. O przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796128
428/190726.10.1907 r.PerelMordkoSzmulPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796128
432/190727.10.1907 r.PolakowskiAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796128
435/190730.10.1907 r.PsujGrzegorzStanisławRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796128
444/190730.10.1907 r.PartyckiStanisławFeliksRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796128
478/190730.10.1907 r.PotakiewiczFranciszek JanbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796128
485/190730.10.1907 r.PachutaFranciszekAdamSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796128
525/190703.11.1907 r.PałkaJanbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796128
526/190703.11.1907 r.PietrzykAntonibrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796128
529/190705.11.1907 r.PoleszakPawełbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Czesława.AP Lublin175796128
539/1907 r.08.11.1907 r.PrzysiężniakKazimierzbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Łukasza.AP Lublin175796128
573/190713.11.1907 r.PodgórskiMarceliStanisławPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych o udzieleniu odroczenia zgodnie z 47 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796128
578/190713.11.1907 r.PeresinekMichałbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796128
586/190713.11.1907 r.PiechJukiel i RywkaMałżeństwo. Skarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ich syna Icka Piecha vel Mincera.AP Lublin175796128
587/190713.11.1907 r.PeglerMoszekMichelEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796128
599/190716.11.1907 r.PietrasiewiczZenonbrakRekrut z powiatu Chełmskiego. Jego telegram na adres Warszawskiego Generał-Gubernatora o przyjęciu go do wojska.AP Lublin175796129
605/190716.11.1907 r.PilipczukAntonibrakUbieganie się o powtórne badania lekarskie w Gubernialnym Urzędzie w sprawie zwolnienia z wojska.AP Lublin175796129
608/190717.11.1907 r.PałkaDomina (?)brakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. Patrz nr 525/1907.AP Lublin175796129
621/190719.11.1907 r.PlechKatarzynaJanSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Filipa-Franciszka.AP Lublin175796129
366/1907PreterJankiel ZelmanDawidPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796129
639/190726.11.1907 r.PopkiewiczJakub i Marianna.Skarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych ich syna Adama Goduły. Zapisano również pod literą „G”AP Lublin175796129
644/190727.11.1907 r.PomarańskaAntoninabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Jana.AP Lublin175796129
421/1907PiechNoechMoszek AronPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796129
674/190712.12.1907 r.PachuckiStefanbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796129
678/190717.12.1907 r.ProciukZachariaszbrakRekrut z powiatu Hrubieszowskiego. Ubieganie się o zwolnienie go z wojska.AP Lublin175796129
421/1907PerelsztejnChill [….]Icek MordkoPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796129
690/190724.12.1907 r.PawlikJanbrakPoboropwy z powiatu Biłgorajskiego. O pozwolenie na odbycie służby wojskowej w Winnickim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych w Guberni Podolskiej. Patrz też 259/1907AP Lublin175796129
694/190731.12.1907 r.PanieckiPiotrFranciszekUbieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796129
368/1907PlecelMordkoJosifPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796129
399/1907PerelLejbaChaimPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796129
1_190802.01.1908 r.Pieriepiska (korespondencja)Ogólna korespondencja na 1908 r.AP Lublin175796130
3_190802.01.1908 r.Prizyw (Pobór)O poborze rekrutów w 1908 r.AP Lublin175796130
45/190801.02.1908 r.PuzonPiotrbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796130
49/1908 r.07.02.1908 r.PikułaAdamnieczytelnePrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796130
50/190807.02.1908 r.PresserZelman DawidMoszekSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796130
72/190823.02.1908 r.PawłowskiJózefTomaszUbieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796130
403/1907PerelmanGerszekSender (?)Poborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796130
120/190707.04.1908 r.PaluchaJózefWalentyPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796130
131/190816.04.1908 r.PierzyniakMichałbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796130
366/1907ParmetAbram JudkaIcekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796130
133/190819.04.1908 r.PizońAndrzejbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Pawła.AP Lublin175796130
139/190822.04.1908 r.PisariewJosif DawidGrigorijMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796130
142/1908PobórSprawa zmiany niektórych przepisów dotyczących poboru rekrutów.AP Lublin175796130
144/190806.05.1908 r.PolakowskiSzymonSzmul[Żołnierz] 72 Tulskiego pułku piechoty (Iwanogorod – Dęblin). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796130
163/190806.05.1908 r.PomorskiIgnacyJakubEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796130
165/190806.05.1908 r.PikulskiJózefbrakO pozwolenie jego synowi Józefowi-Adamowi na zbadanie zdolności do słuzby wojskowej.AP Lublin175796130
179/190812.05.1908 r.ParysiewiczZygmuntMichałPoborowy, ubieganie się o odroczenie słuzby z powodu nauki/AP Lublin175796131
400/1907PesterChaim SzmulbrakPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796131
181/190816.05.1908 r.PuzenkowGierasimIljaMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796131
195/190827.05.1908 r.PiekarzJózefbrakO powrót z wojska do rezerwy armii z powodu zmieniającej się sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796131
244/190814.06.1908 r.PietraszekKatarzynabrakUbieganie się o powrrót z wojska jej syna Szczepana, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796131
248/190817.06.1908 r.PodkopajewDymitrbrakMłody żołnierz. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796131
249/190817.06.1908 r.PawlikStefanAntoniPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796131
272/190801.08.1908 r.PawelecWalentyKonstantyUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796131
276/190805.08.1908 r.PawłowskiPiotrbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Macieja.AP Lublin175796131
278/190805.08.1908 r.PiłatSzczepanTomaszPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796131
306/1908265.08.1908 r.PrzeworskiJanWojciechSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianie decyzji Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796131
311/190802.09.1908 r.PietrasiewiczAdambrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Józefa.AP Lublin175796131
353/190807.09.1908 r.PalemaKalmanAbramPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. Ubieganie się o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin175796131
368/190813.09.1908 r.PruchniakAndrzejbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego pasierba Ludwika Cudniaka.AP Lublin175796131
377/190817.09.1908 r.PlutaPiotrKajetanNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796131
396/190820.09.1908 r.PersikMajer SzijaEli LejbaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796131
398/190820.10.1908 r.PiaseckiMichałAndrzejPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
405/190820.10.1908 r.PurcAntoniFranciszekRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
421/190823.10.1908 r.PresbergerSzulimIzraelRekrut z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
423/190823.10.1908 r.Pelc vel PelcmanBerekAbram IcekRekrut z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
441/190823.10.1908 r.PiwowarskiJanPiotrRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
457/190823.10.1908 r.PiłatPaulinJanRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
467/190823.10.1908 r.PerecNusym DawidBerekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
470/190823.10.1908 r.PiwowarskiJózefJanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796132
543/190825.10.1908 r.PożakMichałFeliksSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Tomasza.AP Lublin175796132
614/190830.10.1908 r.PanasiewiczJuliuszbrakUbieganie się jego ojca Lwa s. Antoniego [….......] o skreślenie go ze spisów poborowych.AP Lublin175796132
633/190803.11.1908 r.Poniczyński vel AponiukFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796132
636/190803.11.1908 r.PiotrowskiTomaszbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Ksawerego, rekruta z powiatu Tomaszowskiego. AP Lublin175796132
660/190805.11.1908 r.PilaszewskaMariannabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Jana-Wincentego.AP Lublin175796132
682/190808.11.1908 r.Prużniak / PróżniakJanWawrzyniecRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796132
694/190810.11.1908 r.Prentkiewicz / PrendkiewiczFranciszekbrakUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796132
719/190814.11.1908 r.PochniarzFranciszekbrakRekrut z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin175796132
788/190826.11.1908 r.PietruszkaPawełWojciechRekrut z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin175796132
789/190826.11.1908 r.PodstawkaFeliksabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Michała Stefaniaka, rekruta z powiatu Lubelskiego. AP Lublin175796133
793/190828.11.1908 r.PatkowskiWasilij / BazylibrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Marcinowi, poborowemu z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin175796133
794/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Lubelskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
795/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego), uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
796/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Lubartowskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
797/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Janowskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
798/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Krasnostawskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
799/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Zamojskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
800/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Tomaszowskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
801/190828.11.1908 r.PoborowiPoborowi z powiatu Biłgorajskiego, uznani przez Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niezdolnych do słuzby po badaniach w lubelskim lazarecie.AP Lublin175796133
812/190801.12.1908 r.PawłocikŁukaszbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Ludwika.AP Lublin175796133
837/190808.12.1908 r.PoddubnyjJosif DawidGrigorijRekrut z powiatu Wierchniednieprowskiego guberni Jekatierinosławskiej. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796133
872/190818.12.1908 r.PodkowaAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stanisława.AP Lublin175796133
800/1908PapiroBencian LejbaBencianPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
877/190829.12.1908 r.PiskałaJanKasperRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
797/1908PlachaJózefWojciechPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
794/1908PikulskiJózef AdamJózefPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
794/1908PanelbaumLejzorLejbuśPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
799/1908PrzyrowskiFranciszekLudwikPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796133
8_190705.01.1907 r.Rasporiażenija / RozporządzeniaRozporządzenia ogólne na 1907 r.AP Lublin175796136
72/190726.02.1907 r.RynkowskiJanbrakSkarga jego matki Franciszki Kowalskiej na odmowę Lubartowskiego Pawiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu jego z wojska. Patrz też 478/1904AP Lublin175796136
104/190723.03.1907 r.RybickiMateusz WojciechbrakPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796136
106/190728.03.1907 r.RybianJanJanSkarga na odmowę zgody Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych na odbycie służby wojskowej w mieście Winnica w guberni Podolskiej.AP Lublin175796136
166/190715.05.1907 r.RojzmanBoruchbrakSkarga na nałożenie na niego kary 300 rubli przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796136
170/190719.05.1907 r.RochmanRajzla i Abram GerszUbieganie się o zdjęcie z nich kary 300 rubli, nałożonej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Judki Rochmana.AP Lublin175796136
190/190706.06.1907 r.RozenbaumMajerbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby z powodu sytuacji rodzinnej jego syna Mamela-Jankiela.AP Lublin175796136
230/190713.07.1907 r.RozenbaumIcekGerszO pozwolenie mu przez MWD (Ministerstwo Wojennych Dieł / Ministerstwo Spraw Wojskowych ?) na badania w kwestii zdolności do służby wojskowej w Symferopolskim (Krym) Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796137
236/190718.07.1907 r.RozenbaumIcekbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Maruchowi (?) z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796137
250/190728.07.1907 r.RządJanWojciechEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796137
253/190728.07.1907 r.Romankiewicz[…..] WacławTeodorUbieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796137
[2]82/190713.08.1907 r.RajnbergMaksymilianbrakUczeń średniej technicznej szkoły Wallberga i Rotwanda. O odroczenie z powodu naukiAP Lublin175796137
286/190727.08.1907 r.RugerChana ŁajabrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Szlomy, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796137
288/190728.08.1907 r.RylEdwardbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796137
289/190730.08.1907 r.RajchAntoniMichałPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796137
341/190716.10.1907 r.RadeckiStanisław i AntoninaSkarga na odmowę Krasnowstawskiego Powiatowego Urzedu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia ich synowi Waleremu.AP Lublin175796137
355/190719.10.1907 r.RabinowiczRywka DwojrabrakUbieganie się o wykreślenie ze spisów poborowych 1907 r., powiatu Nowoaleksandryjskiego (Puławskiego), jej syna Wulfa z powodu jego śmierci.AP Lublin175796137
385/190722.10.1907 r.RuszowskiPawełIgnacyNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796137
393/190722.10.1907 r.RapoportBeniaminRywin (?)Niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796137
455/190730.10.1907 r.RubinsonAronSzmulRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796137
482/190730.10.1907 r.RychterPiotrMarcinSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796137
500/190731.10.1907 r.RejWincentybrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jan, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796137
508/190731.10.1907 r.RycerIcek GerszSzijaSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796138
510/190731.10.1907 r.RożańskiSzymonbrakSkarga jego ojczyma Stanisława Starzyńskiego na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. Zapisano też pod literą „S”.AP Lublin175796138
523/190703.11.1907 r.RakJózefbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). AP Lublin175796138
542/190708.11.1907 r.RomanekMariannabrakUbieganie się o powrót z wojska jednego z dwóch synów: Piotra lub Karola, rekrutów z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796138
562/190710.11.1907 r.RutkowskiMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Filipa-Franciszka.AP Lublin175796138
601/190717.11.1907 r.RogalskiAleksanderbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796138
615/190719.11.1907 r.RubinfajerSrul SzmulGerszekRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796138
616/190719.11.1907 r.RozenblatLejbuśJudka JakubRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796138
634/190724.11.1907 r.RotenbergSzmul EljaMoszek FiszelPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o wcielenie go do pospolitego ruszenia 2 kategoriiAP Lublin175796138
366/1907RochmanBoruch LejbaZelmanPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
366/1907RozensonFroim JosefbrakPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RubinsztajnSzija LejbaIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RozenbajnAronChaskiel MordkoPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RapoportIzjelGerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RapoportSymuch GerszJakubPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RozenbergIcekGerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RossetIcek MejlechJankiel Kopel (?)Poborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796138
421/1907RubinsztajnGerszekMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
10_1907RadejPawełJanPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O wyjaśnienie sprawy jego zwolnienia.AP Lublin175796139
662/190717.12.1907 r.Raschody / RozchodyRozchody/wydatki na pobór rekrutów na 1908 r.AP Lublin175796139
681/190717.12.1907 r.RosmanOttoHansMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796139
686/190722.12.1907 r.RadkeGustawLudwikPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796139
421/1907RapoportDawid EliIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
368/1907RozenblumChaim IcekMoszek AronPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
2_190802.01.1908 r.Rasporiażenija RozporządzeniaOgólne rozporządzenia na 1908 r.AP Lublin175796139
403/1907RozenfeldAbram AronLejbaPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
36/190824.01.1908 r.RejmanJanŁukaszPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796139
56/190809.02.1908 r.RowinTeodozjabrakUbieganie się jej o skarbową zapomogę pienieżną.AP Lublin175796139
73/190823.02.1908 r.RajnerDawidNachmanUbieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796139
75/190823.02.1908 r.RadzikKazimierzbrakUbieganie się jego matki Marianny Majczak o powrót jego z wojska, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796139
354/1907RotenbergSzmulMoszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
408/1907RozenblatFajwel SzmulnieczytelnePoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
124/190807.04.1908 r.RotenbergLejzorbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wykreśleniaze spisów poborowych jego syna Ariela-Gersza.AP Lublin175796139
354/1907RozencwajgMordkoGerszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796139
146/190806.05.1908 r.RadykFilipAleksanderPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796140
161/190806.05.1908 r.RozenbaumSzmul PejsachNutaPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się przeprowadzenie badań w celu ustalenia jego wieku na podstawie wyglądu.AP Lublin175796140
164/190806.05.1908 r.RzepkaJózefMaciejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796140
400/1907RenerAjzyk AbrambrakPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796140
399/1907RindEjzykSzmulPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796140
207/190809.06.1908 r.RadomskiJanbrakUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796140
209/190812.06.1908 r.Raschody / RozchodyRozchody/Wydatki na pobór rekrutów w 1909 r.AP Lublin175796140
227/190830.06.1908 r.RóżańskiWawrzyniecbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796140
221/190823.06.1908 r.RadawskiMichałMichałEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796140
281/190807.08.1908 r.RojzmanDawidbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796140
289/190814.08.1908 r.RojzmanMordkoMojszeO powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796140
336/190820.09.1908 r.RichterAleksanderFerdynandPoborowy z powiatu Chełmskiego. Ubieganie się o badania lekarskie w celu przyjęciu do służby lub rezerwy pospolitego ruszenia w Olgopolskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych (gubernia Podolska).AP Lublin175796140
342A/190824.09.1908 r.RiazanowChisianGaliejMłody żołnierz 2 Iwanogorodzkiego (Dęblin) Fortecznego Pułku. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796140
352/190807.10.1908 r.RajsKarolJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796140
392/190820.10.1908 r.RotkielIgnacyIgnacyRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
419/190823.10.1908 r.RozenknopfNusym DawidnieczytelneRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
424/190823.10.1908 r.RubinsztajnGerszAbram MoszkoRekrut z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
436/190823.10.1908 r.RochmanAbram AronWolfRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
454/190823.10.1908 r.RudnickiAndrzejTomaszRekrut z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
485/190823.10.1908 r.RajnermanDawidbrakPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
507/190827.10.1908 r.RycerGutmanbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Dawida Gersza.AP Lublin175796141
534/190825.10.1908 r.RozenbergIcekAronRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
568/190830.10.1908 r.RozenknopfFajwel SzmulbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego, podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin175796141
568/190830.10.1908 r.RozenblumSzmulbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego, podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin175796141
573/190831.10.1908 r.RomanowskiAleksanderAleksanderRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796141
610/190830.10.1908 r.RybickiJanBolesławSkarga na przyjęcie go do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796141
621/190803.11.1908 r.RudnickiFranciszekJakubRekrut z powiatu Janowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796141
632/190803.11.1908 r.RozenBrandlabrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli, nałożonej za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1908 r. jej synaAbrama.AP Lublin175796141
662/190806.11.1908 r.RadonsKrzysztof JuliuszbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Fryderyka.AP Lublin175796141
667/190806.11.1908 r.RóżańskiAronNoechRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796141
715/190814.11.1908 r.RużyłoWojciechJakubRekrut z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin175796141
725/190815.11.1908 r.RejWalentybrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796141
747/190820.11.1908 r.RudzikJózefJanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796142
748/190820.11.1908 r.RozenbergSzmulMoszekRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796142
769/190822.11.1908 r.RudyMichałJanRekrut z powiatu Zamojskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796142
790/190826.11.1908 r.RyczkoAdamJanRekrut z powiatu Biłgorajskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796142
798/190828.11.1908 r.RubinzonEljaJosifPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796142
802/190801.12.1908 r.Rutta / RutaAndrzejPawełUbieganie się o powrót wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). AP Lublin175796142
818/190802.12.1908 r.RozdobaJózefAndrzejRekrut poboru 1908 r. Przedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska z powodu zmienionej sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796142
820/190802.12.1908 r,RubinsonJosif DawidbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1908 r. jego syna Germana.AP Lublin175796142
825/190803.12.1908 r.RuttichRudolfGotfridRekrut z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796142
857/190812.12.1908 r.RodakKonstantyAntoniRekrut z powiatu Lubartowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796142
800/1908RajchenbergDawid MejlichChaim WulfPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796142
800/1908RozenerAbram MendelMaruch GerszekPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796142
800/1908RajsMekel (?)TewjePoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796142
795/1908RochwergRafał [….]Chil GerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796142
874/190829.12.1908 r.RejmakAndrzejAntoniPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796142
874/190829.12.1908 r.RotenbergMamel […...]nieczytelneRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796142
881/190829.12.1908 r.RabinowiczFrojdabrakSkarga na nałożenie na niego kary 300 rubli przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Josifa-Chila..AP Lublin175796142
889/190829.12.1908 r.RubinsztejnNusym DawidNachman IcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796143
797/1908RajdelSzachna (?)Lejba WulfPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
794/1908RajnermanMajerJosifPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
794/1908RzenkiewiczFranciszekJakub IsaakPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
794/1908RozenblatSzlomaJudka DawidPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
794/1908RajmanLejba BerekSymuchPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
794/1908RozenbergSzmul DawidnieczytelnePoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
799/1908RajfmanMordko GerszJosifPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
387/1908RyngMajerBerekPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796143
3_190702.01.1907 r.StokSarabrakUbieganie się o zwolnienie od poboru do wojska jej syna Pejsacha, poborowego z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego.AP Lublin175796145
8_190708.01.1907 r.StrumidłoMaciejWojciechPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796145
35/190719.01.1907 r.Świtek vel Fiut (?)AndrzejJanRekrut z powiatu Lubelskiego. O powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796145
40/190723.01.1907 r.SochaJanbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796145
54/190709.02.1907 r.ScibioraEugeniuszAleksanderStudent medycznego fakultetu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796145
63/190713.02.1907 r.Stadnicki hrabiaKarolJanStudent Fryburskiego Uniwersytetu w Szwajcarii. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796145
80/190705.03.1907 r.StaniszewskiStanisławMarcinPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796146
86/190709.03.1907 r.SakStanisławJanRekrut z powiatu Tomaszowskiego, o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796146
96/190717.03.1907 r.SikorskiPiotrbrakSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Janowi.AP Lublin175796146
107/190728.03.1907 r.StolleBronisław OttoJulianSkarga na odmowę Chełmskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowychzgody na odbycie wojskowej powinności w Łucku w guberni Wołyńskiej.AP Lublin175796146
131/190713.04.1907 r.SołowjewIwanbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796146
142/190721.04.1907 r.SłonimskiAdamSaulStudent Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Ubieganie się o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin175796146
146/190721.04.1907 r.StarowierowMichaiłbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796146
161/190705.05.1907 r.SobiesiakAleksanderbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). AP Lublin175796146
164/190715.05.1907 r.SatanowskiAbram AronbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796146
164/190715.05.1907 r.SwanadzenieczytelnebrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796146
231/190716.07.1907 r.StudzińskiStanisławbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Felicjana, rekruta z powiatu Kutnowskiego w guberni Warszawskiej.. AP Lublin175796146
235/190718.07.1907 r.SokalJózefStanisławPrzedłożenie dokumentów przez Janowskiego Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796146
249/190728.07.1907 r.SerediukAntoniMichałUbieganie się o pozwolenie na przejście badań lekarskich kwalifikujących do odbycia służby wojskowej w Zamojskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych zamiast we Włodzimierzu Wołyńskim.AP Lublin175796146
260/190704.08.1907 r.SolRuchla ŁajabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jej synowi Jakubowi-Szmulowi.AP Lublin175796146
271/190716.08.1907 r.SiergiejewPiotrnieczytelneUbieganie się o badania lekarskie w celu stwierdzenia zdolności do służby wojskowej w Nowo-Aleksandryjskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych zamiast w Bobrowskim w guberni Woroneskiej.AP Lublin175796147
281/190724.08.1907 r.SniosekWojciechBartłomiejUbieganie się o powrót z wojska jego syna Zachara, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin175796147
291/190705.09.1907 r.StecenkoPiotrGrigorijUbieganie się o pozwolenie mu na badania zdolności do służby w Lubelskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych zamiast w Kaniowskim w guberni Kijowskiej.AP Lublin175796147
294/190707.09.1907 r.StefaniakMichałbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, sprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową odnośnie zmiany decyzji Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych w sprawie przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796147
320/190704.10.1907 r.SawickiBolesławAdolfUbieganie się o pozwolenie mu na badania zdolności do służby w Odesskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych zamiast w Chełmskim.AP Lublin175796147
328/190710.10.1907 r.SuskiWładysławbrakUbieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796147
369/190720.10.1907 r.SobońJanbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia,ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796147
407/190724.10.1907 r.SobczakAnastazjabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Jakuba, rekruta z powiatu Zamojskiego. AP Lublin175796147
383/190722.10.1907 r.StasiewiczLewTomaszNiejednogłośnie przyjęty przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796147
394/190722.10.1907 r.StelmachWojciechMaciejNiejednogłośnie przyjęty przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796147
436/190730.10.1907 r.SemeniukJózefAdamRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796147
471/190730.10.1907 r.ŚcibiorMarian PiotrStanisławPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796147
481/190730.10.1907 r.StećkoWawrzyniecBłażejSkarga na przyjęcie go do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796147
487/190730.10.1907 r.SolisPiotrJózefSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowoaleksandryjski (Puławski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796148
489/190730.10.1907 r.SkałubaTomaszbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Józefa, przyjętego do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796148
491/190730.10.1907 r.SaweckiFranciszekbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796148
497/190731.10.1907 r.SiekMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Adama.AP Lublin175796148
498/190731.10.1907 r.StachulaAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jakuba, rekruta z powiatu Zamojskiego. AP Lublin175796148
501/190731.10.1907 r.StasiakAleksanderbrakUbieganie się jego ojczyma Kazimierza Kozaka o powrót z wojska jego lub jego przyrodniego brata Franciszka Rodaka. Patrz również pod literą „R”.AP Lublin175796148
505/190731.10.1907 r.StefaniakKazimierzKazimierzPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796148
507/190731.10.1907 r.SłonczyńskiFranciszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Ignacego.AP Lublin175796148
510/190731.10.1907 r.StarzyńskiStanisławbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego pasierba Szymona Różańskiego. Zapisano też pod literą „R”. syna Ignacego.AP Lublin175796148
512/190731.10.1907 r.ŚniosekWojciechbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Zachara.AP Lublin175796148
518/190731.10.1907 r.StrukJanbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Antoniego, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin175796148
524/190703.11.1907 r.SkoczyńskiJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Franciszka.AP Lublin175796148
532/190705.11.1907 r.ŚliwińskiIgnacyIgnacyEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796148
539/190705.11.1907 r.SołdajSzymonAndrzejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, ubieganie się o przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796148
544/190708.11.1907 r.SwirczMichałJózefSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796148
547/190708.11.1907 r.StolatZygmuntbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego synów Pawła i Wojciecha.AP Lublin175796148
552/190710.11.1907 r.StempieńAndrzejbrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796148
573/190713.11.1907 r.SłabekAntoniWawrzyniecPrzedłożenie dokumentów przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji Urzędu Powiatowego o udzieleniu mu odroczenia na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796149
589/190713.11.1907 r.SaweczkaMichałAleksyEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796149
591/190717.11.1907 r.StankiewiczTadeuszStanisławStudent [….......] Uniwersytetui. Poborowy z powiatu Janowskiego, ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796149
593/190717.11.1907 r.StępniakWojciechJózefSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych..AP Lublin175796149
606/190717.11.1907 r.SmagaFeliksabrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana.AP Lublin175796149
607/190717.11.1907 r.Świerczyńska-MakAntoninabrakUbieganie się o powrrót z wojska jej syna Stanisława Maka, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796149
618/190719.11.1907 r.SamorekJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Andrzeja.AP Lublin175796149
366/1907SolomonUszerBerekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796149
649/190729.11.1907 r.SwierzchowskiStanisławbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Józefa.AP Lublin175796149
421/1907SametaJudka LejbaSrul AronPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796149
17/190808.01.1908 r.SerafinFeliksabrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796149
29/190816.01.1908 r.SobkaAntoniIgnacyPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796149
33/190821.01.1908 r.SkrobańskiEdwardMikołajPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796149
63/190816.02.1908 r.SobczukWojciechAntoniEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796149
70/190819.02.1908 r.SykutaBłażejJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796150
80/190825.02.1908 r.StefaniakMarcinMarcinEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796150
83/190804.03.1908 r.Smich vel SzmichMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Tomasza.AP Lublin175796150
91/190811.03.1908 r.SypniewskiLudwik StefanLudwikMłody żołnierz. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796150
117/190803.04.1908 r.StopaFiodorbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796150
121/190807.04.1908 r.SarzyńskiFeliksaJózefPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796150
169/190807.05.1908 r.StepaniukJakub i Marianna.StefanRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796150
170/190808.05.1908 r.StołowiczJanAdamEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796150
180/190816.05.1908 r.SaliszczewWłodzimierzbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796150
191/190820.05.1908 r.SkibaCyryl / KiryłbrakO niejednogłośnym przyznaniu przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych potrzebującym opieki zewnętrznej.AP Lublin175796150
193/190827.05.1908 r.SurtelMaciejbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu 10-kopiejkowej skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796150
200/190803.06.1908 r.SolskiEustachy (?)brakO przeniesienie go z wojska do rezerwy armii.AP Lublin175796150
202/190803.06.1908 r.SebiskweradzeKonstantynbrakO powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796151
219/190823.06.1908 r.StempieńJanbrakSkarga jego ojczyma Jana Koczura (?) na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu jego z wojska.AP Lublin175796151
220/190823.06.1908 r.SytyBartłomiejbrakSklarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796151
222/190823.06.1908 r.SokalMichałbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu z wojska jego syna Józefa. AP Lublin175796151
245/190814.07.1908 r.SkrzypekPiotrbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796151
247/190816.07.1908 r.StempieńJakub i Marianna.JanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, starania o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796151
296/190822.08.1908 r.SenietaWiktorKazimierzPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796151
302/190823.11.1908 r.SuskiJanbrakSkarga na odmowę Krasnostawskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby jego syna Kazimierza-Włodzimierza.AP Lublin175796151
313/190802.09.1908 r.SenderJózefAndrzejRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796151
317/190805.09.1908 r.Simon vel SzymonWiktorAntoniUbieganie się o zwolnienie od poboru do wojska jego brata Józefa, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796151
356/190807.10.1908 r.StojanowGeorgijbrakStudent Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Instytutu, poborowy z powiatu Białostockiego. Ubieganie się o pozwolenie na przebadanie w kwestii zdolności do słuzby wojskowej w Nowo-ASleksandryjskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796151
360/190807.10.1908 r.SkworcowWasilijBorysStudent Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Instytutu, poborowy z powiatu Białostockiego. Ubieganie się o pozwolenie na przebadanie w kwestii zdolności do słuzby wojskowej w Nowo-ASleksandryjskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796151
372/190816.10.1908 r.StrzelbickiZenonbrakPoborowy z 1905 r., wszczęcie przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych sprawy odbycia przez niego powinności wojskowejAP Lublin175796151
390/190820.10.1908 r.StaszewskiJanbrakSkarga na odmowę Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych zwolnienia ze służby z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796152
408/190820.10.1908 r.SurmaAndrzejMichałPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
428/190823.10.1908 r.StempieńWawrzyniecWojciechRekrut z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
437/190823.10.1908 r.SuworMelchiorbrakRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
449/190823.10.1908 r.SkowronekStanisławStanisławPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
456/190823.10.1908 r.SikoraPawełStanisławPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
472/190823.10.1908 r.SalasAntoniFranciszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
484/190823.10.1908 r.SarmińskiJózefWawrzyniecPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
492/190824.10.1908 r.StrzemiecznyStefanFranciszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
496/190824.10.1908 r.ŚwirczAntoniJanSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego.AP Lublin175796152
499/190824.10.1908 r.SaskoJakub i Marianna.brakUbieganie się o zbadanie zdolności do służby wojskowej jego syna Prokopa, poborowego z powiatu Tomaszowskiego.AP Lublin175796152
510/190827.10.1908 r.ŚcibiorHenrykAleksanderSkarga na nieprawidłowe przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796152
515/190827.10.1908 r.SermanowiczWłodzimierzMichałPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
547/190828.10.1908 r.StatecznyMarcinJózefPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796152
588/190831.10.1908 r.SobianekKazimierzbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Antoniego.AP Lublin175796152
590/190831.10.1908 r.SytaPawełFranciszekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796152
599/190831.10.1908 r.SumiczWawrzyniec i MariannaMaciej MichałMałżeństwo. Ubieganie się o powrót wojska ich syna Józefa, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796152
602/190831.10.1908 r.SkoczylasTomaszJózefSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stanisława.AP Lublin175796152
609/190830.10.1908 r.SkrzynkaLudwikbrakUbieganie się o zbadanie stanu zdrowia jego syna Wojciecha.AP Lublin175796153
641/190804.11.1908 r.ŚlepeckiMichałMichałUbieganie się o zbadanie stanu jego zdrowia.AP Lublin175796153
644/190804.1.1908 r.StyrnikJulianbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego synaJana.AP Lublin175796153
652/190804.11.1908 r.SykutaAgnieszkabrakSkarga na nieudzielenie zwolnienia z powodów rodzinnych jej synowi Franciszkowi Kobylasowi, poborowemu z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796153
654/190804.11.1908 r.ŚwirczAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796153
672/190806.11.1908 r.StefaniakJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Aleksandra.AP Lublin175796153
674/190806.11.1908 r.Stempniak / StępniakPiotrWawrzyniecRekrut z powiatu Lubartowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796153
689/190810.11.1908 r.StefańczakPiotrbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jana.AP Lublin175796153
690/190810.11.1908 r.StaśkiewiczAdelaMateuszSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Jana.AP Lublin175796153
692/190810.11.1908 r.SiudziakJózefAndrzejSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796153
739/190818.11.1908 r.SemeniukJózefJanUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796153
741/190819.11.1908 r.SarafinIgnacyMichałRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796153
768/190822.11.1908 r.SkopDanielbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia I kategorii jego synowi Teodorowi, poborowemu z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin175796153
777/190825.11.1908 r.SulikWawrzyniec i MariannaMałżeństwo. Ubieganie się o powrót wojska ich syna Józefa, rekruta z powiatu Chełmskiego. AP Lublin175796153
781/190826.11.1908 r.StankiewiczStanisławbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin175796153
784/190826.11.1908 r.SieńkoKazimierzAndrzejRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796153
789/190826.11.1908 r.StefaniakMichałbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się jego matki Feliksy Podstawki (?) o udzielenie mu zwolnienia ze służby.AP Lublin175796153
798/190828.11.1908 r.SidorJanMichałPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnym badaniu lekarskim zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796153
796/190828.11.1908 r.StudzińskiFranciszeknieczytelnePoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796153
808/190801.12.1908 r.SorokinWasilijbrakRekrut z powiatu Aleksińskiego w guberni Tulskiej. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796154
825/190803.12.1908 r.SmolińskiAntoniJanRekrut z powiatu Lubartowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796154
826/190803.12.1908 r.ŚliwińskiJózefBłażejRekrut z powiatu Pińczowskiego w guberni Kieleckiej. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796154
833/190808.12.1908 r.SuchoraJózefMateuszRekrut z powiatu Janowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796154
839/190808.12.1908 r.SerwinekJózefWojciechUbieganie się o powrót wojska jego syna Jakuba, rekruta z powiatu JanowskiegoAP Lublin175796154
844/190808.12.1908 r.SalerMoszkoSzmulEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796154
854/190811.12.1908 r.SkwaryłaAntoniMichałUbieganie się o udzielenie zwolnienia II kategorii jego synowi Józefowi, rekrutowi z powiatu Zamojskiego.AP Lublin175796154
885/190829.12.1908 r.SagadelJózefbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796154
797/1908SadowskiJanJózefPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796154
801/1908StartekSebastianWalentyPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796154
16/190708.01.1907 r.Tancman[…..] GerszJankielSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796154
25/190713.01.1907 r.TelkerKrystianbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Gotliba, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796154
66/190719.02.1907 r.TeperFroim i MorkaSkarga na nałożenie na nich kary 300 rubli przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Symchy Tepera.AP Lublin175796154
79/190705.03.1907 r.TrześniewskiJózefWawrzyniecUbieganie się o powrót wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin175796154
129/190712.04.1907 r.ToremSurabrakUbieganie się o zwolnienie ze służby wojskowej jej syna Abrama-Adusia, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796154
164/190715.05.1907 r.TopadzePłatonbrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796154
182/190728.05.1907 r.TargosińskiDominikAntoniUbieganie się o powrót wojska jego syna Kazimierz, [rekruta] z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796154
184/190702.06.1907 r.TokmanowAleksiejbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796155
212/190723.06.1907 r.ToremStanisławbrakStudent Imperatorskiego Uniwersytetu Św. Włodzimierza ([Kijów]. Ubieganie się o uzupełniajace odroczenie dla ukończenia nauki.AP Lublin175796155
318/190704.10.1907 r.TymosJanBłażejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796155
348/190718.10.1907 r.TymińskiJózefKsaweryNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796155
409/190724.10.1907 r.TenerMoszko LejzorGerszekPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięciu go do odpowiedzialnosci karnej..AP Lublin175796155
423/190726.10.1907 r.TrostJosifMendelRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796155
409/190724.10.1907 r.TuchsznajderSrul WulfBencianPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięciu go do odpowiedzialnosci karnej..AP Lublin175796155
409/190724.10.1907 r.TyszlakIcekZacharPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięciu go do odpowiedzialnosci karnej..AP Lublin175796155
437/190730.10.1907 r.TrochimiukGrzegorzJakubRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796155
439/190730.10.1907 r.TauberSzija MichelNachman GerszekRekrut z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796155
494/190730.10.1907 r.TelkoAleksanderbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, wszczęcie przez Lubelską Izbę Skarbową sprawy zmiany decyzji Tomaszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796155
556/190710.11.1907 r.TempelfingerGerszkoSzmul IcekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796155
595/190717.11.1907 r.TajgmanJojnaNachmanRekrut z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796155
637/190724.11.1907 r.TaborJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Pawła.AP Lublin175796155
366/1907TepermanBoruchJosekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796155
421/1907TochtermanMoisiej JosifSrulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796156
685/190821.12.1907 r.TrachtenbergMoszekbrakRekrut z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o zwolnienie go z wojska.AP Lublin175796156
368/1907TrybalskiLeopoldbrakPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796156
5_190805.01.1908 r.TregerIcekJankielSkarga na nałożenie kary 300 rubli przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego brata Moszka-Josifa Tregera.AP Lublin175796156
403/1907TenenblatJakub IcekAronPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796156
48/1908TabaczyńskiMarceliJanWszczęcie sprawy przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o przyznaniu mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796156
89/190811.03.1908 r.TkaczykWojciechbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin175796156
94/190814.03.1908 r.TomaszukPawełWojciechEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796156
102/190818.03.1908 r.TenenbaumŁajaJosifUbieganie się o powrót wojska jej syna Berka, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796156
368/1907TetelbaumMoszekAbramPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796156
400/1907ToremMordkoMoszekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796156
192/190826.05.1908 r.TenenbaumGdalbrakSkarga na wpisanie w spisy poborowych 1908 roku jego syna Josia.AP Lublin175796156
204/190806.06.1908 r.TararyszkinMichaiłbrakO powtórnym badaniu lekarskim w kwestii jego zdolności do służby wojskowej.AP Lublin175796156
234/190808.07.1908 r.TochtermanTaub (?)AbramPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzędu ws. nałożenia kary 300 rubli.AP Lublin175796156
240/190811.07.1908 r.TurczykJózefbrakUczeń Sobieszczańskiej szkoły [rolniczej], poborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796157
251/190818.07.1908 r.TajchmanNiuta SzymonbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Josifowi-Mendelowi.AP Lublin175796157
274/190805.08.1908 r.TuchwelcerChaim BereknieczytelnePrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji o wcieleniu go do odbycia wojskowej powinności.AP Lublin175796157
283/190809.08.1908 r.TrejtlerWładysław Ryszard DionizyWawrzyniec RyszardPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796157
295/190822.08.1908 r.TomaszczukbrakbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Tomaszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796157
309/190830.08.1908 r.TurewiczTeklabrakUbieganie się o zwolnienie od poboru do wojska jego syna Olimpiusza, poborowego z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796157
331/190818.10.1908 r.TiażełkinMichaiłPiotrPoborowy z powiatu Wołogodzkiego (guberni Wołogodskiej). Ubieganie się o pozwolenie zbadania go w kwestii zdolnosci do służby wojskowej w Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim) Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796157
2_1908TaksaTaksa (cennik) na wejście do łaźni dla niższych rang państwowego pospolitego ruszenia.AP Lublin175796157
442/190823.10.1908 r.ToczekJanGrzegorzRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796157
473/190823.10.1908 r.TwardowskiMichałAntoniRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796157
483/190823.10.1908 r.TyndorfJózefMichałRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796157
490/190823.10.1908 r.TauberIcek BerekGerszekRekrut z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796157
520/190827.10.1908 r.TrynkiewiczStanisławbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józef.AP Lublin175796157
531/190825.10.1908 r.TaublibJankiel JosifMajerRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796157
535/190825.10.1908 r.TraczStanisławPawełPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796158
555/190828.10.1908 r.TuchsznajderMoszek JosefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Jakuba-Gersza.AP Lublin175796158
557/190828.10.1908 r.TrajstmanBoruch [….]Szmul AjzykRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796158
620/190803.11.1908 r.TurkowskiIgnacyPawełRekrut z powiatu Janowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796158
629/190803.11.1908 r.TodysAnnabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Wiktora.AP Lublin175796158
735/190819.11.1908 r.TrestMoszekJudka LejbaRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796158
807/190829.11.1908 r.TomczakJózefbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stefana.AP Lublin175796158
836/190808.12.1908 r.TkaczukFranciszkabrakUbieganie się o przyznanie jej skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796158
878/190819.12.1908 r.TajtelbaumSzloma WulfChaim JosifPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796158
797/1908TropekChaskielLejbaPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796158
794/1908TarnoDawidSzijaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796158
384/1908TenenbaumJankiel AriaIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796158
68/190726.02.1907 r.UlanowskiMatrekbrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796163
152/190730.04.1907 r.UlatowskiTadeuszbrakMieszkaniec miasta Chełma. Ubieganie się o przyznanie mu prawa odbycia powinności wojskowej […..............].AP Lublin175796163
372/190722.10.1907 r.UnkeEr IzraMoszekPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796163
609/190717.11.1907 r.UlanickaMariabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Józefa, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego. AP Lublin175796163
421/1907UrwisJankiel MoisiejChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796163
168/190821.03.1908 r.UnfiarzAndrzejJanPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796163
355/190807.10.1908 r.UlanickaZofiaJózefZ domu Winnicka. Ubieganie się o zwolnienie z poboru do wojska jej syna Antoniego Winnickiego, poborowego z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796163
678/190806.11.1908 r.UncykIcekMendelPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796164
827/190808.12.1908 r.UrynieckiJózefJanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796164
11_190705.01.1907 r.FlisPawełWawrzyniecRekrut z powiatu Lubelskiego. O powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796171
35/190719.01.1907 r.Fiut vel ŚwitekAndrzejJanRekrut z powiatu Lubelskiego. O powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796171
49/190707.02.1907 r.Frydrych FridrichFranciszekMichałUbieganie się o powrót wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796171
73/190701.03.1907 r.FilipekStanisławJózefPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796171
108/190728.03.1907 r.FederAjzykbrakMieszkaniec miesta Hrubieszowa. Ubieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796171
164/190715.05.1907 r.FilipekAntonibrakMłody żołnierz [71] Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796171
166/190715.05.1907 r.FeferkornSzlomabrakSkarga na nałożenie aresztu za unikanie zapłaty 300 rubli kary nałożonej przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796171
246/190724.07.1907 r.FrostAbrambrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796172
264/190710.08.1907 r.FiszlerKelman i ZyslaUbieganie się o zdjęcie z nich kary 300 rubli, nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Josia Szturma. Zapisano też pod literą „Sz”.AP Lublin175796172
308/190725.09.1907 r.FabrykantIcekBeniaminSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia mu zwolnienia.AP Lublin175796172
309/190727.09.1907 r.FedermessernieczytelneJankielUbieganie się o pozwolenie mu na badania zdolności do służby w Sewastopolskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796172
315/190702.10.1907 r.FeldmusJojna SzmulbrakSkarga na nałożenie przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności jego syna Mamela.AP Lublin175796172
378/1907 r.22.10.1907 r.FrachtmanNusym DawidSzmul SzajaNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
424/190726.10.1907 r.FeldzymenEmiera (?)brakUbieganie się o zwolnienie jej rodziny od opłaty 300 rubli kary, nałożonej przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jej syna Mordki-Lejby.AP Lublin175796172
409/190724.10.1907 r.FeldgendlerAbram JankielChaim IcekPoborowy z powiatu Chełmskiego, podejrzany o samookaleczenie. O pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin175796172
440/190730.10.1907 r.FajnFajwel NuchimChaskielRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
447/190730.10.1907 r.FogelgarnLejzorIcekRekrut z miasta Lublina. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
456/190730.10.1907 r.FlinkelsztajnAronAbramRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
470/190730.10.1907 r.FinkelsztajnMoszkoNuchim BerekRekrut z miasta Lublina. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
475/190730.10.1907 r.FersztFajwelAron ChaimRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796172
521/190703.11.1907 r.FilaWojciechbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Piotra (?).AP Lublin175796172
538/190708.11.1907 r.FinkelGerszChaim MoszekPoborowy z powiatu Chełmskiego, o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796172
579/190713.1.1907 r.FuksJojna LejbaIcek MoszekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796173
645/190727.11.1907 r.FarberaLejbabrakSkarga na odmowę Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Jankielowi-Zelmanowi.AP Lublin175796173
648/190729.11.1907 r.FlancerChaim SzmulbrakSkarga na nałożenie przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności Jankiela Flancera.AP Lublin175796173
651/190729.11.1907 r.FabrykantFroimnieczytelnePrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o udzieleniu mu odroczenia z powodu naukiAP Lublin175796173
421/1907FajnRafaelMoszek SenderPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
421/1907FajersztajnChil GerszekbrakPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
421/1907FinkelkrautBimel (?)Jakub IcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
421/1907FinkelsztajnSzloma WulfnieczytelnePoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
421/1907FeldblumBeniamin ChaimLejzor NachmanPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
368/1907FinkelblechEljaBerekPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
7_190805.01.1908 r.FurmanWojciechMichałSkarga jego ojca Wojciecha na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu zwolnienia z wojska.AP Lublin175796173
35/190822.01.1908 r.FeldenszwaldSucher BerbrakO powrór z wojska jego syna Izraela-Arona, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego)AP Lublin175796173
79/190823.02.1908 r.FedermanLejzorbrakSkarga na nałozenie na jego rodzinę przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności jego syna Icka.AP Lublin175796173
354/1907FernandMoszeknieczytelnePoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796173
354/1907FlichtenrajchJosifNuchimPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
354/1907FajnmanNechomil (?)SzmulPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
399/1907FridlingJakubIcekPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FrankAbramMoszek JosifPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FersztendikSzmul DawidnieczytelnePoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FrydlerAbramJeremiaszPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FrymerSymuch GerszChaim MordkoPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FogelMoszekRochmil (?)Poborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FajgenbaumSzlomaMichelPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
367/1907FlamMendelSzulimPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796174
122/190807.04.1908 r.FrampalerMajerJosif SzmulPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji w sprawie przyznania mu odroczenia.AP Lublin175796174
160/190806.05.1908 r.FedorowGrigorijbrakMłody żołnierz 6 Dońskiej Kozackiej Baterii o powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796174
172/190808.05.1908 r.FestbergChana ŁajabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Azryla (?), rekruta z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin175796174
400/1907FlamenbaumMamel […...]BerekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796174
400/1907FeferChaimSymuchPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796175
205/190807.06.1908 r.FajgemanNusym ZajwelbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu skarbowej zapomogi pienieżnej.AP Lublin175796175
206/190807.06.1908 r.FlajszerSzmulbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania mu zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej.AP Lublin175796175
298/190822.08.1908 r.FurtakKatarzynabrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych przyznania zwolnienia z powodu sytuacji rodzinnej jej synowi Andrzejowi Furtakowi.AP Lublin175796175
304/190823.08.1908 r.FridmanIcekbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. Wszczęcie sprawy przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianie decyzji Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych w sprawie nałożenia na niego kary 300 rubli.AP Lublin175796175
347/190827.09.1908 r.FilipczakStefanFranciszekPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796175
440/190823.10.1908 r.FilimonEdwardMichałRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796175
466/190823.10.1908 r.FeldmanJosifFroimPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796175
471/190823.10.1908 r.FridmanAbramMoszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796175
474/190823.10.1908 r.FiszlerChuna (?)AbramPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796175
476/190823.10/1908 r.FridenzonChainoch (?)SzmulPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796175
488/190823.10.1908 r.FersztendykChaimnieczytelnePoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796175
514/190827.10.1908 r.FailGdala SzijaLejbaRekrut z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796175
522/190827.10.1908 r.FlisFranciszekbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie do wojska przez Zamojskie Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Konstantego.AP Lublin175796175
565/190828.10.1908 r.FinkelMoszkobrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Franciszka, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796175
569/190831.10.1908 r.FeldmanIcekLejba AbramRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796175
577/190831.10.1908 r.FaijnJosif NaftulbrakRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796176
584/190831.10.1908 r.FleszlerChajabrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli, nałożonej przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Abrama-Gersza.AP Lublin175796176
594/190830.10.1908 r.FilipowiczWładysławJózefSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796176
612/190830.10.1908 r.FeldmanJakubbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Szmula, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796176
703/190812.11.1908 r.FersztPinkwasNachmanRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796176
726/190815.11.1908 r.Flam vel FlumLejbabrakSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi […...]-Josifowi.AP Lublin175796176
769/190820.11.1908 r.FeldmanMendelbrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Mamela.AP Lublin175796176
798/190828.11.1908 r.FlisewaserFroimJosif LejbaPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796176
798/190828.11.1908 r.FlajszerSzmulJankielPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796176
805/190829.11.1908 r.FinkelBruchabrakUbieganie się o zdjęcie z niej kary 300 rubli, nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1908 r. jej syna Fiszela-Josi..AP Lublin175796176
816/190801.12.1908 r.FrochtmanNoechbrakSkarga na nałożenie na niego kary 300 rubli przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Borucha.AP Lublin175796176
822/190802.12.1908 r.FeldmanAbram AjzykBeniaminRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796176
849/190811.12.1908 r.FrizerMoszekAbramRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796176
864/190817.12.1908 r.FarberaJankiel AriabrakUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Urysza (?).AP Lublin175796176
795/1908FajnSzlomaGerszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796176
879/190829.12.1908 r.FridchaimGerszekSrulPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796176
882/190829.12.1908 r.FajgenbaumMamel […...]brakSkarga na nałożenie na niego kary 300 rubli przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna [….......].AP Lublin175796176
801/1908FajferEljaSzmulPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796177
794/1908FridmanMendelAbramPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796177
794/1908ForszteterGerszekLejbaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796177
354/1908FiszlerChaim DawidGecel SzmulPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796177
255/190728.07.1907 r.ChwałaJózefMikołajPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796179
267/190714.08.1907 r.ChądzyńskiStanisławbrakUbieganie się o odbycie służby zamiast w Krasnostawskim, w Radomskim Powiatowym Uirzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796179
269/190714.08.1907 r.ChabrosJanbrakSprawa wszczęta przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianę decyzji Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds.Wojskowych dotyczącej przyznania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796179
279/190722.08.1907 r.CharlińskiPawełAndrzejŻołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796179
388/190722.10.1907 r.ChelmSzlomaLejzorPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796179
416/190724.10.1907 r.ChochzingerZajwelNitaNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796179
434/190730.10.1907 r.ChrustPiotrbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Zygmunta.AP Lublin175796179
459/190730.10.1907 r.CherubinWincentyPawełPoborowy z miasta Lublina. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796180
451/190730.10.1907 r.Chercberg vel GercbergFiszelJankiel AronRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796180
567/190710.10.1907 r.Chan vel TomaWasilijIwanPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
602/190717.10.1907 r.ChwalukWojciechbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Michała, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796180
631/190723.10.1907 r.Charaucz / HarauczAntonibrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin175796180
421/1907ChalbersztejnSzmulAbramPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
421/1907CholcmanGerszek […..]SzulimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
421/1907ChuenSzija LejbaChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
421/1907ChaustwaldSzija JakubIcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
367/1907 r.ChochmanChaim LejbaChaimPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
6_190805.01.1908 r.ChaboraAndrzejBartłomiejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, skarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowycho przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796180
128/190809.04.1908 r.ChacewiczKazimierzAleksanderUbieganie się o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin175796180
354/1908Chandelsman / HandelsmanSzmulAronPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796180
151/1908086.05.1908 r.Cholcman / HolcmanSzlomabrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wykreślenia ze spisów poborowych jego syna Szmula-Moszka.AP Lublin175796180
232/190808.08.1908 r.Chopengajm / Hopenhajm ?AbramMichel AbramPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzędu ws. nałożenia kary 300 rubli.AP Lublin175796181
367/190810.10.1908 r.ChlebcewiczSiergiejbrakPoborowy z powiatu Chełmskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796181
374/190817.10.1908 r.ChronczakAndrzejJanNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796181
443/190823.10.1908 r.ChrzanowskiJanWłodzimierzRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796181
497/190824.01.1908 r.ChmielJanbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Marcina, [rekruta] z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796181
527/190825.10.1908 r.Chandelsman / HandelsmanSzajaSrul KelmanPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796181
545/190828.10.1908 r.ChorowiczEliaszIcekSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796181
548/190828.10.1908 r.Chenc / Henc (?)MichałLudwikPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796181
554/190828.10.1908 r.ChabrowskiZygmuntnieczytelneRekrut z powiatu Chełmskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796181
693/190812.11.1908 r.ChitraszFilipStanisławRekrut z powiatu Chełmskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796181
718/190814.11.1908 r.ChmielSzczepanbrakRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin175796181
761/190820.11.1908 r.ChublewskiZygmuntWincentyPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Ubieganie się o pozwolenie na odbycie służby wojskowej w miejscu zamieszkania, w Jampolskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych, w guberni Podolskiej.AP Lublin175796181
825/190809.12.1908 r.ChmielAdamLeonRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796181
799/1908Cholc (Holc?)RubinAjzykPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796181
26/190713.01.1907 r.ĆwiklińskaFranciszkabrakUbieganie się o powrót wojska jej syna Wincentego, rekruta z powiatu Lubelskiego. Zapisano pod literą „Ч” (Cz)AP Lublin175796187
55/190709.02.1907 r.CybulakJanAndrzejEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796187
146/190721.04.1907 r.CejrichNusa LejbabrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy) oprotestowany przez dowództwo wojskowe. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796187
329/190710.10.1907 r.CederbaumWulf LewIzraelUbieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796187
391/190722.10.1907 r.Ciencier / CięcieraJózefKazimierzNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796187
406/190724.10.1907 r.CukierAbram ChaimbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Szymonowi.AP Lublin175796187
420/190724.10.1907 r.CernSymuchnieczytelneNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796188
427/190726.10.1907 r.CukiersztajnJudka LejbaMordkoRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796188
429/190726.10.1907 r.CalMichałMichałUbieganie się o powrót wojska jego synaów: Antoniego i Fiodora, przyjętych do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. AP Lublin175796188
467/190730.10.1907 r.CionEljaSrul IcekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796188
517/190731.10.1907 r.CichockaAntoninabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Jana, rekruta z powiatu Zamojskiego. AP Lublin175796188
574/190713.11.1907 r.CukiermanGerszbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Matysa, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796188
421/1907CygielmanLejzor GerszekNoachPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
421/1907CukiermanEljaChil GerszPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
421/1907CukierBoruchSamsonPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
421/1907CimermanSzloma NochmalAron WulfPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
368/1907CwirnMajernieczytelnePoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
367/1907CukiermanMamel BerekSzmulPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
12_190805.101.1908 r.CulmanAjzykbrakSkarga na nałozenie przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności jego brata Chaima Culmana.AP Lublin175796188
367/1907CymermanMatysAbram JankielPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796188
148/190806.05.1908 r.CalFiodorFiodorRekrut. Przedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796188
225/190824.06.1908 r.CybulakAntonibrakPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o udzieleniu mu odroczenia z powodu naukiAP Lublin175796189
233/190808.07.1908 r.CajgMoszekBeniaminPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzędu w sprawie nałożenia kary 300 rubli.AP Lublin175796189
235/190808.07.1908 r.CytrynbaumFrimanJosif [….]Przedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzędu w sprawie przyznania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796189
267/190831.07.1908 r.CukierJakubIcekPrzedłożenie dokumentów przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o odbyciu przez niego służby wojskowej.AP Lublin175796189
270/190831.07.1908 r.Capał [a]JózefBłażejPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796189
307/190828.08.1908 r.CederbaumGerszFiszelUbieganie się o ujęcie go w spisach poborowych powiatu Zamojskiego dla odbycia powinności wojskowej.AP Lublin175796189
316/190805.09.1908 r.ĆwikłaWojciechJanUbieganie się o powrót wojska jego syna Franciszka, rekruta z powiatu Biłgorajskiego.AP Lublin175796189
337/190820.09.1908 r.CybulskiJanuszWładysławPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796189
345/190827.09.1908 r.CajsSzmulbrakSkarga na odmowę Biłgorajskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi [….].AP Lublin175796189
401/190820.10.1908 r.Cieśliński vel CiesielskiStanisławbrakRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796189
402/190820.10.1908 r.CukierGerszekJojneRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796189
420/190823.10.1908 r.CukiermanSzymonWulfRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796189
448/190823.10.1908 r.CajgKupaMendel MajerRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796189
540/190825.10.1908 r.CiećkoJózefJanSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796189
572/190831.10.1908 r.CukierfajnSzmul KelmanFajwel LejzorRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796190
580/190831.10.1908 r.CukierStanisławLejzorPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796190
568/1908CytrynbaumAbrambrakPoborowy z powiatu Chełmskiego. Podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin175796190
707/190812.11.1908 r.CynkaLibor LejzorSrul BeniaminRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796190
709/190812.11.1908 r.CimermanNusym DawidbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Chaskiela, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796190
740/190819.11.1908 r.CisłakAntoniTomaszUbieganie się o powrót wojska jego syna Ignacego, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796190
798/190828.11.1908 r.CytrynAron Łuza (?)Jankiel IcekPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796190
843/190808.12.1908 r.CukierDwojrabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Borucha.AP Lublin175796190
380/1908CukierChaim BoruchBerekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796190
794/1908CynkeAleksanderAleksanderPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796190
794/1908CederbaumJosif GerszIzrael MajerPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796190
794/1908CegielskiRyszard KonstantyJózefPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796190
14/190708.01.1907 r.CzubiakPawełDymitrUbieganie się o powrót wojska jego syna Józefa, rekruta z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796195
26/190713.01.1907 r.Czwiklińska (Ćwiklińska)FranciszkabrakUbieganie się o powrót wojska jejsyna Wincentego, rekruta z powiatu Lubelskiego. Zapisano też pod literą „C”AP Lublin175796195
65/190716.01.1907 r.CzesnyZelmanJankielUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej za niestawienie się go do wypełnienia powinności wojskowej. AP Lublin175796195
81/190705.03.1907 r.CzerwieniecWojciechJanPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska zgodnie z 56 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796195
169/190716.03.1907 r.CzesnyChaimLejbaUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej ich syna Fajwela.AP Lublin175796195
209/190723.06.1907 r.CzekańskiJózefbrakO pozwolenie przebadania w kwestii zdolności do służby wojskowej w miejscu jego zamieszkania w Odesskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych, zamiast w Janowskim Urzędzie.AP Lublin175796195
301/190715.09.1907 r.CzekajewAzezułabrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796195
350/190718.10.1907 r.CzerniejJózefnbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Mikołajowi, poborowemu z powiatu Zamojskiego.AP Lublin175796196
409/190724.10.1907 r.Czlenowreditieli SamookaleczeniSamookaleczeni z powiatu Chełmskiego usiłujący uchylić się od powinności wojskowej.AP Lublin175796196
608/190724.10.1907 r.CzyżewskiAdambrakRekrut z powiatu Hrubieszowskiego. Ubieganie się o powrót z wojska.AP Lublin175796196
408/1907CzesnyMordko JosifWelmanPoborowy z powiatu Chełmskigo. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796196
112/190828.03.1907 r.CzerniłoAndrzejJanPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowycho jego powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796196
136/190821.04.1907 r.CzubaTomaszbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Wawrzyńsa, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796196
211/190814.06.1907 r.CzopikPawełbrakO zmianie działań Lubartowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczących zmuszenia go w 1907 r. do odbycia wojskowej powinności.AP Lublin175796196
314/190805.09.1907 r.CzarnogórskaTeklabrakUbieganie się o przyznanie jej skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796196
324/190817.09.1907 r.CzopekStanisławStanisławPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O udzielenie odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796196
568/190830.10.1908 r.Czlenowreditieli SamookaleczeniSamookaleczeni z powiatu Chełmskiego. O pociągnięciu ich do odpowiedzialności karnej.AP Lublin175796196
568/190830.10.1908 r.CzesnyKiwabrakPoborowy z powiatu Chełmskiego. Podejrzany o samookaleczenie.AP Lublin175796196
611/190830.10.1908 r.CzerwińskiWincentyIgnacySkarga na przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796196
613/190830.10.1908 r.CzerwińskiJanJanEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796196
623/190803.11.1908 r.Czernienko – AstapienkoTeodorPawełRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796196
713/190814.11.1908 r.CzerniejCyprianbrakUbiegoanie się jego rodzicówJana i Katarzyny Bidniuków o jego powrót z wojska.AP Lublin175796196
728/190814.11.1908 r.CzerniakGrzegorzbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Andrzeja, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego.AP Lublin175796197
790/190828.11.1908 r.CzuchrytaJózefMichałPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796197
813/190801.12.1908 r.CzaplaAndrzejbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stanisława.AP Lublin175796197
817/190801.12.1908 r.CzapnikJankiel SzlomaSzija BerekRekrut z powiatu Lubartowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796197
859/190812.12.1908 r.Czmielewski vel KamińskiBartłomiej LudwikbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796197
795/1908CzyżykIcekNachmanPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796197
794/1908CzempińskiAndrzejMarcinPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796197
12_190705.01.1907 r.SzostekTomaszAntoniPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 173 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796203
18/190708.01.1907 r.SznitermanAjzykbrakSkarga na odmowę Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych wykreślenia ze spisów poborowych jego syna Jakuba LejbyAP Lublin175796203
22/190713.01.1907 r.Sztrafy / KaryKary nałożone po postanowieniach Warszawskiego Genarał-Gubernatora na osoby uchylające się od wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1906 r. w powiecie Tomaszowskim.AP Lublin175796203
23/190713.01.1907 r.Sztrafy / KaryKary nałożone po postanowieniach Warszawskiego Genarał-Gubernatora z dnia 28.09.1906 r. na osoby uchylające się od wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1906 r. w powiecie Tomaszowskim.AP Lublin175796203
