Wykaz spraw kierowanych do Lubelskiego Urzędu Gubernialnego ds. Powinności Wojskowej.

Materiał przetłumaczony z języka rosyjskiego i opracowany na podstawie ksiąg z zespołu 175, który jest przechowywany w Archiwum Państwowym w Lublinie. 

Udostępnione opracowanie odzwierciedla układ ksiąg z powyższego zespołu. 

Więcej informacji na stronie :

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/zespol/-/zespol/2307

oraz http://poborowi.ltg.pl/inwentarze/

patronat

„Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości”