Galeria zdjęć

15 stycznia 2022 0 Opublikowane przez Redaktor LTG

Zbiory Krystyny Krzyżanowskiej

Pierwszy z lewej siedzi Andrzej Kołtunik syn Antoniego i Józefy z Marciniaków, ur. 11.10.1888 Biskupie (obecnie Lublin ul. Biskupie) zm. 24.01.1969. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1909 roku. Służbę wojskową zakończył w 1918 roku.

 

 

Zbiory Urszuli Irczyk

 

Stanisław Garbal ur. w 1891 w Marcinówce par. Horodło.  Wcielony do wojska prawdopodobnie w wieku 20 lat. Jak głosi rodzinna legenda, był wielkim miłośnikiem koni. Opowiadał że codziennie rano stajnie odwiedzała caryca i sprawdzała utrzymanie koni. W 1918 roku w Horodle poślubił Anastazję Taranda a po jej śmierci ożenił się z Marianną Jaworską. Zmarł w 1962 w Cichoborzu. 

Zbiory Zdzisława Komarowskiego

 

Zdjęcie przedstawia prawdopodobnie Józefata Doroszuka.

Na podstawie munduru można określić że zdjęcie przedstawia dragona ze straży przybocznej cara w mundurze galowym. Po medalach można stwierdzić, że osoba przedstawiona na zdjęciu była uczestnikiem wojny rosyjsko-japońskiej. Warto też dodać że dragon miał 16 lat służby nadterminowej.

 

Zbiory Grzegorza Kuczyńskiego

 

Na zdjęciu żołnierze 59 Lubelskiego Pułku Piechoty stacjonujący w Odessie.


 

Zbiory Anny Lisowskiej

 

Na fotografii po prawej stronie stoi Stefan Kos(s) ur.w 1878 r. w Podlodówku pow. Lubartów, par. Rudno. Był synem Józefa Kos(s) i Tekli z Abramowiczów. Stefan służył przez 6 lat w Petersburgu, był żołnierzem piechoty Lejb-Gwardyjskiego Pawłowskiego Pułku Jego Wysokości. Na zdjęciu widzimy go z kolegą w mundurze codziennym – wzór 1881. Po powrocie ze służby zatrudnił się w Lubartowie. W 1906 roku ożenił się w Kocku z Kamilą Gryglicką i gospodarował w Mieczysławce. W 1920 roku wyjechał na Wołyń. Po wojnie w ramach rekompensaty otrzymał poniemieckie gospodarstwo w okolicach Włocławka. Zmarł w 1958 roku.

 

Zbiory Jolanty Wypych

Na zdjęciu po prawej stronie widzimy Jana Jaworskiego, który urodził się w 1889 r. w Starych Kaliszanach par. Piotrawin. Był synem Ludwika i Agnieszki z Cieślików. Po powrocie ze służby za otrzymane pieniądze (ekwiwalent za odbytą służbę ?) dokupił ziemie w Kaliszanach Kolonii i ożenił w 1920 r. z panną Franciszką  Tys z Witkowic w Galicji. Zmarł w swoim domu w Kaliszanach Kolonii w 1954 r. i jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Piotrawinie. 

 

Zbiory Dariusza Wolanina

Marian Klemens Wolanin (1892 -1944), s. Bronisława Zenona Wolanina i Heleny z d. Rozwadowskiej. 

 

 

Zbiory Marka Zaborskiego

Józef Leśniewski urodzony w 1862 w Dworze Żelechowskim, zamieszkały w Przykwie parafia Kłoczew, od 1920 Ujazdów parafia Hańsk. Zmarł w Ujazdowie w 1950 roku. Zdjęcie prawdopodobnie wykonane w 1890 roku.

 

Zbiory Marka Zaborskiego

Po lewej stronie widzimy Aleksandra Leśniewskiego urodzonego w 1893 w parafii Kłoczew, mieszkał w 1914 w Zalesiu parafia Ryki, od 1920 w Ujazdowie parafia Hańsk. Zmarł w 1943 w Ujazdowie. Zdjęcie wykonane prawdopodobnie w 1916 roku, kiedy Aleksander był już żołnierzem Korpusu Polskiego. W wykazie spraw kierowanych do Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej zachowała się adnotacja z 1914 roku z prośbą Józefa, ojca Aleksandra, o uwolnienie syna z wojska rosyjskiego. Taka zgoda została wydana w 1915 roku. 

 

Zbiory Krzysztofa Wierzyńskiego

Stanisław Młynarski, Józef Urbański z guberni płockiej, Ludwik Długosz.

Link do zbiorów