24/190713.01.1907 r.SzepowałowWładimirbrakUbieganie się o przyjęcie go do Lubelskiego Obwodu Poborowego dla odbycia powinności wojskowej.AP Lublin175796203
32/190716.01.1907 r.Sztrafy / KaryKary nałożone po postanowieniach Warszawskiego Genarał-Gubernatora z dnia 28.09.1906 r. na osoby uchylające się od wypełnienia powinności wojskowej w poborze 1906 r. w powiecie Nowo-Aleksandryjskim (Puławskim).AP Lublin175796204
50/190707.02.1907 r.SzudejkoAdamFiodorUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796204
91/190712.03.1907 r.SzolcJannieczytelneStudent Uniwersytetu w Liege, Belgia. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796204
115/190702.04.1907 r.SzolsonFiszelbrakUczeń Konserwatorium Szternowskiego (?) w Berlinie. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796204
150/190728.04.1907 r.SzpringerSrulPejsachUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Tomaszowskiego Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Lejby-Moisieja.AP Lublin175796204
153/190701.05.1907 r.SzykułaFranciszekbrakWszczęcie sprawy przez Lubelską Izbę Skarbową o zmianę decyzji Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej przyznania mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796204
98/190720.03.1907 r.SzkutnikMarcinbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Wincentego, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796204
8_1907SzpilmanFroimbrakSprawa odroczenia służby na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796204
8_1907SzternszusAronbrakSprawa odroczenia służby na mocy 47 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796204
210/190723.06.1907 r.SzajnzychtSrul IcekbrakSkarga na nałozenie na jego rodzinę przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności jego syna Majera.AP Lublin175796204
229/190713.07.1907 r.SzafirSzlomaBoruchO pozwolenie przebadania go w kwestii zdolności do służby wojskowej w miejscu jego zamieszkania w Jekatierinosławskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796204
241/190721.07.1907 r.SztajnmanChaskielbrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Chilowi.AP Lublin175796204
264/190710.08.1907 r.SzturmJosbrakUbieganie się jego rodziców Kelmana i Zysli małżeństwa Fiszler o zdjęcie z nich kary 300 rubli, nałożonej przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych za jego niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności. Zapisano również pod literą „F”. AP Lublin175796205
293/190707.09.1907 r.SzepietowskiMarcinbrakUbieganie się o zwolnienie go z odpowiedzialności za niestawienie się do wypełnienia wojskowej powinności jego syna Aleksandra.AP Lublin175796205
300/190715.09.1907 r.SzternblicRywkabrakSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jej synowi Gdalowi.AP Lublin175796205
349/190718.09.1907 r.SzybaStanisławMateuszRekrut. Niejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
371/190720.09.1907 r.SzlengertStanisławbrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia jego synowi Tomaszowi, poborowemu z powiatu Zamojskiego.AP Lublin175796205
379/190722.09.1907 r.SznurMoszekIcekNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
382/190722.10.1907 r.SzpigelsztejnAbramSzmulNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
418/190724.10.1907 r.SzyfbergSrul IcekDaniel LejbaNiejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
409/190724.10.1907 r.SztundelPinkwasJosifPoborowy z powiatu Chełmskiego, samookaleczony, o pociągnięciu go do odpowiedzialności karnej.AP Lublin175796205
456/190730.10.1907 r.SzpiroSzymonIcekRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
465/190730.10.1907 r.SztejnWulfPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
469/190730.10.1907 r.SzubartowskiEugeniuszFranciszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
503/190731.10.1907 r.SzubmacherIcekSzmul MajerPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796205
516/190731.10.1907 r.SzyszkaIgnacyAntoniSkarga na przyjęcie do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Józefa.AP Lublin175796205
543/190708.11.1907 r.SzulcJuliuszbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Emila (?).AP Lublin175796206
571/190713.11.1907 r.SztatfeldJankiel AriaIcek MajerPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796206
584/190713.11.1907 r.SzynkerChaim JosekMordkoSkarga na przyjęcie go do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796206
590/190713.11.1907 r.SzaniawskiTadeuszWiktorSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796206
627/190723.11.1907 r.SzyferMordko GerszekAlterSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796206
629/190723.11.1907 r.SzeflerJankiel AriaMendelSkarga na przyjęcie go do wojska przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796206
366/1907SzajmanMichel JudaNachmanPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796206
366/1907SzulsztejnMendel RywenSzlomaPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796206
640/190727.11.1907 r.SzternbergnieczytelnenieczytelnenieczytelneAP Lublin175796206
653/190730.11.1907 r.SzymańczykPiotrbrakSkarga na odmowę Lubertowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi Antoniemu.AP Lublin175796206
421/1907SzafirsztejnSzloma JoselbrakPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796206
421/1907SzrajbmannieczytelneChaskielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796206
663/190704.12.1907 r.SzmaragRajzel (?)brakPrzedłożenie dokumentów przez Chełmski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie decyzji odnośnie nałożenia kary 300 rubli za niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej jego syna Gersza.AP Lublin175796206
421/1907SzmerChaim BerekJosekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796206
421/1907SznajdermanJankielMordkoPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796206
667/190711.12.1907 r.SztajnbergChaimnieczytelnePrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o nałożeniu kary 300 rubli za jego niestawienie się do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin175796206
421/1907SztajngartSzlomaMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz sprawa 85/1909.AP Lublin175796207
421/1907SzlimerMoszek AbramLejbuśPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
421/1907SznajdlederGerszek LejbaMoszekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
368/1907SztychJosifMendelPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
367/1907SzokChil GerszekChaskielPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
62/190816.02.1908 r.SzapiroJakub SzijaStanisław AronWszczęcie sprawy przez Lubelski Powiatowy Urzęd ds. Wojskowych dotyczącej przymuszenia go do odbycia wojskowej powinności.AP Lublin175796207
83/190804.03.1908 r.Szmich vel SmichMichałbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Tomasza.AP Lublin175796207
354/1907SzermanSzabsbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
399/1907SztarkerMendelAbramPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
399/1907SzwarcbergAbramBoruchPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
399/1907SzternLejbaIzrael MordkoPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
399/1907SzwarcMarkusnieczytelnePoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
367/1907SzpigelmanAbram MamelJankielPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
367/1907SzarfmanBeniaminLejbaPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
408/1907SztenbergLejbaSrulPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych..AP Lublin175796207
132/190818.04.1908 r.SzwaczykPawełMichałUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796208
354/1907SzwarcbergMajerIcekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych. Patrz 684/1907.AP Lublin175796208
135/190821.04.1908 r.SzafranRuchlabrakUbieganie się o powrót z wojska jej syna Joska, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796208
400/1907SzlegerSrulMajerPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796208
400/1907SzwarcGercChaimPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796208
400/1907SztokmanChaimMoszekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796208
203/190803.06.1908 r.SzorNuchimbrakO powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796208
208/190812.06.1908 r.SzpilIwanbrakSprawa przyjęcia go do służby wojskowej.AP Lublin175796208
226/190830.06.1908 r.SzternAbram MoszekbrakO zbadanie go w kwestii zdolności do służby wojskowej w Zamojskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796208
237/190808.07.1908 r.SzatzLejbuś CalZajwelPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań w sprawie nałożenia kary 300 rubli.AP Lublin175796208
275/190805.08.1908 r.SzmidtIcekbrakMłody żołnierz 70 Riażskiego pułku piechoty (Siedlce). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796208
280/190805.08.1908 r.Szało vel LichtmanStanisławWacławPrzedłożenie dokumentów przez Janowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o przeniesieniu go do Odesskiego Obwodu Poborowego.AP Lublin175796208
315/190805.09.1908 r.SzulakowskiKazimierzJanPoborowy z powiatu Chełmskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796208
317/190805.09.1908 r.Szimon vel SimonbrakbrakUbieganie się o zwolnienie ze służby jego brata Józefa, poborowego z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796208
324/190812.09.1908 r.SzpiroChaimJosifSkarga na odmowę Lubelskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jego synowi […....]..AP Lublin175796208
330/190818.09.1908 r.SzufmanSzajabrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796209
354/190807.10.1908 r.SzekSzlomaPejsachPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. Przedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzęduw sprawie przymuszenia go do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin175796209
357/190807.10.1908 r.SzwarcMałkabrakSkarga na odmowę Zamojskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych powrotu z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych jej syna Markusa.AP Lublin175796209
412/190820.10.1908 r.SztarkmanNachmanJosif AriPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
425/190823.10.1908 r.SzternMordkoSzmulPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
452/190823.10.1908 r.SztryglerJosif BerekMordkoPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
487/190823.10.1908 r.SzulcAndrzejAndrzejPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
500/190824.10.1908 r.SzellerKarolbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Gustawa, rekruta z powiatu Lubartowskiego.AP Lublin175796209
508/190827.10.1908 r.SzilkrotAbramIcekUbieganie się o udzielenie zwolnienia II kategorii z powodu sytuacji rodzinnej jego synowi Lejzorowi, poborowemu z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796209
511/190827.10.1908 r.SzymańskiWładysław JózefJanRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
521/190827.10.1908 r.SzturmSzmulbrakSkarga na nieprawidłowe przyjęcie go do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796209
559/190828.10.1908 r.SzternblicMoszekMatys GerszRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
571/190831.10.1908 r.SzrajbmanChaskielIcekRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796209
587/190831.10.1908 r.SzalastWincentybrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Stanisława.AP Lublin175796209
616/190830.10.1908 r.SzymańskiMichałMarcinUbieganie się o powrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796209
625/190803.11.1908 r.SzajnerIcekWulfRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796209
675/190806.11.1908 r.SzpringerPiotrJakubUbieganie się o udzielenie mu odroczenia z powodu nauki.AP Lublin175796210
691/190810.11.1908 r.SznajdmilChana FajgabrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jej syna Josifa.AP Lublin175796210
696/190810.11.1908 r.SzerJankiel KopelIcekPrzedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zdjęciu z niego kary 300 rubli nałożonej za niestawienie się do odbycia wojskowej powinności.AP Lublin175796210
702/190812.11.1908 r.SztangBeniamin LejbaMoszek JojneRekrut z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796210
702/190812.11.1908 r.SztungelSzmulbrakWszczęcie sprawy przez Lubelską Izbę Skarbową w sprawie zmiany działań Hrubieszowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych dotyczącej nałożenia kary 300 rubli.AP Lublin175796210
727/190817.11.1908 r.SzatkowskiIgnacybrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796210
728/190817.11.1908 r.SzmajzerLejzorAbramRekrut z powiatu Chełmskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796210
730/190817.11.1908 r.SzycmanIserMoszekRekrut z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796210
732/190817.11.1908 r.SzlajnSrulbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Krasnostawski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Abrama-Gerszka.AP Lublin175796210
749/190820.11.1908 r.SzrajberKelman i ZyslaMoszek LejbaRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796210
752/190820.11.1908 r.SzorNaftulRachmilRekrut z powiatu Lubelskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796210
772/190824.11.1908 r.SzmajserSzulimAbramRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796210
791/190826.11.1908 r.SztajnerGerszekbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Nuty.AP Lublin175796210
803/190801.12.1908 r.SzewczakFranciszekJanUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Lubelskiego.AP Lublin175796210
848/190811.12.1908 r.SztrajchmanPerec JosekIzraelRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796210
800/1908SzwindlerDawid LejbaAron SzulimRekrut z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796210
797/1908SztajnlegerJakub LejbaChaim BerekPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796210
801/1908SzyferBojnus (?)JankielPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796210
794/1908SzternbergZelikJakubPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796210
794/1908SzlosNoel LejbanieczytelnePoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
794/1908SzpyraMejlichJosif SzulimPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
794/1908SzyfmanIzraelIzraelPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
794/1908SzarfAron LejbaNutaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
794/1908SzyfmanMoszek AronSzlomaPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
799/1908SzpizajzenMoisiejLejbaPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
799/1908SzlejferFroim LejbaMoszek JosifPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
98/190720.03.1907 r.SzkutnikMarcinbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Wincentego, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796211
203/190718.06.1907 r.SzypAntonibrakO powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych, po przedłożeniu dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796211
654/190701.12.1907 r.SzczepulskiStanisław JanbrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Adolfa, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796211
689/190724.12.1907 r.Szczench / SzczęchPiotrFranciszekPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
408/1907SzczupakJankielBeniaminPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796211
41/190725.01.1907 r.EingenbrodtFrajdabrakUbieganie się o powrót wojska jego syna Mendela-Dawida, rekruta z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego).AP Lublin175796219
185/190702.06.1907 r.ErmizonDawidLejzorSkarga na odmowę Janowskiego Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych udzielenia zwolnienia jej synowi Izraelowi-Aronowi Erlichowi.AP Lublin175796219
276/190721.08.1907r.EjzykmanIcekBerekUbieganie się o zdjęcie z niego kary 300 rubli, nałożonej przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796219
411/190724.10.1907 r.EdelsztejnDawidnieczytelneNiejednogłośnie przyjęty do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796219
560/190710.11.1907 r.ErlichJakub LejbabrakSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796219
565/190710.11.1907 r.ErlichSzmulEliRekrut z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796219
582/190713.11.1907 r.ErlichFiszelbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Lejzora-Szlomy.AP Lublin175796219
612/190719.11.1907 r.ErlichMoszekChaim SrulPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796220
399/1907EpsztejnMordkoBoruchPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
366/1907ElbaumMoszekGerszekPoborowy z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
421/1907EngelenderDawid MajerJankielPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
421/1907ErlichmanZyselSzmul ChaimPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
421/1907ErlichmanWadij (?)Icek BerekPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
421/1907EpsztajnAron GerszMoisiejPoborowy z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
368/1907EgerCalSzloma MechelPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
367/1907EgelsztejnJankiel MajerSzulimPoborowy z powiatu Krasnostawskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
366/1907ElbaumAbram DawidWigdorPoborowy 1906 r.z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
140/190823.04.1908 r.EjzychSzmul GerszJankielUbieganie się o pozwolenie jego synowi Beniaminowi na przejście badań w Łuckim (Wołyń) zamiast w Hrubieszowskim Powiatowym Urzędzie ds. Wojskowych.AP Lublin175796220
400/1907ErbesfeldRafałSzajaPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
268/190831.07.1908 r.ElermanAronGerszek DawidPrzedłożenie dokumentów przez Zamojski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie jego z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796220
328/190817.09.1908 r.EjdelsztejnSzlomabrakPoborowy. Przedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie działań Urzędu w sprawiezmuszenia go do wypełnienia powinności wojskowej.AP Lublin175796220
430/190823.10.1908 r.ErlichAbramGerszekRekrut z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796220
432/190823.10.1908 r.EdelmanBeniaminAbramRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
457/190823.10.1908 r.ElbaumJosef FroimLejzorRekrut z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
532/190825.10.1908 r.EnderLejba IcekLejzorPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
579/190831.10.1908 r.EdelsztajnSrulAron WolfPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
606/190831.10.1908 r.EtingerGersz LejbaMajerSkarga na przyjęcie go do wojska przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych.AP Lublin175796221
643/190804.11.1908 r.ErlichmanAbram IzraelMajer ChilUbieganie się o zbadanie jego zdrowia.AP Lublin175796221
661/190805.11.1908 r.ErlichSzijaIcekUbieganie się o odroczenie służby z powodu nauki.AP Lublin175796221
750/190820.11.1908 r.EkchauzSzloma SrulbrakRekrut z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
821/190802.12.1908 r,ErnstMichałbrakUbieganie się o powrrót z wojska jego syna Gustawa, rekruta z powiatu Chełmskiego.AP Lublin175796221
800/1908EjzenJosif EljaRiwen (?)Poborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796221
800/1908EjlinMoszek MajerPinkwasPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796221
800/1908ErlichMoszek AronMordko LejzorPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796221
891/190829.12.1908 r.ErengodSzabs (?)DawidRekrut z powiatu Lubartowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
892/190831.12.1908 r.ErlichIzrael AronDawid LejzorPoborowy z powiatu Janowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796221
794/1908ErlichmanMordko SzmulMoszek MendelPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796221
799/1908ElbaumAbram KiwaSzulimPoborowy z powiatu Zamojskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796221
70/190726.02.1907 r.JurkowskaAnielabrakUbieganie się o udzielenie odroczenia z powodu nauki jej synowi Janowi, studentowi Krakowskiej Wyższej uczelni inżynieryjnej..AP Lublin175796227
463/190730.10.1907 r.JungmannieczytelneBeniaminPoborowy z miasta Lublina. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796227
658/190704.12.1907 r.JubilerGerszekJakub (?)Poborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796227
670/190711.12.1907 r.JuzelukPawełPiotrPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O pozwolenie mu na odbycie służby wojskowej w […...]AP Lublin175796227
8_190805.01.1908 r.JustmanSzulimMichelPoborowy z powiatu Chełmskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796227
43/190831.01.1908 r.JuszczakowMatwiejFiodorMłody żołnierz Olwiopolskiego (?) pułku piechoty. O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796227
468/190823.10.1908 r.JurakWawrzyniecMichałPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796228
651/190804.11.1908 r.JuźwickaJuliabrakUbieganie się o udzielenie zwolnienia I kategorii jej synowi Władysławowi-Konstantemu synowi Franciszka Beretta (?), poborowemu z powiatu Krasnostawskiego.AP Lublin175796228
734/190819.11.1908 r.JurkiewiczWitoldWojciechPoborowy z powiatu Tomaszowskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796228
873/190818.11.1908 r.JuszczukJanJanPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. O odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796228
101/190720.03.1907 r.JaworskiKazimierzJulianStudent Krakowskiego Uniwersytetu. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796236
134/190713.04.1907 r.JagucakMichałJózefPrzedłożenie dokumentów przez Biłgorajski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796236
232/190716.06.1907 r.JanikAntonibrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Stanisława, rekruta z powiatu Janowskiego. AP Lublin175796236
301/190715.09.1907 r.JakubowskiAleksanderbrakMłody żołnierz 71 Bielewskiego pułku piechoty (Puławy). O powtórnym badaniu lekarskim.AP Lublin175796236
363/190719.10.1907 r.JaniszewskiKazimierzOnufryPoborowy, niejednogłośnie zdyskwalifikowany przez Lubelski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych, o powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796236
443/190730.10.1907 r.JaneczkoIgnacyAdamRekrut z powiatu Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego). O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796236
551/190710.11.1907 r.JarskiWojciechbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych jego syna Adama.AP Lublin175796236
10_190805.01.1907 r.JarmenkoAntoninabrakWszczęcie sprawy przez Lubelski Powiatowy Urzęd ds. Wojskowych o zmianę decyzji Nowo-Aleksandryjskiego (Puławskiego) Powiatowego Urzędu ds. Wojskowych w sprawie przyznania skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796237
24/190815.01.1908 r.JachotaFranciszekbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Kazimierza, rekruta z powiatu Biłgorajskiego. AP Lublin175796237
47/190804.02.1908 r.JasińskiFiodorbrakPoborowy z powiatu Hrubieszowskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796237
106/190820.03.1908 r.JakubowskiPiotrJanPrzedłożenie dokumentów przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796237
114/190829.03.1908 r.JankowskiLeonSzymonUbieganie się o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796237
145/190806.05.1908 r.JamrożaJanWojciechPrzedłożenie dokumentów przez Tomaszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796237
153/190806.05.1908 r.Jaruga vel MisztalJulianbrakEmerytowany żołnierz niższego stopnia, o przyznanie mu skarbowej zapomogi pieniężnej.AP Lublin175796237
174/190808.05.1908 r.JakubowskiWacławLeonPoborowy z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796237
186/190816.05.1908 r.JankowskiWładysławbrakPoborowy z powiatu Lubelskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796237
2_190822.05.1908 rJarząbekWładysławbrakSkarga na burmistrza Chełma na niezapłacenie mu 2 rubli 88 kopiejek należności za przeprowadzenie rekrutów.AP Lublin175796237
216/190820.06.1908 r.JaśkowskiJózefbrakO powrót z wojska jego syna Władysława, rekruta z powiatu Janowskiego.AP Lublin175796237
349/190827.09.1908 r.JabłońskiFeliksTomaszPoborowy z powiatu Zamojskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796237
439/190823.10.1908 r.JaroszyńskiAntoniJanRekrut z powiatu Lubelskiego. O przebadanie go.AP Lublin175796237
469/190823.10.1908 r.JaroszJanTomaszPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796238
560/190828.10.1908 r.JankowskiJanFranciszekPoborowy z powiatu Lubelskiego. O powtórnych badaniach lekarskich.AP Lublin175796238
564/190828.10.1908 r.Jakubcak / JakubczakMichałbrakUbieganie się o powrót z wojska jego syna Jana, rekruta z powiatu Lubartowskiego. AP Lublin175796238
592/190831.10.1908 r.JasiochaJanbrakSkarga na przyjęcie do wojska przez Nowo-Aleksandryjski (Puławski) Powiatowy Urząd ds. Wojskowych poborowego Józefa Króla.AP Lublin175796238
640/190803.11.1908 r.JakubowiczKsawerybrakRekrut z powiatu Hrubieszowskiego. Skarga na przyjęcie go do wojska.AP Lublin175796238
680/190808.11.1908 r.JamroszKarolinaJanUbieganie się o powrót z wojska jej syna Tadeusza, rekruta z powiatu Hrubieszowskiego. AP Lublin175796238
780/190822.11.1908 r.JarmuszewskiLeopoldFedor / TeodorPoborowy z powiatu Janowskiego. Ubieganie się o odroczenie z powodu nauki.AP Lublin175796238
845/190808.12.1908 r.JaroszyńskiEugeniuszJózefPrzedłożenie dokumentów przez Hrubieszowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o zmianie postępowania Urzędu w sprawie przymuszenia go do wypełnienia powinnościach wojskowych.AP Lublin175796238
801/1908JachoszAntoniFranciszekPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796238
801/1908JarGerszC haimPoborowy z powiatu Biłgorajskiego. O powtórnych badaniach lekarskich zgodnie ze 107 Artykułem Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796238
567/190710.11.1907 r.Toma vel ChanWasilijIwanPrzedłożenie dokumentów przez Lubartowski Powiatowy Urząd ds. Wojskowych o powrocie z wojska na mocy 56 Artykułu Ustawy o powinnościach wojskowych.AP Lublin175796240?

patronat

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”